Skip to content

မဲမသမာမႉမ်ား၊မဲေပးရန္အခက္အခဲမ်ားရွိပါကဆက္သြယ္ရန္

Any concern on voting and election related matter, please contact hot-lines directly: 09 2542 78790, 09 3123 0598, and 09 2586 03035 #Burma

#PHOTOS #ERDOGAN #SON WITH #ISIS #LEADERS

November 28, 2015

Media of Russia has published photos of the son of Erdogan, along with those leaders DAESH (Isis), saying it illustrates the close relationship of family Erdogan with IS Daesh.

What should be mentioned is that these pictures were published in “Bilal Erdogan” Turkish President Tayyip Erdogan’s son. It is equipped with many leaders of the terrorist group’s IS.

erdogan son and IS

CR. https://www.facebook.com/mdnaeem.elahi/posts/953204224753802

#หลวงปู่พุทธะอิสระ #จดหมาย #จากใจประชาชนคนไทย

November 27, 2015
12311153_971059596313638_8118209220557527914_n

หลวงปู่พุทธะอิสระ (Buddha Isara)
จดหมายจากใจประชาชนคนไทย ถึงนายกลิน ที. เดวีส์ เอกอัครราชทูตอเมริกา ประจำประเทศไทย
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ประเทศไทยมีสัมพันธ์อันดีกับสหรัฐอเมริกามาอย่างยาวนานตลอดเวลา ๗๐ กว่าปี

พวกเราคนไทยทุกคนพยายามทำความเข้าใจในวัฒนธรรม ความเชื่อ การเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ ของประเทศสหรัฐมาโดยตลอด พร้อมกับให้เกียรติ โดยไม่คิดจะก้าวล่วงแทรกแซงต่อกิจการภายในของมิตรประเทศอย่างสหรัฐอเมริกา เพราะพวกเราคนไทยถูกบรรพบุรุษสั่งสอนอบรมให้มีความหวังดีจริงใจแก่ผู้เป็นมิตร แม้ในปัจจุบันนี้ ความหวังดีจริงใจที่คนไทยมีให้ต่อมิตรประเทศในโลกนี้อยู่เสมอ

แต่สหรัฐอเมริกาโดยเอกอัครราชทูตสหรัฐแต่ละท่านที่เข้ามาทำหน้าที่เจริญสัมพันธ์ไมตรีกับแผ่นดินไทย ดูจะไม่พยายามเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อ การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ ของประเทศมหามิตรอย่างไทยเราเลย

นอกจากจะไม่พยายามเรียนรู้อย่างเข้าใจต่อประเทศไทยแล้ว สหรัฐอเมริกาโดยเอกอัครราชทูต ยังพยายามเข้ามาแทรกแซงเปลี่ยนแปลงความเชื่อ ความศรัทธา การเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ ของแผ่นดินไทย ให้เป็นดังใจที่สหรัฐต้องการให้เป็น ทั้งที่คุณกลิน ที. เดวีส์ พึ่งจะเข้ามารับตำแหน่งในประเทศไทยได้เพียง ๙ สัปดาห์เท่านั้น

จะเห็นได้จากพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่สถานทูต ตลอดจนเอกอัครราชทูตแต่ละคนที่เข้ามาทำหน้าที่ในแผ่นดินไทย พยายามเข้ามามีบทบาท แทรกแซง ชี้นำ วิพากษ์วิจารณ์ ต่อกิจการภายในของประเทศไทยในทุกเรื่อง ไม่เว้นแม้แต่เรื่องการออกกฎหมายที่ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

หนำซ้ำยังออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง ไร้มารยาท ผิดปกติวิสัยมิตรที่ดีจะพึงมีต่อกัน ขาดการให้เกียรติ ไม่ยอมรับในความต่าง ดูถูกศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และเหยียบย่ำอารยะธรรมของบรรพบุรุษไทย

พฤติกรรมของสหรัฐโดยเอกอัครราชทูตและเจ้าหน้าที่ทูตประจำสถานทูตสหรัฐที่แสดงออก พวกเราคนไทยมีความรู้สึกว่านี่ไม่ใช่พฤติกรรมของมหามิตรที่ดีที่กระทำต่อกัน แต่กลับทำประหนึ่งว่าประเทศไทยเป็นทาส เป็นเมืองขึ้นของสหรัฐ จะจิกหัวตำหนิติด่าตามความพอใจ โดยไม่เกรงใจ ไม่ให้เกียรติ ไม่ยอมรับในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่มีของชนชาติไทย

