#ဒီေကဘီေအ #ကုိ ထုိးစစ္ဆင္မႈအေပၚ #သူတို႔ #အျမင္

ဒီေကဘီေအ ကုိ ထုိးစစ္ဆင္မႈအေပၚ သူတို႔ အျမင္
……………………………………………………………………………..
ဇူလုိင္ ၂၀‚ ၂၀၁၅
ဇူလုိင္လ အေစာပုိင္း ၂ ရက္ေန႔ကေန ကေနအခ်ိန္အထိ အစိုးရပ္ဖက္မွ လက္နက္ၾကီး ပုံမွန္ လွမ္းပစ္ေနသည့္သာ မက စခန္းအထိ လုိက္လာ ပစ္ခတ္ေနသည့္ အေနအထားရွိသိအေပၚ ေကအဲန္ယူ စစ္တပ္ပုိင္း ဆုိရင္ ျဖစ္တဲ့ ေကအဲန္အဲလ္ေအ ႏွင့္ ေကအဲန္ဒီအုိ တပ္မႈးတပ္ဗုိလ္ တခ်ိဳ႕ သံသယ ရွိသည္ဟုသိရသည္။
အရင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ျမ ရွိေနခ်ိန္တုန္းက အပစ္ခတ္ရပ္ဆဲေရး တရပ္ လုပ္ထား ေသာ္လည္း စစ္တပ္ဖက္မွ အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ကရင္ျပည္နယ္ ဘက္မွ အလ်င္အျမန္ ရိကၡာ ႏွင့္ လက္နက္ ကရိယာ မ်ား ပုိ႔ခ်၍ ေကအဲန္ယူ တပ္မဟာ ၅ ဘက္မွ စတင္ပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီး။ တပ္မေတာ္ဘက္ အပစ္အခတ္ရပ္ ဆဲေရး ကုိ ဖ်က္ကာ ပစ္ခတ္ျခင္းမ်ား စတင္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ လအေစာပုိင္းမွာ ပဏာမ အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရး တရပ္ ျပန္လည္ ရခဲ့သည္။
၎ ဒီေကဘီေအ ႏွင့္ တပ္မေတာ္ ပစ္ခတ္မႈအေပၚ နယ္ဒါးျမက ” တကယ္လို႔ ဗမာအစိုးရက ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ တန္ဘုိးထားတယ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ကုိ တကယ္လုိခ်င္တယ္ ဆုိရင္ အေစာကတည္းက ျငိမ္းခ်မ္းတဲ့ နည္းကုိ ေျဖရွင္းလုိ႔ ရတာဘဲ။ လက္နက္ နဲ႔ ေျဖရွင္းၿပီး လမ္းရွင္းလင္း မႈအေပၚ ပစ္ခတ္မႈ ထုိးစစ္ဆင္မႈမ်ား လုပ္ေတာ့ ဒါကုိ သူတုိ႔ ဘက္က အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရး ကုိ ဖ်က္ခ်င္တဲ့ သေဘာရွိတယ္လုိ႔ ” သူက ေျပာသည္။
ဒီေကဘီေအ သည္ ၁၉၉၅ ကေန ေကအဲန္ယူ ႏွင့္ ခြဲထြက္ၿပီး အစုိးရ နဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ပူးေပၚလာတာ ၂၀၁၀ မွ နယ္ျခားေစာင့္ အျဖစ္ ျပန္လည္ ေျပာင္းလဲ ေပးလာသည့္အေပၚ လက္မခံတဲ့ အတြက္ တင္းမာ မႈမ်ား စတင္ျဖစ္ကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေစာလားပြယ္ ဦးစီးေသာ ဒီေကဘီေအ တပ္ရင္း တရင္းထဲသာ ျပန္လည္ျငင္းဆုိၿပီး ပစ္ခတ္မႈမ်ား စတင္ျဖစ္ခဲ့သည္။ Continue reading “#ဒီေကဘီေအ #ကုိ ထုိးစစ္ဆင္မႈအေပၚ #သူတို႔ #အျမင္”

