DHAMMADOWNLOAD Map for Buddha Tharthanika-Buddha Thar Than Anika Pah Ta Wee Winဘုန္းေတာ္ႀကီးျမတ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာ ဘုရား..

ဘုန္းေတာ္ႀကီးျမတ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာ ဘုရား..

1006236_10200312361679401_2102808711_n

ဘုရားတပည္႕ေတာ္ သည္ ယေန႔ Friday, 12 July, 2013 , 11:46 PM အိပ္ရာမဝင္မီ ေကာင္းျမတ္ေသာ ကမၻာ ဟု အမည္ရေသာ ဤ ဘဒၵ ကမာၻတြင္ ျမတ္လွစြာေသာ ကကုသန္ ျမတ္စြာဘုရား၊ ေကာဏဂံု ျမတ္စြာဘုရား ၊ ကႆပ ျမတ္စြာဘုရား ၊ ေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရား ၊ အရိေမေတၱယ် ျမတ္စြာဘုရား ၊ စေသာ ျမတ္စြာ ဘုရား ၅ ဆူူတို႕ ဤတေနရာထဲတြင္ တလက္မ မွ် မလြဲ ပြင့္ေတာ္မူခဲ့ေသာ၊ ပြင့္ေတာ္မူ လတၱံ႕ေသာ ၊ ဗုဒၶဂါယာ ေနရာ ေဒသ ကို စိတ္အာရုံမွ ရည္မွန္း၍ ရိုေသစြာ ရွိခိုး ကန္ေတာ့လိုက္ပါ၏ အရွင္ဘုရား..

_/\_ _/\_ _/\_ ..

ဤသို႕ ရွိခိုးပူေဇာ္ရေသာ ေကာင္းမႈ ကံ ေစတနာႏွင့္ ဘဝအဆက္ဆက္မွ ယေန႕အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေကာင္းမႈကံ ေစတနာတို႕ေၾကာင့္ ….
လူသားတိုင္း၏ ပူေလာင္ေနေသာစိတ္မ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းၾကပါေစ….
စိုးရိမ္မႈမ်ား ပေပ်ာက္ၾကပါေစ….
ၾကည္လင္ေသာ စိတ္ထားမ်ားျဖင့္.. မဂၤလာအေပါင္းနဲ႔ ျပည္႕စုံေသာ… ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ လူေဘာင္တြင္ … ျမတ္ေသာ အက်င့္မ်ား က်င့္ႀကံ ေနထိုင္ၾကရင္း … နိဗၺာန္သို႔ မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္ၾကပါေစ…

 

Generation Wave leader,Wai Phyo arrested- photocredit GW

STATEMENT GW

Wai Phyo@Gali, Secretary of Generation Wave was arrested by Aung Lin Chief of Pyay Township police station (1) at 11:30 July 10th 2013. The police said they arrested him for a “Free Political Prisoners” poster campaign which he organized in July 2011. For that activity two other members of Generation Wave were arrested in July 2011 and sentenced for 3months imprisonment or 30,000 Kyats penalty in February 2012. Wai Phyo was escaped from arrest and police issued warrant on him since then.

On July 10th 2013, after arrest, police took him to Pyay Township court and asked permission from judge to detain him for interrogation for two weeks. Now he was under detention in jail at Pyay Township Police station (1). Police said they will take him to court again on 24th of this month and will prosecute him.

There were also several arrests, charges and long term imprisonments on some other human rights and political activists in recent months. So We (Generation Wave) would say government authorities’ repressions on activists could destroy the impression of democratic transition which was going by President’s lead, and it can decrease the trust on government from people of Myanmar and International community as well.

We, activists are raising the voices of people in the communities to government to know what’s happening in reality and find solutions for problems. That means we are just helping the government in democratic transition regarding President’s slogan “Parliament’s Voice must be People’s Voice”. Current repressions against activists could decrease civil societies’ participation and people voices could be deft as well. It could even stop the process of democratic transition of the country.

So we would like to recommend to government and authorities if they really believed in democracy and wanted to work together with people for building a new democratic society, trust civil societies and activists. And we call government to release immediately Ko Wai Phyo@Gali and all the political prisoners.

ယံုၾကည္ခ်က္အက်ဥ္းသားမ်ားလြတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားခဲ့သူ ကိုေ၀ၿဖိဳးေအာင္
ယံုၾကည္ခ်က္အက်ဥ္းသားမ်ားလြတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားခဲ့သူ ကိုေ၀ၿဖိဳးေအာင္

Wai Phyo, Secretary of Generation Wave, was arrested by Aung Lin, the Chief of Pyay Township police station (1) at 11:30 am on Wednesday.

