#ျမန္မာႏုိင္ငံသား #ကို၀င္းေဇာ္ထြန္းႏွင့္ #ကိုေဇာ္လင္းတို႕အတြက္ #ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

Hmuu Zaw

5984_1038260656195774_8740721910030947535_n

ျမန္မာႏုိင္ငံသား ကို၀င္းေဇာ္ထြန္းႏွင့္ ကိုေဇာ္လင္းတို႕အတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

(၁) ေရွ႕ေနလိုက္ေပးေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီမွ ဤအမႈအတြက္ ေရွ႔ေန ၂၁ ဦးပါ ေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိရာ ယင္း ၂၁ ဦးေကာ္မတီမွ လာမည့္ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ အစည္းအေဝး ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

(၂) ၾကားကာလတြင္ ေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ သံရုံး၊ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာ CSO မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

(၃) ယေန႔ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ စီရင္ခ်က္အတြက္ High Court သို႔ ဆက္လက္၍ အယူခံ တင္ျပပါမည္။ အယူခံ လက္ခံလွ်င္ ျပစ္ဒဏ္ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးႏိုင္မည္ ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။(အယူခံတင္ရန္ အခ်ိန္ ၁ လ ေပးအပ္ထားေၾကာင္း သိရပါသည္။ ၁ ပတ္အတြင္းမဟုတ္ဘဲ ၁လ အတြင္း အယူခံတင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။)

(၄) ထို႔ေနာက္ ထိုင္းႏုိင္ငံ၏ တရားလႊတ္ေတာ္သို႔ ျပစ္ဒဏ္ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးေရးအတြက္ ဆက္လက္၍ အယူခံဝင္ႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ အဆိုပါအယူခံတြင္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ဆက္လက္၍ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးႏိုင္မည္ ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။

(၅) ၄င္းေနာက္ လိုအပ္လွ်င္ ထိုင္းဘုရင့္ေကာင္စီသို႔ ဆက္လက္၍ တင္ျပကာ ျပစ္ဒဏ္သက္သာခြင့္ အယူခံတင္ျပျခင္းမ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ ဤသို႔ တင္ျပရာတြင္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ဆက္လက္ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးႏိုင္မည္ ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။

တင္ျပပါ အဆင့္မ်ားမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံသံရုံးတို႕အေနျဖင့္ ဤအမႈတြင္ စတင္ ဖမ္းဆီးျခင္း ခံရျပီးေနာက္ပိုင္း ဥပေဒပညာရွင္မ်ား၊ ကိုေက်ာ္ေသာင္း၊ ကိုေအာင္မ်ဳိးသန္႕၊ ကိုထူးခ်စ္ တို႔ကဲ့သို႔ေသာ CSO မ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ ညွိႏႈိင္းတိုင္ပင္ျပီး ဥပေဒေၾကာင္းအရ ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ဥပေဒအကာအကြယ္မ်ား၊ တရားရုံးအခြင့္အေရးမ်ား ရရွိေစရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႕အေနျဖင့္ ထိုင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ အပါအဝင္ ထိုင္းႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံသည့္အခါတိုင္း ဤအမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားဥပေဒေၾကာင္းအရ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံ ေျပာၾကားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

အလားတူ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌအေနျဖင့္လည္း ထိုင္းလႊတ္ေတာ္သို႔ ေမတၱာရပ္ခံလႊာ ေပးပို႔ခဲ့သလို အာမခံရရွိေစေရး ၾကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္၍လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္မႈ၊ လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္မႈ၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံျပည္သူမ်ား၏ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကို မထိခိုက္ေစဘဲ သံခင္းတမန္ခင္းအရလည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ႏိုင္သမွ်၊ လုပ္လို႔ရသမွ် ဆက္လက္ ၾကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

H.E. Thura U Shwe Mann
12365971_1656754804581441_426791384237453348_o

12390831_1070917536272724_6885050914791182183_n-2

10420208_10205758813113699_9205975416272757862_n

TRAVEL WARNING ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာရိွတဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ထိုင္းသံရံုးကေန ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရိွေနတဲ႔ ထိုင္းလူမ်ဳိးေတြအေနနဲ႔ သတိထားျပီး သြားလာၾကဖို႔ ထိုင္းဘာသာနဲ႔ သတိေပးေၾကျငာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္

