#EU ‘#deeply #regrets’ #use of #force #against #Myanmar #protesters

(BRUSSELS) – The EU criticised Myanmar on Tuesday after baton-wielding police dispersed a student rally and arrested dozens of protesters in a crackdown which has raised fears of a return to junta-era repression.

၁၀ ရက္ မတ္လ ၂၀၁၅ Belgium နိဳင္ငံ Bruxelles ျမိဳ ့တြင္ျပဳလုပ္ေသာဥေရာပေရာက္ျမန္မာမ်ား(FORUM OF BURMESE IN EUROPE ) ၏ အၾကမ္းဖက္သိန္း စိန္အစိုးရရဲ ့ဒီမိုကေရစီပညာေရး...
၁၀ ရက္ မတ္လ ၂၀၁၅ Belgium နိဳင္ငံ Bruxelles ျမိဳ ့တြင္ျပဳလုပ္ေသာဥေရာပေရာက္ျမန္မာမ်ား(FORUM OF BURMESE IN EUROPE ) ၏ အၾကမ္းဖက္သိန္း စိန္အစိုးရရဲ ့ဒီမိုကေရစီပညာေရး…

The 28-nation bloc also defended its 2013 decision to launch a 10-million-euro programme to train Myanmar police in dealing with demonstrations, saying it was part of efforts to support reform.

“The European Union is following with concern recent clashes in relation to ongoing protests and deeply regrets the use of force against peaceful demonstrators,” a spokeswoman said in an email to AFP.

Myanmar police carted away two truckloads of protesters after violently breaking up the rally in the central town of Letpadan, according to an AFP reporter at the scene, and police said 127 were arrested.

The crackdown comes just days after authorities used violence to end a rally in support of the students in the commercial hub of Yangon, prompting condemnation from rights campaigners.

The EU said the clashes showed the need for further reform by Myanmar’s military-dominated government but insisted that it was right to launch the training programme for riot police.

“Since the beginning of the EU project, progress has been made,” the spokeswoman said.

“When it comes to EU-trained police units, a difference in approach has been acknowledged, including by human rights organisations.

“Change, however, does not happen overnight, it requires a shift in the mindset and recent events confirm the necessity of more and continued reform.”

The EU “remains committed to supporting positive change in Myanmar in general — and the important process of reforming the police in particular”, the spokeswoman added.

http://www.eubusiness.com/news-eu/myanmar-police.106i/

11037715_778674218895400_8804511777900548263_n

#ผู้ถือหนังสือเดินทาง #ไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศในสหภาพยุโรปได้ตามปกติ

ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศในสหภาพยุโรปได้ตามปกติ

ตามที่มีกระแสข่าวว่า ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยบางประเภทไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) ได้ ภายหลังการออกมาตรการระงับการเยือนอย่างเป็นทางการ (Official Visits) นั้น กระทรวงการต่างประเทศขอยืนยันว่า มาตรการดังกล่าวบังคับใช้เฉพาะการเยือนอย่างเป็นทางการในระดับรัฐมนตรีขึ้นไปเท่านั้น ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการและหนังสือเดินทางทั่วไปของไทยยังสามารถเดินทางเข้าสู่ประเทศในสหภาพยุโรปได้ตามกฎระเบียบการขอรับการตรวจลงตรา (visa) ของแต่ละประเทศดังเดิม

61367_500526919987321_1754830470_n10502016_799908476715829_4612612426987396905_n

#ข่าว #คสช #อียู #EU #thailand #ประเทศไทย

หัวหน้าคสช.เข้าใจ สหรัฐ-อียู คัดค้านการบริหารประเทศ แต่ต้องคำนึงศักดิ์ศรีประเทศไทยด้วย

ในการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือคสช. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุม พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวในการประชุมตอนหนึ่งว่า ปัจจุบันงานของ คสช.มีหลายเรื่องที่จะต้องเดินหน้าไปด้วยความรวดเร็ว ลดขั้นตอนให้มากขึ้น เนื่องจากยังมีปัญหาในการปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ได้ร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ด้านต่างๆ ทำให้งานของ คสช.เดินหน้าไปได้ ส่วนกรณีสหรัฐอเมริกาและยุโรปมีท่าทีคัดค้านการเข้าบริหารงานของ คสช.อยู่บ้างนั้น ก็เข้าใจ แต่ก็ต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีของประเทศไทยด้วย

สำหรับการประชุม มีการพิจารณา รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และ รายงานการชดใช้คืนเงินทดรองราชการตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/2557 ส่วนเรื่องเพื่อพิจารณามีจำนวน 17 เรื่องเช่นโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2557 การขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ส่วนเรื่องอื่น ๆ จะมีการชี้แจงเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม และความคืบหน้าผลการดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาแรงงานต่างด้าวด้วย

ขณะที่บรรยากาศหน้ากองบัญชาการกองทัพบก ยังคงมีประชาชนและตัวแทนกลุ่มต่างๆ เดินทางมาร้องเรียนต่อเนื่อง อาทิ ชาวชุมชนตลาดเฉลิมลาภประตูน้ำ และอีก 4 ชุมชนใกล้เคียง มายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อหัวหน้า คสช. หลังจากสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์บอกเลิกการเช่า และให้ออกจากพื้นที่ทั้งหมด เพื่อให้บริษัทเอกชนซึ่งชนะการประมูลเข้ามาพัฒนาพื้นที่เป็นห้างสรรพสินค้า CR. js100.com

ce714ddb5922ab1875d4b9f5b8b0357b

#EU #ออกแถลงการณ์แบนรัฐ #ประหารในไทย #ระงับความร่วมมือ/เยือนไทย จนกว่าจะกลับสู่ประชาธิปไตย

NCPO chief says council will protect country’s dignity, moves forward to solve problems for public, intends to work although EU, US oppose coup

 

หัวหน้าคสช.เข้าใจ สหรัฐ-อียู คัดค้านการบริหารประเทศ แต่ต้องคำนึงศักดิ์ศรีประเทศไทยด้วย

ในการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือคสช. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุม พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวในการประชุมตอนหนึ่งว่า ปัจจุบันงานของ คสช.มีหลายเรื่องที่จะต้องเดินหน้าไปด้วยความรวดเร็ว ลดขั้นตอนให้มากขึ้น เนื่องจากยังมีปัญหาในการปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ได้ร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ด้านต่างๆ ทำให้งานของ คสช.เดินหน้าไปได้ ส่วนกรณีสหรัฐอเมริกาและยุโรปมีท่าทีคัดค้านการเข้าบริหารงานของ คสช.อยู่บ้างนั้น ก็เข้าใจ แต่ก็ต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีของประเทศไทยด้วย

สำหรับการประชุม มีการพิจารณา รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และ รายงานการชดใช้คืนเงินทดรองราชการตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/2557 ส่วนเรื่องเพื่อพิจารณามีจำนวน 17 เรื่องเช่นโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2557 การขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ส่วนเรื่องอื่น ๆ จะมีการชี้แจงเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม และความคืบหน้าผลการดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาแรงงานต่างด้าวด้วย

ขณะที่บรรยากาศหน้ากองบัญชาการกองทัพบก ยังคงมีประชาชนและตัวแทนกลุ่มต่างๆ เดินทางมาร้องเรียนต่อเนื่อง อาทิ ชาวชุมชนตลาดเฉลิมลาภประตูน้ำ และอีก 4 ชุมชนใกล้เคียง มายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อหัวหน้า คสช. หลังจากสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์บอกเลิกการเช่า และให้ออกจากพื้นที่ทั้งหมด เพื่อให้บริษัทเอกชนซึ่งชนะการประมูลเข้ามาพัฒนาพื้นที่เป็นห้างสรรพสินค้า CR. js100.com

