ALP ႏွင့္ AA တို႔ စစ္မွန္ေသာ ေပါင္းစည္းမႈ ရရွိလာေစရန္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး

ALP ႏွင့္ AA တို႔ စစ္မွန္ေသာ ေပါင္းစည္းမႈ ရရွိလာေစရန္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး

ျမတ္ႏုိးခင္ (သတင္း)

1157580_201018353403032_210047779_n

လြန္ခဲ့ေသာ စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႔၊ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕၊ ရခိုင္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP) ႐ုံးတြင္ ALP ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (AA) တို႔အၾကား စစ္မွန္ေသာ ေပါင္းစည္းမႈ ရရွိႏုိင္ရန္ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ထိုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အခ်င္းခ်င္းၾကား အျပန္အလွန္ နားလည္မႈ တည္ေဆာက္ေရး၊ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရး ႏွင့္ ေပါင္းစည္းေရးတုိ႔ကို အေလးေပး ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး စစ္မွန္ေသာ ေပါင္းစည္းမႈကို ရရွိလာေစရန္ အဆင့္ဆင့္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
ထုိ႔ျပင္ တုိင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ိဳးအတြက္ တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးရန္လိုအပ္ၿပီး အမ်ိဳးသားေရး ဘုံရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို လက္ေတြ႔က်က် အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ ယုံၾကည္မႈမ်ားကို ခိုင္ခုိင္မာမာ တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ရကၡိဳင့္ တပ္မေတာ္ (AA)မွ ထုိင္းဖက္ဆိုင္ရာ စစ္ေဒသ တာဝန္ခံ ဗုိလ္မွဴး ေက်ာ္ဟန္က ယခုလို ေျပာသည္။

” အဖြဲ႔အစည္း တစ္ဖြဲ႔ႏွင့္တစ္ဖြ႔ဲၾကားမွာ ခ်စ္ခင္နားလည္မႈေတြ တစုံတရာ ရွိေနေပမယ့္လည္း အခ်င္းခ်င္း နားလည္မႈ၊ ယုံၾကည္မႈတုိ႔ကို တရားဝင္ တည္ေဆာက္သြားမယ့္ ကိစၥရပ္ေတြကို အမ်ိဳးသားေရး မူေဘာင္ အတြင္းမွာ ရပ္တည္ခ်က္ ခုိင္ခိုင္မာမာနဲ႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးဖို႔ လိုအပ္တယ္။ အဲဒီ အျမင္ေပၚမွာပဲ နားလည္မႈ တည္ေဆာက္ေရး၊ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေတြကို တစ္ဆင့္ခ်င္းစီ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမွာျဖစ္တယ္။ ” ဟု ေျပာသည္။

ထုိသို႔ စစ္မွန္ေသာေပါင္းစည္းမႈ ရရွိရန္အတြက္ အခ်င္းခ်င္းၾကား အျပန္အလွန္ နားလည္မႈ တည္ေဆာက္ေရး၊ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတို႔ကို အဆင့္အဆင့္ ေဆြးေႏြးသြားႏိုင္ရန္ွ၊ ညီညြတ္ေရးႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ညွိႏႈိင္းတုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးသြားရန္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ AA ဖက္မွ ဗိုလ္မွဴး ေက်ာ္ဟန္ႏွင့္ ALP ဖက္မွ ယာယီကုိယ္စားလွယ္ အတြင္းေရးမွဴး ခုိင္သုခတို႔မွ တာဝန္ယူထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ရခိုင္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP)မွ ဥကၠဌ ဦးခုိင္ရဲခုိင္၊ ဒု-ဥကၠဌ ဦးခုိင္စိုးႏုိင္ေအာင္၊ တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး ခုိင္ထြန္းလင္း၊ ရမၼာဝတီ တပ္ရင္းမွဴး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ခိုင္ၿဖိဳးမင္းႏွင့္ ရမၼာဝတီ တပ္ခြဲမွဴး ခုိင္ေနမ်ိဳးတို႔ တက္ေရာက္ၿပီး ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (AA) ဖက္မွ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ထြန္းျမတ္ႏုိင္၊ ဗိုလ္မွဴး ေက်ာ္ဟန္ႏွင့္ ဗုိလ္ႀကီး ရဲခုိင္တုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲသည္ ပထမဆုံးျဖစ္ၿပီး ေန႔လယ္ ၂ နာရီမွ ညေန ၆ နာရီထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိုးရအေနနဲ႔ လက္ရွိရခုိင္ျပည္၏ လုံၿခံဳေရးအေျခအေနအား သတိထား ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ယူဆေၾကာင္း၊ ALP အေနနဲ႔လည္း ျမန္မာအစိုးရမွ ရခုိင္ျပည္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡတြင္ ၄င္းတို႔မွ အားေပး အားေျမွာက္လုပ္သည္ဟု စြပ္စြဲခံထားရၿပီး မယုံၾကည္မႈမ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ လုပ္ကိုင္ရာတြင္ အခက္အခဲ ရွိေနေၾကာင္းကို ရခုိင္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ ဒု-ဥကၠဌ ခုိင္စုိးႏုိင္ေအာင္မွ ယခုလုိေျပာသည္။