TRAVEL WARNING FOR THAIS

1461302_930235233733570_5512527342946963439_n

ထိုင္းႏိုင္ငံ လိပ္ကၽြန္းအမႈတြင္ မတရားစြပ္စြဲ ေသဒဏ္အေပးခံရေသာ…ေဇာ္လင္းႏွင့္ ဝင္းေဇာ္ထြန္းတို႔ အမွန္အတိုင္း ျဖစ္ေစေရး….အတြက္ ေမတၱာပို႔သ ဆုေတာင္းကိုမႈ ရခိုင္ျပည္နယ္၊သံတြဲခရိုင္၊ဂ်ိေတၱာရပ္ကြက္ရွိ…ေအာင္သရဖူ ေစတီေတာ္တြင္ သာသနာျပဳ စြမ္းရည္ျမႇင့္ သင္တန္းမွ သင္တန္းသား ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ သင္တန္းသူ/သားမ်ားမွ ၂၄-၁၂-၂၀၁၅….ညေန ၅ နာရီတြင္ ေတာင္ဆုေမတၱာပို႔သ ခဲ့သည္…
သခင္ ခက္ထန္ CR 
Kyaw Nanda Ko

10177269_1684199505159312_4533329305880731792_n10363334_1684199458492650_2903383527795283665_n

#MYANMAR #NATIONWIDE #CEASEFIRE #AGREEMENT #DOC #ENGLISH

The nationwide ceasefire agreement between government and ethnic armed organizations Min Zaw Oo Domestic witnesses (21) …….confirmed International witnesses (6)……. confirmed Diplomats to sign “in the presence of” ……….(45) countries confirmed (out of 80 countries that have diplomatic relation with Myanmar) so far 12065702_10102476888178187_4496215086069732727_n 12118835_10102476888193157_8073421319151133147_n 12096240_10102476888213117_5498587023672195502_n 11231751_10102476888198147_5635366439291865874_n 12065512_10102476888168207_4189139699421880980_n 12088100_10102476888173197_8155056035832731270_n 12079614_10102476888208127_4785058220420100059_n 12106793_10102476888183177_2923776453350252474_n 12096592_10102476888203137_4028005784585936111_n 11140051_10102476888188167_8872767573901387747_n 12079680_10102476888347847_5168379769782638895_n 12119190_10102476888392757_9016293541653907347_n

!! #boats #carrying #Bengalis #seized in #Myanmar #territorial #waters

Two boats carrying Bengalis seized in Myanmar territorial waters ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ ®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®® Maungtaw, May 22—Tatmadaw navy’s vessel No.568 has found a boat carrying more than 200 Bengalis about 4 nautical miles of Thinbawgwe Village in Maungtaw Township about 3:30 pm on 21 May. The Bengalis were taken to Angumaw Village and handed over to the authorities concerned at 2:30 am on 22 May. Upon investigation, the boat is 80 ft long and 20.5 ft width with 6 ft draught. It is equipped with 150 Hp EK-100 engine and owned by Au Mint of Ranong of Thailand. The boat left Ranong on 8 April and arrived in Bangladeshi territorial waters on 13 April. It anchored about 4 miles west of Ohn Island where Bangladeshis arrived in groups by small boats. After leaving Ohn Island, the boat arrived in Myanmar territorial waters when It ended up in arrest as it made a U-turn on 15 May to avoid inspections launched by Thai, Malaysian and Indonesian authorities. There are 208 people onboard the vessel, of them 10 is the age of about 14 years and the remaining are aged between 30 and 40. They are from Cox’s Bazar, Chittagong and north of Dhaka. They are altogether 219 people including nine crew members and two Bengalis interpreters. The remaining boat carrying one Bengali and eight crew members is 68 ft long and 16.9 ft wide with 5 ft draught. It is equipped with TWK-6 engine owned by Ko Khaing from Myeik. The boat delivered supplies to the one owned by Au Mint of Ranong of Thailand and left Kawthoung on 4 May and arrived in Bangladeshi territorial waters on 12 May. The Bengalis were handed over to the officials concerned at Angumaw Village and taken to Alel Thankyaw Village by cars. They were kept at Arabic school temporary camp arranged by Rakhine State Government and provided with necessary humanitarian assistance. cr. MOI GOVERNMENT 11259203_808391515924605_7218519596441419691_n11231799_808391315924625_2205964900540982914_n10410299_808390729258017_1240006044473993582_n1545651_808390732591350_8571619337745541893_n

We will like to invite you . Well come to help Boat people from Bangladesh . Myanmar Government accept to temporary live in Myanmar . Who want to pay for them ??? UN pay for rent Area which Boat people house ??? Which country want to help their further life ?? We will accept them , They are Boat Refugee try to third Country . or We will send them back where they come from But don’t press to Myanmar , About it , Myanmar is still human Rights Abuse . Because They still studies what is Human Rights . Most of people are Buddhist and they just open eye and ear . So They afraid Islam people , Because All terrorist come from Islam . CR.Htay Tint 11014668_10204566876996041_5697993469632523662_n11329790_10204566875716009_8226944951356781245_n11011453_10204566876076018_4913758013161915277_n11350554_10204566876636032_8214863297612263124_n