ประเทศสหรัฐโดยเอกอัครราชทูตและเจ้าหน้าที่ทูตประจำประเทศไทยพยายามจะใช้มาตรฐานของตนเองมาเปรียบเทียบกับประเทศไทย และมีเจตนาที่จะกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่สหรัฐมุ่งหวัง ทั้งที่ไม่มีสิทธิ ไม่มีอำนาจ ไม่สมควร

ท่านทูตสหรัฐต้องไม่ลืมว่าแผ่นดินไทย คนไทย มิได้เป็นทาสหรือเมืองขึ้นของสหรัฐ ประเทศสหรัฐไม่มีอำนาจมาบงการ แทรกแซง ชี้นำ หรือล้มล้างกฎหมายของแผ่นดินไทย โดยเฉพาะกฎหมายที่ว่าด้วยการคุ้มครองสถาบันหลักของชาติ ซึ่งพวกเราถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมแรงรวมใจและความมั่นคงของชาติ

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสัญลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์ ที่คนไทยทุกคนพร้อมที่จะอุทิศชีวิตเพื่อปกป้อง หากประเทศสหรัฐโดยสถานทูตมีความจริงใจที่จะดำรงรักษาเอาไว้ซึ่งความสงบสุขของชาติไทยและรักษาบรรยากาศของมิตรประเทศที่ดี ก็ควรจะเรียนรู้แล้วทำความเข้าใจว่า ชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์คือจิตวิญญาณของคนไทย จะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้

การที่นายกลิน ที. เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลไทยอย่างรุนแรงทั้งที่เหยียบยืนอยู่ในแผ่นดินไทย ถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติมิตรประเทศ ผิดมารยาทของทูตที่ดีอันควรกระทำ อีกทั้งยังมาวิพากษ์วิจารณ์กฎหมายที่ปกป้องพระมหากษัตริย์ ผู้ซึ่งทรงเป็นประมุขของประเทศ ยิ่งเป็นการมิบังควร เป็นการเหยียดหยามทำลายจิตใจและศักดิ์ศรีของประเทศไทย

พวกเราจึงต้องพากันมาร้องตะโกนบอกกับท่านทูตว่า อย่าเสียมารยาท ประเทศไทยมิใช่ทาสหรือเป็นเมืองขึ้นของสหรัฐที่คิดจะทำอะไรก็ได้ อย่ามาทำลายความเป็นมิตรประเทศด้วยการเข้าจุ้นจ้านแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทยอีกเลย อย่าพยายามใช้มาตรฐานของตนมาครอบงำข่มขู่บังคับให้ประเทศไทย คนไทย ต้องเปลี่ยนไปตามประเทศสหรัฐ ถ้าคุณทำก็เท่ากับคุณกำลังทำลายจิตวิญญาณของคนไทย เราไม่ยินยอมแน่นอน

หากคิดจะเป็นมิตรประเทศที่ดีต่อกันก็ควรจะยอมรับความต่างและให้เกียรติซึ่งกันและกัน และช่วยกันสร้างบรรยากาศของความร่วมมือ เพื่อให้มิตรประเทศอยู่ร่วมกันได้อย่างจริงใจ สันติ เจริญรุ่งเรือง

พุทธะอิสระ

BUDDHA ISARA

“ทูตมะกัน” เรียกแขก! “หลวงปู่พุทธะอิสระ” ขนคนลุยสถานทูตสหรัฐ -ย้ำ แส่ไม่เข้าเรื่องวิจารณ์ ม.112

 

12314672_770286023100889_334520740659236054_o

 

12311153_971059596313638_8118209220557527914_n

 

12314214_1510912299208597_757912183704331114_o12279099_971054636314134_2959020418859382479_n12278750_1510900309209796_2693793171038684591_n12308506_177093759305064_8980018202956717095_nDIRTY POLITIC12310440_860967374021892_2584428002783705194_n

#MYANMAR #Grandson of #Than #Shwe #met #Daw #Aung #San #Suu #Kyi.

