၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႕ထုတ္ တိုင္းမဂၢဇင္းအား ကန္႕ကြက္

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႕ထုတ္ တိုင္းမဂၢဇင္းအား ကန္႕ကြက္
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၂၃

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႕ထုတ္ တိုင္းမဂၢဇင္း Vol 182, No. 1 တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဗုဒၶ၏သားေတာ္ သံဃာတစ္ပါးျဖစ္သူ ဦးဝီရသူအား မ်က္ႏွာဖုံးတင္၍ “THE FACE OF BUDDHIST TERROR” ေဆာင္းပါးအား ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဘာသာေရးခြဲျခားမႈ မရွိဘဲ လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ခြင့္ ျပဳထားသည့္ ႏိုင္ငံ ျဖစ္ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာကို ႏိုင္ငံသား အမ်ားစုက ယုံၾကည္ေလးျမတ္စြာ ကိုးကြယ္ၾကေသာ္လည္း၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၃၆၂ တြင္ “ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာ သာသနာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာသာသနာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာ သာသနာ ႏွင့္ နတ္ကိုးကြယ္ေသာ ဘာသာတို႕ကို ဤဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအာဏာတည္ေသာေန႕၌ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ရွိေနၾကေသာ ကိုးကြယ္ရာဘာသာမ်ား ဟူ၍ အသိအမွတ္ျပဳသည္” ဟူ၍ ျပဌာန္းထားသည္။

ဗုဒၶဘာသာသာသနာသည္ ကံ ကံ၏ အက်ဳိးကို လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္တိုင္ က်င့္ႀကံအားထုတ္၍ ရရွိသည့္ အသိအျမင္ကို အေျခခံ၍ လည္းေကာင္း ေရြးခ်ယ္ဆုံးျဖတ္ခြင့္ ေပးထားသည့္ ျမင့္ျမတ္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေရွ႕ရႈသည့္ ဘာသာတရား ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶ၏ သားေတာ္မ်ား ျဖစ္သည့္ သံဃာေတာ္ မ်ားသည္လည္း (၂၂၇)သြယ္ေသာ သိကၡာပုဒ္တို႕ကို လိုက္နာေစာင့္ထိန္းၾကရျပီး သာသနာေတာ္ သန္႕ရွင္း၊ တည္တံ့၊ ျပန္႕ပြားေရးအတြက္ ႏွစ္ေပါင္း ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ႀကဳိးပမ္းအားထုတ္ ခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။

ထို႕ျပင္ “၉၆၉” အမွတ္တံဆိပ္သည္ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား၏ ဂုဏ္ေတာ္(၉)ပါး၊ ဗုဒၶတရားေတာ္၏ ဂုဏ္ေတာ္(၆)ပါးႏွင့္ သံဃာေတာ္တို႕၏ ဂုဏ္ေတာ္ (၉)ပါးကို ကိုယ္စားျပဳေသာ၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႕ ယုံၾကည္ကိုးကြယ္သည့္ ရတနာသုံးပါးကို ရည္ညႊန္းသည့္ သေကၤတ အမွတ္တံဆိပ္ ျဖစ္ၿပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရး သေကၤတျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ကို ညဳိးႏြမ္းေစႏိုင္မည့္ ေနရာဌာနႏွင့္ ကိစၥမ်ားတြင္ အသုံးမျပဳရန္ သက္ဆိုင္ရာ သံဃာ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အေလးထား ေမတၱာရပ္ခံလ်က္ ရွိသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရွိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းေသာ ဒီမိုကေရစီလူ႕ေဘာင္ သို႕ အသြင္ကူးေျပာင္းစ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း မလိုလားအပ္ေသာ ပဋိပကၡမ်ား ဆက္ လက္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း မရွိေစရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္း၍ ႀကဳိးပမ္း တည္ေဆာက္ေနေသာအခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ကိုးကြယ္ ယုံၾကည္ခ်က္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ သိမ္ေမြ႕နက္နဲေသာ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ား ျဖစ္၍ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈ၊ ဘာသာသာသနာမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ ေလးစားယုံၾကည္မႈတို႕ႏွင့္အတူ အထူးအေလးထား ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

