#SHUTDOWN #BANGKOK 23.00 น. #เพิ่ง #สอบปากคำเสร็จและส่งตัวเข้าเรือน-GREETINGS FROM PRISON BED

ทศพล แก้วทิมา
Works at บริษัท เวสเทิร์น มีเดีย ประเทศไทย จำกัด
23.00 น. เพิ่งสอบปากคำเสร็จและส่งตัวเข้าเรือน
นอน ตำรวจให้ประกันตัวพี่น้องทั้งหมด ส่วนผมและพี่หมอระวี ไม่ให้ประกันตัว จึงต้องนอนที่ตชด.1คลอง5 ปทุมธานี
ไม่รู้จะกี่คืน..
1798882_625491060857091_2066979758_n1506848_625490967523767_158171535_n1236544_625490867523777_949361585_n

#SHUTDOWN #BANGKOK #SUTHEB tomorrow we will go to Yingluck’s lair – the office of the Permanent Secretary of Defense!

So tomorrow we will go to Yingluck’s lair – the office of the Permanent Secretary of Defense! We will travel by car as our feet cannot carry us swiftly enough. Our friends in nearby provinces and Bangkok, please provide us with transport tomorrow at 9 am at all stages. Any type of vehicle will do at any stage.

10.00 hours we will depart from every stage. If Yingluck flees from Defense to Government House we will follow her. We will pursue her everywhere, anywhere, anytime, all the time. We will not stand by at the stages any more, we are on a mission to follow and chase Yingluck the murderer out of this country. It is time to run this she-devil out of our native land!

Those of you who agree, see you at Defense tomorrow! This is the only way – I will be standing on top of my vehicle so they know we are coming. Muanmahaprachachon must unite and unseat Yingluck and uproot the Thaksin regime once and for all. Thank you and good night!

(image credit: CT Love Theking)

1939740_749609888391164_2135058192_n

จ.ตาก-พบกระสอบข้าวเปล่า ตรา อสค. ปี 55/56 หอมมะลิ โผล่ชายแดนแม่สอด คาดส่งออกไปพม่าจำนวนมาก

จ.ตาก-พบกระสอบข้าวเปล่า ตรา อสค. ปี 55/56 หอมมะลิ โผล่ชายแดนแม่สอด คาดส่งออกไปพม่าจำนวนมาก

RICE BAGS FOUND FROM YEAR 12/13 IN PROVINCE TAK, MAINLY SMUGGLED INTO BURMA MYANMAR OVER MAE SOD BORDER

1912298_591774127574330_1291562208_nYINGLUCK

#ราย ละเอียดการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่ #กระทรวงพลังงาน และบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ด้วย เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ เวลากลางวัน ผู้ชุมนุมกลุ่ม กปปส. ประมาณ ๒๐๐ คน

รายละเอียดการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่ กระทรวงพลังงาน และบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

ด้วย เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ เวลากลางวัน ผู้ชุมนุมกลุ่ม กปปส. ประมาณ ๒๐๐ คน โดยมีนายแพทย์ ระวี มาศมาดล (ผู้ต้องหาที่ ๑ )และ นายทศพล แก้วธิมา (ผู้ต้องหาที่ ๒) เป็นแกนนำ ได้ใช้รถยนต์บรรทุกของกลางติดเครื่องขยายเสียงดัดแปลงเป็นเวทีปราศรัยโจมตีเกี่ยวกับราคาพลังงาน บริเวณหน้ากระทรวงพลังงาน ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ต่อมาในช่วงเย็นของวันเดียวกันกลุ่มผู้ชุมนุมดังกล่าวได้บุกเข้าไปยึดพื้นที่ภายในของกระทรวงพลังงาน ทำให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงฯ ไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้