November 26, 2015

Grandson of ex-dictator snr-gen Than Shwe has met Daw Aung San Suu Kyi. And Daw Aung San Suu Kyi has also confirmed about it.
Than Shwe’s grandson, Nay Shwe Thway Aung has written on his Facebook that ” I don’t want to beat around the bush anymore. I am so happy that Aunt, Aung San Suu Kyi has treated me warmly and friendly. I will do what I can for the good of the country. And I hope the people will happy about the news.”

12301680_10153770457608675_2139601747505678887_n

12250103_10153770457823675_3625536764720533915_n

!! #ဟားခါးျမိဳ႕ ေပါက္ကြဲမူပုံရိပ္မ်ာ#HAKHA #EXPLOSION

November 22, 2015

update Hakha post

 

11231155_916693058412142_8630197432923720575_o12247786_916694101745371_4572106843214946236_o

 

CHIN WORLD ဟားခါးျမိဳ႕ေပါက္ကြဲမူ လူ၇ဦးေသဆုံးသြားျပီျဖစ္ပါတယ္။
ခ်င္းျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးဟုန္းငုိင္းကအခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာကုိလာေရာက္ၾကည့္ရူ႕ခဲ႔ျပီးဗုံးေပါက္ကြဲမူလုိ့သုံးသပ္ခဲ႕ပါတယ္

ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးၿမိဳ႕ သီတာလမ္းတြင္ ယၡဳ လက္ရွိ ည ၁၁ နာရီခန္႔က ေပါက္ကြဲမႈ႕တစ္ခုျဖစ္ပြား၍ ေသဆံုးသူအေရအတြက္ မခန္႔မွန္းႏိုင္ေသး

Meithal a tuah tuan mi inn asi rua. (Hmantlak ka zoh nak in keimah ka ruahnak)

12249676_999389586792161_2891440497911792202_n12289502_999391676791952_2233185094500382045_n12249993_999397666791353_5619727619387095335_n12248090_916541991760582_7755988724686438732_o12248047_916541441760637_120880620332006637_o905683_916541995093915_4666330811609812435_o

ဟားခါးျမိဳ႕ ေပါက္ကြဲမူပုံရိပ္မ်ား Photo Van Lyan

 

12235110_976372969090746_1998761367059024622_n-112241723_976372945757415_5269829534584193975_n

Hakha Dawrthar sang Pu Jonah inn a puak: Minung 5 an thi; inn 6 a rawk; minung 6 hrawng an i hliam
————————————————————————————————————————-
Hakha khua, Dawthar sang Pu Jonah (Jonathan) inn November 22 zaan 10:30 ah a puak i an inn tang um mi chungkhar panga an thih dih pinah a pawngkam inn 5 zong a rawhchih dih.
Minung panga nak tlawm lo an i hliam. Amah pu Jonah Motor zong pa 2 aa rawkchih. An inn pawng inn pakhat cu a cungdi caanphio a kaang.
A thimi hna hi Pu Jonah inn tang um Lungzarh khuami Pu Neng Cin (Ceu Tling pa) le chungkhar an si tiah zumh an si. “Mah hna chungkhar hi amah Pu Neng Cin le an nu Pi Far Pen (Pu Jonah I a ni), Biak Cer (Pu Neng Cin a fanu), Ngakchia tang thum hrawng kai liomi (Biak Cer fanu), Sui Sui (Biak Cer nau nu) hna hi si dawh an si. Zeicatiah hi zan ah hin anmah chungkhar hi inn tang ah hin an um”, tiah innpa Lungzarh khuami pa nih Hakha Post ah a chim.
Zeiruang ah dah a puah, aa rawh ti cu hngalh khawh a si rih lo. “Bomb a si ko lai, zeidang cu a si lai tiah kan zum lo, zeicatiah mahtluk thazaang thawngn in a puak kho ding mi le inn hmanh a choih kho ding tiang a puak ding thil dang um dawh a si lo. Bomb hmanh ah pakhathnih lawng a si lai lo, a bomb belte hi lamcawhnak I hman mi bomb phun maw zeidang ti tu cu kan thei kho rih lo,” tiah Hakha Palek pakhat nih a hmuh ning Hakha Post ah a chim.
A thi mi hna hi an uut I an muisam zong fiang in theih khawh an si lo. Cun an taksa hi pee 50 – 100 tiang aa thek, a hlawnh hna. A pawng inn panga lawng si lo in a tlawmbik pee 500 tluk hrawng hla mi inn zeimaw thlalang awng zong a hrawhchih mi an um.
Atu bantuk in Pu Jonah inn a puah lio ahhin inn ngeitu Pu Jonah le an nu cu khual an tlawn kar a si i an inn cung dot ah a um mi an pate Pu Than Er le an sin um nu nungak cu an nunnak a him i sii zung ah an kalpi hna.