!!! #DKBA #ကလိုထူးေဘာ #စစ္ဌာနခ်ဳပ္ #ရက္စြဲ – ၄.၃.၂၀၁၅

DKBA ကလိုထူးေဘာ စစ္ဌာနခ်ဳပ္
ရက္စြဲ – ၄.၃.၂၀၁၅
အမ်ားသိေစရန္ေၾကၿငာခ်က္
လက္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ၿဖစ္ေပၚေနေသာ ေက်ာင္းသား၊ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားတို ့၏ ေတာင္းဆိုဆႏၵၿပမႈမ်ားအေပၚ ေသြးထြက္သံယိုနည္းလမ္းၿဖင့္ ေၿဖရွင္းၿခင္း။ ။
အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေနၾကေသာ ေက်ာင္းသားသပိတ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားကို တားဆီးပိတ္ပင္ေနေသာ ရဲတပ္ဖြဲ ့မ်ားမွ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအား ေသြးထြက္သံယိုမႈ တစံုတရာ ၿဖစ္ေပၚေစပါက မိမိတို ့တပ္ဖြဲ ့မွလည္း နီးစပ္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ အေထာက္အကူၿပဳ ၿပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန လက္ေအာက္ ရဲတပ္ဖြဲ ့စခန္းမ်ားအား (မြန္ၿပည္နယ္-ကရင္ၿပည္နယ္) ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္မႈ ၿပဳလုပ္ၿပီး ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားကိုယ္စား တုန္ ့ၿပန္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ၿဖစ္ေၾကာင္း သိၾကေစရန္ ေၾကၿငာအပ္ပါသည္။
ပံု
ဗိုလ္မွဴးၾကီးေစာဆန္းေအာင္

DKBA STUDENTS,FARMERS

#MYANMAR #breakingnews #ေက်ာင္းသားသပိတ္ခ်ီတက္မႈကို #ဒီမိုကေရစီပညာေရးလႈပ္ရွားမႈ(ရန္ကုန္) #clip

ရဲလုံျခံဳေရး ကားမ်ားကို ျမိဳ ့ေတာ္ခန္းမအနီးေတြ ့ရစဥ္ 4.3.2015.5း15pm 11047915_679914932118891_6495667165831226127_n 11046815_679914935452224_1521545059200386781_n

DKBA ကလိုထူးေဘာ စစ္ဌာနခ်ဳပ္
ရက္စြဲ – ၄.၃.၂၀၁၅
အမ်ားသိေစရန္ေၾကၿငာခ်က္
လက္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ၿဖစ္ေပၚေနေသာ ေက်ာင္းသား၊ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားတို ့၏ ေတာင္းဆိုဆႏၵၿပမႈမ်ားအေပၚ ေသြးထြက္သံယိုနည္းလမ္းၿဖင့္ ေၿဖရွင္းၿခင္း။ ။
အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေနၾကေသာ ေက်ာင္းသားသပိတ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားကို တားဆီးပိတ္ပင္ေနေသာ ရဲတပ္ဖြဲ ့မ်ားမွ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအား ေသြးထြက္သံယိုမႈ တစံုတရာ ၿဖစ္ေပၚေစပါက မိမိတို ့တပ္ဖြဲ ့မွလည္း နီးစပ္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ အေထာက္အကူၿပဳ ၿပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန လက္ေအာက္ ရဲတပ္ဖြဲ ့စခန္းမ်ားအား (မြန္ၿပည္နယ္-ကရင္ၿပည္နယ္) ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္မႈ ၿပဳလုပ္ၿပီး ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားကိုယ္စား တုန္ ့ၿပန္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ၿဖစ္ေၾကာင္း သိၾကေစရန္ ေၾကၿငာအပ္ပါသည္။
ပံု
ဗိုလ္မွဴးၾကီးေစာဆန္းေအာင္