According to the group, the police explanation for the arrest was for a ‘Free Political Prisoners’ poster campaign which he organized in July 2011.Two other members of Generation Wave were arrested in July 2011 and sentenced to three months imprisonment or 30,000 kyat (US$1,000) penalty in February 2012. Wai Phyo escaped arrest and police have had a warrant out for him since then.

Following the arrest on Wednesday, police took Wai Phyo to Pyay Township court and asked permission from the judge to detain him for a two-week interrogation process.

GENERATION WAVE (မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ား)အဖြဲ႕ မွ ကိုေ၀ျဖိဳး (ခ) ဂလိ ကို ျပည္ေထာင္သို႕ ပို႕ေဆာင္လိုက္ပါျပီ။

အာမခံမရဘူး 25 ရုံးထပ္ခ်ိန္္္ ျပည္ေထာင္ပို့လိုက္ပီ

PHOTO CREDIT GENERATION WAVE       1043916_10201239294575258_286690303_n

Wai Phyoe
Wai Phyoe
Wai Phyoe
Wai Phyoe

581674_10201052306568659_1683502493_n

Wai Phyoe
Wai Phyoe

WAR: Top Wa leaders across the border

PANGLONG NEWS 10.JULY 2013

Five top Wa leaders arrived at Hwe Aw, opposite Chiangmai, last Friday, 5 July, to hold pre-talks with local United Wa State Army (UWSA) commanders before actual negotiations with Naypyitaw’s negotiators in Kengtung, 11-12 July, according to Thai security sources.

 

Xiao Minliang (Photo: UWSA)
Xiao Minliang (Photo: UWSA)

Xiao Minliang, Vice President, led the delegation and one of its members was Zhao Guo-an, Chief of External Affairs. The source was unable to name the remaining 3 members, but maintained that it was a confirmed report. “Naypyitaw had proposed 5 July for the negotiations,” explained another source. “But Wa authorities in Panghsang (on the Sino-Burmese border) said it would be better if they could first discuss with its commanders on the Thai-Burmese border, where the current confrontation is taking place. The Burmese side had apparently given the okay to the request.” Continue reading “WAR: Top Wa leaders across the border”

U WIRA THU: အမ်ိဳး၊ဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရးအဖြဲ႔ (ဗဟုိ) ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

၁။ အမ်ိဳး ဘာသာသာသနာႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာအပါအဝင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစုံအတြက္လုိအပ္လွ်က္ရွိေသာ                     ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းႏုိင္ေရးအတြက္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပရျခင္းသည္   ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ေတာ္သူ /သား အားလုံးညီညြတ္ေရး၊ စည္းလုံးေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရည္ရြယ္လ်က္ ကန္႔ကြက္သူႏွင့္ ေထာက္ခံသူ အားလုုံးတုိ႔ထံမွ အၾကံဥာဏ္မ်ား ရယူလုိျခင္းသာျဖစ္သည္။

 

၂။       တစ္စုံတစ္ဦး အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုႏွင့္ အျခားဘာသာမ်ားစသည့္ မည္သည့္ကိုမွ် ထိခုိက္နစ္နာေစလုိေသာ           ရည္ရြယ္ခ်က္ (လုံးဝ)မရွိပါ။

 

၃။       အမ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒျပဌာန္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကဲ့ရဲ႕ျခင္း၊ ရႈံ႕ျချခင္း၊ပုတ္ခက္ျခင္းႏွင့္ေထာက္ျပေဝဖန္ျခင္းမ်ားကို           ၾကိဳဆုိလက္ခံကာ လမ္းျပကူညီသည္ဟု မွတ္ယူလ်က္ အဆုိပါ အခ်က္မ်ားအားလည္း            ထည့္သြင္းစဥ္းစားသြားမည္ျဖစ္သည္။

 

၄။       ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကရာတြင္ တင္ျပမႈစကားလုံး သုံးႏႈန္းမႈမ်ားသည္ ဤအလုပ္ရုံေဆြးပြဲႏွင့္ သက္ဆုိင္းျခင္းမရိွဘဲ           တင္ျပသူပုဂၢဳိလ္၏ တာဝန္သာျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရးအဖြဲ႔(ဗဟို) ျမန္မာနိုင္ငံ