တိုင္းမ္မဂၢဇင္းပါ ေဖာ္ျပခ်က္သည္ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီ၍ တည္တံ့လာခဲ့ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသား အမ်ားစုကိုးကြယ္ရာျဖစ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ သာသနာေတာ္အေပၚ အထင္အျမင္လြဲမွားေစျပီး လက္ရွိ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဘာသာေပါင္းစုံတို႕အၾကား အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေနျခင္းကိုလည္း ထိခိုက္ေစႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

သို႕ျဖစ္၍ THE FACE OF BUDDHIST TERROR ေဆာင္းပါး ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႕ထုတ္ တိုင္းမဂၢဇင္း Vol 182, No. 1 အား ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

[Read More : http://www.president-office.gov.mm/zg/briefing-room/news/2013/06/23/id-3765]

 
 Image

အမ်ဳိးသားေရးအတြက္ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံက လက္ထပ္ခြင့္ ဥပေဒ

အမ်ဳိးသားေရးအတြက္ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံက လက္ထပ္ခြင့္ ဥပေဒ
By မင္းေမာင္ ( ဆာမူရိုင္း )

စင္ကာပူမွာ မြတ္စလင္နဲ႔ အျခားဘာသာ၀င္ေတြကို လက္ထပ္ခြင့္ ေပးမထားပါဘူး။ 
စင္ကာပူမွာ လက္ထပ္ေမာ္ကြန္္း႐ံုးႀကီး ၂ ႐ံုးရွိပါတယ္။

(၁) လက္ထပ္ေမာ္ကြန္း႐ံုး Registry of Marriages (ROM) 
[http://app.rom.gov.sg/index.asp]

(၂) မြတ္စလင္ လက္ထပ္ေမာ္ကြန္း႐ံုး Registry of Muslim Marriages (ROMM) [http://app.romm.gov.sg/index.asp]

ဆုိိၿပီး ႐ံုး ၂ ႐ံုး ထားရွိပါတယ္။

(၁) လက္ထပ္ေမာ္ကြန္း႐ံုး Registry of Marriages (ROM) 
[http://app.rom.gov.sg/index.asp]

ပထမ ROM လက္ထပ္ေမာ္ကြန္း႐ံုးက မြတ္စလင္မွ လြဲလုိ႔ 
အျခားေသာ ဘာသာ၀င္ေတြအားလံုးကို လြတ္လပ္စြာ လက္ထပ္ေပးတဲ့ 
တရား႐ံုးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာ အခ်င္းခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဗုဒၶဘာသာ နဲ႔ ခရစ္ယာန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခရစ္ယာန္နဲ႔ ဟိႏၵဴကိုေသာ္လည္းေကာင္း … က်န္ဘာသာေတြအားလံုး လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လက္ထပ္ခြင့္ ရွိပါတယ္။ 
Women’s Charter [http://www.scwo.org.sg/index.php/resources ] အတုိင္းေဆာင္ရြက္ကာ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ ဥပေဒကို ျပဌာန္းတယ္ဆုိပါေတာ့ဗ်ာ။ အျခားဘာသာ၀င္အားလံုး တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ပဲ က်င့္သံုးခြင့္ေပးထားပါတယ္။ 
ဒါေပမယ့္ ဒီတရား႐ံုးမွာ လက္ထပ္မယ္ဆုိရင္ မိမိဟာ မြတ္စလင္မဟုတ္ေၾကာင္း ထြက္ဆုိရပါတယ္။ ေမာင္ႏွံ ႏွစ္ေယာက္စလံုး တစ္ေယာက္မွ မြတ္ျဖစ္လုိ႔ မရပါဘူး။ 
မြတ္အ၀င္ မခံဘူးလုိ႔႔ အလြယ္ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။ 

(၂) မြတ္စလင္ လက္ထပ္ေမာ္ကြန္း႐ံုး Registry of Muslim Marriages (ROMM) [http://app.romm.gov.sg/index.asp]

