ဒီကိစၥကေရရွည္တတိုင္းျပည္လုံးရဲ႕အနာဂတ္ကိုပါထည္႕တြက္တာမို႕ကြၽန္မအျမင္ကေတာ႕တျခားျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိတဲ႕ Additional Conditional Clause ခံတာေတြကအစအေရးၾကီးတာေတြကိုညိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရင္အားလုံးအတြက္အေကာင္းဆုံးအေျဖတခုကိုရမယ္လို႕ထင္ပါတယ္။

ပုဂ္ၢိဳလ္ေရးအေျခခံ၍ ပုဒ္မ ၅၉/စ ျပင္ပါက ယင္းပုဂ္ၢိဳလ္မရွိခ်ိန္၌ ဥပေဒသက္ေရာက္မႈကို မ်ားစြာဆင္ျခင္ရန္လိုဟုဆုိ

by hotnews Thu, 01/01/1970

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္သမၼတျဖစ္ေရးအတြက္ အတားအဆီးတစ္ခုသဖြယ္ျဖစ္ေန ေသာ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၉/စ မွာ ပုဂ္ၢိဳလ္ေရးကို အေျခမခံေသာဥပေဒအေၾကာင္း အရ ေျပာမည္ဆုိပါက လုိအပ္ ေသာအခ်က္ျဖစ္ၿပီး ပုဂ္ၢိဳလ္ေရး အေျခခံေသာ ဥပေဒေၾကာင္း အရ ျပင္ဆင္ေရးစဥ္းစားမည္ဆို ပါက ယင္းသို႔ျပင္ဆင္လုိက္ျခင္း ၏ သက္ေရာက္မႈကို ေရရွည္ စဥ္းစားရန္အေရးႀကီးေၾကာင္း ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား ပြင့္လင္းလူ႔အဖဲြ႕အစည္းမွ ကိုမင္း ေဇယ်ကဆုိသည္။
““ႏုိင္ငံေတြအမ်ားစုမွာ ဒီလို အခ်က္မ်ိဳးေတြကို သူတုိ႔ရဲ႕ဖဲြ႕စည္း ပံုဥပေဒမွာ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းေလ့ ရွိတယ္။ အဓိကအားျဖင့္ ပုဂ္ၢိဳလ္ ေရးအေျခမခံေသာဥပေဒေၾကာင္း အရေျပာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ဒီ၅၉/စ လုိအခ်က္က လိုအပ္တယ္။ ရွိ သင့္တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ပုဂ္ၢိဳလ္ေရးကိုအေျခခံၿပီးေတာ့ ဥပေဒေၾကာင္းကိုျပင္မယ္ဆုိရင္ အဲဒီပုဂ္ၢိဳလ္ႀကီးမရွိေတာ့တဲ့အခါ ၾကရင္ ဒီဥပေဒရဲ႕ သက္ေရာက္မႈ ကိုေတာ့ အမ်ားႀကီးစဥ္းစားဖို႔ ေတာ့လိုမယ္။ ဆုိလိုတဲ့သေဘာ က ဥပေဒနဲ႔ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒနဲ႔ မတူဘူး။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိတာကMother of the Laws ဥပေဒမ်ားရဲ႕မိခင္ပဲ။ ဒီေတာ့ ဥပေဒမ်ားရဲ႕မိခင္ျဖစ္တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာသာ ဒီ ၅၉/စ ကို ျပင္လုိက္မယ္ဆုိရင္ ဒီဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို မီွၿပီး ေတာ့ ထပ္မံေရးဆဲြမယ့္ လႊတ္ ေတာ္ကေန ျပ႒ာန္းမယ့္ ဥပေဒ ေတြမွာပါ သက္ေရာက္မႈေတြ အမ်ားႀကီးရွိသြားႏုိင္တယ္။ ေျပာ ခ်င္တာက ပုဂ္ၢိဳလ္ေရးကို ဦးတည္ ၿပီး ပုဒ္မ ၅၉/စ ကိုျပင္မယ္ဆုိရင္ ဖဲြ႕စည္းပံုမွာ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ လႊတ္ ေတာ္ကေနၿပီးေတာ့သီးျခားဥပေဒ လိုမ်ိဳး ျပ႒ာန္းၿပီး ျပင္ဆင္တာက ပိုၿပီးလက္ေတြ႕က်ႏုိင္တယ္လုိ႔ ယူဆတယ္”” ဟု ကိုမင္းေဇယ်မွ ပုဒ္မ ၅၉/စ အေပၚ သံုးသပ္ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။
ယင္း၏ဆက္လက္သံုးသပ္ ေျပာၾကားခ်က္အရ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၅၉/စ ကို တိုက္႐ိုက္ျပင္ဆင္မည္ဆုိပါက ႏုိင္ငံသားစစ္စစ္မ်ားႏွင့္ဆက္ႏြယ္ ေနေသာ ႏုိင္ငံျခားအက်ိဳးစီးပြား ကုိ ခံစားေနေသာသူမ်ား၏ရပိုင္ ခြင့္ကို ႏုိင္ငံသားစစ္စစ္၊ တုိင္းရင္း သားစစ္စစ္မ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တန္းတူထားမည္ဟု သေဘာပါ ေသာ အခ်က္မ်ားကို ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၌သာ ထည့္သြင္း မည္ဆုိပါကျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားစြာကုိ ႀကိဳတင္ စဥ္းစားရန္လိုေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ခန္ ့ခန္ ့(ဒသနိက)

1489278_780416371973608_1768367852_n

http://www.hotnewsweekly.com/node/1197

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s