Pu Jonah inn nih a puahchih mi innpa inn hna cu;
—————————————————————–
1. Pu Thang Tling (Khuafo)
2. Pu Heng Cin (Lungler)
3. Pi Thluai Pen (Kuhchah)
4. Pu Hniang Bik (Hakha)
5. Pu Cung Bik (Vomkua)
Mah hna inn 5 hi a hrawhchih hna nain minung cu an him hna.

(The Hakha Post)

ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၂ ရက္ ည ၁၁ နာရီခန္႔က ေပါက္ကြဲမႈတစ္ခု ျဖစ္ ပြားခဲ့ၿပီး လူေသဆုံးမႈမ်ားရွိေၾကာင္းသိရ

ဟားခါးၿမိဳ႕ ေစ်းသစ္ရပ္ သီတာလမ္းရွိ ေနအိမ္တစ္အိမ္တြင္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၂ ရက္ ည ၁၁ နာရီခန္႔က ေပါက္ကြဲမႈတစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး လူေသဆုံးမႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း ဟားခါးၿမိဳ႕ ေဒသခံ သတင္းေထာက္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရွိရပါသည္ ။

“ ဟားခါးၿမိဳ႕မွာ မီးပ်က္ေနၿပီးေတာ့ မီးျပန္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ေပါက္ကြဲတဲ့ အသံႀကီး အက်ယ္ႀကီး ၾကားလုိက္ရတယ္။ ပထမေတာ့ လွ်ပ္စစ္ေၾကာင့္ ေပါက္ကြဲတယ္လုိ႔ ယူဆၾကတယ္ ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အသံၾကားခ်င္း ခ်က္ခ်င္းေရာက္သြားၾကတယ္ ။ ျဖစ္ပြားတဲ့အိမ္ကေတာ့ လုံး၀ကို တစ္စစီ ပ်က္စီးသြားတယ္ ။ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ မီးရႈးမီးပန္းေတြ လႊတ္သလုိ ထြက္လာတယ္ ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ မီးခုိးလုံးေတြ ထြက္လာတယ္ ။ ေဘးနားက အိမ္ေလး ငါးလုံးေလာက္လည္း ပ်က္စီးတယ္လုိ႔ ေျပာတယ္ ။ ကၽြန္ေတာ့္မ်က္ျမင္ လူေသအေလာင္းေတြ ေတြ႕ရတယ္ ။ ဘယ္ေလာက္ေသတယ္ဆုိတာ မေျပာႏုိင္ေပမယ့္ အနည္းဆုံး ၃ ေယာက္ကေန ၅ ေယာက္ေလာက္ ေသမယ္လုိ႔ ယူဆရတယ္ ။ အဲဒီအိမ္မွာ မိသားစု ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ေနတယ္ ၊ လူဦးေရ ဘယ္ေလာက္ဆုိတာ မသိရေသးပါဘူး ။ အိမ္က ႏွစ္ထပ္အိမ္ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ အိမ္အေပၚထပ္မွာ ေနတဲ့သူေတြေတာ့ ဘာမွမျဖစ္ဘူး ။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ကုိလည္း ဘယ္လုိျဖစ္တယ္ ဆုိတာ အခုထိ ဘာမွေမးမရေသးဘူး ။ ျဖစ္ပြားၿပီး မိနစ္ ႏွစ္ဆယ္ေလာက္ရွိတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ ခ်င္းျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေရာက္လာတယ္ ။ သူက ေျပာတယ္ ။ ယမ္းေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေရွ႕မွာ ေျပာသြားတယ္ ။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕ေတြ ေရာက္လာတယ္ ။ မီးကလည္း ပ်က္သြားတယ္ ။ ” ဟု ဟားခါးၿမိဳ႕ခံ သတင္းေထာက္မွ ေျပာၾကားသည္ ။