11295653_10204567598174070_6976643192996912355_n

!! #ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္မွ #ထြက္ခြာလာေသာ #ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသားမ်ား ပါသည့္

Ye Htut

ဘီဘီစီ( ျမန္မာ) သတင္းမွာ ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာနက ထုုတ္ျပန္ထားတဲ့ သတင္းထဲမွာ ပါတဲ့ ေလွေပၚ ပါတဲ့ လူႏွစ္ရာဟာ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏုုိင္ငံက လာတာျဖစ္တယ္ဆိုုတဲ့အခ်က္နဲ႕ လူေမွာင္ခိုုေလွ ဘယ္ေန႕ မွာ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွက ထြက္တယ္၊ ဘယ္ေန႕မွာ ထုုိင္းကမ္းေျခက ေနျပန္လွည့္လာတယ္ဆိုုတဲ့ အခ်က္ေတြ တစ္ခုုမွမေရးပဲနဲ႕ ရခုုိင္ျပည္နယ္က ထြက္လာသလိုုလိုု လွည့္ပတ္ေရးထားပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ သတင္းမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကလာပါတယ္လိုု႕ အတိအက် ရက္စြဲ၊ေနရာမ်ားနဲ႕ ေရးထား တာေတာင္ xx ျမန္မာျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာန ရဲ့ အင္တာနက္စာမ်က္နွာမွာေတာ့ စက္ေလွေပၚ ပါသူအမ်ားစုုဟာ ဘဂၤါလီေတြျဖစ္တယ္လိုု႕ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ျမန္မာအစိုုးရက ရိုုဟင္ဂ်ာ မူဆလင္ေတြကိုု ဘဂၤါလီေတြလိုု႕သာ သံုုးႏႈန္းေခၚဆိုုေလ့ရိွပါတယ္xxxဆိုုျပီး မလိမ့္တပတ္ေရးထား ပါေသးတယ္။

ဒီလိုု ေရးသားခ်က္မ်ိဳးကိုု အင္တာနက္ေပၚမွာေရာ၊ ပံုုႏိွပ္စာမ်က္ႏွာမ်ားမွာေရာ ၀ိုုင္း၀န္း တုုန္႕ျပန္ ေျဖရွင္းသင့္တယ္လိုု႕ထင္ပါတယ္။
ဘီဘီစီမွာ ၀င္လုုပ္ေနတဲ့ ျပည္တြင္းက မီဒီယာ ဆရာၾကီးေတြေရာ မကန္႕ကြက္ေတာ့ဘူးလား မသိပါ။

