#အမ်ဳိးဘာသာ #သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ (ဗဟုိ) #အသိေပးညႊန္ၾကားခ်က္ (၇)”

10474242_685587548251423_6596141476988284471_n

1467330_685587604918084_741296645078460905_n

“အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ (ဗဟုိ)
အသိေပးညႊန္ၾကားခ်က္ (၇)”
=================================================
အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ (ဗဟို)
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္
အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ (ဗဟုိ)
အသိေပးညႊန္ၾကားခ်က္ (၇)
အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ တုိင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိး၊ ဘာသာႏွင့္ သာသနာ မကြယ္ေပ်ာက္ေစရန္အလို႔ငွာ ေအာက္ပါညႊန္ၾကားလႊာမ်ားကုိ စြမ္းႏိုင္သမွ် လိုက္နာက်င့္သုံးၾကဖုိ႔ရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။
၁။ ယဥ္ေက်းလိမၼာေသာ လူငယ္လူရြယ္မ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္ မိမိတုိ႔ေနထုိင္ရာေဒသ၌ ဓမၼစကူးလ္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္။
၂။ အမ်ဳိး ဘာသာ သာသနာကို ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ရန္ ဥပေဒေရးရာသင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ အမ်ဳိးသားေရးတရားပြဲမ်ားက်င္းပျခင္း၊ မဘသအဖြဲ႔ဝင္မ်ား ၿမဳိ႕နယ္အလုိက္ လစဥ္အစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပျခင္းတုိ႔ုုကို တတ္စြမ္းသမွ် ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၃။ ဘာသာျခားတု႔ိ၏ ေႏွာက္ယွက္မႈေၾကာင့္ ထိခုိက္နစ္နာခဲ့ရသည့္ မႈခင္းျဖစ္စဥ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ဘာသာျခားမ်ား ဝါးမ်ဳိခံရသည့္အတြက္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားနည္းပါးသြားသည့္ ေက်းရြာ၊ ရပ္ကြက္မ်ားကိုလည္းေကာင္း စနစ္တက် မွတ္တမ္းတင္ကာ မဘသ (ဗဟို)သို႔ ေပးပုိ႔ၾကရမည္။
၄။ ယေန႔ေခတ္၌ ဘာသာျခား လူမ်ဳိျခားမ်ားသည္ ေနရာေဒသအမ်ဳိးမ်ဳိး၌ အႏုအၾကမ္း နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ထုိးေဖာက္ဝင္ေရာက္လ်က္ရွိရာ ထုိဘာသာျခား၊ လူမ်ဳိးျခားမ်ား၏ အႏၲရာယ္ကို ဓမၼဝိနယႏွင့္အညီ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၾကရမည္။
၅။ လူမ်ဳိးေရ၊ ဘာသာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေပၚလာသည့္အခါ ဥပေဒမဲ့ တုန္႔ျပန္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ၾကဘဲ သက္ဆုိင္ရာ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး၍ ေျခမ မေကာင္း ေျခမ၊ လက္မ မေကာင္း လက္မ စနစ္ကိုက်င့္သုံးျပီး ပဋိပကၡေျပလည္သည္အထိ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ၾကရမည္။
၆။ မိမိတို႔ေနထိုင္ရာေဒသ၌ မည္သည့္ပဋိပကၡပဲျဖစ္ျဖစ္ စနစ္တက်ေလ့လာစုံစမ္း၍ Website, Blog, Facebook စေသာ လူမႈကြန္ရက္တုိ႔မွတစ္ဆင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ အသိေပးေဆာင္ရြက္ၾကရမည္။
၇။ အမ်ဳိးသားေရးလကၡဏာ မကြယ္ေပ်ာက္ေစရန္ အစုိးရစာသင္ေက်ာင္းမ်ား၌ မြတ္ဆလင္ေက်ာင္းသူမ်ား ဘူရ္ခါၿခဳံဝတ္ဆင္ျခင္း၊ မြတ္ဆလင္ဘာသာဝင္မ်ား၏ အစ္ေန႔မ်ား၌ အျပစ္မဲ့တိရိစၧာန္မ်ားကုိ ရက္စက္စြာသတ္ျဖတ္ျခင္းတို႔ကို ႏို္င္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ခြင့္မျပဳေစရန္ အေလးအနက္ ေတာင္းဆိုၾကရမည္။
၈။ အမ်ဳိး ဘာသာ သာသနာ မကြယ္ေပ်ာက္ေစရန္ အလုိ႔ငွာ ယုံၾကည္စိတ္ခ် အားကုိးရေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမတ္ေလာင္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေအာင္ ျပည္သူလူထုအား လမ္းညႊန္ျပရမည္။
၉။ လူထု၏အက်ဳိးစီးပြားကို ေဆာင္ရြက္မွသာလ်င္ လူထု၏ယုံၾကည္မႈကို ရရွိမည္ျဖစ္ရကား ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး ပရဟိတအလုပ္မ်ားကုိ တတ္စြမ္းသမွ် လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္။
၁၀။ ယေန႔ေခတ္၌ ရွင္သာမေဏ ကိုရင္ေလးမ်ား တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ေလ်ာ့နည္းေနသည့္အတြက္ ရပ္ရြာရွိ ကေလးငယ္မ်ားကို ကိုရင္ဝတ္ေပး၍ အေျခခံစာေပမ်ား သင္ၾကားေပးျခင္း၊ ပရိယတၱိစာသင္တုိက္ႀကီးမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ပရိယတၱိသာသနာေတာ္ႀကီး မဆုတ္ယုတ္ေအာင္ ႀကဳိးစားအားထုတ္ၾကရမည္။
ဘဒၵႏၲဝိမလဗုဒၶိ
အတြင္းေရးမွဴး၊ မဘသအဖြဲ႔ (ဗဟို)
အဂၢမဟာပ႑ိတ၊ပဓာနနာယက
ျမေစတီ(ရဲေက်ာင္း) ပရိယတၱိစာသင္တုိက္၊ ေမာ္လၿမဳိင္
ဘဒၵႏၲတိေလာကာဘိဝံသ
ဥကၠ႒၊ မဘသအဖြဲ႔ (ဗဟို)
အဂၢမဟာပ႑ိတ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ၾသဝါဒါစရိယ
ရြာမပရိယတၱိစာသင္တိုက္၊ အင္းစိန္
စာအမွတ္၊ ၀၀၀၇/စီမံ-မဘသ/၂၀၁၅
ရက္စြဲ၊ သာသနာ ၂၅၅၉၊ ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၇ ခုႏွစ္၊ ပထမဝါဆိုလဆန္း (၅)ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၁)ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔

#MYANMAR #U #Wira #Thu #သႏၲိသုခအေရးေတာ္ပုံ(၂)”