” ျမန္မာအစုိးရအေနနဲ႔ကေတာ့ ရခိုင္ျပည္ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ သတိထားၿပီး တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ ယူဆတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ အထူးသျဖင့္ မူဆလင္ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ ဖိအားကို စိုးရိမ္မႈေတြ ရွိတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ တိတိက်က် အေကာင္အထည္ေဖၚဖို႔ သူတို႔မွာ အခက္အခဲရွိေနတဲ့ပုံ ေပၚတယ္လို႔ သုံးသပ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ဦးေအာင္မင္း ေတြ႔တဲ့အခါမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရကို ALP အေနနဲ႔ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ကူညီႏိုင္တဲ့ စြမ္းအားရွိတယ္လို႔ ေျပာဖူးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ရခိုင္ျပည္ အိႏၵိယ နယ္စပ္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ လႈပ္ရွားေနတဲ့ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အေျခအေန၊ အိႏၵိယ အေျခအေန၊ ရခိုင္ျပည္သူေတြရဲ႕ အေျခအေနေတြကို တစ္စုံတစ္ရာ အတိုင္းအတာထိ သိတယ္။ အဲဒါကို ခင္ဗ်ားတို႔ ယုံၾကည္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရကုိအမ်ားႀကီး ကူညီႏိုင္တယ္လို႔၊ ဒါေပမဲ့ ခင္ဗ်ားတို႔က ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို မယုံဘူးစတဲ့ ပုံစံမ်ိဳးနဲ႔ေတာ့ ေျပာဆုိခဲ့တာေတြရွိတယ္။ သူတို႔ဖက္က ဘာမွျပန္ၿပီးမေျပာဘူး။ နားေထာင္ရုံပဲ နားေထာင္တယ္။ ” ဟုေျပာသည္။

လက္ရွိ ရခုိင္ျပည္တြင္ လုံၿခံဳေရးကို အေၾကာင္းျပၿပီး တပ္ရင္းမ်ားလာေလ ရခုိင္ျပည္သူလုံၿခံဳေရး ကင္းမဲ့လာေလ၊ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔စရာ ပိုမ်ားလာေလ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္ရင္းတစ္ခု တိုးခ်ဲ႕တိုင္း ၄င္းတပ္ရင္း၏ တပ္မိသားစု စားဝတ္ေနေရးကို အေၾကာင္းျပၿပီး လယ္ေျမသိမ္းခံရမႈႏွင့္ အျခားအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္သူမ်ား၏ လုံၿခံဳေရးကို စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ေနရေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴး ေက်ာ္ဟန္မွ ယခုလုိ ေျပာသည္။

” ျမန္မာအစိုးရအဆက္ဆက္ ရခိုင္ျပည္သူတရပ္လံုးကို လံုၿခံဳေရး တာဝန္ယူမႈထက္ တာဝန္မဲ့မႈက ပိုမ်ားပါတယ္။ လုံၿခံဳေရးကို အေၾကာင္းျပၿပီး ခ်လာတဲ့တပ္ရင္းေတြ ရခုိင္ျပည္မွာ မ်ားလာေလ ရခုိင္ျပည္သူေတြရဲ႕လုံၿခံဳေရး ကင္းမဲ့လာေလ၊ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔စရာ ပိုမ်ားလာေလပါပဲ။ တပ္ရင္းတစ္ခု တုိးခ်ဲ႕တုိင္း တပ္မိသားစု စားဝတ္ေနေရးကုိ အေၾကာင္းျပၿပီး လယ္ေျမသိမ္းတာႏွင့္ အျခား အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြအတြက္ ရခုိင္ျပည္သူေတြက ဝမ္းစာထုတ္ေပးရတဲ့အေျခအေနပါ။ အဲဒါေၾကာင့္ စစ္တပ္တစ္ခု အေျခစိုက္တိုင္း နီးစပ္ရာ နယ္ေျမက ရခိုင္ျပည္သူေတြရဲ႕လံုၿခံဳေရး စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ ေနရတဲ့ အေျခအေန ျဖစ္ေနပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္သူ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ အစိုးရေငြ လုံၿခံဳေရးကို ဥပမာ ျပရမယ္ဆုိရင္ ၁၉၈၆ မွာ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္ဘဏ္ကို ရခိုင္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(ACP)က၀င္ၿပီး သိမ္းခဲ့တဲ့အခါ ရခိုင္ျပည္အႏွ႔ံစစ္တပ္၊ ေရတပ္ႏွင့္ ေလတပ္ေတြကို (၈)နာရီအတြင္းမွာ ျဖန္႔ၾကက္ခ်ထားၿပီးေတာ့ ပိတ္ဆို႔ထားႏိုင္ေအာင္ လုပ္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ၿပီး ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္မွာ ကုလား – ရခိုင္အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ခ်ိန္မွာ (၄၈) နာရီ ၾကာၿပီးခ်ိန္မွ စစ္တပ္တခ်ိဳ႕ေရာက္လာတာကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ရခိုင္ျပည္တစ္ခုလံုးရဲ႕ လံုၿခံဳေရးကို ျမန္မာစစ္အစိုးရရဲ႕ အေသးစားဘဏ္တခု ေလာက္မွ အေလးမထားတာကို ဒီေန႔ထိ ေတြ႔ျမင္ေနရတုန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ” ဟု ေျပာသည္။