11312889_770930799687191_5569553250213565642_o

ျမန္မာျပည္ကို ခ်စ္ၾကသူတိုင္း စိုးရိမ္ေနၾကသည္ ။ စိုးရိမ္ရေလာက္ေအာင္ တိုင္းျပည္ကိုေရာင္းစားျပီး မိသားစု ခ်မ္းသာဖို ့ လုပ္ခဲ့သူေတြ သန္းခ်ီျပီး ခ်မ္းသာေနၾကတာ အခုထိ အေရးမယူရဲၾကေသးဖူးေလ ။ 11295653_10204567598174070_6976643192996912355_n * This clearly show “Boat People are not Myanmar”, strong evidence* 11259203_808391515924605_7218519596441419691_n11231799_808391315924625_2205964900540982914_n10410299_808390729258017_1240006044473993582_n1545651_808390732591350_8571619337745541893_n 10454349_808365072593916_5226383648903050117_o ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္မွ ထြက္ခြာလာေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသားမ်ား ပါသည့္ စက္ေလွတစ္စီးႏွင့္ အျခားစက္ေလွတစ္စီးအား ျမန္မာ့ေရပိုင္နက္တြင္ ဖမ္းဆီးရမိ ဓာတ္ပုံမ်ား (Source- MOI Webportal Myanmar) ေမလ(၂၁)ရက္ေန႔ ညေန ၃ နာရီခြဲ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ သေဘၤာေကြ႕ေက်းရြာ အေနာက္ဘက္ ေရမိုင္(၄)မိုင္ခန္႔အကြာ ပင္လယ္ျပင္၌ တပ္မေတာ္စစ္ေရယာဥ္အမွတ္(၅၆၈)မွ နယ္ေျမလုံၿခဳံေရးတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ ဘဂၤလီလူမ်ဳိး(၂၀၀)ခန္႔ တင္ေဆာင္လာေသာ စက္ေလွ တစ္စီးႏွင့္ လူလိုက္ပါျခင္းမရွိေသာ စက္ေလွတစ္စီးတို႔ကို စစ္ေဆးေတြ႕ရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ လူမ်ားတင္ေဆာင္လာေသာ စက္ေလွ – အလ်ား(၈၀)ေပ၊ အနံ(၂၀ . ၅) ေပ၊ ေရစူး (၆)ေပ၊ အင္ဂ်င္ (EK-100) ျမင္းေကာင္ေရ (၁၅၀)တပ္ တံေကးစက္ေလွျဖစ္ၿပီး ပိုင္ရွင္မွာ ထိုင္းႏိုင္ငံ ရေနာင္းၿမိဳ႕ေန အုမင့္ ဆိုသူျဖစ္၊ – ရေနာင္းၿမိဳ႕မွ ဧၿပီလ (၈)ရက္ေန႔တြင္ ထြက္ခြာခဲ့ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ေရပိုင္နက္ကို ဧၿပီလ(၁၃) ရက္ေန႔တြင္ ေရာက္ရွိ၊ – ဧၿပီလ(၂၀)ရက္ေန႔မွစ၍ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ေရပိုင္ နက္ အုန္းကၽြန္း အေနာက္ဘက္ (၄)မိုင္ခန္႔အကြာတြင္ ရပ္တန္႔ထား ခဲ့၊ – ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံသားမ်ားမွ ေလွငယ္မ်ားျဖင့္ စက္ေလွသို႔ အဖြဲ႕လိုက္ ေရာက္ရွိခဲ့၊ အုန္းကၽြန္းမွ ျပန္လည္ထြက္ခြာခဲ့ၿပီးေနာက္ ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား တို႕တြင္ ပင္လယ္ျပင္ စစ္ေဆးမႈမ်ား ရွိေနသျဖင့္ ေမလ(၁၅)ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္လွည့္ ေမာင္းႏွင္လာစဥ္ ျမန္မာ့ ေရပိုင္နက္သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ယခုကဲ့သို႔ ဖမ္းဆီးရမိျခင္းျဖစ္။ – ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏို္င္ငံသား (၂၀၈)ဦး (အသက္ ၁၄ ႏွစ္ခန္႔ ၁၀ ဦးခန္႔ႏွင့္ က်န္လူမ်ားမွာ အသက္ ၃၀ႏွင့္ ၄၀ ၾကားျဖစ္) – ၎တို႔မွာ ေကာ့ဘဇား၊ စစ္တေကာင္း၊ ဒါကာေျမာက္ျခမ္းတြင္ ေနထိုင္သူ မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေလွသမား(၉)ဦးႏွင့္ စကားျပန္ ဘဂၤလီ (၂)ဦး ပါ၀င္ၿပီး စုစုေပါင္း (၂၁၉)ဦး ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ က်န္စက္ေလွ – ဘဂၤလီ (၁)ဦး၊ ေလွသမား(၈)ဦး ပါရွိၿပီး အလ်ား(၆၈)ေပ၊ အနံ(၁၆ .၉) ေပ၊ ေရစူး(၅)ေပ အင္ဂ်င္ (TWK-6) ျဖစ္ၿပီး ပိုင္ရွင္မွာ ၿမိတ္ၿမိဳ႕မွ ကိုခိုင္ ဆိုသူျဖစ္၊ – ၎စက္ေလွမွာ အထက္ပါ ထုိင္းလူမ်ဳိး အုမင့္ ပိုင္ေသာ စက္ေလွသို႔ ရိကၡာ လိုက္ပို႕ျခင္းျဖစ္၊ – ေမလ(၄)ရက္ေန႔တြင္ ေကာ့ေသာင္းမွ ထြက္ခြာခဲ့ ရာ ေမလ(၁၂)ရက္ေန႔တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ေရပိုင္နက္ သို႔ ေရာက္ ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္။ 11014668_10204566876996041_5697993469632523662_n11329790_10204566875716009_8226944951356781245_n11011453_10204566876076018_4913758013161915277_n ဘဂၤလီအေရးက အမ်ိဳးသားေရး က်ဴ းေက်ာ္ အေရး ျဖစ္တယ္လို ့ လႊတ္ေတာ္က လူေတြ ေဆြးေႏြးဖို ့ နားမလည္ေသးဖူး ။ အေမရိကန္ႏို္င္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီး လာေျပာတာနဲ ့ ဘဂၤလီ ၂၀၀ ပါတဲ့ ေလွကို ကမ္းကပ္ခြင့္ေပး ေနစရာေပး ။ ဝတ္စရာေတြေပး လိုက္ျပီ ။ ရခိုင္စကားသင္မယ္ ျမန္မာစကားသင္မယ္ ေငြစုမယ္ ။ အက်င့္ပ်က္ လာပ္စားဝန္ထမ္းေတြနဲ ့ မွတ္ပံုတင္လုပ္မယ္ ။ ဘယ္လူၾကီး သမီး လဲေတာ့ မသိဖူး ။ ေရခ်ိဳး ထားခိုင္းေတာ့ ။ က်ဴ းေက်ာ္ ထုတ္ေဖၚ ျပန္ပို ့ေရးကို အမ်ိဳးသားေရး လကၡဏာ အသြင္ေဆာင္တဲ့ လုပ္ငန္း အေနနဲ ့ တတိုင္းျပည္လံုး လုပ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ေျပာခဲ့တဲ့ တတိယ ႏို္င္ငံေတြ ပို ့ဖို ့ ဒီ ၂၀၀ နဲ ့ အစ ျပဳရမွာပါ ။ အဖ်ားမရႈ းဖို ့ေတာ့လိုတယ္ ။