Wira Thu

“သႏၲိသုခအေရးေတာ္ပုံ(၂)”
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
သႏၲိသုခအေရးေတာ္ပုံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘုန္းႀကီးအမႈ ရြာအပတ္မခံလုိလွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရလုပ္ရမည္မွာ……
အသက္ႀကီးၿပီး အခ်ိန္မစီးေသာ သာသနာဖ်က္အံ့ေမာင္ကုိ ေထာင္ခ်ပစ္ရမည္။
၄င္းေနာက္ အံ့ေမာင္ႏွင့္ ႀကံရာပါ မဟာနာယကဆရာေတာ္မ်ားကုိ ျဖဳတ္ပစ္ရမည္။
ၿပီးလွ်င္ အျပစ္မဲ့သံဃာေတာ္မ်ားကုိ ေထာင္မွလႊတ္ေပးရမည္။
အကယ္၍ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ မျပတ္သားလွ်င္ သႏၲိသုခအေရးေတာ္ပုံေၾကာင့္ မဟန+သံဃာထု+အစုိးရႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအားလုံး ထိခုိက္နစ္နာႏုိင္သည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ဦးသိန္းစိန္ စစ္သားပီပီ ျပတ္ျပတ္သားသား ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔လုိၿပီ။
ေရႊဝါေရာင္ကာလတုန္းက မဟန+သံဃာ့ဘက္မွာ မရပ္တည္ရဲတာ ေၾကာက္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ယခု သံဃာေတာ္မ်ားကုိ အႏုိင္က်င့္တာ သံဃာေတာ္မ်ားကုိ မလႊတ္ခ်င္ဘဲ အျပင္းအထန္ တင္းခံျငင္းဆန္ ေနတာ ေၾကာက္စရာမရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
၄င္းတုိ႔၏ ႀကဳိးကုိင္ရွင္ အံ့ေမာင္ကုိ ျဖဳတ္ျပ လုပ္ျပလုိက္လွ်င္ ၄င္းတုိ႔ ေၾကာက္လန္႔သြားမည္။ ထုိအခါ ျပန္လႊတ္ေပးပါေျပာစရာပင္မလုိ။ ေအာ္တုိ လက္မွတ္ထုိးေပးၿပီးသား ျဖစ္သြားမည္။
တင္းမာေနေသာ မဟန ဆရာေတာ္မ်ားသည္ သာသနာကုိ ခ်စ္လြန္း၍ ေနရာကုိ တြယ္ကပ္ေနသူမ်ားမဟုတ္ ၾက။ ရွင္းေအာင္ေျပာရလွ်င္ ရာထူး အာဏာ မက္ေမာသူမ်ားျဖစ္ၾက၏။ ၄င္းတုိ႔ျပဳတ္မည္ကုိ အလြန္ေၾကာက္ၾက ၏။ အံ့ေမာင္ကုိ ျဖဳတ္ျပပါမွ ၄င္းတုိ႔ေနာင္တရသြားေပလိမ့္မည္။
အကယ္၍ ဦးသိန္းစိန္အေရးယူေျဖရွင္းမေပးလွ်င္ အံ့ေမာင္ႏွင့္ အေပါင္းအပါမ်ားကုိ သံဃာအားျဖင့္ မျဖစ္မေန ျဖဳတ္ရေပေတာ့မည္။ အေလးအနက္ သတိခ်ပ္သင့္၏။
ဝီရသူ(မစုိးရိမ္)
18.6.2014 PM 5:55

10481659_1415085515446030_4122209151358950088_o10465225_1415085542112694_5135718972585956154_o10478438_1415085392112709_4834625750467959640_n

BURMA MYANMAR : U WIRATHU : “မူဆလင္ကုလားအိမ္မွ ဓားကာအက်ႌမ်ား ဖမ္းဆီးရမိ”

“မူဆလင္ကုလားအိမ္မွ ဓားကာအက်ႌမ်ား ဖမ္းဆီးရမိ”

မႏၲေလး၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမဳိ႕နယ္၊ ၃၄×၃၅ လမ္းၾကား၊ ၈၃×၈၄ လမ္းၾကား အပ္ခ်ဳပ္ဝင္းရပ္ ဗလီဝင္းထဲက အပ္ခ်ဳပ္အိမ္ဆုိင္မွာ ဖမ္းဆီးရမိတာျဖစ္ပါတယ္။
ယေန႔ 28.2.2014 မြန္းလြဲ 2:00 နာရီခန္႔မွာ ရတပ္ဖြဲ႕က ရွာေဖြေတြ႕ရွိတာျဖစ္ပါတယ္။
အကႌ်ထဲ သံျပားထည့္ခ်ဳပ္ထားျခင္းႏွင့္ အျခား လက္နက္ကိရိယာမ်ား ျပင္ဆင္ထားမႈမ်ားကုိ ေတြ႕ရွိခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ဦးခင္ေမာင္ေဌး(ခ)ယာယာ(ဘ)ဦးဘေမာင္၊ အသက္ ၅၃ႏွစ္ အိမ္မွာ ဖမ္းမိခဲ့တာပါ။
ဦးခင္ေမာင္ေဌးက ခ်ဳပ္ေပးသူျဖစ္ျပီး လာအပ္သူကေတာ့ ကုိေက်ာ္ထြန္းလင္ (ဘ) ဦးဝင္းေသာင္ ၂၇ လမ္း ၈၁×၈၂ လမ္းၾကား ခ်မ္းေအးသာစံၿမဳိ႕နယ္ ျဖစ္ပါတယ္။
ႏွစ္ေယာက္လုံးကုိ ဖမ္းမိထားပါတယ္။
ျပည္ပ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕က အမ်ဳိးသားေရးသမားမ်ားကုိ ဆုေငြမ်ား တုိးျမွင့္ထုတ္ထားျခင္း၊ ဟာဂ်ီလူငယ္မ်ား (OIC အဖြဲ႕ငယ္ ယာယီ) မွ လႈံ႔ေဆာ္စာမ်ား ျဖန္႔ေဝထားျခင္းႏွင့္ တုိက္ဆုိင္ေနတာေၾကာင့္ ဂ်ီဟတ္ လုပ္ေတာ့မယ္ဆုိတာ ေသခ်ာေနေၾကာင္း သုံးသပ္လုိ႔ ရပါတယ္။
ဖမ္းဆီးရမိ ပစၥည္မ်ားစာရင္း
ေလးခြ (၂၀) ေက်ာ္ခန္႔
ကၽြဲခ်ဳိခြ (၁၂) လက္
ခရင္းခြ (၁) ေခ်ာင္း
လွံတံ (၁) ေခ်ာင္း
ငွက္ႀကီးေတာင္ဓား (၂) ေခ်ာင္း
ကုန္းသီး (၉၀) ေက်ာ္ တုိ႔ျဖစ္သည္။

1978631_411741368969377_160178628_n1947484_411741275636053_944043532_n1898072_411741208969393_1004233607_n1901406_411741308969383_903648469_n1913447_213850575480116_1715121525_o

 