ce714ddb5922ab1875d4b9f5b8b0357b

Sopon Onkgara
ว่าจะไม่ล่อแม่งด้วยภาษาปะกิตจวกอียู แล้ว แต่ทนรอข้ามคืนไม่ไหว…. .ช่วยส่งให้ฝรั่งอ่านด้วยยยย
My response to the EU foreign ministers’ punitive measures against Thailand…
— Sorry for not being polite. I think there is no need for civility for what you treat us.
— Let me be very clear. We don’t give a shit about your measures. Shove it up yours…at your convenience.
— I view your action as childish, naive, self-deceptive and hypocritical and irrelevant to what is happening in Europe. No need to talk tough and bully us. This is no colonial era. You are way over your heads.
— If your foreign ministers do not want to visit Thailand, that’s fine with us. You can continue to do so. It will even be better if you instruct your corporations, business firms such as banks, insurance firms, industrial firms etc., to leave Thailand for good.
— Why should you be unduly concerned about what is happening in Thailand? Some of us Thais don’t even care about what is happening in our land. You should leave us alone.
— You should direct your deep concern towards the ongoing mess and massacre in Ukraine. The coup in Thailand did not waste a single bullet, no casualties whatsoever.
— I think you are so afraid of Russia . You don’t want to mess with Putin and his might. Your unwarranted interference in our internal affairs is just a pathetic pretext to avoid messing with Russia and the Ukraine crisis.
— Your hypocrisy and double standard cannot fool us Asians. You should take care of your multi-faceted chronic problems. By the way, we do not want the so-called partnership and cooperation agreement. I think the EU wants it, because it will benefit you. Leave it unsigned forever.
— Don’t come and beg for reconciliation. We surely can survive without you.
— Sopon Onkgara

ประชาธิปไตยแปลกๆ แบบEU

เห็นข่าวสหภาพยุโรป. หรือ EU ยกเลิกเยือนไทยระงับความร่วมมือทุกระดับทางการไทย. พร้อมทั้งจี้ คสช.คืนประชาธิปไตยโดยจัดการเลือกตั้งโดยเร็ว

อยากถามกลับไปยังประเทศสมาชิก EU ว่าปล่อยให้นักโทษหนีคดีอาญาจากคดีคอรัปชั่น. เดินทางเข้าออกอย่างสะดวกสบาย

ไม่อายคนไทยเลยหรือ. ประชาธิปไตยอีท่าไหนที่ปล่อยให้คนโกงลอยนวล Continue reading “#EU #ออกแถลงการณ์แบนรัฐ #ประหารในไทย #ระงับความร่วมมือ/เยือนไทย จนกว่าจะกลับสู่ประชาธิปไตย”

EU, Myanmar agree to cooperate in business, tourism and mining

EMG

EU MYANMAR TASK FORCE

NAY PYI TAW—The European Union and Myanmar have signed a packet of agreements to cooperate in business, tourism and mining sectors.

“We’ve come here to help Myanmar improve the living standards of its people,” Catherine Ashton, High Representative for Foreign Affairs and Security Policy of the EU said, following a meeting held in the Myanmar capital on Friday.

The two sides of the EU-Myanmar Taskforce released a joint statement saying that they will work together on small- and medium-sized enterprises, tourism and mining businesses.

Between 2014 and 2020, Myanmar will become an Asian nation that largely benefits from cooperation with the EU, the release said. The EU has also planned to provide between €75-90 million (Ks 98.55-118.27 billion) in annual aid for development work in Myanmar.