!! #พล.อ.#ไพบูลย์ #เรียกประชุม #ศอตช. #พรุ่งนี้ #ข้าราชการทุจริต

มีรายงานว่าในการนำเสนอรายชื่อข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในวันพรุ่งนี้( 3 เม.ย.) อาจมีการนำเสนอรายชื่อข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับกรณีการบุกรุกป่าของสนามกอล์ฟและสนามแข่งรถโบนันซ่า ซึ่งเบื้องต้นพบว่ามีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง 10 ราย แบ่งเป็นผู้ที่ร่วมกันออก น.ส.3 ก. จำนวน 4 คน และ เจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันออกโฉนดที่ดิน จำนวน 6 คน

11096418_826580607395369_2365037834988676748_n
Naphat Kongsorn

พล.อ.ไพบูลย์ เรียกประชุม ศอตช.พรุ่งนี้ เร่งเสนอชื่อข้าราชการทุจริตให้ต้นสังกัดมีคำสั่งย้าย ปิดทางใช้อำนาจหาประโยชน์
พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ในวันพรุ่งนี้( 3 เม.ย.)ตนเรียกประชุมศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เพื่อเร่งรัดการใช้อำนาจตามมาตรา 69 เรื่องการหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยเฉพาะการดำเนินการเอาผิดกับเจ้าหน้าที่รัฐที่มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการทุจริต โดยจะมีการเสนอรายชื่อข้าราชการทุกระดับที่มีชื่อพัวพันกับการทุจริตให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคสช. รับทราบ โดยการเสนอชื่อจะแบ่งกลุ่มข้าราชการออกเป็น 2 ระดับคือ
1.ระดับสูงรายชื่อทั้งหมดจะถูกเสนอโดยตรงไปที่หัวหน้าคสช.
2.ส่วนข้าราชการระดับล่างตั้งแต่ซี 8 ลงมาจะเสนอชื่อไปยังหน่วยงานต้นสังกัดให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณา
สำหรับการพิจารณารายชื่อข้าราชการกลุ่มเหล่านี้จะมีการพิจารณาร่วมระหว่าง ศอตช. ซึ่งการเสนอรายชื่อครั้งนี้ไม่ใช่การให้ออกหรือปลดออกตำแหน่งราชการเพราะเป็นขั้นตอนการดำเนินคดีตามกฎหมาย ในชั้นนี้เป็นเพียงการใช้คำสั่งที่ 69 เอาผิดทางปกครอง เพื่อให้ดำเนินการทางวินัย รวมถึงการย้ายกลุ่มคนเหล่านี้ออกจากตำแหน่งเดิมไม่ให้มีผลประโยชน์หรือมีอำนาจบังคับบัญชา
ด้านนายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท.) ในฐานะเลขานุการศอตช. กล่าวว่า ป.ป.ท.จะนำเสนอรายชื่อข้าราชการที่พัวพันกับผลประโยชน์ไม่ชอบเพื่อให้มีการจัดการด้านวินัย ในส่วนป.ป.ท.ซึ่งมีอำนาจตรวจสอบความผิดของเจ้าหน้าที่ระดับล่างจะแยกการเสนอเป็น 2 ส่วนคือ ข้าราชการที่คณะกรรมการมีมติชี้มูลว่ามีความผิดเกี่ยวข้องกับการทุจริต และข้าราชการในกลุ่มที่ ป.ป.ท.เข้าไปตรวจสอบพบความผิดและส่งรายชื่อไปให้หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการทางวินัย
Remark : มีรายงานว่าในการนำเสนอรายชื่อข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในวันพรุ่งนี้( 3 เม.ย.) อาจมีการนำเสนอรายชื่อข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับกรณีการบุกรุกป่าของสนามกอล์ฟและสนามแข่งรถโบนันซ่า ซึ่งเบื้องต้นพบว่ามีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง 10 ราย แบ่งเป็นผู้ที่ร่วมกันออก น.ส.3 ก. จำนวน 4 คน และเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันออกโฉนดที่ดิน จำนวน 6 คน