ပံု
ေနမ်ိဳးေ၀
ဥကၠဌ
မတူကြဲၿပားၿခင္း ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ
09421148275______________________ဗလီဆိုတာလက္နက္သိုေလွာင္ရုံလား
——————————–
ေျဖၾကည့္ပါကိုကိုအလႅာလ္ခင္ဗ်ား Continue reading “BURMA MYANMAR : U WIRATHU : “မူဆလင္ကုလားအိမ္မွ ဓားကာအက်ႌမ်ား ဖမ္းဆီးရမိ””

U WIRA THU : “၁၉၈၂ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ White Card ျဖင့္ ၂၀၁၅ မဲေပးခြင့္ရေရး ႀကဳိးပမ္းလာမည္ဆုိပါက မ.ဘ.သ အဖြဲ႕၏ လႈပ္ရွားမႈ ေပၚေပါက္လာမည္ဟု ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူေျပာ”

“၁၉၈၂ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ White Card ျဖင့္ ၂၀၁၅ မဲေပးခြင့္ရေရး ႀကဳိးပမ္းလာမည္ဆုိပါက မ.ဘ.သ အဖြဲ႕၏ လႈပ္ရွားမႈ ေပၚေပါက္လာမည္ဟု ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူေျပာ”
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ လာမည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပဳႏုိင္ငံသားကတ္ (White Card) ျဖင့္ မဲေပးခြင့္ရရွိေရး ႀကဳိးပမ္းလာမည္ဆုိပါက ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕(မ.ဘ.သ)၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားေပၚေပါက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇန္နဝါရီလ(၂၇)ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ(၁)နာရီက မႏၲေလးၿမဳိ႕၊ မစုိးရိမ္တုိက္သစ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဆရာေတာ္ ဦးဝီရသူက မီဒီယာမ်ား သုိ႔မိန္႔ၾကားသည္။
“၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသားဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ ႀကဳိးပမ္းလာျပီဆုိရင္ ဦးပဥၥင္းတုိ႔ မ.ဘ.သ အဖြဲ႕ေပၚေပါက္လာပါလိမ့္ မယ္။ ဒီအတုိင္းပဲ White Card ေတြဘာေတြနဲ႔ ၂၀၁၅ မွာ မဲေပးဖုိ႔ႀကဳိးပမ္းလာၾကျပီဆုိရင္ ဦးပဥၥင္းတုိ႔အဖြဲ႕ အေနနဲ႔ လႈပ္ရွားသြားပါမယ္” ဟု ဆရာေတာ္ ဦးဝီရသူက မိန္႔ၾကားသည္။
၂၀၁၄ ဇန္နဝါရီလ(၁၅)ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးၿမဳိ႕ အတုမရွိ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၌ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး အမ်ဳိး ဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕(မ.ဘ.သ) ေခၚ ဥံသပါလ အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းျခင္းအခမ္းအနားတြင္ အတုမရွိသံဃာ့ညီလာခံႀကီးမွ ျမန္မာႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြား အတြက္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ ဥပေဒကုိ ဆက္လက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သြားရန္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရာ၌ လတ္တေလာအေျခအေနကုိ မၾကည့္ဘဲ ႏုိင္ငံႏွင့္ ႏုိင္ငံသားတုိ႔၏ ေရရွည္အက်ဳိး စီးပြားကုိသာ ၾကည့္ရႈေဆာင္ရြက္ရန္၊ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္မညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားစာရင္း၌ မပါသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ စီစစ္၍ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ အပါအဝင္ အခ်က္(၁၀)ခ်က္ကုိ တုိက္တြန္း ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။
“လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဆုိတာက ဥပေဒျပဳ အမတ္ေတြ လႊတ္ေတာ္ဆုိတာက ႏုိင္ငံရဲ႕အသက္ပါ။ အဲဒီေတာ့ ဥပေဒျပဳအမတ္ကုိယ္တုိင္က ဥပေဒနဲ႔မညီဘူးဆုိမွေတာ့ အဲဒီလႊတ္ေတာ္က ဂုဏ္သိကၡာရွိတဲ့ လႊတ္ေတာ္ ျဖစ္လာႏုိင္ပါ့မလား။ ဒီေတာ့ ဥပေဒနဲ႔ ညီညြတ္ျပီးေတာ့ ဂုဏ္သိကၡာရွိတဲ့ လႊတ္ေတာ္ျဖစ္ဖုိ႔အတြက္ ဦးပဥၥင္းတုိ႔ က တုိက္တြန္းထားပါတယ္” ဟု သီတဂူအရွင္ေဒဝိႏၵာဘိဝံသ(စစ္ကုိင္းေတာင္ရုိး)က မိန္႔ၾကားသည္။
ဒီမုိကေရစီစနစ္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးတြင္ ႏုိင္ငံအမ်ားမွ စံထားၾကရသည့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ပင္ အၿမဲေနထုိင္ခြင့္ ႏုိင္ငံသားကတ္ (Green Card) ကုိင္ေဆာင္ထားသူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံအတြင္း အၿမဲေနထုိင္ခြင့္ ရထားေသာ္လည္း မဲေပးပုိင္ခြင့္မရွိေၾကာင္း၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ကုိလိုနီေခတ္ကတည္းက ေနထုိင္ခဲ့ၾကသည့္ အၿမဲတမ္းေနထုိင္ခြင့္ရ ကုိရီးယားႏုိင္ငံသားမ်ားသည္လည္း ယေန႔အခ်ိန္အထိ ဆႏၵမဲေပးပုိင္ခြင့္ မရရွိၾကေၾကာင္း ထုိ႔အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ယာယီမွတ္ပုံတင္ကတ္ကုိင္ေဆာင္ထားသူမ်ားကုိ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ မျပဳေရးအတြက္ အမ်ဳိး ဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕မွ တုိက္တြန္းထားရျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း သီတဂူအရွင္ေဒဝိႏၵာဘိဝံသက ဆက္လက္မိန္႔ၾကားသည္။
အဆုိပါအဖြဲ႕ႀကီးကုိ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း က႑အလုိက္ ဦးေဆာင္သံဃာေတာ္(၄၂၆) ပါးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား အၾကမ္းဖက္ခံရပါက လူမ်ဳိး ဘာသာ မခြဲျခားဘဲ ကူညီေစာင့္ေရွာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
လက္ရွိ အမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆႏၵမဲ ေကာက္ခံရာ၌ ေထာက္ခံဆႏၵမဲ ေလးသန္းေက်ာ္ ရရွိထားျပီး သုံးသန္းမွာ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပထားျပီးျဖစ္ကာ က်န္ရွိေနေသးေသာ ဆႏၵမဲတစ္သန္းေက်ာ္ကုိ မၾကာမီ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူ၏ မိန္႔ၾကားခ်က္အရ သိရသည္။
MDN

10197_395590900584424_1753796710_n1743616_395590897251091_412600973_n

U WIRA THU : “၆၅ႏွစ္အရြယ္မြတ္ဆလင္တစ္ဦးမွ (၇)ႏွစ္သမီးအား မုဒိမ္းက်င့္”