အဆုိပါျဖစ္စဥ္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဟားခါးၿမိဳ႕ေဒသခံတစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုေဇသုိ႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာတြင္ “ကၽြန္ေတာ္ေနတဲ့ အိမ္နဲ႕ဆုိရင္ ေတာ္ေတာ္ေလး ေ၀းတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ ေပါက္ကြဲမႈက ျပင္း ထန္ေတာ့ အသံအက်ယ္ႀကီး ၾကားလုိက္ရတယ္ ။ ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္တဲ့ ေနရာနဲ႕ ခပ္လွမ္းလွမ္း အိမ္ေတြေတာင္မွ သူတုိ႔ အိမ္ရဲ႕ မွန္ေတြကြဲတယ္ဆုိတာ သိရပါတယ္ ။ လူေသမယ္ ။လူရဲ႕ ခႏၵာကုိယ္အပုိင္းအစေတြ ေတြ႕ရတယ္ ။ ေဘးက အိမ္ေတြကလည္း ေတာ္ေတာ္ ပ်က္စီးသြားတယ္ ” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္ ။

(ဓာတ္ပံု – ဆလုိင္းဗေနဇာဘြဲ႕) ELEVEN MEDIA

12239968_934921069878850_2348428805102819274_n12249777_934921123212178_1698263060325528498_n

#Turkey #arrested #Ahmet Dahmani #Antalya #Paris #attack

November 21, 2015

Caught: Counter-terrorism police first became aware of Ahmet Dahmani, 26, when he arrived on a flight to Antalya and tracked him to the hotel in the Manavgat district of the city

Police in Turkey have arrested a Belgian man Turkey have arrested a Belgian man of Moroccan origin on suspicion he scouted out the target sites for the Paris attacks.
Ahmet Dahmani was arrested at a luxury hotel in the southern coastal city of Antalya.
Reports say the 26-year-old had been staying in a five-star hotel in the popular tourist destination since November 16.

2EA98CC900000578-0-Caught_Counter_terrorism_police_first_became_aware_of_Ahmet_Dahm-a-2_1448117726934
Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-3328350/Turkish-police-arrest-Belgian-man-Moroccan-descent-allegations-scouted-Paris-terror-attack-sites.html#ixzz3s94g7t8j
Follow us: @MailOnline on Twitter | DailyMail on Facebook

A Turkish government official confirmed that two other men were also arrested, without giving details.
Local media claim the two other men, both Syrian citizens, were detained on a nearby highway on suspicion they had been sent by Islamic State in Syria to ensure Dahmani’s safe passage across the border and were planning to meet him.
It is believed Dahmani arrived in Turkey from Amsterdam on November 14, one Turkish official said.
They have reportedly been identified as 29-year-old Ahmet Tahir and 23-year-old Muhammed Verdi.
One of the two men, both thought to be Syrian nationals, was reportedly acting as lookouts for the Paris attacks before fleeing across Europe to Turkey.
Counter-terrorism police first became aware of Dahmani when he arrived on a flight to Antalya and tracked him to the hotel in the Manavgat district of the city.

Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-3328350/Turkish-police-arrest-Belgian-man-Moroccan-descent-allegations-scouted-Paris-terror-attack-sites.html#ixzz3s94cIOf9
Follow us: @MailOnline on Twitter | DailyMail on Facebook

#လူမႈကြန္ရက္ #facebook #prisoner #torture #video Hpakan Township police

November 21, 2015

လူမႈကြန္ရက္facebook prisoner torture video Hpakan Township police

prisoner torture video-
ဖားကန့္ျမိဳ့နယ္ရဲစခန္းအခ်ဳ ပ္ခန္းထဲမွ အခ်ဳပ္သားထိန္း တန္းစီးမ်ားမွ
အခ်ဳပ္သားမ်ားအား ပုံစံၾကီး(၃၆)ဟုဆိုကာ တန္းစီခိုင္းထားပီး
မလုပ္နိုင္သည္႕ အက်ဥ္းသား တစ္ဦးအား ပါးရိုက္နွိိပ္စက္ေနသည္႕
ဗီြဒီယို ျမင္ကြင္း

video credit to Ma Naw Myay

EMG မွ
လူမႈကြန္ရက္တြင္ပ်ံ႕ေနသည့္အခ်ဳပ္ခန္းအတြင္­းအခ်ဳပ္သားမ်ားကိုညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ေနေသာဗ­ီဒီယိုမွာ ၄င္းတုိ႔အခ်ဳပ္ခန္းမဟုတ္ဟုဖားကန္႔ရဲစခန္းမ­ွဴးေျပာ(ရုပ္သံ)