BONANZA RACE WAY

11096578_456838294483350_388246817890287239_n11091228_456838341150012_8619192171932632056_n11071939_456838317816681_7997941250021626348_n

!! #คสช. #ฉบับที่ #3/2558 #ประกาศ #เลิกใช้กฎอัยการศึก

21.30 น. ประกาศ เลิกใช้กฎอัยการศึก โปรดเกล้าฯ ยกเลิกกฏอัยการศึกแล้ว ใช้มาตรา 44 แทน ..ให้ทหารเป็นเจ้าพนักงานรักษาความสงบ . ********************** . คำสั่งคสช.ฉบับที่ 3/2558 เรื่องการใช้มาตรา 44 ตามรธน.ชั่วคราวปี 2557 หัวหน้า คสช.ใช้อำนาจฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการได้อย่างเบ็ดเสร็จ . ให้ทหารยศร้อยตรีขึ้นไป..เป็นเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยดูแลความมั่นคง คุมตัวผู้ต้องสงสัยไม่เกิน 7 วัน cr. cathay mee 10407034_752951704818302_3446849063369053796_n 11113206_752941178152688_726427699968769196_n เรื่อง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ สั่ง ณ.วันที่ 1 เมย.2558 เพื่อนๆ อ่านเพิ่มเติม ฉ.ที่ 3/2558 นี้นะ (ยาวอ่ะ) 11067483_752946338152172_7124170704255020639_n 11130293_752946434818829_495445950103692192_n11111910_752946488152157_5601169620895236124_o

10401869_826456560741107_1732342780972279605_n

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2558 เรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ โดยมีเนื้อหาตอนหนึ่งระบุว่า ตามที่มีพระบรมราชโองการยกเลิกการใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรแล้ว จึงเห็นสมควรดำเนินการป้องกันการกระทำที่เป็นการบ่อนทำลายความสงบเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว มีคำสั่งดังต่อไปนี้
———————————————————————————–
ข้อ1.คำสั่งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ2.ในคำสั่งนี้ โดยให้เจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อย ซึ่งหมายถึงทหาร ที่มียศตั้งแต่ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรีขึ้นไป และผู้ช่วยเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อย ซึ่งหมายถึงข้าราชการทหารที่มียศต่ำกว่าร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ปฏิบัติตามคำสั่งนี้
ข้อ3.ให้เจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันการกระทำผิดดังต่อไปนี้ อาทิ ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 107-112 ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ความผิดอันฝ่าฝืนคำสั่งของคสช. หรือหัวหน้าคสช.
ข้อ 4 ในการดำเนินการตามข้อ 3 ให้เจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (1) ออกคำสั่งเรียกให้บุคคลใดมารายงานต่อเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อย หรือมาให้ถ้อยคำ หรือส่งมอบเอกสาร หรือหลักฐานใดที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามข้อ 3 (2) จับกุมตัวบุคคลที่กระทำความผิดซึ่งหน้า และควบคุมผู้ถูกจับนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการต่อไป (3) ช่วยเหลือสนับสนุน หรือเข้าร่วมในการสอบสวนกับพนักงานสอบสวนในความผิดตามข้อ 3 ในการเข้าร่วมดังกล่าวให้ถือว่า เจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (4) เข้าไปในเคหะสถานหรือสถานที่ใดๆ เพื่อตรวจค้น รวมตลอดทั้งค้นบุคคล หรือยานพาหนะใดๆ ทั้งนี้ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยอันตามสมควรว่าบุคคลกระทำความผิดตามข้อ 3 หลบซ่อนอยู่ หรือมีทรัพย์สินซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทำความผิด หรือได้ใช้ หรือจะใช้ในการกระทำความผิดตามข้อ 3 หรืออาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อว่า เนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ บุคคลนั้นจะหลบไป หรือทรัพย์สินนั้นจะถูกโยกย้าย ซุกซ่อน ทำลาย หรือทำให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม (5) ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ค้นพบตาม (4) (6) กระทำการอื่นใดตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมาย
ข้อ 5 ในกรณีที่มีความจำเป็นที่แก้ไขสถานการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ หรือกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนให้ยุติลงโดยเร็ว หรือป้องกันไม่ให้สถานการณ์รุนแรงขึ้น ให้เจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อย มีอำนาจออกคำสั่งห้ามการเสนอข่าว การจำหน่าย หรือทำให้แพร่หลาย ซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใด ที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทำให้เกิดความเข้าใจผิด จนกระทบต่อความมั่นคงของชาติ หรือความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการออกคำสั่งดังกล่าวเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยจะกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาในการปฏิบัติตามคำสั่งด้วยก็ได้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง หัวหน้าคสช.จะกำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อยก็ได้ Continue reading “!! #คสช. #ฉบับที่ #3/2558 #ประกาศ #เลิกใช้กฎอัยการศึก”

#KO #LIPE #Government panel to #resolve #land #conflict

A government-appointed panel will visit Lee Peh island off Satun province on April 9-10 to try to work out a compromise settlement on land conflicts between the indigenous Le people and resort operators.
Admiral Surin Pikulthong, head of the panel, told Thai PBS that the conflicts stemmed from the issuance of land certificates by provincial land officials trespassing on the traditional land and even cemetery of the Le islanders or Sea Gypsies.