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (AA) အေနျဖင့္လည္း ရခိုင္ျပည္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္သူမ်ား၏ လိုလားခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားတည္ေဆာက္ေနၿပီး တစ္ဖက္မွ အစိုးရ၏ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး၊ ဒီမုိကေရစီ အေရးတုိ႔ကို ေၾကြးေၾကာ္သံႏွင့္အညီ လက္ေတြ႔က်က် အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း ရွိမရွိကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနသလို မည္သည့္ေနရာမွ မွန္မွန္ကန္ကန္ပါဝင္ၿပီး မိမိရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္အတြက္ လုပ္သင့္သည္မ်ားကို အစြန္းႏွစ္ဘက္ကို ေရွာင္ရွားၿပီး ဆက္စပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴး ေက်ာ္ဟန္မွ ဆက္ေျပာသည္။

လက္ရွိ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအေနျဖင့္ ဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ အေနအထား တစ္ခုရွိေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ လူထုဆႏၵကို အဓိကထားၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ေနတာကို ေတြ႔ေနရေၾကာင္း၊ လူထုအသံကို အေလးထားတဲ့ ပုံစံမ်ိဳးနဲ႔ ဒီမုိကေရစီကို တစ္စုံတစ္ရာ ေဖာ္ထုတ္ေပးတဲ့ အေနအထားမ်ိဳး ေတြ႔လာရေၾကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိျပည္နယ္က ထြက္ရွိေသာ သယံဇတမ်ား၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္၊ မိမိျပည္နယ္မွာ သုံးခြင့္၊ အထူးသျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိရန္ ဂတ္စ္ကို အနည္းဆုံး ၃၀% သုံးစြဲခြင့္ ဆႏၵကို ေဖာ္ထုတ္ၾကရန္ ဦးခုိင္စိုးႏုိင္ေအာင္မွ တိုက္တြန္းထားသည္။

ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ရခိုင္ျပည္သည္ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ သံယံဇာတအၾကြယ္၀ဆံုးဟု ေျပာႏုိင္ၿပီး အလုပ္အကိုင္ အရွားပါးဆုံးႏွင့္ အဆင္းရဲဆုံးအျပင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေသာ လူငယ္မ်ား အျပင္ဘက္မွာ ၆၀ % ထိ ရွိေနသည္။ စာသင္ခန္းတြင္လည္း ေက်ာင္းသား မျပည့္မစုံႏွင့္ အေတာင္မစုံေသာ ငွက္မ်ားႏွင့္ မျခား ျဖစ္ေနၿပီး ထုိအေျခအေနမ်ားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရ အဆက္ဆက္၏ ရခုိင္ျပည္သူ႔ဆႏၵနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနလာေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ အျဖစ္ဆုိးမ်ားကို ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး ဆုိးဆုိးဝါးဝါး ရင္ဆုိင္ေနရတုန္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခု ေနာက္ပုံစံတစ္မ်ိဳးႏွင့္ အစိုးရတစ္ရပ္ ေပၚလာေသာ္လည္း အစိုးရ၏ လုပ္ကိုင္ပုံႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေနေသာ စီမံကိန္းတိုင္းကို သတိႀကီးထားၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရအေနနဲ႔ ရခုိင္ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး အဖက္ဖက္မွ ခၽြတ္ၿခံဳက်ေနျခင္းမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္အ တြင္း ႏုိင္ငံျခားသား က်ဴးေက်ာ္သူအေရး အေျခအေနမ်ားကို ေက်ာ္လြန္ရန္အတြက္ အစုိးရမွ တာဝန္မယူႏိုင္ ပါက တာဝန္ယူႏုိင္ေသာ အစိုးရကို မိမိတို႔ဘာသာ တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးစားရမည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ရခိုင္ျပည္သူတရပ္လံုးမွ ရဲရဲ၀့ံ၀ံ့ ျပတ္ျပတ္သားသား တာ၀န္ယူရန္အတြက္ အေရးႀကီးသည္ဟု ျမင္ေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴး ေက်ာ္ဟန္မွ ေျပာသည္။

http://www.arakantimes.net/burmese/index.php/2013-03-09-12-22-21/600-alp-aa

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s