ရက္စြဲ   ။၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ဇူလုိ္င္လ(၁၁)ရက္၊ၾကာသေတးေန႔

စာအမွတ္ ။၀၀၁၅/မစဥ-မဘသ/၂၀၁၃

1006001_294043907405791_69720060_n

ဘက္ကီမြန္း ျမန္မာကုိ စစ္ထုိးျပီလား

ဘက္ကီမြန္း ျမန္မာကုိ စစ္ထုိးျပီလား

1069969_215635461919364_917436787_n
ကုလသမဂၢရဲ႕ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဆုိသူ ဘက္ကီမြန္းသည္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင္႔ ေရာပြန္းေနသည္႔ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ နုိင္ငံသားမ်ား ေဒါသ ထြက္ေစသည္႔ ေတာင္းဆုိမႈ တစ္ရပ္ကုိ မေန႔က ေတာင္းဆုိလုိက္ပါသည္။

နုိင္ငံတစ္နုိင္ငံ၏ အခ်ဳပ္ခ်ာ အာဏာကုိ ထိပါးေစသည္႔ ေတာင္းဆုိမႈ ဆုိလည္း မမွားေပ။

ယင္းကား UN ဆုိသူမ်ား ကြင္ပြန္းတပ္ အမည္နာမေပး ေခၚေ၀ၚေနသည္႔ ၎တုိ႕ အေခၚ ရုိဟင္ဂ်ာ ျမန္မာနုိ္င္ငံတြင္ တရား၀င္ အသုံးအႏႈန္း ဘဂၤါလီ မ်ားကုိ နုိင္ငံသား ျဖစ္ခြင္႔ေပးရန္ပင္ျဖစ္သည္။

ဘဂၤါလီမ်ားကုိ နုိင္ငံသား ျဖစ္ရုံႏွင္႔ ဘက္ကီမြန္း၏ ေတာင္းဆုိမႈကား မျပီးေသးေပ။ လူနည္းစုမ်ားကုိ တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္ရန္လည္း ပါေသး၏။
(သတင္းအေသးစိ္တ္ကုိ Associated Press တြင္ဖတ္ပါ)

ဘဂၤါလီႏွင္႔ ပတ္သက္သည္႔ ဤေတာင္းဆုိမႈမ်ားကုိ မေန႔က OIC အစၥလာမ္အဖြဲ႔ၾကီးႏွင္႔ ပူးပါင္း၍ ထုတ္ျပန္ ေျပာဆုိခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ Continue reading “ဘက္ကီမြန္း ျမန္မာကုိ စစ္ထုိးျပီလား”

ယာယီ ႏုိင္ငံသားကဒ္ကို မျမင္ဖူးသူမ်ားအတြက္

ယာယီ ႏုိင္ငံသားကဒ္ကို မျမင္ဖူးသူမ်ားအတြက္

ယာယီ ႏုိင္ငံသားကဒ္ (White Card) ကို မျမင္ဖူးသူမ်ားအတြက္..။

( RNDP ဥကၠဌ ေဒါက္တာေအးေမာင္ေၿပာသလုိ ဒီ White Card ဆုိတာ လ.၀.က ဥပေဒအရ အက်ဳံး၀င္ပါသလား..???? ဖြဲ႕စည္းပုံနဲ႔ေရာ ကုိက္ညီပါသလား..???

ႏုိင္ငံသားလည္းမဟုတ္၊ ဧည့္ႏုိင္ငံသားလည္း မဟုတ္တဲ့ လူေတြကုိ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒအရ မဲေပးခြင့္ရခဲ့တာဟာ ကမၻာေပၚမွာ ဘယ္ႏုိင္ငံမွာမွ ရွိမယ္မထင္…..။ ေတာ္လုိက္တဲ့ အစုိးရ…)KO KYI WIN

WHITE CARD
WHITE CARD

YANGON POLICE:ေရႊတိဂံုေတာင္ဘက္ေစာင္းတန္းတြင္ မသကၤာသူအား ေခၚယူစစ္ေဆး

ေရႊတိဂံုေတာင္ဘက္ေစာင္းတန္းတြင္ မသကၤာသူအား ေခၚယူစစ္ေဆး

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၁၂

 