DKBA STUDENTS,FARMERS

###

ဒုတိယေျမာက္ေန႔အျဖစ္ ေက်ာင္းသားသပိတ္ေထာက္ခံပြဲႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းမႈမ်ား ဆန္႔က်င္ရႈံ႔ခ်ပြဲကို သိမ္ၾကီးေစ်းမွ စတင္ျပီး ရန္ကုန္ျမိဳ႔မွာ ဆႏၵထုတ္ေဖၚေနပါျပီ =================== =================== Aye Mya Mya Myo ေဖစ့္ဘြက္မွ ကူးယူေဖၚျပပါသည္။ မတ္လ ၄ ရက္ ၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ 11018884_1553760038226549_5466409156450503887_n 11050259_1553758754893344_340291214266067778_n11046517_1553759604893259_1059771733230050301_n ၄.၃.၂၀၁၅ ညေန ၄ နာရီခြဲတြင္ သိမ္ႀကီးေစ်း၌ လံုၿခံဳေရးအင္အားအမ်ားအျပားႀကားမွ ဒီမိုကေရစီပညာေရးအတြက္ သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေထာက္ခံဆႏၵျပပြဲ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္တဲ့ အဖြဲ ့ ျမိဳ ့ေတာ္ခမ္းမေရွ ့ေရာက္ေနပါျပီ။ 10996651_679909448786106_2504428833177428049_n 11034287_679912422119142_47940931046678968_n11046602_679912442119140_7809228771754775552_n BREAKING NEWS(JUST NOW) ———————— ဒီမိုကေရစီပညာေရးလႈပ္ရွားမႈ(ရန္ကုန္) ။ ။။ ။ ။ ။ ။ ။ ။။ ။။ ။ ။ ။ ။။ ။ ။။ ။ ။ ။ ။ ။ ။ ယေန ့ညေန ၄း၃၀ နာရီ၀န္းက်င္မွာ ေက်ာင္းသားသပိတ္ခ်ီတက္မႈကို ေထာက္ခံတဲ ့ဆႏၵျပ ခ်ီတက္မႈ တစ္ခုကို ရန္ကုန္ျမိဳ ့သိမ္ၾကီးေစ်း ဂုံးေက်ာ္တံတားေပၚကေနစတင္ခဲ့ပါတယ္။ သိမ္ၾကီးေစ်းကေန မဟာဗႏၵဳလ လမ္းအတိုင္း ဆက္လက္ခ်ီတက္ၾကပါတယ္။ cr. Ko Myat Kyaw 14038_679909442119440_5381866349604379692_n10996651_679909448786106_2504428833177428049_n

#ရက္ေန႕ ဆံုဆည္းျမိဳင္မွာအျကိဳျုပဳလုပ္ေနတဲ့ #ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးနဲ႕ ဒီေကဘီေအ #တပ္မေတာ္ေန႕ျမင္ကြင္း(၁၉-၁၂-၂၀၁၄

(၂၀-၁၂-၂၀၁၄) ရက္ေန႕ ဆံုဆည္းျမိဳင္မွာအျကိဳျုပဳလုပ္ေနတဲ့ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးနဲ႕ ဒီေကဘီေအ တပ္မေတာ္ေန႕ျမင္ကြင္း

10882100_829459220451691_6971305058098061248_n10862490_829459547118325_369363806723337173_o

 

10406474_829505137113766_1623441346399020268_n10488014_829504503780496_4473904669024638696_n

ေမာင္ေမာင္ (ျမန္မာ) နဲ႕ ကင္တြယ္ခ် (ထိုင္း) တို႕ ထိုသတ္တဲ့ပြဲပါ။ ဒိုင္က ဦးလယ္ေတာေမာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပြဲမွာ ေမာင္ေမာင္ (ျမန္မာ) ကအႏိုင္ရသြားပါတယ္။

10359215_829461980451415_241862178564872581_n1421058_829462700451343_8953972074222809671_o

(၂၀-၁၂-၂၀၁၄) ရက္ေန႕ ဆံုဆည္းျမိဳင္မွာအျကိဳျပဳလုပ္ေနတဲ့ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးနဲ႕ ဒီေကဘီေအတပ္မေတာ္ေန႕မွ ေ၀ၚေလျမိဳ႕နယ္ခြဲ ႏွင့္စုကလိ ျမိဳ႕နယ္ခြဲမွ ေက်ာင္းသားလူငယ္အားကစား ဖြင့္ပြဲ

10865825_829416520455961_3158255813774588092_o10850014_829456333785313_4685147381436404751_n

10624680_829507240446889_8555137100513178551_n10408005_829506723780274_7953893754738554518_n

(၁၉-၁၂-၂၀၁၄) ရက္ေန႕ ဆံုဆည္းျမိဳင္မွာအျကိဳျုပဳလုပ္ေနတဲ့ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးနဲ႕ ဒီေကဘီေအ တပ္မေတာ္ေန႕ျမင္ကြင္း

10403638_829019810495632_3281188394891696833_n10478204_829020497162230_6047839512008746109_n

1025968_829017650495848_8861791325387482394_o10429234_829023817161898_4240047563721296096_n

10492392_1030363393646709_864057834091815722_n10846378_1030363516980030_1838850613577954713_n10702123_1030363560313359_1327411810854091320_n10339420_1030363500313365_6704222377675597006_o

လက္ေ၀ွ႕ဒိုင္ကေတာ့ ဦးေရႊ၀ါထြန္းျဖစ္ပါတယ္။ CR.Sanay Htun

#update #DKBA #KAF #ကိုပါႀကီးသည္ #KKO #လံုး၀မဟုတ္ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မိုေရွး ေျပာဆို.