“၆၅ႏွစ္အရြယ္မြတ္ဆလင္တစ္ဦးမွ (၇)ႏွစ္သမီးအား မုဒိမ္းက်င့္”
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
(ပူးတြဲပါ သတင္းေပးပုိ႔ခ်က္ကုိ ဖတ္ရႈႏုိင္ပါတယ္ သက္က်ားအုိႀကီးရဲ႕ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈေလးပါ။ ႏြားအုိျမက္ႏု ႀကဳိက္ပုံက ေၾကာက္စရာႀကီးပါ။ လူသာအုိေပမယ့္ ရာဂမအုိ-ဆုိတာလုိပါပဲ။ ေရႊျမန္မာေတြကုိ ေျပာထားတယ္ ေနာ္။ ကင္းကင္းရွင္းရွင္းေနၾကပါလုိ႔။ သူတုိ႔ႏွင့္ နည္းနည္းပတ္သက္ရင္ နည္းနည္း ေစာ္ကားခံရမယ္ဆုိတာ။
သူတုိ႔ေျပာေတာ့ ခြဲျခားဆက္ဆံတယ္ေလး၊ ဘာေလးနဲ႔ လူလုိ သူလုိ ေပါင္းသင္းေတာ့ေကာ လူနဲ႔ သူနဲ႔ တူလုိ႔လား…?။
ဒီကေလးကုိ ေန႔တုိင္း အၾကမ္းဖက္ေနခဲ့တာပါ။
မႏၲေလးတုိင္း မ.ဘ.သ အဖြဲ႕က တာဝန္ယူထားပါတယ္)။
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
(၁၂-၁-၂၀၁၄) ရက္ေန႔၊ မြန္းလြဲ (၃း၃၀) နာရီခန္႔အခ်ိန္၊ မႏၲေလးၿမဳိ႕၊ ေအာင္ေျမသာဇံၿမဳိ႕နယ္၊ ေညာင္ကြဲ ေအာင္သေျပရပ္၊ အိမ္အမွတ္ (415-N-2/476)ေနထိုင္သူ အသက္(၆၅)ႏွစ္အရြယ္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ ဦးေအာင္ခင္ဆိုသူသည္ ၎တို႔အိမ္ဝိုင္းထဲ၌ အိမ္ငွားေနေသာ ဦးသိန္းစိုး+ေဒၚသင္းသင္းႏြယ္တို႔၏ သမီး မစုျမတ္ႏိုင္ (၇)ႏွစ္၊ (၁)တန္းေက်ာင္းသူအား သားမယားျပဳက်င့္သည့္ မႈခင္းတစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး ေဒၚသင္းသင္းႏြယ္မွ ဆရာေတာ္ဦးဝီရသူအား လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ျဖစ္ပြားပုံမွာ မစုျမတ္ႏိုင္၏မိခင္ ေဒၚသင္းသင္းႏြယ္သည္ ၎တုိ႔အိမ္နဲ႔ မိနစ္(၂၀)ခန္႔လမ္းေလ်ာက္ရေသာ ျပည္ေက်ာင္းအေနာက္ဘက္ေပါက္မွာ ထမင္းဆိုင္ဖြင့္ေရာင္းေနရာမွ ထမင္းကုန္သြားသျဖင့္ ထမင္းခ်က္ရန္အိမ္ျပန္လာစဥ္ အိမ္နားအေရာက္ အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္သူ မေဆြမွ ၎တုိ႔အိမ္ထဲေခၚသြားျပီး မစုျမတ္ႏိုင္အား သားမယားျပဳက်င့္ေနသည့္ ျမင္ကြင္းအား ျပသရာ ဦးေအာင္ခင္သည္ ၎၏အိပ္ခန္းကုတင္ေပၚတြင္ မစုျမတ္ႏိုင္အား သားမယားျပဳက်င့္ေန ေၾကာင္းေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။ ေဒၚသင္းသင္းႏြယ္မွ ဦးေအာင္ခင္၏ အိမ္အေပၚသုိ႔ေျပးတက္ကာ “ကၽြန္မသမီးကို ရွင္ဘာလုပ္တာလဲ”ဟုဆိုကာ ဦးေအာင္ခင္မွ “ဘာမွမလုပ္ပါဘူး ႏွိပ္ခိုင္းတာပါ” ဟုေျပာေၾကာင္း၊ ေဒၚသင္းသင္းႏြယ္မွ “ဘာမလုပ္ရမွာလဲ ရွင္ကၽြန္မသမီးကို ျပဳက်င့္တာ အကုန္ျမင္တယ္။ ဒီအနီးနားမွာ ေခ်ာင္ၾကည့္ေနတဲ့သူေတြအမ်ားႀကီးပဲ ရွင္ဘာလုပ္တယ္ အကုန္ျမင္တယ္” ဟုဆိုရာ ဦးေအာင္ခင္မွ တိုးတိုးတိတ္တိတ္လုပ္ဖို႔၊ ဘယ္သူေမးေမး ႏွိပ္ခိုင္းသည္ဟု ေျပာေပးဖို႔ ျပႆနာအားလုံးကုိ တာဝန္ယူေျဖရွင္းေပးမည့္အေၾကာင္း ေဖ်ာင္းဖ်ေျပာဆိုရာ ေဒၚသင္းသင္းႏြယ္သည္ မေက်ႏွပ္ႏိုင္ဘဲ တရားနည္းလမ္းအတိုင္းလုုပ္ေဆာင္မည္ဟုဆိုကာ ယ.ရ.ကရုံးသို႔သြားေရာက္တုိင္တန္းခဲ့ပါသည္။ ယ.ရ.ကရုံးမွ အမွတ္(၄)ရဲစခန္းသို႔ဖုန္းဆက္အေၾကာင္းၾကားျပီး ၎ေန႔ ညေန (၄း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ဦးေအာင္ခင္အား အမွတ္(၄)ရဲစခန္းမွ လာေရာက္ဖမ္းဆီးသြားေၾကာင္း၊ ရဲစခန္းမွ ေဒၚသင္းသင္းႏြယ္ႏွင့္ မစုျမတ္ႏုိင္အား ေခၚယူေမးျမန္းကာ မစုျမတ္ႏုိင္၏ အခင္းျဖစ္စဥ္ ဝတ္ဆင္ထားေသာ အဝတ္အစားမ်ားအား ေဆးစစ္ရန္ယူထားျပီး ျပန္လႊတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ကေလးမေလးအား ရဲစခန္းမွ “ဘာလို႔ မေအာ္တာလဲ”ဟု ေမးရာ လည္ပင္းကုိအစ္ေနေအာင္ညစ္ထားလု႔ိ ေအာ္လို႔မရေၾကာင္း၊ ဘယ္သူ႔ကိုမွမေျပာနဲ႔ မုန္႔တစ္ရာဖုိးဝယ္ေၾကြးမည္ဟု ဦးေအာင္ခင္မွေျပာေၾကာင္း၊ ၎၏အစ္မရွိလွ်င္ ဘာမွ်မလုုပ္ဘဲ ေမာင္ေလးတစ္ေယာက္တည္းရွိေနလွ်င္ေတာ့ လက္နဲ႔ ႏႈိက္တတ္ေၾကာင္း၊ တစ္ေယာက္မွ်မရွိသည့္ အခ်ိန္မ်ဳိးတြင္မွ ျပဳက်င့္တာျဖစ္သည္ဟု မစုျမတ္ႏုိင္ကိုယ္တိုင္ ရဲစခန္း၌ ထြက္ဆိုခဲ့ေၾကာင္း ေဒၚသင္းသင္းႏြယ္မွ ေျပာျပသည္။ 
ေဒၚသင္းသင္းႏြယ္တို႔မိသားစုသည္ လြန္ခဲ့ေသာ(၆)လခန္႔မွ ရန္ကုန္မွေျပာင္းေရႊ႕လာတာျဖစ္ျပီး သားသမီး(၃) ေယာက္ရွိသည့္အနက္ မစုးျမတ္ႏုိင္သည္ သမီးအလတ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎၏အမ်ဳိးသားျဖစ္သူ ဦးသန္းစိုးသည္ ၈၄လမ္း၊ ၂၄×၂၅ လမ္းၾကားရွိ “စိန္ေတာင္”ကုန္မာဆိုင္တြင္ အလုပ္လုပ္ျပီး ည (၇း၀၀) နာရီခန္႔မွ အိမ္ျပန္ေရာက္ေၾကာင္း၊ ေဒၚသင္းသင္းႏြယ္သည္လည္း ျပည္ေက်ာင္းအေနာက္ေပါက္တြင္ ထမင္းဆိုင္ဖြင့္ေရာင္းကာ ေန႔ (၁၁း၀၀) နာရီမွ ည (၈း၀၀) နာရီအထိေရာင္းေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔အလုပ္သြားစဥ္ သားသမီး(၃)ေယာက္ကုိ အိမ္တြင္ထားခဲ့ရေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔ေမာင္ႏွမ သုံးေယာက္သည္ အိမ္န႔ဲဆိုင္နဲ႔ ကူးလူးေနထိုင္တတ္ၾကေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ 
သက္ေသျဖစ္သူ မေဆြ၏ေျပာၾကားခ်က္အရ ဦးေအာင္ခင္သည္ ကေလးမအား ဒီဇင္ဘာေက်ာင္းမပိတ္ခင္ ကတည္းကမွ စကာ အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳက်င့္ခဲ့ေၾကာင္၊ အိမ္းနီးခ်င္းျဖစ္ေသာ္လည္း ေျပာင္းလာခါစျဖစ္ျပီး ရင္းနီးသိကၽြမ္းမႈ မရွိတာေၾကာင့္တစ္ေၾကာင္း၊ လက္ေတြ႔မျပႏုိင္လွ်င္ မတရား စြပ္စြဲသည္ထင္မည္ေၾကာက္သည္က တစ္ေၾကာင္းတို႔ေၾကာင့္ ဖြင့္မေျပာျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ မေဆြသည္ မိမိရင္းနီးသည့္ တျခားလူေတြကိုလည္း ေခၚျပဖူးတာရွိေၾကာင္း၊ ၎ (၁၂-၁-၂၀၁၄) ရက္ေန႔တြင္မွ အမိဖမ္းမည္ဟုဆိုကာ ၎တုိ႔အိမ္ အတြင္းခန္းမွေခ်ာင္းေနစဥ္ ေဒၚသင္းသင္းႏြယ္ျပန္လာတာနဲ႔တိုက္ဆိုင္၍ အတင္းေခၚယူျပသခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ 
ေဒၚသင္းသင္းႏြယ္တို႔သားအမိအား ရဲစခန္းမွစစ္ေဆးေမးျမန္းျပီး မွတ္တမ္းအား ဟုတ္မဟုတ္ျပန္ဖတ္ခိုင္း၍ ဖတ္ၾကည့္ကာ မွတ္တမ္း၌ “သားမယားျပဳက်င့္ရန္ ႀကံစည္မႈ”ဟု ေရးထားရာ ေဒၚသင္းသင္းႏြယ္မွ ႀကံစည္တာ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အတိအလင္းက်ဴးလြန္တာျဖစ္ေၾကာင္းေျပာရာ စခန္းမွဴးမွ အမႈျဖစ္စဥ္အရ “ႀကံစည္သည္” ဟူ၍သာ ဆိုႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာျပီး ျပန္လႊတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ 
မစုျမတ္ႏိုင္အား ယေန႔ (၁၃-၁-၂၀၁၄)၊ မြန္းလြဲ (၂း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေဆးသြားစစ္ထားျပီး အေျဖမရေသးေၾကာင္း၊ ၎အေနျဖင့္ ေဆးစစ္ခ်က္အား မဟုတ္မမွန္အေျဖထုတ္ကာ အမႈမေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၾကမည္ကို စိုးရိမ္ရတာေၾကာင့္ ဆရာေတာ္အား လာေရာက္ေလွ်ာက္ထား အကူအညီေတာင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ 
(27.1.2014) ရက္ေန႔ ေနာက္ဆက္တြဲသတင္းအရ ကေလးမေလးတို႔မိသားစုသည္ ရဲစခန္းခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ၎တို႔ငွါးေနေသာအိမ္မွာေနထိုင္လ်က္ရွိျပီး ေဆးစစ္ခ်က္ကို္ ရဲစခန္းမွ ေျပာျပလို႔မျဖစ္ဟုဆိုကာ ထိမ္းသိမ္းထားေၾကာင္း သိရသည္။ 