The accords signed at the EU-Myanmar Taskforce meeting included agreements to hold policy-related discussions on small- and medium-sized enterprises, and raw materials; cooperation on long-term development of the tourism industry; a joint statement on the EU’s provision of aid for development; cooperation between European investment banks and Myanmar; and cooperation in agriculture.

http://eeas.europa.eu/statements/docs/2013/131115_02_en.pdf

EU MYANMAR TASK FORCE

credit aung thu ra

Thursday, 14 November, UMFCCI, Yangon (No. 29, Min Ye – Kyawsaw Road – Lanmadaw Township)
09:30
Democratic Civil Society Forum (board-room UMFCCI 2nd floor)
Round-table discussion with the participation of HR/VP Ashton and Daw Aung San Suu Kyi

1463499_10200772875151039_1034081226_n-11471871_10200772525822306_1501055655_n
11:30
Development Forum (Part II)
(main conference room UMFCCI 1st floor)
Moderated panel discussion on Myanmar’s development priorities and challenges with interventions
from Union Minister for National Planning and Economic Development Dr Kan Zaw; EU Development
Commissioner Andris Piebalgs; Daw Aung San Suu Kyi; Antonio Tajani, Vice-President of the European
Commission, responsible for Industry and Entrepreneurship.

########### Continue reading “EU MYANMAR TASK FORCE”

U WIRA THU : “သကၤန္းျဖဴစာတမ္း (၂)”(ဒီစာတမ္းေလးကုိ 19.6.2007 မွာစေရးျပီး 25.6.2007 မွာ အျပီးသတ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