ႏို၀င္ဘာ(၂)ရက္ေန႕ ရက္စြဲျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာလားပြယ္၏ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

10407026_803386469725633_352441345355633328_n

ေကာ္သူးေလတပ္မေတာ္ ဖြဲ႔စည္းျခင္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ ထုတ္ျပန္ခ်က္
ေအာက္တိုဘာ ၃၀ – ၂၀၁၄
သတင္းႏွင့္ဓာတ္ပံု – ကရင္အမ်ဳိးသား(မီဒီယာ)
DKBA ဌာနခ်ဳပ္ ဆံုဆည္းၿမိဳင္တြင္ ယေန႔က်င္းပၿပီးစီး ခဲ့ေသာ ေကာ္သူးေလတပ္မေတာ္ ဖဲြ႔စည္းျခင္းဆိုင္ရာ ႏွစ္ရက္တာ ေဆြးေႏြးပြဲ ထုတ္ျပန္ၾကညာခ်က္ အျပည့္အစံု
1939808_558935680918482_2428926272513533967_o10700128_558936147585102_7214655191619122283_oKAF AGREEMENT

 

ယေန႔ DKBA ဌာနခ်ဳပ္ ဆံုဆည္းၿမိဳင္တြင္ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့သည့္ ေကာ္သူးေလတပ္မေတာ္ ဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္
ေအာက္တိုဘာ – ၃၀ – ၂၀၁၄
Audio ကရင္အမ်ဳိးသား(မီဒီယာ) – ေကာ္သူးေလတပ္မေတာ္ ဖြဲ႔စည္းျခင္းဆိုင္ရာ ထုတ္ျပန္ခ်က္

https://soundcloud.com/mahn-myo-myint/ks1orqyguytb

ကိုပါႀကီးသည္ (KKO) လံုး၀မဟုတ္ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မိုေရွး ေျပာဆို.

ေအာက္တိုဘာ – ၃၀ – ၂၀၁၄
သတင္းႏွင့္ဓာတ္ပံု – ကရင္အမ်ိဳးသား(မီဒီယာ)
အလြတ္တန္းသတင္းေထာက္ကိုပါႀကီးသည္ DKBA ၏ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႔ KKO ႏွင့္ လံုး၀ပတ္သက္မႈမရိွသည့္ သတင္းေထာက္တဦးျဖစ္သည္ဟု အဖြဲ႔၏ဒုစစ္ဦစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာမိုေရွးက ယေန႔ညေနက ဌာနခ်ဳပ္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပသတင္းေထာက္မ်ားကို တရား၀င္ရွင္းလင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။
ေကေကအိုတြင္ ျပန္ၾကားေရးဌာနမရိွေၾကာင္း ကိုပါႀကီးသည္ ဒီေကဘီေအမွျပဳလုပ္သည့္ အခမ္းအနားမ်ားကို ပံုမွန္သတင္းလာယူသည့္ သတင္းေထာက္ျဖစ္ေၾကာင္း မိမိတို႔အဖြဲ႔၀င္မဟုတ္ေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။
ယေန႔ညေနက ဒီေကဘီေအဌာနခ်ဳပ္ ဆံုဆည္းၿမိဳင္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ေကာ္သူးေလတပ္မေတာ္ဖြဲ႔စည္းျခင္းဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးတြင္ ျပဳ လုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ရွင္းလင္းေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ပံုစာ – ယေန႔ညေနတြင္ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ။ cr. ကရင္အမ်ဳိးသား- မီဒီယာ
10679860_558885800923470_425865084035263628_o10273140_558885600923490_6101462358786303109_o

 

https://democracyforburma.wordpress.com/2014/10/29/burma-myanmar-ေကာ္သူေလးတပ္မေတာ္-kaf-ဖ%E1%80%BC/