He said that the Le islanders have been living on their traditional land for over 100 years and they are now facing eviction from the new landowners who are mostly rich and powerful resort operators.

Although half of the island has been declared national park, it is dotted with hotels, resorts, restaurants and tour offices, he said, adding that land is scarce on the island and it now fetches between 10-20 million baht per rai.

About 300 families of the Sea Gypsies who have been evicted from their traditional land are now squeezed into narrow stripe sandwiched by resorts.

Mr Panapol Chivaserichon, the park chief, said that there were three influential land brokers who sold most of land on the island to resort developers and he suspected irregularity in the issuance of land certificates.

It was reported that one land certificate covers eight plots of land.

Meanwhile, some Sea Gypsies said they were forced to sell their land otherwise they safety might be in peril. cr. thaipbs

31-3-2558-16-17-48-wpcf_728x40731-3-2558-16-18-05-wpcf_728x40831-3-2558-16-18-21-wpcf_728x408

#Myanmar #Ceasefire #Draft #historic and #significant

The talks have been complicated by renewed fighting in the Kokang region of Shan state, where ethnic Chinese rebels have engaged in fierce battles with Myanmar security forces since February. The Kokang rebels are not part of the peace negotiations. A deal has also remained exlusive with ethnic rebels in Kachin state.

CEASEFIRENATION CEASEFIRENATION CEASEFIRE

The Union Peacemaking Working Committee (UPWC) and the Nationwide Ceasefire Coordination Team (NCCT) reached an agreement yesterday on a draft of the nationwide ceasefire deal after a series of meetings.
The agreement came shortly after the seventh round of ceasefire talks between the UPWC and NCCT. The parties discussed all points included in chapters 1 to 7 from March 17-22 in Yangon. They resumed talks on March 30 to discuss the remaining points after a seven-day break.
Hla Maung Shwe from the Myanmar Peace Centre (MPC) said at a press conference: “Both sides have agreed to all points in the ceasefire deal draft. Leaders from the two sides will meet again at 10am tomorrow. We will finalise all the agreed points. Leaders will sign a preliminary agreement after seeing the meeting documents.”
A coalition of ethnic militias formed the NCCT in early November 2013. The NCCT initiated ceasefire talks with the UPWC on November 4 and 5 that same year. There have been seven official meetings and a series of informal talks to date.
NCCT leader Naing Han Thar said: “There were many blockages at the beginning of the talks. The NCCT and the UPWC have reached an agreement on the ceasefire deal draft thanks to our patience and mutual understanding. But we need to further discuss some points. The NCCT alone has no authority to ink the nationwide ceasefire pact. We need to hold discussions on the agreed points by inviting leaders from all groups. These points are to be reported to the leaders at the meeting. Then, the leaders are to make decision on the agreed points.”
The NCCT plans to hold an armed national races group summit in April to seek the approval of ethnic minority leaders. However, the NCCT has yet to secure a venue for the summit, according to the NCCT.
Speaker of the Union parliament Thura Shwe Mann sent a congratulatory message to the negotiating parties in honour of yesterday’s talks. cr.EMG

———

The United Nations today praised a draft ceasefire deal aimed at ending Myanmar’s decades of civil war, hailing the text agreed between the government and an array of ethnic armed groups as “historic and significant”. The UN, which has acted as an observer to months of peace negotiations, said the tentative deal was a “milestone” for Myanmar, after the country’s president signed the draft national ceasefire with armed rebel groups today. “For the government of Myanmar and 16 Ethnic Armed Groups to reach a ceasefire agreement after more than sixty years of conflict is a historic and significant achievement,” it said in a statement on behalf of UN Special Adviser Vijay Nambiar. A full agreement can only be signed after a conference of the ethnic armed groups for which no date has yet been set. Myanmar’s quasi-civilian regime has set nationwide peace as a key goal of its reforms ahead of crucial elections expected in November. http://yangon.sites.unicnetwork.org/2015/03/31/statement-on-behalf-of-special-adviser-vijay-nambiar-2/ photocr.  Nyo Ohn Myint 644434_10153236221118594_8558689720087835677_n10405427_10153236220798594_830665718284087125_n10675622_10153236221308594_1362311127573190692_n