သတင္းေရးသားသူ – တပည့္ ဝီရေခမိန္

ဆက္သြယ္ရန္-
09.444002902- ကုိလွဝင္း (ေဒၚသင္းသင္းႏြယ္၏ ေမာင္)
09.91044471- ကိုေက်ာ္ေထြ (ေဒၚသင္းသင္းႏြယ္၏ ေမာင္)

1743393_257946874373696_586359104_n1551511_394709190672595_446570323_n

1623734_394709240672590_2045658061_n 

U WIRA THU 15.JANUARY 2014: “အတုမရွိသံဃာ့ညီလာခံေတာ္ၾကီး ၏ သ ေဘာထား ေၾကျငာခ်က္”

“အတုမရွိသံဃာ့ညီလာခံေတာ္ၾကီး ၏ သ ေဘာထား ေၾကျငာခ်က္”
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ရက္စြဲ။ ။ သာသနာေတာ္ႏွစ္(၂၅၅၇) ၁၃၇၅ ျပာသုိလျပည့္(15.1.2014) ဗုဒၶဟူးေန႔
မႏၲေလးတုိင္းေဒသၾကီး အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕(မ.ဘ.သ)ေခၚ ဝံသပါလအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းျခင္း အခမ္းအနားႏွင့္ ဂုိဏ္းေပါင္းစုံ ၾသဝါဒခံယူပြဲ သံဃာေတာ္ အရွင္သူျမတ္(၃)ေသာင္းခန္႔ တက္ေရာက္သည့္ အတုမရွိ သံဃာ့ညီလာခံေတာ္ႀကီး၏ သေဘာထား ေၾကျငာခ်က္ကုိ ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာအပ္ပါသည္။