လူမႈကြန္ရက္facebookစာမ်က္ႏွာမွာဖားကန္႔ၿမ­ိဳ႕နယ္ရဲစခန္းအခ်ဳပ္ခန္းထဲမွာအခ်ဳပ္သားတန္­းစီးေတြက
အခ်ဳပ္သားေတြကိုပံုစံၾကီး ၃၆ လုိ႔ဆုိၿပီးအက်ဥး္သားတစ္ဦးကိုပါးရုိက္ႏွိပ­္စက္ေနတဲ့
ဗီဒီယိုျမင္ကြင္းဆုိၿပီးပ်ံ႕ႏွံ႔ေနတဲ့ဗီဒီ­ယုိဟာသူတုိ႔ရဲစခန္းမဟုတ္ဘူးလုိ႔
ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းကစခန္းမွဴးဦးႏုိင္၀­င္းက ေျပာပါတယ္။
ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနတဲ့ ဗီဒီယိုဖုိင္ကိုလူမႈကြန္ရက္ေဖ့ဘုတ္စ္ အေကာင့္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Ma Naw Myayအေကာင့္ ကေန
ႏုိ၀င္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႔မွာလူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေပၚတင္ခဲ့တာ­ျဖစ္ၿပီးေဖ့ဘုတ္စ္သံုးစြဲသူေတြက
ျပန္လည္ေ၀မွ်ခဲ့ၾကပါတယ္။ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနတဲ့ ဗီဒီယုိဖုိင္ထဲကအခ်ဳပ္ခန္းဆိုတဲ့ေနရာဟာသူတ­ုိ႔အခ်ဳပ္ခန္းမဟုတ္ ေၾကာင္းနဲ႔ သူတုိ႔အခ်ဳပ္ခန္းနဲ႔ ဗီဒီယုိဖုိင္ထဲကအခ်ဳပ္ခန္းကြာျခားခ်က္ေတြက­ိုဖားကန္႔ရဲစခန္းမွဴး ဦးႏုိင္၀င္းက Eleven
Web TV ကေမးျမန္းမႈကိုုျပန္ေျဖထားပါတယ္။
EMG
ဖားကန္႔ အခ်ဳပ္ခန္းမဟုတ္ပါ မုိးညႇင္းၿမိဳ႕အခ်ဳပ္ခန္းထဲမွာ ၈ လပုိင္း ၂၀၁၄ကျဖစ္တာပါ ရိုက္ႏွက္တဲ့ တန္းစီးက ခင္ေဇာ္ ဟုိပင္ရြာသစ္ႀကီးေက်းရြာက မႈးယစ္မႈနဲ႔ေထာင္၅ႏွစ္က်သြားပါၿပီ..လို႔.တ­စ္ေယာက္က ေျပာပါတယ္၊ you tubeနဲ႔ မူလ သတင္းတင္တဲ့သူကေတာ့ မုိးညႇင္းခရိုင္အပိုင္ ဖားကန္႔အခ်ဳပ္ခန္းလို႔ ဆိုပါတယ္၊ ေရာက္ဖူးသူေတြ မန္႔ၾကပါဦး၊ေသခ်ာတာကေတာ့ (ထပ္ခိုးမွာ အကာေတြရိုက္ထားခ်က္အရ) ရဲအခ်ဳပ္ခန္းဆိုတာကေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။(ဟာဂ်ဴလီ-ကသာ)
*******************

#BURMA #Hpakan #hundreds #killed in #landslides

November 21, 2015

21.11.2015 3:30 pm
Hpakan hundreds of people were killed in landslides …..

12249815_189772274695518_2970110480399798268_n12295310_189772298028849_4295711321445567719_n

 

photocr. Zaw Moe Htet

12241621_887096201405216_2533545766178108098_n11204390_887096164738553_7173506014690361962_n11251384_887096174738552_4689805421043035666_n

12246629_887036578077845_6991234919691702655_n12250176_887036671411169_8464479260747805028_n12239471_887036634744506_1024278346072954978_n12278690_887036571411179_1434020775229495630_n

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,897 other followers