1069839_351413281654612_1231721008_n

၁၂.၇.၂၀၁၃ ရက္ေန႔ ၀၇၄၅ အခ်ိန္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္
ေတာင္ဘက္မုခ္ေစာင္းတန္း အလယ္တြင္ ဘုရားဖူးရန္ေရာက္ရွိ
လာသူ ေက်ာ္ဦး၊ ဗမာ/ဗုဒၶ၊ (ဘ)ဦးေဌးျမင့္၊ ၀မ္းတြင္းၿမိဳ႕၊
မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေနသူသည္ အျဖဴေရာင္ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္
(၁)လံုးအားဆြဲ၍ တက္လာသည္ကို မသကၤာဘြယ္ေတြ႔ရသျဖင့္ လံုၿခံဳေရးတာ၀န္က်တပ္ဖြဲ႔၀င္မွ ၎ယူေဆာင္လာသည့္
ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္အား ရွာေဖြရာ အတြင္းမွ ဓါတ္ခဲအႀကီး(၃)လံုး၊ ၀ါယာႀကိဳး(၁)ေခ်ာင္း၊ မီး ပိတ္/ဖြင့္ျပဳလုပ္သည့္ ခလုတ္(၁)ခု၊
အရိုးအသြား ၇ လက္မခန္႔ရွိ ဓါးဦးခၽြန္(၁)ေခ်ာင္း၊
၈/၁၀ ဆိုဒ္ ဂြ(၁)ေခ်ာင္း၊ ကိုရီးယား၀မ္ေငြ (၁၀၀၀)တန္(၁)ရြက္၊ ဗီယက္နမ္ေဒါင္ေငြ (၁၀၀၀၀)တန္(၁)ရြက္တို႔အား
စစ္ေဆးေတြ႔ရွိရ သျဖင့္ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲမွ
အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားရန္ စီစဥ္ထားရွိေၾကာင္း
သတင္းရရွိပါသည္။

ရိုဟင္ဂ်ာ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တရားခံ ေက်ာ္ျမင့္ တရားေသလြတ္မည္ဟု သတင္းျဖစ္ေပၚ”တရားစီရင္ေရးကို မုတ္ဆိတ္ေငြမ်ား လႊမ္းမိုးသြားၿပီလား။

1014038_184806245022259_402304576_n
# ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ဘဂၤလီလူဦးေရစာရင္း ( ဆြဲ တင္ စစ္ ) စံနစ္ျဖင့္ ေကာက္ယူေရး
လုပ္ငန္းကို ၂၆-၄-၂၀၁၃ ေန႕ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

# ထိုလုပ္ငန္း စတင္လ်ွင္စတင္ခ်င္း ထိုဘဂၤလီမ်ားက စာရင္းအေကာက္မခံဘဲ
” ရိုဟင္ဂ်ာ ရိုဟင္ဂ်ာ ” ဟု ခေလးအစ အမ်ိဳးသမီး လူႀကီးအဆံုး ေအာ္ဟစ္ၾကၿပီး
စာရင္းေကာက္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၾကသည့္တပ္မေတာ္သားမ်ား အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံ၀န္းထမ္းမ်ားအား အျပင္းအထန္ နာက်င္ဒဏ္ရာရေစသည္အထိ အၾကမ္းဖက္ခဲ့ၾကသည္။

# ထိုေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ လူဦးေရစာရင္းေကာက္ယူေရး အကန္႕အသတ္မရွိ ရပ္တန္႕ခဲ့ရသည္ ။

# ထိုအၾကမ္းဖက္ အာဏာဖီဆန္မွဳကို ကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း အားေပးအားေျမွာက္ႀကိဴးကိုင္၍ ေသာ္လည္းေကာင္းက်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ သေကၠျပင္ေက်းရြာမွ ေက်ာ္ျမင့္ (ခ) ေရွာ္မီ အပါအ၀င္ ၇ ဦးအား စစ္ေတြၿမိဳ႕ အမွတ္ (၁) ရဲစခန္းမွ အမွဳတြဲအမွတ္ ပ-၉၉/၂၀၁၃ ျပစ္မွဳဆိုင္ရာဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၄၈ / ၃၃၃ / ၃၈၅ / ၅၀၆ တို႕ျဖင့္ အမွဳဖြင့္ၿပီး စစ္ေတြခရိုင္တရားရံုး၌ တရားစြဲတင္ခဲ့ပါသည္။

