#เวทีราชดำเนิน “สู้จนสุดชีวิต จนกว่าระบอบทักษิณ จะหมดสิ้นจากแผ่นดินไทย” สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม 12 ก.พ 2557

เวทีราชดำเนิน

“สู้จนสุดชีวิต จนกว่าระบอบทักษิณ จะหมดสิ้นจากแผ่นดินไทย”

สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม
12 ก.พ 2557

เวทีราชดำเนิน  "สู้จนสุดชีวิต จนกว่าระบอบทักษิณ จะหมดสิ้นจากแผ่นดินไทย"  สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม 12 ก.พ 2557
เวทีราชดำเนิน
“สู้จนสุดชีวิต จนกว่าระบอบทักษิณ จะหมดสิ้นจากแผ่นดินไทย”
สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม
12 ก.พ 2557

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s