“သကၤန္းျဖဴစာတမ္း (၂)”
^^^^^^^^^^^^^
1003916_326735517469963_462568100_n
(ဒီစာတမ္းေလးကုိ 19.6.2007 မွာစေရးျပီး 25.6.2007 မွာ အျပီးသတ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။
ေထာင္ထဲမွာပိတ္ျဖဴဝတ္ဘဝႏွင့္ေရးခဲ့ရတာမုိ႔ သကၤန္းျဖဴစာတမ္းလုိ႔ အမည္ေပးထားတာပါ။ စေရးတုန္းက ေထာင္မွလြတ္ရင္ ကုိယ္တုိင္ဆင္ႏႊဲဖုိ႔ ရည္ရြယ္ထားတဲ့ သေဘာေလာက္သာျဖစ္ျပီး ျပည္သူလူထုကုိ ခ်ျပဖုိ႔ မရည္ရြယ္ခဲ့ပါဘူး။
ဒီစာတမ္းကို ႏုိင္/က်ဥ္းေတြ ဖတ္ၾကည့္မိတဲ့အခါ အသက္ႏွင့္လဲ ေစာင့္ေရွာက္ေနမယ့္ စာမူဆုိျပီး ပိတ္ျဖဴေပၚ ျပန္ကူးေရးျပီး-အျပင္ခုိးထုတ္ေပးပါတယ္။ ထုိမွတစ္ဆင့္ မဲေဆာက္ေရာက္သြားပါတယ္။ ဘယ္သူေတြက ဘယ္လုိအသုံးျပဳတယ္ (လုပ္စားတယ္) ဆုိတာေတာ့ ခုထိမသိရပါဘူး။
ဒါေပမဲ့ ဒီစာတမ္းေလးဟာ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး အတြက္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ အက်ဳိးျပဳခဲ့ေၾကာင္းကုိေတာ့ ဆက္လက္ရႈစားက သိသာႏုိင္ပါတယ္။
ေရႊဝါေရာင္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ဆက္လက္တင္ျပသြားပါ့မယ္။)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
သာသနာဖ်က္ န.အ.ဖ.။ ။ န.အ.ဖ အစုိးရသည္ လူထုအေပၚ ၾသဇာေညာင္းေသာ သံဃာေတာ္ မ်ားကုိလည္း ပစ္မွတ္ထား၍ ဖ်က္ဆီးခဲ့၏။ ပထမျပန္စာေမးပြဲမ်ားကုိ ႏွစ္စဥ္ေမးခြန္းေပါက္ၾကားေအာင္ လုပ္ျခင္း၊ ဗဟုိစစ္အဆင့္မွ တုိင္းစစ္အဆင့္သုိ႔ ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ျခင္း၊ ဓမၼာစရိယစာေျဖဌာနမ်ားကုိ ခရုိင္အဆင့္မ်ားသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕၍ လူစုခြဲပစ္လုိက္ျခင္းျဖင့္ ရဟန္းပ်ဳိ စာသင္သံဃာမ်ား ပညာရည္နိမ့္ေအာင္ ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။
ဆရာေတာ္ သမားေတာ္ၾကီးမ်ားကုိလည္း ဘြဲ႕တံဆိပ္မ်ားျဖင့္ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ TV၊ Video၊ ေမာ္ေတာ္ကား၊ ပါမစ္၊ တယ္လီဖုန္း၊ ေက်ာင္းစသည့္ ပစၥည္းလာဘ္လာဘမ်ား အခြင့္အေရးမ်ားျဖင့္ အက်င့္ပ်က္ေအာင္ ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့၏။
ထုိ႔သုိ႔မွ် မပ်က္ဆီးေသး၊ မျငိမ္ေသးေသာ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ားကုိ သကၤန္းခၽြတ္၊ လူဝတ္လဲ၊ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျပီး ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်၏။
ေခတ္အဆက္ဆက္ အစုိးရမ်ားအနက္ န-အ-ဖ အစုိးရသည္ ရဟန္းသံဃာမ်ားကုိ ေထာင္ခ်ရာ၌ သရဖူေဆာင္းေသာ အစုိးရျဖစ္၏။ န-အ-ဖ အစုိးရလက္ထက္၌ အဖမ္းခံရေသာ ဘုန္းၾကီး၊ စစ္သား၊ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ မဆလ လက္ထက္ထက္ အဆရာေထာင္ခ်ီ၍ မ်ားျပား၏။ ဘုန္းၾကီးမ်ားကုိ ဖမ္းရာ၌ လက္ရဲေသာ၊ စစ္သားမ်ားကုိ ဖမ္းရာ၌ ရက္ေရာေသာ၊ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားကုိ ဖမ္းရာ၌ အတုိင္းအဆမရွိေသာ သာသနာဖ်က္အစုိးရျဖစ္၏။ ဇာတ္တူသားစားသည့္ ဘီးလူးအစုိးရျဖစ္၏။ ျပည့္မ်က္လုံး၊ ျပည္လက္ရုံး၊ ျပည္ႏွလုံးကုိ ဖ်က္ဆီးေနေသာ ပရမ္းပတာအစုိးရျဖစ္၏။
ထုိ႔အျပင္ တုတ္ဓားလက္နက္ဟူ၍ တစ္ခုမွ် မကုိင္ေသာ သပိတ္ပုိက္ ကေလာင္ကုိင္ သံဃာေတာ္မ်ား ကုိ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ရာ၌ ေသြးယဥ္ေနေသာ အစုိးရျဖစ္၏။
