လြယ္ဂ်ယ္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ဂ်ာမိုင္ေက်းရြာ အနီး တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းအား KIA မွ လာေရာက္ တိုက္ခိုက္

လြယ္ဂ်ယ္ျမဳိ.နယ္၊ဂ်ာမုိင္ေက်းရြားက ခင္ဗ်ားတုိ.ဗမာျပည္နယ္လာကြ၊ ခင္ဗ်ားတုိ.ဗမာစစ္တပ္ဘာသြားလုပ္သလဲ? ဓါးျပသြားတုိက္ဖုိ.သြားရင္ရွင္းပစ္ရမွာေပါ့၊ မွတ္ထား..ထပ္လာရင္ထပ္ရွင္းပစ္လုိက္မယ္၊ေစာက္မကန္ေခြးေတြ..။
လြယ္ဂ်ယ္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ဂ်ာမိုင္ေက်းရြာ အနီး တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းအား KIA မွ လာေရာက္ တိုက္ခိုက္၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔ ၁၂:၃၀ နာရီမွ ၁၆:၃၀ နာရီ အခ်ိန္ထိ လြယ္ဂ်ယ္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ဂ်ာမိုင္ေက်းရြာ အနီး တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းအား KIA မွ ေခါင္းေဆာင္ စိစစ္ဆဲ အင္အား ၂၀၀ ခန္႔မွ လာေရာက္ တိုက္ခိုက္သည့္ အတြက္ မိမိ တပ္မေတာ္မွ ျပန္လည္ ေခ်မႈန္း တိုက္ခိုက္ခဲ့ ပါသည္။ အဆိုပါ တိုက္ခိုက္မႈ၌ KIA အေနျဖင့္ လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ ငယ္မ်ား အသံုးျပဳ၍ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းအား ပိတ္ဆို႔ တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးမွ တစ္ဆင့္ ခုိင္မာသည့္ နိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈ မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ဟု သတင္း ထုတ္ျပန္ အၿပီး ၄ ႀကိမ္ေျမာက္ တုိက္ခိုက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ တိုက္ပြဲ ျဖစ္စဥ္၌ အရာရွိ ၂ ဦး၊ အျခားအဆင့္ စစ္သည္ ၄ ဦး ႏိုင္ငံေတာ္ အတြက္ အသက္ေပးလွဴ ခဲ့ရၿပီး စစ္သည္တခ်ိဳ႕ ဒဏ္ရာ ရရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။ KIA အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူ ထံမွ အမ္ ၂၂ ေသနတ္ ၁ လက္ သိမ္းဆည္း ရရွိပါသည္။ တုိက္ပြဲျဖစ္စဥ္ သတင္းမ်ားအား အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ ထုတ္ျပန္ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပး အပ္ပါသည္။

http://www.myawady.com.mm/allnews/headline/item/5040-2013-01-22-15-34-47#.UP5XwJ28B8E

လြယ္ဂ်ယ္ျမဳိ.နယ္၊ဂ်ာမုိင္ေက်းရြားနာကဗမာစစ္တပ္ကုိေကအုိင္ေအသြားတုိက္တယ္လုိ.ေစာက္ရူးရဲထြဋ္သတင္းလႊင့္

လြယ္ဂ်ယ္ျမဳိ.နယ္၊ဂ်ာမုိင္ေက်းရြားက ခင္ဗ်ားတုိ.ဗမာျပည္နယ္လာကြ၊ ခင္ဗ်ားတုိ.ဗမာစစ္တပ္ဘာသြားလုပ္သလဲ? ဓါးျပသြားတုိက္ဖုိ.သြားရင္ရွင္းပစ္ရမွာေပါ့၊ မွတ္ထား..ထပ္လာရင္ထပ္ရွင္းပစ္လုိက္မယ္၊ေစာက္မကန္ေခြးေတြ..။

ေစာက္ရူးရဲထြဋ္ကုိပါပီလႊတ္ျပီးဆက္သြယ္ခ်င္ရင္ အီေမလ္က..

 yehtut.moi.myanmar@gmail.com


72849_320939208023224_1816582733_n

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s