ဒါကို Society of Professional Journalists က်င့္၀တ္အေနနဲ႕ ကေတာ့ အခုလို ဆိုပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရုံးမွ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခ်က္

ႏုိင္ငံတကာမွာေတာ့ ေျပာၾကားခ်က္တစ္ခုနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး သက္ဆုိင္ရာကာယကံရွင္ ( လူ သို႕မဟုတ္ ဌာန) ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္း အတည္ျပဳျခင္းလုပ္ပါတယ္။ မေျဖရင္လည္း မေျဖတဲ့အေၾကာင္း သတင္းထဲမွာ ထည့္ေရးပါတယ္။

ဒါကို Society of Professional Journalists က်င့္၀တ္အေနနဲ႕ ကေတာ့ အခုလို ဆိုပါတယ္။

Seek Truth and Report It

1. Journalists should be honest, fair and courageous
in gathering, reporting and interpreting information.
Journalists should:
— Test the accuracy of information from all sources and exercise care to avoid inadvertent error. Deliberate distortion is never permissible.
— Diligently seek out subjects of news stories to give them the opportunity to respond to allegations of wrongdoing.
— Make certain that headlines, news teases and promotional material, photos, video,
audio, graphics, sound bites and quotations do not misrepresent. They should not
oversimplify or highlight incidents out of context.

ဒီမွာေတာ့ ကာယကံရွင္ကို ဆက္သြယ္အတည္ျပဳျခင္းဆိုတဲ့ အေလ့အက်င့္ကမရိွသေလာက္ျဖစ္ေန ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕မွာ ေနာက္ကလိုက္ျပီး ရွင္းေနရေတာ့တာပါပဲ ။ ဘာပဲေျပာေျပာ ရွင္းတာကို ေဖာ္ျပေပးတာကိုက ေက်းဇူးတင္ရပါတယ္။

“ယခင္အပါတ္ ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိခဲ့ေသာ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီဝင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္ မွားယြင္းေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရုံးမွ ရွင္းလင္းေျပာၾကား”

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရုံး၏ ေျပာၾကားခ်က္

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးသည္ ဥပေဒျပဳေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္သည့္အခါတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း မူဝါဒ ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္-

(၁) ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူအက်ဳိးအတြက္ ခိုင္မာသည့္ ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းႏိုင္ေရး ၊
(၂) ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္မႈ ရွိေရး၊
(၃) ႏိုင္ငံေတာ္မွ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ဒီမိုကေရစီ၊ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး စသည္တို႕ ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ရွိေရး။

အထက္ပါ မူဝါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက လိုအပ္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား ေရးဆြဲရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဥပေဒၾကမ္းမ်ား လက္မွတ္ ေရးထိုးႏိုင္ရန္ ေပးပို႕လာလွ်င္လည္းေကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရုံး၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ဥပေဒ အႀကံေပးအဖြဲ႕၊ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာန/အဖြဲ႕အစည္း၊ ကၽြမ္းက်င္သူ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား၊ သက္ ဆိုင္ရာနယ္ပယ္မွ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵသေဘာထားမ်ား စသည္တို႕ႏွင့္ အေသးစိတ္ ေလ့လာ သုံးသပ္ပါ သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႕ထုတ္ ေပၚျပဴလာသတင္းဂ်ာနယ္၊ အတြဲ(၅)၊ အမွတ္(၂၁)၊ စာမ်က္ ႏွာ (၁၃)တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္ လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ဥပေဒၾကမ္းအားလုံး သမၼတ သေဘာမတူ သတင္းေခါင္းစဥ္ပါ ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ “ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပး ခဲ့တာ ၈ ခုပဲ။ ျပင္ဆင္ခ်က္ေတြနဲ႕ ျပန္ပို႕လာတာလည္း ၈ ခုပဲ။ ဥပေဒတစ္ခုရဲ႕ အခ်က္အလက္အားလုံးေတာ့ မဟုတ္ဘူးေပါ့။ အခ်ဳိ႕ အခ်က္အလက္ေတြကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ဖို႕ ျပန္ပို႕တာပါ။ ဒီဥပေဒေတြကို ျပည္ေထာင္စုက ဒီတစ္ခါ ျပန္ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ျပီး အတည္ျပဳျ႔ပီးသြားရင္ သမၼတႀကီး လက္မွတ္ မထိုးလည္း အတည္ျဖစ္သြားမွာပါ” ဟု ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီဝင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္ ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ အမွန္ပင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ဆိုပါက နားလည္မႈ လြဲမွားေစႏိုင္ေၾကာင္း သိေစလို၍ ရွင္းလင္းရျခင္း ျဖစ္သည္။

အထက္ပါ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္တြင္ သတင္းေခါင္းစဥ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္၏ ေျပာ ၾကားခ်က္မ်ားမွာ ပကတိအေျခအေနမွန္ႏွင့္ လြဲေခ်ာ္ေနေၾကာင္း၊ စာဖတ္သူ ျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္ သေဘာေပါက္လြဲမွားစရာ အေျခအေန ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၊ ဆဌမပုံမွန္အစည္းအေဝးကို (၁၀-၁-၂၀၁၃)ရက္ေန႕မွ(၂၁-၃-၂၀၁၃)ရက္ေန႕အထိလည္း ေကာင္း၊ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ ဆဌမပုံမွန္အစည္းအေဝးကို (၉-၁-၂၀၁၃)ရက္ေန႕မွ (၂၂-၃-၂၀၁၃)ရက္ေန႕ အထိလည္းေကာင္း၊ ပထမအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ၊္ ဆဌမပုံမွန္အစည္းအေဝးကို (၉-၁-၂၀၁၃)ရက္ေန႕မွ (၂၂-၃-၂၀၁၃)ရက္ ေန႕ အထိလည္းေကာင္း က်င္းပခဲ့သည္။