Draft Nationwide Ceasefire Agreement ေ
Draft Nationwide Ceasefire Agreement ေ
Draft Nationwide Ceasefire Agreement ေ
Draft Nationwide Ceasefire Agreement ေ
Draft Nationwide Ceasefire Agreement ေ
Draft Nationwide Ceasefire Agreement ေ

!!! #EMG #WEBSITE #FACEBOOK #အား #အသံုးၿပဳခြင့္ ပိတ္ပင္ထားသည္ဟု ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန…

Eleven Media Group Website အား အသံုးၿပဳခြင့္ ပိတ္ပင္ထားသည္ဟု ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က ၄င္း၏ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပန္ၾကားခ်က္

EMG WEBSITE

http://www.news-eleven.com/%E1%80%BBပည္တ%E1%80%BCင္း-သတင္းမ%E1%80%BAား/eleven-media-group-website-အား-အသံုး%E1%81%BFပ%E1%80%B3ခ%E1%80%BCင့္-ပိတ္ပင္ထားသည္ဟု

#BURMA #88 #years old and #82 years old #Grandmas are in #jail ….

An 88-year-old woman was released from prison on Thursday afternoon after serving a month for squatting.
Mi Mi Than, a judge from Nay Pyi Taw City Development Court, sentenced Tin Hlaing from Lewe Township to a month in Yamethin prison under Section 26 of the City Development Committee Law on February 27.
“We want to request [the authorities] to relax [the law] and release all the people who have been charged under Section 26. These people did not want to break the law, and they had nowhere else to stay, so they were living [on the land] as citizens. The authorities should have handled this with compassion and pragmatism. They can’t solve this problem just with the law or by force. We heard that the plan to charge the people under Section 27 after their release from prison, where they were charged under Section 26, will be relaxed. These laws are not fair. The people who have been charged have been living [on those lands] for many years, even before the capital, Nay Pyi Taw, was built. The government should consider this,” said Lower House MP Naing Ngan Linn.
“Elderly people should not have been imprisoned. Such an unsympathetic action should not be taken against them. The court is like a mechanism that oppresses the people. They don’t see a human as a person. They don’t consider age. These people are not thieves or robbers. They didn’t harm anyone. The judiciary can give a penalty, but the penalty should be balanced with the crime. It should not be revenge, but to improve [the offender]. This kind of case should not have happened,” said Thein Than Oo, a high court lawyer from the Myanmar Lawyers’ Network.
When Tin Hlaing was given the one-month sentence last month, she fainted in the court.
“I was treated well inside the prison because of my age. The chief jailer told me that I shouldn’t have been given such a penalty. I told him that I didn’t want to stay in prison. I feel bad that I was sentenced to prison. I couldn’t eat nor sleep. I will meet with the president so that I will not be charged under Section 27 again after already being imprisoned. I will meet with him and tell him of my sufferings. I will never move out until [the authorities] give me another place to stay,” said Tin Hlaing, the elderly woman who was sentenced to prison.
“The prison did not give us prior notice about her release. How can she come back home with only the prison release document and Ks 200 (US$0.20)? My mother is very old. She can’t come back home on her own. That’s why I have been waiting for her on her release date like this,” said Myint Myint Htay, daughter of Tin Hlaing, who was waiting outside the prison on the day of her release from prison.
Last year, Daw Nyo, an 82-year-old woman from Shansu village, was imprisoned for one month under Section 26. She is currently facing another charge under Section 27 for refusing to demolish her home.
Tin Hlaing is also likely to face the same charge if she continues to live at her home after her release from prison, according to Khin Maung Nyo, a high court lawyer.
“In other countries, including the those in Southeast Asia, elderly people over the age of 80 are taken care of at nursing homes with government funding. In our country, they live on their own lands, but they are regarded as squatters, and elderly women over the age of 80 are sent to prison. This is very inappropriate,” said Myo Tayzar Maung, a local resident of Nay Pyi Taw.
Mi Mi Than, the judge from Nay Pyi Taw City Development Court, also sentenced Aung Win, 74, and Nga Chun, 67, to a month in prison in January for violating Section 26.

I feel so sorry for 88 years old Grandma and 82 years old Grandma. They are in jail simply because they can’t move from their houses. They got no where to stay …. This is simply showing we need social welfare support for those who are not capable to work because of old age. Government should sort out this not by putting everyone in jail but in other ways like working through department of social protection, Housing assistance, etc…. If Burma wants to alleviate poverty, this is the example why Burma needs social protection for the people urgently. photocr.eleven media 11091248_10205394881944287_4351678094613201404_n