(၁)။ျမန္မာနိဳင္ငံေတာ္ႏွင့္ နိဳင္ ငံသားမ်ား အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္(၁၉၈၂)ခုႏွစ္ ျမန္မာနိဳင္ ငံသားဥပ ေဒကုိ ဆက္လက္ကာ ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ရန္တုိက္တြန္း သည္ ။

(၂)။ႏုိင္ငံေတာ္ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ကုိျပင္ဆင္ေရးဆဲြရာ၌ ပုဂၢလ အဓိဌာန္ႏွင့္ လတ္တ ေလာ အ ေျခ ေနကုိ မၾကည့္ဘဲ နိဳင္ ငံႏွင့္ နိဳင္ ငံသားမ်ား၏ ေရရွည္အက်ိဳးစီးပါြး ကုိသာ ၾကည့္ရႈေဆာင္ ရြက္ ရန္ တုိက္တြန္းသည္။

(၃)။လက္ ရွိ ဖဲြ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံစနစ္၌ တုိင္းရင္းသားစာရင္းမပါဝင္ ေသာလူ မ်ိဳးစုႏွင့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား ကူ ညီပံ႔ပုိး အားေပးအားေျမွာက္ျပဳေနၾက သည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖဲြ႔အစည္း မ်ား၏ လုပ္ ရပ္မွန္သမ်ွကုိ နိဳင္ ငံေတာ္ ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ထိပါးေစ နိဳင္ သျဖင့္ ကန္႔ကြက္သည္။

(၄)။တည္ဆဲဥပ ေဒႏွင့္ မညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားစာရင္း၌ မပါဝင္ သည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အား ျပန္လည္စိစစ္၍ ဥပေဒႏွင့္ အညီသာ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္တုိက္တြန္း သည္။

(၅)။တုိင္းရင္းသားအခြင့္အ ေရးႏွင့္ နိဳင္ ငံသားအခြင့္ေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္နိဳင္ ရန္ ေရြးေကာက္ပဲြ တုိင္းတြင္ ဥပ ေဒႏွင့္မညီညြတ္ သည့္ ယာယီသက္ေသခံ လက္ မွတ္ကုိင္ ေဆာင္ ထားသူမ်ား၏ ဆႏၵမဲေပးပုိင္ ခြင့္ကုိ ျပန္လည္ ရုပ္ သိမ္းသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳ တုိက္တြန္းသည္။

(၆)။အမ်ိဳးဘာသာသာသနာ အဖဲြ႔အစည္း (မ.ဘ.သ)ေခၚ သာသနဝံသပါလ အဖဲြ႔အတြက္ အင္ အားျဖစ္ေစ ေသာ အားေပးစကားမ်ားကုိ ေျပာ ၾကားခဲ႔သည့္ နိဳင္ ငံေတာ္ အၾကီး အကဲမ်ား နိဳင္ငံေခါင္းေဆာင္ မ်ား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္ ၾကီး မ်ားအား ေက်းဇူးတင္ ေၾကာင္းမွတ္ တမ္းတင္ သည္။

(၇)။သတင္းမီဒီယာမ်ားသည္ နိဳင္ ငံ ေတာ္၏ စတုတၳမဏိၭဳင္ ျဖစ္သည့္ အ ေလ်ာက္ သတင္းမီဒီယာက်င့္ ဝတ္ႏွင့္အညီ နိဳင္ ငံေတာ္ႏွင့္ အ မ်ိဳးဘာသာသာသနာ၏ အက်ိဳးစီး ပြါးကုိ မထိခုိက္ေအာင္ မွန္ကန္မ်ွတ စြာ ေဖာ္ျပၾကရန္ႏွင့္ မမွန္မကန္ေဖာ္ ျပမႈ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ား ေရွာင္ ၾကရန္ အထူးတုိက္တြန္းသည္ ။

(၈)။ျမန္မာနိဳင္ ငံသူ နိဳင္ ငံသားမ်ားသည္ မိမိ/သူတစ္ပါး အမ်ိဳးဘာသာကုိ ထိခုိက္ေစမည့္ ေဟာေျပာမႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ ေရွာင္ ၾကဥ္ၾကရန္ အထူးတုိက္တြန္းသည္။

(၉)။အမ်ိဳးဘာသာသာသနာေစာင့္ေရွာက္ ေရးအဖဲြ႔ (မဘသ)ေခၚ သာသနဝံသပါလအဖဲ႔ြသည္ သာသနာ့ ဥေသ်ွာင္ သံဃာ့ဥေသ်ွာင္ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား၏ ၾသဝါဒကုိ ခံယူလ်က္ အမွီအခုိကင္းျပီး လြတ္လပ္သည့္ အမ်ိဳးသားေရး အင္အားစုၾကီးတစ္ ရပ္သာျဖစ္ေၾကာင္းသိေစအပ္သည္ ။

(၁၀)။အကာအကြယ္မဲ႔ေနၾကသည့္ ျမန္ မာ့အမ်ိဳးေကာင္းသား အမ်ိဳးေကာင္း သမီးမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္နိဳင္ မည့္ အမ်ိဳးေစာင့္ ဥ ပ ေဒ အတည္ျပဳျပဌာန္းေပးနိဳင္ သည္အထိ ဆက္လက္ေဆာင္ ရြက္သြားမည္ ဟု ဤညီလာခံ ၾကီးကအဓိဌာန္ျပဳသည္ ။။
(၁၁)။ ကုိးကြယ္ရာမဲ့ေနၾကသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားမ်ားအား ကူညီပံ့ပုိးေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ တရားေဒသနာေဟာၾကားမႈႏွင့္ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အတူပူးတြဲေဆာင္ရြက္ၾကရန္ သံဃာေတာ္မ်ားအား ဝံသပါလ(အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕)က တုိက္တြန္းသည္။

ဘဒၵႏၲတိေလာကာဘိဝံသ နိဳင္ေတာ္ၾသဝါဒါစရိယ အဂၢမဟာပဏၭိတ ဥကၠဌ မဘသ(ဗဟုိ)။
ဘဒၵႏၲတိကၡိ ႏုိင္ငံေတာ္ၾသဝါဒါစရိယ အဂၢမဟာပဏၭိတ ဥကၠဌ မ.ဘ.သ(မႏၲေလးတုိင္းေဒသၾကီး)။

U WIRA THU : “ဦးဝီရသူထံ NDF ပါတီလာေရာက္ဂါရဝျပဳ”