ႏွစ္ဖက္ခၽြန္ဝါဒီ န.အ.ဖ။ ။ ျပည္တြင္ျပည္ပကုိ ဆက္ဆံရာ၌ န.အ.ဖသည္ ႏွစ္ဖက္ခၽြန္ဝါဒကုိ က်င့္သုံး ၏။ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရး၌ မာယာျဖင့္ လွည့္စား၍ အႏုိင္ယူ၏။ NLD ႏွင့္ အန္တုသူမ်ားအေပၚ၌ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္သည့္ ဗ်ဴဟာကုိ က်င့္သုံး၏။ သူ႔ထက္ၾကမ္းသူႏွင့္ေတြ႕လွ်င္ႏုျပီး သူ႔ေအာက္ႏုသူမ်ား အေပၚ၌ ၾကမ္း၏။ က်ားကုိမမာယာသုံး၍ မကုိက်ားလုိ ရဲရင့္ျပတတ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကမၻာႏွင့္ဆက္ဆံရာ၌ ဘိန္း ကင္းစင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျပ၏။ ၁၇-ဖြဲ႕ကုိလက္ညႈိးထုိးျပ၏။ ညီလာခံၾကီးကုိ လက္ညႈိးထုိးျပ၏။
သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲေတြမွာ လိမ္ညာထုတ္ျပန္၏။ သံေခ်ာင္းကိစၥလိမ္သည္။ တပ္မဟာ(၇) ကိစၥလိမ္ သည္။ သက္ဝင္းေအာင္ကိစၥလိမ္သည္။ AAPP ကိစၥ အက်ဥ္းသားေတြကုိ ေရဒီယုိ နားေထာင္ခြင့္ေပးထား ေၾကာင္း၊ TV ေတြ တပ္ဆင္ေပးထားေၾကာင္း၊ ေရေလာင္းအိမ္သာ လုပ္ေပးထားေၾကာင္း၊ ေသာက္ေရသန္႔စက္ရုံ တည္ေပးထားေၾကာင္း၊ ကုိလိုနီေခတ္ကလုိ အက်ဥ္းသားမ်ားအေပၚ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ မရွိေၾကာင္း၊ လိမ္ညာ၏။ လက္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ စစ္ဘက္အရာရွိမ်ားကုိ ျဖဳတ္ကာ ေအာက္ေျခအဆင့္မွစတင္၍ အရပ္ဘက္အစုိးရ ျဖစ္ေအာင္ စတင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနပါျပီဟု ႏုိင္ငံတကာကုိ လိမ္ညာျပီး စစ္ဘက္အရွာရွိ (၁၅၀၀) ကုိ ေဘာင္းဘီခၽြတ္ အရပ္ဝတ္လဲကာ တစ္ဘက္လွည့္ျဖင့္ မယက ခယက ေနရာ၌ ခန္႔ထားလုိက္၏။ ဤသည္မွာ လက္နက္ကုိင္ ေယာက်ာ္းသားၾကီးမ်ားျဖစ္လ်က္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ဆက္ဆံရာ၌ မိန္းမပ်က္တစ္ေယာက္လုိ မာယာသုံး ေျဖရွင္းနည္းမ်ားျဖစ္၏။ အႏုဝါဒက်င့္သုံးပုံျဖစ္၏။
ပတၱနိကၠဳဇၨန (သပိတ္ေမွာက္) အေရးအခင္း၌ တိပိဋကဆရာေတာ္ၾကီးကုိေတာင္ မခ်န္ဘဲ သကၤန္းခၽြတ္ ေထာင္ခ်၏။ သံဃာငယ္ေတြကုိ ရဲဘက္ပုိ႔ျပီး အလုပ္ၾကမ္းခုိင္း၍ သတ္၏။ သံဃာအမ်ားအျပားေသ၏။ ေက်ာင္းတုိက္ေတြကုိ သူပုန္စခန္းတစ္ခုလုိ ဝင္စီး၏။ TV မွာ သံဃာထုကို အရွက္ခြဲ၏။ လူထုအၾကည္ညဳိ ပ်က္ေအာင္လုပ္၏။ ဒီပဲယင္းအေရးမွာ စစ္တပ္က သကၤန္ဝတ္၍ သံဃာေယာင္ေဆာင္ျပီး ဝင္ရုိက္၏။ အၾကမ္းဖက္လုပ္ႀကံ၏။ ဝီရသူ-အေရးခင္းမွာ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေတာင္းဆုိေသာ သံဃာထုကုိ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ သတ္ျဖတ္၏။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ ၾကမ္း၏။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ ရုိင္း၏။ စစ္တပ္မွာ ဘာသာတရားမရွိ၊ သူတုိ႔ကုိးကြယ္ေသာ ေက်ာက္ေတာ္ၾကီးဘုရားက ႏုိင္ငံေရးတရားေဟာလွ်င္လည္း ထုိဘုရားကုိ ျမစ္ထဲပစ္ခ်မည့္ အစုိးရျဖစ္၏။ ဤသည္မွာ လူထု သံဃာထုကုိ ဆက္ဆံရာ၌ လက္ညႈိးေကြးျခင္း၊ အမိန္႔ေပးျခင္း၊ လက္ထိပ္ခတ္ျခင္း၊ ဗ်ဴဟာကုိ သုံးေလ့ရွိေသာ သူရဲေကာင္းၾကီးမ်ား၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ပုံျဖစ္၏။ အၾကမ္းဝါဒက်င့္သုံးပုံျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင္ န.အ.ဖ အစုိးရကုိ ႏွစ္ဖက္ခၽြန္ဝါဒီ (ႏွစ္ဖက္ခၽြန္ဝါဒကုိ က်င့္သုံးသူ) ဟု ဆုိရျခင္းျဖစ္၏။ Continue reading “U WIRA THU : “သကၤန္းျဖဴစာတမ္း (၂)”(ဒီစာတမ္းေလးကုိ 19.6.2007 မွာစေရးျပီး 25.6.2007 မွာ အျပီးသတ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။”