#Burma #Myanmar ေကာ္သူေလးတပ္မေတာ္ #KAF #ဖြဲ႔စည္းေရးအစည္းအေ၀းအမွတ္တရ #CLIP

CR. KO NAY MYO ZIN

10662085_558253680986682_3202199840587028224_o
ေအာက္တိုဘာ – ၂၉ – ၂၀၁၄
သတင္းႏွင့္ဓာတ္ပံု – ကရင္အမ်ိဳးသား(မီဒီယာ)
ဒီမိုကေရစီအက်ိဳးျပဳကရင္တပ္မေတာ္ DKBA က ဦးေဆာင္ၿပီး ေကာ္သူးေလတပ္မေတာ္ (KAF) ဖြဲ႔စည္းေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲကို ဒီေန႔မနက္က ဌာနခ်ဳပ္တည္ရိွရာ ဆံုဆည္းၿမိဳ င္မွာ စတင္က်င္းပေနပါတယ္။
၃ ရက္ၾကာမဲ့ ဒီေဆြးေႏြးပြဲကို DKBA အဓိပတိဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာလားပြယ္ တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အခ်ိဳ ႔က ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ကရင္အမ်ိဳးသားေတြ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးေနၾကပါတယ္။
ေဆြးေႏြးပြဲရည္ရြယ္ခ်က္က ကရင္တမ်ိဳးသားလံုးအတြက္ တခုတည္းေသာတပ္မေတာ္ ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ျဖစ္တယ္လို႔ ေဆြးေႏြးပြဲအစီအစဥ္မွာ ပါရိွပါတယ္။
ေဆြးေႏြးပြဲေနာက္ဆံုးေန႔မွာ ေကာင္သူးေလတပ္မေတာ္ဆိုင္ရာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သေဘာထားထုတ္ျပန္မွာျဖစ္သလို သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ DKBA က တပ္မႉးႀကီးတဦးက ကရင္အမ်ိဳးသား(မီဒီယာ)ကို ေျပာပါတယ္။
ဒီေဆြးေႏြးပြဲကို ျပည္တြင္းျပည္ပက သတင္းေထာက္အခ်ိဳ ႔ တက္ေရာက္သတင္းယူေနတာကိုေတြ႔ရိွရၿပီး အမ်ားစုကေတာ့ ရန္ကုန္အေျခစိုက္သတင္းဌာနက သတင္းေထာက္ေတြျဖစ္ပါတယ္။

https://soundcloud.com/jargyi/knu-kaf-meeting-news

10257639_558254054319978_4975841934818840935_o10669315_558255264319857_862430972864879408_o10659450_822375591133909_4762576971218196796_n

KAF AGREEMENT

 

Union National Resistance Army

10557416_701412386615654_4151900579430960553_n-1Union National Resistance Army

 

ရက္သတၱတပတ္နီးပါးၾကာ ေဆြးေႏြးပြဲအေျဖ

ေအာက္တိုဘာ – ၂၉ – ၂၀၁၄

ကရင္အမ်ိဳးသား(မီဒီယာ)

ဒီလ ၂၃ ရက္ေန႔ကစတင္ခဲ့တဲ့ ေကအင္န္ယူ အေရးေပၚအစည္းအေ၀း ဒီေန႔မွာၿပီးဆံုးခဲ့ၿပီး အခ်က္ ၆ ခ်က္ပါတဲ့ အေျဖကိုရရိွလိုက္ပါတယ္။

ဒီအေျဖရတဲ့ ေကအင္န္ယူ ဗဟိုအၿမဲတမ္းေကာ္မတီ၀င္ ၅၀ နီးပါး နဖူးတိုက္ဒူးတုက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရရိွသူ ႏွစ္ဦးထဲမွာ ပဒိုသမိန္ထြန္းပါတာကိုေတာ့ ကရင္အမ်ိဳးသားအခ်ိဳ႕ သေဘာေတြ႔ခဲ့ၾကပါတယ္။

KNU Central Standing Committee 3rd emergency meeting Statement

10538542_558450627633654_5573266970154312111_n

Nay Myo Zin ေကာ္သူေလး တပ္မေတာ္ ဖြဲ႕စည္းေရး အခမ္းအနား မွတ္တမ္းမ်ား.