ဒုတိယ ROMM မြတ္စလင္လက္ထပ္ေမာ္ကြန္း႐ံုးကေတာ့ မြတ္စလင္အခ်င္းခ်င္းကိုပဲ လက္ထပ္ေပးပါတယ္။ အျခားဘာသာ၀င္အမ်ိဳးသမီး ေခၚလာလုိ႔ မရဘူးေပါ့ဗ်ာ။ 

(ဒီလင့္မွာလည္း [http://en.wikipedia.org/wiki/Matrimonial_law_of_Singapore] ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။)

အျခားအေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ေတြကို 
ဒီလင့္မွာ [http://policy.mofcom.gov.cn/english/flaw!fetch.action?id=bfd32cf9-e1e7-4378-8455-beb6d4f28c16&pager.pageNo=7#934446910-002016] ဖတ္ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။ 

၁၉၆၆ မွာ စတင္ၿပီး တင္းက်ပ္စြာေရးဆြဲကာ က်ပ္က်ပ္မတ္မတ္ေဆာင္ရြက္လုိက္တာ 
၁၉၇၀ နဲ႔ ၁၉၇၄ အၾကားမွာ လက္ထပ္ၾကတဲ့ မြတ္အတြဲေပါင္း ၁၃,၁၂၃ မွာ ၃၅ ေယာက္ပဲ မိန္းမတစ္ေယာက္ထက္ပိုယူပါေတာ့တယ္။ 

ယေန႔အခါမွာ ေတာ့ မိန္းမတစ္ေယာက္ထက္ပိုယူတဲ့ စင္ကာပူမြတ္စလင္ဆုိတာ မရွိသေလာက္ေတာင္ ရွားသြားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

By မင္းေမာင္ ( ဆာမူရိုင္း )

 

ALERT!! HOT ISSUE!! Impact of White Cards holders on Election (Burmese and English)

Impact of White Cards holders on Election

In accordance with the international standards, anyone who hasn’t got the citizenship cannot vote. The white card is the temporary registration card and it means there are people who are living in Burma, but their status of citizenship are still not decided yet.

It is wrong to give White card holders rights to vote. We should stop White card holders rights to vote until their status of citizenship are verified in line with 1982 Burma Citizenship Law.

According to the mechanism of UK government census collection system, British government collect all the data of people living in UK, but they give only British citizens rights to vote but not to guests.

အဂၤလန္ႏိုင္ငံသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူပံုမွာ၎တို႕သည္၎တို႕ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ေနထိုင္ေသာသူမ်ားအားလုံးကိုစာရင္းေကာက္ေသာလည္းႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူမ်ားအားမဲေပးပိုင္ခြင့္မေပးပဲႏိုင္ငံသားမ်ားသာမဲေပးခြင့္ရွိပါသည္။

ထိုေၾကာင့္အျဖဴေရာင္ကဒ္ျပားကိုင္ဆိုင္သူမ်ားမဲေပးခြင့္ေပးထားျခင္းကို၎တို႔ႏိုင္ငံသားဟုတ္မဟုတ္ကို၁၉၈၂ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ဥပေဒအရဆုံးျဖတ္ျပီးသည္အထိရပ္ဆိုင္းထားရပါမည္။ ယာယီသက္ေသခံလက္မႇတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ ရႇိေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ား၏ ပုဒ္မ ၆ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ကိုျပင္ကိုျပင္ဖို့လိုပါတယ္

———

With what criteria did the ministry issue over 500,000 White Cards (temporary national registration cards) for Bengalis in 2010? Was there any assessment over the citizenship rights in line with 1982 Myanmar citizenship law?

With what decree and limitations did the ministry issue the White Cards, through which votes could be cast in elections according to Section 6 of Lowe House Election Law passed in March, 2010?

As the guest citizens and those holding White Cards had the equal voting of right of a national citizen, millions of eligible voters lost their voting right at that time. If that law continues to exist till 2015, the 1982 citizenship law will be nothing more than a torn paper.

How will the ministry mainly responsible for the issuance of the White Cards address the issue of Rohingya or Bengali?

For Immigration and Population Minister Khin Yi, who was the second most responsible official in the Home Affairs Ministry, does he have plans to legalize the White Cards or give the voting right to the Bengalis or regard them as citizens? This question is more important than whether the 1982 citizenship law will be amended or not.
Were there any corruption cases in issuing the White Cards?

images