ယင္းအစည္းအေဝးကာလတြင္ အသစ္ျပဌာန္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္း (၄)ခု၊ ျပင္ဆင္ခ်က္ျဖင့္ ျပဌာန္း သည့္ဥပေဒၾကမ္း (၁၆)ခု၊ ရုပ္သိမ္းသည့္ဥပေဒၾကမ္း (၃)ခု၊ စုစုေပါင္း ဥပေဒၾကမ္း (၁၂)ခုအား ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတက အတည္ျပဳျပီး လက္မွတ္ေရးထိုးကာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႕ ျပန္လည္ေပးပို႕၍ ဥပေဒမ်ား အျဖစ္ ျပဌာန္းခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး က်င္းပစဥ္ကာလ၌ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳျပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ရန္ ဥပေဒၾကမ္း (၂၀)ခု ေပးပို႕လာခဲ့ ရာ ဥပေဒၾကမ္း(၁၂)ခုအား ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုး ျပဌာန္းခဲ့ျပီး ဥပေဒၾကမ္း(၈)ခု အေပၚ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၀၅(ခ)အရ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႕ ျပန္လည္ေပးပို႕ခဲ့သည္။

ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီဝင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္တစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ျပီးခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွ ဥပေဒၾကမ္း(၈)သာ အတည္ျပဳ ေပးခဲ့ျပီး ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ယင္းေပးပို႕လာသည့္ ဥပေဒၾကမ္း(၈)ခုစလုံးအား အတည္ျပဳ လက္မွတ္ ေရးထိုးျခင္း မျပဳ ဟူေသာ ေျပာၾကားခ်က္မွာ လြဲမွားေနေၾကာင္း၊ ယင္းေျပာၾကားခ်က္အရ စာဖတ္ပရိသတ္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ လႊတ္ေတာ္မွ တင္သမွ်ဥပေဒအားလုံးကို သေဘာမတူ ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္ေနေၾကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရး မ႑ဳိင္ႀကီး(၂)ရပ္အၾကားတြင္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္လည္းေကာင္း အထင္အျမင္ လြဲမွားေစႏိုင္ေသာ ေျပာၾကားခ်က္မ်ား ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ယင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အေနျဖင့္ ထိုသို႕ ေျပာၾကားခဲ့သည္ မွန္ပါက ဥပေဒ ျပဳေရးကိစၥရပ္မ်ားကို မွန္ကန္စြာ သိရွိမႈ အားနည္းေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ျပီးခဲ့သည့္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဆဌမပုံမွန္ အစည္းအေဝးကာလအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ဥပေဒျပဳေရး ဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပထားေသာ ပူးတြဲပါ ဇယားကို အမ်ားျပည္သူတို႕ မွန္ကန္စြာ သိရွိေစရန္ အတြက္ ယခု ေပးပို႕ခ်က္ႏွင့္အတူ ယွဥ္တြဲ၍ ေဖာ္ျပႏိုင္ရန္အတြက္ ေလးစားစြာျဖင့္ ေပးပို႕အပ္ပါသည္။

1788_671075739574891_1697292300_n-1

1788_671075739574891_1697292300_n

482485_671075762908222_1971109773_n969892_671075472908251_725179593_n

Aung San Suu Kyi to run for president

Naypyidaw – Myanmar opposition leader Aung San Suu Kyi on Thursday declared her intention to run for the presidency as she sets her sights on elections due to be held in 2015.

Addressing world leaders and heads of business at a major forum in the capital Naypyidaw, the Nobel Peace laureate called for the amendment of the military-drafted constitution which prevents her from leading the country.

CREDIT U THUN WAI
CREDIT U THUN WAI

“I want to run for president and I’m quite frank about it,” the veteran democracy activist told delegates at the World Economic Forum on East Asia.

“If I pretended that I didn’t want to be president I wouldn’t be honest,” she added.

A major hurdle to her presidential ambitions is the current constitution, which blocks anyone whose spouses or children are overseas citizens from leading the country.

Suu Kyi’s two sons with her late husband Michael Aris are British and the clause is widely believed to be targeted at the Nobel laureate.

President Thein Sein’s quasi-civilian government has surprised the world since coming to power two years ago with dramatic political and economic changes that have led to the lifting of most Western sanctions.

Hundreds of political prisoners have been freed, democracy champion Suu Kyi has been welcomed into a new parliament and tentative ceasefires have been reached in the country’s multiple ethnic civil wars.

Suu Kyi, who was herself locked up by the former junta for a total of 15 years, remains hugely popular in Myanmar and her National League for Democracy party is widely expected to win the elections if they are free and fair.
http://www.news24.com/World/News/Aung-San-Suu-Kyi-to-run-for-president-20130606-3?