Why do we need to care about Corruptions in Burma_ကြၽန္မအသိတေယာက္နဲ႕စကားေျပာမိပါတယ္။

ကြၽန္မအသိတေယာက္နဲ႕စကားေျပာမိပါတယ္။တခ်ိဳ့ေဒသေတြမွာတရားမဝင္နံပတ္နဲ့ကားေတြဖမ္းတယ္ဆိုလို႔၊အဓိကနယ္နမိတ္ခ်င္းစပ္တဲ႔ေနရာနားေတြမွာလို့ေျပာေတာ႕သူျပန္ေျဖလိုက္တာကြၽန္မေတာ္ေတာ္သင္ခန္းစာရသြားပါတယ္။ဥမၼာရယ္သူတို႔ျပန္စီးႏိုင္ၾကမွာပါတဲ႕၊အဲဒီဖမ္းတဲ႔လူေတြကိုပိုက္ဆံေပးလိုက္ရင္နဂိုအတိုင္းပဲအဲလိုတရားမဝင္ကားေတြရွိေနအုန္းမွာပါတဲ၊စကားစပ္ရင္းနဲ႔ေနာက္ဆိုနယ္ဖက္ကေက်ာင္းေတြမွာဆရာမေတြေရာက္လာႏိုင္မွာေျပာေတာ႔၊ဟုတ္လားတဲ႕၊အခုေတာ႔နယ္ဖက္ေက်ာင္းေတြမွာျပာတာေတာင္လုပ္ခ်င္ရင္ဆယ္သိန္းဆိုလာေပးရတယ္တဲ႕။ကြၽန္မေတာ္ေတာ္စိတ္မေကာင္းျဖစ္သြားပါတယ္။ဆုံးရွုံးသြားတာကတကယ္ပညာအရည္အခ်င္းရွိတဲ႕သူေတြပိုက္ဆံမေပးႏိုင္ရင္ရာထူးမရ
ေတာ႔ရင္၊လုပ္ပိုင္ခြင့္တစုံတရာမရွိရင္တိုင္းျပည္အနာဂတ္မေကာင္းႏိုင္ဘူးဆိုတာပါ။ဆိုေတာ႔ကြၽန္မစဥ္းစားမိတာကေတာ္ေတာ္ေအာက္ေျခအထိအျမစ္စြဲေနတယ္ဆိုတာပါ။ျပဳျပင္မယ္ဆိုအားလုံးပါဝင္ဖို႔လိုပါတယ္။ ခ်က္ခ်င္းပေျပာက္ေအာင္လုပ္ႏိုင္ေသးမွာမဟုတ္ေပမဲ့လူထုေတြၾကားထဲမွာအသိစိတ္ဓာတ္ဝင္သြားေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔လိုပါတယ္။အဓိကအခက္အခဲကပိုက္ဆံရွိတဲ႔လူေတြကိုအေရးမယူပဲတခါလုပ္တခါမိဆိုသလိုသာမန္သူေတြခ်ည္းကိုပဲဦးတည္လို႕မရျပန္ပါဘူး။အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြကိုယ္တိုင္ကဦးေဆာင္လုပ္ေဆာင္ျပမွလူထုကယံုၾကည္ျပီးသန္႔ရွင္းတဲ႔တိုင္းျပည္အျဖစ္အျမန္ျပန္လည္ရပ္တည္သြားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ကြၽန္မေဟာင္ေကာင္ကအက်င့္ပ်က္ခ်စားမႉတိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕ရဲ့နည္းလမ္းေတြေလ့လာၾကည့္ေတာ႔ေက်ာင္းစေနစကေလးေတြကေနစျပီးပံုသြင္းသြားတဲ႔နည္းလမ္းကိုေတြ႔ပါတယ္။ဒါဟာေနာက္ဆယ္ႏွစ္၊ႏွစ္ႏွဆယ္ဆိုရင္ၾကီးပ်င္းလာမဲ႕တိုင္းျပည္ကိုလက္လႊဲယူမဲ့သူေတြရဲ႔အသိစိတ္ထဲမွာစြဲသြားရင္အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႉကတျဖည္းျဖည္းနည္းပါးကင္းစင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ကြၽန္မေလ့လာခဲ့တဲ႔ေဟာင္ေကာင္ကနည္းလမ္းေတြကိုျမန္မာျပည္မွာဘယ္လိုကိုက္ညီႏိုင္တဲ့အခ်က္ေတြကိုက်င့္သုံးႏိုင္မလဲ၂၀၁၂မွာေဝမ်ဘူးပါတယ္။ျပန္ရွယ္လိုက္ပါတယ္ရွင္။
250036_4210997205981_1188872412_n
Why do we need to care about Corruptions in Burma and how do we eradicate? Why it is important to concentrate on Corruptions?

First – corruption is illegal.

Second – It distorts competition and free markets.

Third – It incentivises and rewards unethical behaviour.

The bottom line is that corruption hinders social and economic growth, delays the emergence of developing economies and stunts thriving democracies based on good governance and the rule of law.

Political Will is important

Good example to take is Hong Kong. Hong Kong used to be very corrupt, but only took more than three years to change the people’s culture of corruption. Hong Kong became the 13th cleanest state in the world and succeeded in changing its culture of corruption in all the layers of its society.

People always consider the effort of changing the culture of corruption as taking a long time, in fact, generations. Apparently, this is wrong. In three years’ time, Hong kong proved that they were able to stop the syndication of corruption. Perhaps they might still have individual corruption, but for sure there was a change of culture during those three years. Here, however, what is needed is political will.

There is a clear picture that eradicating corruption depended on the leader. That is why, it is important to have political will, regulations, a proper budget, certainty and independence, so that the anticorruption commission is free from any political interest.

How do we measure the Evidence of progress on eradicating Corruption?

If we could see the corruption is not open and people no longer demanded bribes. The most significant change in the culture of corruption will be people no longer tolerated corruption in their lives and they were willing to report any forms of corruption to the police.

Anticorruption culture in the education system

Cultivating an anticorruption attitude early on, such as in schools. In Hong Kong, they teach in kindergarten.

Zero Tolerance in Anticorruption

Punishment to those who bribes no matter it is big case or small case. Big fish and small fish, if it was bribery, it was still illegal. If we want to change the culture, never tolerate bribery, no matter how small.

People appreciation and trust is needed in Anticorruption Institutions

The anticorruption institution must go after the big fish so that they can demonstrate seriousness, although they cannot ignore the small cases either. That’s how the culture is changed. We cannot left out the people who have power and authorities in order to work out in all layers of the society.

low-salaried government employees

The government must guarantee an adequate minimum wage for its employees.There must be an incentive not to commit corruption for those who find it hard to cope with financial difficulties.

Anticorruption Campaigns

There must be a campaign to make corruption a shameful activity. This can be done through campaign advertisements. On Tv Ads, banners on public places, etc.

The challenge of corruption eradication

It should start form the Top. Everything begins with cooperation among the leaders. Political parties should not have impact on investigating the corruption cases.

Can Burma be the clean state?

The answer for me is yes. Once the people in the society show zero tolerance on bribery and voicing out by reporting no matter how small it is would change the culture of Anticorruption in Burma.

The Anticorruption institutions must have power. Otherwise, it cannot function. There must be consideration towards possible abuse of power and so, a mechanism to prevent such an abuse is necessary. There should be an oversight unit who are community leaders to monitor the activities of the Anticorruption Institutions if one is formed.

If we apply the right strategy and the political will in fighting corruption, Burma will become one of the clean state in the world.

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s