# အမွဳစစ္ေဆးေနစဥ္ကာလအတြင္း ေက်ာ္ျမင့္ (ခ) ေရွာ္မီ သည္ တရားလိုမ်ားျဖစ္သည့္ လ၀က အရာထမ္းအပါအ၀င္ အျခား၀န္ထမ္းမ်ား ၊ တရားလိုျပသက္ေသမ်ား ၊ ဥပေဒရံုး တရားရံုး တို႕မွ အရာထမ္းအမွဳထမ္းမ်ားအား လာဒ္ေငြ ေျမာက္မ်ားစြာ ေပးကမ္းရန္ႀကိဳးစားခဲ့ေၾကာင္း အထက္ပါ အသိုက္အ၀န္းမ်ား မွ ၾကားသိခဲ့ၾကရေပသည္ ။

# ထို႕အျပင္ အထက္ပါတရားခံ ေက်ာ္ျမင့္သည္ ၎၏ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးမွတဆင့္
ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံသို႕ အသနားခံစာတစ္ေစာင္ေပးပို႕ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ထိုစာတြင္ သူသည္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ စည္းရံုးေရးမွဳးတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ၊
သူ၏ေက်းရြာသို႕တာ၀န္ျဖင့္လာေရာက္ၾကသည့္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ား ၊ ၀န္ထမ္းမ်ား။
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး တာ၀န္ရွိသူမ်ား အား အနစ္နာခံ၍ ကူညီေဆာင္ရြက္လုပ္ေဆာင္
ေပးခဲ့ေၾကာင္း ၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အားသြန္ခြန္စိုက္ စည္းရံုး လွဳပ္ရွားေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ စသည္တို႕ပါ၀င္ေၾကာင္း အတြင္းသတင္းမ်ားအရ သိရွိရသည္ ။ Continue reading “ရိုဟင္ဂ်ာ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တရားခံ ေက်ာ္ျမင့္ တရားေသလြတ္မည္ဟု သတင္းျဖစ္ေပၚ”တရားစီရင္ေရးကို မုတ္ဆိတ္ေငြမ်ား လႊမ္းမိုးသြားၿပီလား။”

Ceremony on protecting nationality, religion and Sassana held in Yangon

Esteemed monks from Mogok Vipassana League called for monks to preach in accordance to Buddhist teachings and not resort to hurting other religions.

emg

daily_11_july_11_akk06

Over 150 monks from Mogok Vipassana League attended the ceremony on protecting nationality, religion and Sassana which was held at their headquarters in Yangon on Wednesday.

“[Monks] need to prioritise our own nationality, religion and Sassana and preach to make people believe while ensuring not to disturb other people and hurt other religions. We all need to avoid extremism and act in accordance with the truthful doctrine of the Buddha,” said venerable monk Agga Nyana.

The meeting comes as Buddhist monks have come under the scrutiny of the international press. TIME magazine’s July cover featured controversial Mandalay monk, U Wirathu citing cases of religious hatred and extremism. The article was met with strong condemnation in Myanmar, which is a majority Buddhist country, leading the government to ban the issue over fear of inciting more hatred.

The world has accused us of being religious and social extremists. We have to keep denying this. We also have to prevent ourselves [from becoming extremists]. We have to build trust in Sassana. If we do this, our Sassana will not disappear in our lifetime,” said senior monk Dr Sandavarabivamsa.

Religious violence between Buddhists and Muslims has spread across different towns and cities in Myanmar this year, often fuelled by rumours and hate speech. But as Myanmar embarks on a series of reforms opening up to the outside world many Buddhists feel that their time-old traditions are under threat.

This has led to numerous debates in the media about whether there should be law to protect religion. During the ceremony, Dr Sandavarabivamsa echoed opposition leader Aung San Suu Kyi, in saying that building peoples faith more than laws was what was important to maintain religion.

“It is our duty to make people with weak faith to have stronger faith. We have to make our devotees have strong faith in Sassana. Monks are the only method to make [them] have strong faith… The monks shouldn’t act carelessly. We have to give sermons about religion,” he added.

IRRAWADD NEWS

A draft law proposed by Buddhist monks that would restrict interreligious marriage threatens to divide the Buddhist community in Burma, according to a prominent 88 Generation Students group member.

Ko Ko Gyi, a senior leader from the pro-democracy group, said a more inclusive dialogue should be held before any law is submitted to Parliament.

“The law is a sensitive one,” he said. “We need to think about it very carefully and thoroughly, such as what potential negative effects it might have politically and socially. This is why I told the monks to have one more workshop to let all people be included to discuss it.”

The workshop would potentially be held within the next two weeks in Rangoon, according to Ko Ko Gyi.