10.1.2014 မနက္ 10:30 နာရီ ဓမၼသဟာယေက်ာင္းမွာ လာေရာက္ဂါရဝျပဳပူေဇာ္ၾကရာ ပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အတ္ ေဒၚခင္ဝုိင္းၾကည္ အပါအဝင္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ဦးဝီရသူက ရန္သူေအာင္ေၾကာင္း နည္းလမ္းေကာင္း ၾသဝါဒတရား ေဟာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
သစၥံဓမၼ၊ ဝီရိယႏွင့္၊ စာဂဟူသည္၊ ရန္သူေအာင္ေၾကာင္း၊ က်င့္ေကာင္းေလးပါး၊ စသည္အားျဖင့္၊ တရားမလစ္ မင္းမူရစ္ေလာ့။(မဃေဒဝ)။
၄င္းေနာက္ မစုိးရိမ္တုိက္သစ္ မဟာနာယကဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲဝါေသ႒ာဘိဝံသထံ သြားေရာက္ဂါရဝျပဳရာ ဆရာေတာ္က
လယ္သမားအေရး အလုပ္သမားအေရးေတြလုပ္ေနတဲ့ေနရာမွာ ေျမကုိတန္ဖုိးထားဖုိ႔၊ ေျမတန္ဖုိးနားလည္ေစဖုိ႔ အတြက္ပါ စည္းရုံးသင့္ေၾကာင္း ၾသဝါဒေပးေတာ္မူေၾကာင္း သိရသည္။
1499452_385529838257197_392433614_n 1604742_385529834923864_2097761335_n

U WIRA THU : “သဃၤန္းကၽြန္း အျငင္းပြားဖြယ္ စာသင္ေက်ာင္းသတင္း”

“သဃၤန္းကၽြန္း အျငင္းပြားဖြယ္ စာသင္ေက်ာင္းသတင္း”
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမဳိ႕နယ္၊ င/ကရပ္ကြက္၊ ေဝဇယႏၲာလမ္း၊ အစၥလာမ့္လင္းေရာင္ျခည္ စာသင္ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္သည္ကုိ ရပ္ကြက္သူ/သားမ်ားက ကန္႔ကြက္စာတင္ထားသည္မွာ ၾကာခဲ့ျပီျဖစ္သည္။
ျပန္လည္စစ္ေဆးျခင္းစသည့္ အေရးတယူျပဳသင့္သည္မ်ားကုိ တာဝန္ရွိသူမ်ားက မလုပ္ေဆာင္ၾကေသာေၾကာင့္ ရပ္ကြက္သူ/သားမ်ားက မေက်မနပ္ခဲ့ၾကသည္မွာလည္း ၾကာခဲ့ျပီျဖစ္သည္။
ထင္သာျမင္သာမရွိေသာ အကာအရံျမင့္မားစြာ လွ်ဳိ႕ဝွက္တည္ေဆာက္ေနမူေၾကာင့္ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ား သံသယၾကီးထြားကာ စုိးရိမ္ေသာကၾကီးမားလာရျခင္းေၾကာင့္ သက္ဆုိင္ရာကုိ စာတင္ခဲ့ရသည့္အဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
သတ္မွတ္အက်ယ္အဝန္းထက္ပုိမုိေဆာက္လုပ္သည္ဟု ထင္မွတ္ေနျခင္း၊ တင္ျပသည့္စာသင္ေက်ာင္း မဟုတ္ဘဲ ဗလီေဆာက္သည္ဟု ထင္ျမင္လာၾကျခင္းေၾကာင့္ ဝုိင္းဝန္းကန္႔ကြက္တားျမစ္လာရျခင္းျဖစ္ေပသည္။
ဆရာေတာ္ တစ္ပါးကုိယ္တုိင္ ဝင္ၾကည့္၍ ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္းမ်ားရုိက္ယူျခင္း၊ မူလအေဆာက္အအုံေဟာင္း အတုိင္း ဟုတ္/မဟုတ္ တုိင္းတာျခင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ပါစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေသာေၾကာင့္ ထပ္မံမကန္႔ကြက္ေတာ့ေပ။
ရပ္ကြက္မွ ကန္႔ကြက္ေသာေၾကာင့္ တစ္ပုိင္းတစ္စၾကီး ရပ္တန္႔ထားရာမွ ယခုအခါ ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။
အစၥလာမ့္လင္းေရာင္ျခည္ အာရဗီစာသင္ေက်ာင္းဥကၠ႒ ဦးယာရွင္က စည္းကမ္းႏွင့္အညီ ေဆာက္လုပ္ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း လုံးဝအာမခံခဲ့ျပန္သည္။
ယေန႔ 22.11.2013 မြန္းလြဲ 1:00 နာရီတြင္ သဃၤန္းကၽြန္းၿမဳိ႕နယ္၊ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕မွ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ားက ျပန္လည္စိစစ္ေပးဖုိ႔ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕စြာ ၾကည္ညဳိဖြယ္ေဆာင္ေသာ အသြင္အျပင္ျဖင့္ ရန္ကုန္အေရွ႕ပုိင္းခရုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံသုိ႔ ခ်ီတက္၍ စာတင္ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ျပန္လည္စိစစ္ေပးေရး၊ စိစစ္ျပီးပါက ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ တည္ေဆာက္ခြင့္ ျပဳသင့္/မျပဳသင့္ ဆုံးျဖတ္ အေရးယူေရးတုိ႔က အဓိကျဖစ္ခဲ့သည္။
အစုိးရအေနျဖင့္ သာေကတဗလီပုံစံမ်ဳိး မရုိးသားမႈမ်ားကုိ ေတြ႕ရွိရပါက ျပတ္ျပတ္သားသား အေရးယူေဆာင္ ရြက္ဖုိ႔ လုိေၾကာင္းႏွင့္၊ အမွန္တကယ္ ရုိးသားျပီး စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီပါကလည္း ရဲရဲတင္းတင္း ခြင့္ျပဳေပးဖုိ႔ လုိေပသည္။
အေရးယူတားျမစ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ဆက္လက္ခြင့္ျပဳသည္ျဖစ္ေစ-ရဟန္းရွင္လူျပည္သူအမ်ားကုိ ပြင့္လင္းျမင္သာ ရွင္းျပ ခ်ျပျပီးမွ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေပသည္။
စုိးရိမ္မႈ ၾကီးမား၍ တားျမစ္သည္ျဖစ္ေစ၊ အမွန္တကယ္ အႏၲရာယ္ရွိေသာေၾကာင့္ တားျမစ္သည္ျဖစ္ေစ သံဃာထုႏွင့္ လူထု၏ ႏုိးၾကားမႈကုိ အသိအမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။
ရခုိင္ႏွစ္ၾကိမ္ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တစ္ၾကိမ္ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈတုိ႔ေၾကာင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ႏုိးၾကားတက္ၾကြလာျခင္းျဖစ္ရာ-R.S.O မ်ားကုိ ေက်းဇူးအထူးတင္ရမည္ျဖစ္ေပသည္။ ၄င္းတုိ႔သာ ဂ်ီဟဒ္ မလုပ္လွ်င္ ျမန္မာျပည္သူတုိ႔ အိပ္ေမာက်ေနေပဦးမည္။ ထုိအခါ ရခုိင္ျပည္ကုိ အသာတၾကည္ သိမ္းပုိက္ ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
အခုေတာ့…..R.S.O ေရ တာ့တာပဲကြာ။ တစ္လကၼေတာင္ မရေစရဘူး-မွတ္ထားလုိက္ပါ။