ေကာ္သူမြဲခီး ( ဆံုဆည္းျမိဳင္ ) တြင္ က်င္းပသည္႕ ေကာ္သူေလး တပ္မေတာ္ ဖြဲ႕စည္းျခင္း ဆိုင္ရာ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေ၀းသို႕ ျပည္ေထာင္စု လူမႈႏိုင္ငံေ၇း အသင္း တသင္း အေနျဖင့္ သြားေရာက္ အားေပးတက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ တိုင္းရင္းသား အားလံုး စုစည္းက်စ္လစ္ခိုင္မာစြာ ခ်ိတ္ဆက္ ျပီး ဘံုရည္မွန္းခ်က္ကို ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ ခ်ည္းကပ္ႏိုင္မွသာ ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု စနစ္ကို အျမန္ဆံုး တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

1540365_822977991073669_2784793208674874124_o10505174_822977721073696_3698080156215669720_o10679542_822978014407000_2324477206687148366_o10708604_822977831073685_2651681681986063276_o

ျပည္သူတြင္ ရန္သူမရွိ။

ဒီေကဘီေအတပ္မွ ေခါင္းေဆာင္စစ္သည္မ်ား အားလံုး ႏွင့္တရင္းတႏွီး ၊ ယခင္က မည္သို႕ပင္ ရွိခဲ့သည္ျဖစ္ေစ။ ယခု အခါ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး ၊ တိုးတက္ဖြ႕ံျဖိဳးေရး ၊ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ၊ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္းအားလံုး တြဲဖက္ လုပ္ေဆာင္ရေတာ့မည္႕ အခိ်ိန္ျဖစ္သည္ဟု မိမိတို႕ ယံုၾကည္သည္။ Continue reading “#Burma #Myanmar ေကာ္သူေလးတပ္မေတာ္ #KAF #ဖြဲ႔စည္းေရးအစည္းအေ၀းအမွတ္တရ #CLIP”

#ဆံုဆည္းၿမိဳင္က ေကာ္သူးေလတပ္မေတာ္ေဆြးေႏြးပြဲ #KNU #ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တက္မည္ “

” ဆံုဆည္းၿမိဳင္က ေကာ္သူးေလတပ္မေတာ္ေဆြးေႏြးပြဲ KNU ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တက္မည္ ”

ေအာက္တိုဘာ – ၂၈ – ၂၀၁၄

သတင္းႏွင့္ဓာတ္ပံု – ကရင္အမ်ိဳးသား(မီဒီယာ)

ဒီမိုကေရစီအက်ိဳးျပဳကရင္တပ္မေတာ္ DKBA က ကမကထျပဳ၍ ေကာ္သူးေလးတပ္မေတာ္ (KAF) ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတရပ္ကို မနက္ျဖန္ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔၌ ဌာနခ်ဳပ္တည္ရိွရာ ဆံုဆည္းၿမိဳ င္ေက်းရြာတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး KNU မွ ကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးေကာ္မတီ၏ အတြင္းေရးမႉး ပဒိုေအာင္ေမာ္ေအးဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကို ေစလြတ္မည္ဟုသိရသည္။

(KAF) ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ျခင္းကို မူအားျဖင့္သေဘာတူေၾကာင္းကို ယခုလ ၂၅ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ အေရးေပၚဗဟိုေကာ္မတီ အစည္ူအေ၀းတြင္ KNU ကဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းအပါအ၀င္ ေကာ္သူးေလတပ္မေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မူ၀ါဒမ်ားကို ပဒိုေအာင္ေမာ္ေအး ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႔က လာေရာက္ရွင္းလင္းေျပာဆိုမည္ျဖစ္သည္။

KNU သည္ ကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးေကာ္မတီကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ဖြဲ႔စည္းခဲ့ရာ ဥကၠဌဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဂ်ာ္နီ – ဒုဥကၠဌဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဘာက်ာ္ဟဲႏွင့္အတြင္းေရးမႉးပဒိုေအာင္ေမာ္ေအးတို႔ျဖစ္သည္။

ကရင့္အမ်ိဳးသားေရး ေလ့လာသူပညာရွင္အခ်ိဳ ႔က KNU မွဖြဲ႔စည္းလိုက္ေသာ အဆိုပါေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနေပၚမူတည္၍ အခ်ိန္ကာလႏွင့္တေျပးညီလႈပ္ရွားႏိုင္ျခင္း မရိွသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေကာ္သူးေလတပ္မေတာ္တည္ေထာင္သည့္ကိစၥ ေပၚ ေပါက္လာရျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ေ၀ဖန္သံုးသပ္ေျပာဆိုၾကသည္။