และต่อมาเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๐๓.๔๐ นาฬิกา กลุ่มผู้ชุมนุมได้ย้ายที่ชุมนุม
มาที่ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ทำการกีดขวางทางเข้าออกของ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ขัดขวางการประกอบกิจการหรือการใช้ชีวิตโดยปกติสุขของเจ้าหน้าที่ ปตท.และของประชาชนโดยทั่วไป โดยกลุ่มผู้ชุมนุมได้คล้องโซ่ปิดประตูทางเข้าออกของบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ทำการขัดขวางมิให้เจ้าหน้าที่ของ ปตท. หรือประชาชนโดยทั่วไปเข้าปฏิบัติหน้าที่หรือทำธุรกรรมกับ ปตท.ได้ การกระทำของผู้ชุมนุมกลุ่มดังกล่าวทำให้ ปตท. ได้รับความเสียหาย กลุ่มผู้ชุมนุมได้ใช้เวทีติดตั้งเครื่องขยายเสียงกำลังสูงประกอบการปราศรัยชุมนุมโดยไม่ได้รับอนุญาต และต่อมาได้มีประกาศของศูนย์รักษาความสงบ ฉบับที่ ๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗ ออกตามความในมาตรา ๙ ประกอบมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุม ต่อมาวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่ตำรวจตามบันทึกจับกุมได้แจ้งให้กลุ่มผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่ของสำนักงาน ปตท.(สำนักงานใหญ่)เพื่อให้เกิดความสงบและไม่เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน แต่กลุ่มผู้ชุมนุมขัดขืนไม่ยอมออกไปจากพื้นที่ของสำนักงาน ปตท.(สำนักงานใหญ่)
การกระทำของ ผู้ต้องหาที่ ๑ ผู้ต้องหาที่ ๒ เป็นความฐาน ร่วมกันเป็นหัวหน้า หรือเป็นผู้มีหน้าที่สั่งการในการกระทำความผิดฐานมั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป กระทำการให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง เมื่อเจ้าพนักงานสั่งให้ผู้ที่มั่วสุมดังกล่าวให้เลิก แต่กลุ่มผู้ชุมนุมไม่เลิก ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๑๕ และมาตรา ๒๑๖ และฐานชุมนุมมั่วสุมกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป ในพื้นที่ที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความรุนแรง อันมีลักษณะกีดขวางทางเข้าออกของอาคารหรือสถานที่อันเป็นการขัดขวางการปฏิบัติงาน หรือการใช้ชีวิตโดยปกติสุขของประชาชนโดยทั่วไป , ขัดขืนคำสั่งของเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งการเกี่ยวกับการชุมนุม เพื่อให้เป็นไปโดยสงบและไม่เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชน และใช้เครื่องขยายเสียง หรือใช้เวทีติดตั้งเครื่องขยายเสียง หรือใช้ยานพาหนะติดตั้งเครื่องขยายเสียง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามประกาศของศูนย์รักษาความสงบ ฉบับที่ ๓ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗ ข้อ ๑ ( ๒ ) , ( ๔ ) และ ( ๕ ) ออกตามความในมาตรา ๙ ประกอบมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘
ผู้ต้องหาที่ ๓ ถึงที่ ๑๔๔ กระทำความผิดฐานมั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป กระทำการให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง เมื่อเจ้าพนักงานสั่งให้ผู้ที่มั่วสุมดังกล่าวให้เลิก แต่กลุ่มผู้ชุมนุมไม่เลิก ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๑๕ และมาตรา ๒๑๖ และฐานชุมนุมมั่วสุมกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป ในพื้นที่ที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความรุนแรง อันมีลักษณะกีดขวางทางเข้าออกของอาคารหรือสถานที่อันเป็นการขัดขวางการปฏิบัติงาน หรือการใช้ชีวิตโดยปกติสุขของประชาชนโดยทั่วไป , ขัดขืนคำสั่งของเจ้า

พนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งการเกี่ยวกับการชุมนุม เพื่อให้เป็นไปโดยสงบและไม่เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชน และใช้เครื่องขยายเสียงหรือใช้เวทีติดตั้งเครื่องขยายเสียง หรือใช้ยานพาหนะติดตั้งเครื่องขยายเสียง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามประกาศของศูนย์รักษาความสงบ ฉบับที่ ๓ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗ ข้อ ๑ ( ๒ ) , ( ๔ ) และ ( ๕ ) ออกตามความในมาตรา ๙ ประกอบมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘
นอกจากนั้นเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้มีบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้มาแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาที่ ๑ – ๑๔๔ ในความผิดฐานบุกรุกในเวลากลางคืน ซึ่งพนักงานสอบสวนได้รับคำร้องทุกข์ไว้ตามคดีอาญาที่ ๑๓๐/๒๕๕๗ ดังนั้นพนักงานสอบสวนจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมให้ผู้ต้องหาทราบเพิ่มเติมอีกว่ากระทำผิดฐาน ร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปบุกรุกในเวลากลางคืน

และได้แจ้งสิทธิของผู้ต้องหาให้ผู้ต้องหาทุกนายได้รับทราบ

เหตุเกิดที่ กระทรวงพลังงาน และบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เมื่อระหว่างวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ เวลากลางวัน ถึงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น.

Details to prosecute protesters group, Ministry of energy and the PTT public company limited.
1619366_228013697386963_378545762_n1743706_228013647386968_913421367_n-1
1779940_228013674053632_1266164885_n

National Anti Corruption Commission (NACC) board today agreed to file corruption charges against caretaker Prime Minister Yingluck Shinawatra

The National Anti Corruption Commission (NACC) board today agreed to file corruption charges against caretaker Prime Minister Yingluck Shinawatra for her involvement in the controversial rice-pledging scheme.

The NACC mandated the caretaker prime minister to hear formal charge for her involvement in the fake G-to-G rice deal with China on February 27.

The decision of the NACC will mean that upon coming to hear the formal charge, the caretaker prime minister will have to terminate her caretaker role as the prime minister.

RICE FARMERS PROTESTYINGLUCK

#shutdown #bangkok #หลวงปู่พุทธะอิสระ (Buddha Isara) วันนี้เป็นอีกวันแห่งความตื่นเต้น เป็นอีกวันแห่งความสนุกสนาน…..

หลวงปู่พุทธะอิสระ (Buddha Isara)
วันนี้เป็นอีกวันแห่งความตื่นเต้น เป็นอีกวันแห่งความสนุกสนาน เป็นอีกวันแห่งความใช้สติปัญญา เป็นอีกวันที่ต้องใช้ความสุขุมลุ่มลึก เป็นอีกวันที่ต้องใช้ทศบารมีเข้าต่อสู้กับอำนาจมารร้าย เป็นอีกวันที่ต้องใช้ความดีชนะความชั่ว เป็นอีกวันที่ต้องใช้ความกล้าชนะความกลัว และพวกเราก็ชนะได้อย่างงดงาม เป็นชัยชนะที่ขาวสะอาดไร้ตำหนิ ไม่มีใครติเราได้แม้แต่คำเดียว เราชนะด้วยความบริสุทธิ์และจริงใจเสียสละ พร้อมที่จะเผชิญต่อทุกสถานการณ์อย่างไร้กังวล เพราะเราหยิบแล้ววาง วางแล้วว่าง ดับแล้วเย็น และมีหัวใจสีขาวที่ยิ่งใหญ่ จนบรรจุทุกคนในแผ่นดินนี้เอาไว้ได้ด้วยความห่วงใยเอื้ออาทร เราพร้อมที่จะให้แม้เลือดเนื้อชีวิตเพื่อแลกกับอำนาจอธิปไตยที่เป็นของ
ปวงชนชาวไทย ให้ประชาชนได้ใช้อำนาจนั้นชี้นำวิถีชีวิต และปลดเปลื้องพันธนาการจากทรราช