1450750_359597167517131_1793168788_n1458636_359597137517134_321475283_n1453542_359597110850470_136296494_n

U WIRATHU : “ဦးဝီရသူထံ ဂ်ပန္သတင္းဌာန လာေရာက္အင္တာဗ်ဴး”JIN-NET သတင္းဌာနမွ Mr.Masao Edo

“ဦးဝီရသူထံ ဂ်ပန္သတင္းဌာန လာေရာက္အင္တာဗ်ဴး”
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
21.11.2013 မြန္းလြဲ 1:30 နာရီ ဓမၼေစတိယစာၾကည့္တုိက္မွာ လကၡံေတြ႕ဆုံေျဖၾကားခဲ့ျပီး၊ ေမးျမန္းေလွ်ာက္ ထားသူမွာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ တုိက်ဳိၿမဳိ႕ JIN-NET သတင္းဌာနမွ Mr.Masao Edo ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ပထမ ကုလား ဗမာအဓိကရုဏ္း ျဖစ္ရျခင္းအေၾကာင္းမွစ၍ ယေန႔ထိ အေရးအခင္းမ်ားအေၾကာင္း၊ ၉၆၉၏ မဟာဗ်ဴဟာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာမွာ ႏုိင္ငံေရးပေယာဂ ပါ/မပါ စသည္မ်ားကုိ ေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ႏုိင္ငံေရးသမားေတြက စစ္အစုိးရတုန္းကလုိပဲ အေတြးအေခၚေဟာင္းေတြနဲ႔ လက္ရွိအစုိးရကုိ ခ်င္းကပ္ေနတုန္း ပဲ အမွန္တရားနဲ႔ မနီးစပ္ဘူးျဖစ္ေနတယ္။ တကယ္ေတာ့ ေနာက္ျပန္လွည့္ေရးအတြက္ အဓိကရုဏ္း ဖန္တီးတယ္ဆုိတဲ့ စြဲခ်က္ဟာ လုံးေလာက္ေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ မဟုတ္ဘူး။
ဟန္နာဘိခ်္ဆုိတာ ဦးဇင္းရဲ႕ ခ်စ္လွစြာေသာ မိတ္ေဆြရင္းပါ။ စာေပေမာင္ႏွမလုိပဲ ဆုိၾကပါေတာ့။ အရင္တုန္းကေတာ့ ဟန္နာဘိခ်္ကုိ မူဆလင္ကမၻာက ေငြေပးေရးခုိင္းတယ္ထင္ခဲ့တာ။ အခုေတာ့ TIME မဂၢဇင္းအယ္ဒီတာကုိ ျမန္မာလူငယ္ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္က ေငြေပးေရးခုိင္းတယ္လုိ႔ သိလာရျပန္ ပါတယ္။ အဲဒီႏုိင္ငံေရးသမားေနာက္ကြယ္မွာ မူဆလင္ကမၻာရွိ/မရွိ ဆုိတာေတာ့ မသိရေသးပါဘူး။

1393703_358870157589832_955646400_n1475908_358870194256495_1288579478_n1476402_358870150923166_710872886_n

U WIRA THU :သမၼတရံုးမွ လွ်ိဳ႕၀ွက္သတင္းမ်ား “မြတ္ဆလင္ကုလားမ်ားထံမွ ေဖာက္ခြဲေရးလက္နက္ကိရိယာမ်ား ဖမ္းဆီးရမိ”

Hlaing Bwa

“ေဖာက္ခြဲေရးလက္နက္ကိရိယာမ်ား ဖမ္းဆီးရမိ”
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
မႏၲေလး ႏုိဝင္ဘာ ၂၀ ရက္
လက္လုပ္ဗုံးအပါအဝင္ လက္နက္ကိရိယာပစၥည္းမ်ဳိးစုံ တပ္ဆင္ စုေဆာင္းထားေသာ ဂိုေဒါင္တစ္ခုႏွင့္ ေနအိမ္တစ္ခုမွ ဖမ္းဆီးရမိျခင္းျဖစ္ျပီး အဖမ္းခံရသူ လူငယ္ လူလတ္ႏွစ္ဦးလုံးမွာ မူဆလင္ အစၥလာမ္မ်ားျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။
၎တုိ႔မွာ ကိုဆန္းဝင္း (ခ) ဆိုင္ယဒ္အလီ (၃၇)ႏွစ္ (ဘ) ဦးေအာင္သန္း (၁၇×၂၈)လမ္းၾကား၊ (၈၃×၈၄)လမ္းၾကား၊ ၾကယ္တိုက္ဝင္း၊ ခ်မ္း/လယ္ရပ္ကြက္၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ ကိုသိန္းတန္ (ခ) ရွရီ၊ (၂၉)ႏွစ္ (ဘ) ဦးခင္ေမာင္ (၂၇×၂၈)လမ္းၾကား၊ (၈၃×၈၄)လမ္းၾကား၊ ၾကယ္တုိက္ဝင္း၊ ခ်မ္း/လယ္ရပ္ကြက္၊ ေမမန္ဂ်မာအသ္တုိက္တန္း၊ အခန္း (၁၂) တို႔ျဖစ္ျပီး ကိုသိန္းတန္ (ခ) ရွရီ၊ ကုန္ပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္လုပ္ကိုင္သူ၏ေနအိမ္မွ
၁။ ဂ်င္ဂလိလက္နက္ (၁၅)ပိႆာပါ ပီနံအိတ္တစ္လုံး၊
ကိုဆန္းဝင္း (ခ) ဆိုင္ယဒ္အလီပုိင္ေသာဂုိေဒါင္အတြင္းမွ
၁။ ႏွစ္ခြခၽြန္ ခရင္းခြ (၁၂)ေခ်ာင္း၊
၂။ လွံတစ္ေခ်ာင္း၊
၃။ ဓားဦးခၽြန္မ်ဳိးစုံ (၅)ေခ်ာင္း၊
၄။ ဓာတ္ဆီစိမ္ထားသည့္ ပုလင္းကြဲမ်ား သံတိုသံစမ်ားထည့္ထားေသာ ေကာ္ဇလုံ (၁)လုံးႏွင့္ ပီနံအိတ္ (၁)လုံး၊
၅။ ပုလင္းကြဲမ်ား သံတုိသံစမ်ားေရာေထာင္းရာတြင္အသုံးျပဳသည့္ သံငရုတ္ဆုံ (၁)ခုတုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ထို႔အျပင္ ယမ္းေပ်ာ့ႀကဳိး (၁၅)ကုိက္ပါ ႀကဳိးေခြ (၄)ေခြ၊ မိုင္းအဆင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ပုိက္လုံး (၇)လုံးတို႔လည္း ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။
၎တို႔ကို အမွတ္ (၈) ရဲစခန္းမွ ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း သိရသည္။
အမွတ္ (၈) ရဲစခန္း= 02-36994

Source: သမၼတရံုးမွ လွ်ိဳ႕၀ွက္သတင္းမ်ား

999162_183807525144216_1718743958_n