Turkish security forces finds sarin gas in homes of suspected Syria Al-Qaeda linked Al-Nusra Front

 

THE GOOD ARE NOT ALWAYS THE GOOD

Turkish security forces found a 2kg cylinder with sarin gas after searching the homes of Syrian militants from the Al-Qaeda linked Al-Nusra Front who were previously detained, Turkish media reports. The gas was reportedly going to be used in a bomb.

The sarin gas was found in the homes of suspected Syrian Islamists detained in the southern provinces of Adana and Mersia following a search by Turkish police on Wednesday, reports say. The gas was allegedly going to be used to carry out an attack in the southern Turkish city of Adana.

On Monday, Turkish special anti-terror forces arrested 12 suspected members of the Al-Nusra Front, the Al-Qaeda affiliated group which has been dubbed “the most aggressive and successful arm” of the Syrian rebels. The group was designated a terrorist organization by the United States in December.

Police also reportedly found a cache of weapons, documents and digital data which will be reviewed by police.

Following the searches, five of those detained were released following medical examinations at the Forensic Medicine Institution Adana. Seven suspects remain in custody. Turkish authorities are yet to comment on the arrests.

Russia reacted strongly to the incident, calling for a thorough investigation into the detention of Syrian militants
in possession of sarin gas.

“We are extremely concerned with media reports. Russia believes that the use of any chemical weapons is absolutely
inadmissible,”
 Russian Foreign Ministry spokesman Alexander Lukashevich said on Thursday.

In a separate incident in Adana, police reportedly received intelligence that an explosive-laden vehicle had entered the town of Adana on Thursday, the Taraf daily reports.

Ankara has attempted to bolster the Syrian opposition without becoming embroiled in the Syrian civil war, a policy which Damascus claims lead to the deadliest act of terrorism on Turkish soil.

On May 11, 51 people were killed and 140 injured after two car bombs exploded in the Turkish town of Reyhanlı, located near the country’s border with Syria.A dozen Turkish nationals have been charged in the twin bombings, and Ankara has accused Damascus of helping the suspects carry out the attack.

“This incident was carried out by an organization which is in close contact to pro-regime groups in Syria and I say this very clearly, with the Syrian Mukhabarat [intelligence agency],” Interior Minister Muammer Guler said.

Syria’s Information Minister Omran Zoubi denied any link the attack, saying his country “did not commit and would never commit such an act because our values would not allow that”.Zoubi further charged the Turkish government had facilitated the flow of arms, explosives, funds and fighters across the country’s border into Syria, claiming that that Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan and his party bear direct responsibility [for the attack].”

Reports of chemical weapons use by both Damascus and the Syrian opposition have surrounded the conflict in Syria for months.    http://rt.com/news/sarin-gas-turkey-al-nusra-021/