ဒီေကဘီေအအပါအ၀င္ ကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ၄ ခုက ေကာ္သူးေလတပ္မေတာ္ တည္ေထာက္သည့္အေၾကာင္းကို ယခုလ ၁၃ ရက္ေန႔က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဆံုဆည္းၿမိဳ င္တြင္ မနက္ျဖန္က်င္းပမည့္ပြဲသို႔ ဒီေကဘီေအအဓိပတိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာလားပြယ္၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အခ်ိဳ ႔မွေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ရန္ကုန္အေျခစိုက္သတင္းဌာနမ်ားမွ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ျပည္ပသတင္းဌာနအခ်ိဳ ႔မွသတင္းေထာက္မ်ား ယေန႔တြင္ဆံုဆည္းၿမိဳင္ေက်းရြာသို႔ ေရာက္ရိွလာၾကၿပီးျဖစ္သည္။

ပံုစာ – ပဒိုေအာင္ေမာ္ေအး။

1654833_557752701036780_4415790332627602135_o

#DKBA #မွ #ဗ်ဴဟာမွဴး ဒု-ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေစာဆန္းေအာင္ကို တပ္မွထုတ္ပယ္ #21/10

DKBA မွ ဗ်ဴဟာမွဴး ဒု-ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေစာဆန္းေအာင္ကို တပ္မွထုတ္ပယ္

ဒီမိုကေရစီ အက်ဳိးျပဳ ကရင့္တပ္မေတာ္ (DKBA)မွ ကလိုထူးေဘာတပ္ဖြဲ႕ ဗ်ဴဟာမွဴး ဒု-ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာဆန္းေအာင္ကို တပ္မွ ထုတ္ပယ္ေၾကာင္း DKBA စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာလားပြယ္၏ လက္မွတ္ျဖင့္ ေအာက္တုိဘာ ၂၁ ရက္က ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ အေႀကာင္းႀကားစာ ။

10306478_728027063944162_3221299378270175705_n

#BURMA #MYANMAR #WHERE IS #freelance #reporter #Aung #Kyaw Naing

Maesot-based freelance reporter Ko Par Gyi was arrested by Burmese army at the end of September in Kyaikmaraw Township while covering the news of fighting between DKBA and government troops. Par Gyi was a former aide of Daw Aung San Suu Kyi in 1988-1989 and his wife was also a former political prisoner. His whereabouts as well as his fate is still unknown.

His wife Than Dar said local authorities, police and soldiers of Light Infantry Battalion 208, based in Kyaikmayaw, had apprehended the journalist in the town in late September or early October, and he had not been heard of since.

“I am very worried about whether my husband is still alive or not,” she said during a press conference held in Rangoon on Tuesday afternoon, where she was being supported by human rights activists. “They [the army] should show him in public.”

Mon State Border Affairs Minister Htay Myint Aung told The Irrawaddy that the police had apprehended Aung Kyaw Naing and then handed him over to local army commanders. “That’s all I know about that story, he is being detained at the base of battalion 208,” he said.

KO PAR GYI

Than Dar said a police corporal at Kyaikmayaw Police Station had told her privately that he had seen Aung Kyaw Naing in custody of the army, and that he appeared to have been beaten.

She said she visited the battalion 208 base with the help of the Mon National Party, where an army captain claimed his men had detained the journalist and then handed him over to the Border Affairs Ministry. A recent visit to the military’s Southeastern Command in Moulmein had neither helped to clarify the situation.

KO PAR GYI

 

#DKBA #ရဲေဘာ္အေပါင္းတို႔ ကိုယ္ဟာကိုယ္ လုပ္ၾက ဆံုးၿဖတ္ၾက ေလ႔လါၾက။…..

ကဲ….ရဲေဘာ္အေပါင္းတို႔ ကိုယ္ဟာကိုယ္ လုပ္ၾက ဆံုးၿဖတ္ၾက ေလ႔လါၾက။…..
အဓိက ကၿပက္ ရၿပက္ စုန္းၿပဴးေတြ ၀င္လါရင္ ၿပတ္ၿပတ္သားသား ဖယ္ရွားဖို႔ပါဘဲ။…..၀င္းကို CR.Win Ko Hlaing 18/10

10153647_979787205370644_7115722576318232599_n

21/10
10306478_728027063944162_3221299378270175705_n