แม้พวกเราจะโดนกระทำในหลายเวที แต่ที่เวทีแจ้งวัฒนะนี้เป็นเวทีของผู้สงบ เวทีของผู้มีหัวใจอหิงสา ผู้มีจิตคิดจะให้ โดยไม่มุ่งหวังสิ่งใดตอบแทน เป็นเวทีที่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ มีธรรมเป็นเครื่องอาศัย มีธรรมเป็นเครื่องรักษา และด้วยพุทธานุภาพ ธรรมมานุภาพ อานุภาพของพระมหาโพธิสัตว์เจ้า และพระสังฆานุภาพ ด้วยพระบารมีปกเกล้า พวกเราจึงปลอดภัย มีชัยชนะได้จนตราบเท่าทุกวันนี้

จึงทำให้เรายิ่งมีศรัทธา มีความเชื่อมั่นในอุดมการณ์สีขาว นักรบสีขาว ทหารกล้าของพระราชา เรารบด้วยสติปัญญา ศรัทธาในอุดมการณ์ที่ยึดมั่น เราจะปลอดภัย และประสบความสำเร็จในทุกทิวาการ

สาธุ สาธุ สาธุ ช่างน่าอัศจรรย์แท้

พุทธะอิสระ
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

1622445_10152197124418446_1346467308_o1941615_10152197125783446_2054969766_o1557276_10152197125178446_1713368835_o

#ด่วน #SHUTDOWN #BANGKOK 18 ก.พ. 57 #คลิป #นาทีชีวิต #สะพานผ่านฟ้า Pan Fah bridge #ตำรวจ สลายการชุมนุม ทั้งเสียงระเบิด เสียงปืนสนั่น !

18 ก.พ. 57 คลิปตำรวจ สลายการชุมนุม ทั้งเสียงระเบิด เสียงปืนสนั่น !

 

สรุปดูคลิบนะ..ชัดๆ ระเบิดนี้โดนขว้างมานะ ไม่ใช่ระเบิดทำตกเองนะ แบบที่เพื่อนเข้าใจผิดกัน เปิดเสียงดังๆ ดูภาพช้า จะเป็นระเบิดถูกขว้างมาจากด้านหน้ามาโดนโล่ห์คน แล้วตำรวจเค้าเห็นได้ลุกขึ้นแตะนะ 18 กพ.57

 
18 กพ. 57 นาทีชีวิต -สะพานผ่านฟ้า – POLICE CRACKDOWN Pan Fah bridge
ตำรวจชักปืน ยิงผู้ชุมนุม ที่สะพานผ่านฟ้า
POLICE SHOT PROTESTER ON PHAN FAH BRIDGE
R.I.P.
นายสุพจน์ บุญรุ่ง อายุ 52 ปี มีบาดแผลที่ศีรษะ
18 กพ. 57 ..สะพานผ่านฟ้า
ภาพ- เกาะติดสวนยาง
1962824_522899774490164_2034198524_n1966809_588889204527259_1989441018_n
1661799_591711087578674_876364746_n
ไม่ว่าตำรวจหรือประชาชนตาย ต้นเหตุคือรัฐบาลโจร.. ประชาชนผู้รักชาติมือเปล่า แต่ตำรวจมีอาวุธ ตำรวจตายไม่ใช่คนยิง ส่วนตำรวจที่ยิงประชาชนทำไมไม่ตาย.. ประชาชนผู้เสียสละชีพเพื่อชาติโลกไม่ลืม.. แต่ถ้ารัฐบาลโจรตายแม้แต่นรกก็ไม่อยากจำ… ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิต.. ดีใจนัองอายุ 17 รอดชีวิต 18/2/57 ขอบคุณภาพนัองนักข่าวที่ส่งมาให้
1157412_212996352232115_1491181787_n

#SHUTDOWN #BANGKOK 18 ก.พ. 2557 /#news #CRACKDOWN ส่วนผู้เสียชีวิต 3 ราย ได้แก่ ….

1661799_591711087578674_876364746_n1966809_588889204527259_1989441018_n

สภาพรถตู้ของตะกวดหลังจากโดนลูกป๊อบถล่มยับ ซึ่งหลังจากตะกวดกลัวตายได้ถอยหนีออกไป ผู้ชุมนุมก็ออกมาดูลาดเลา

1962824_522899774490164_2034198524_n

ลุงถูกตะกวดยิงที่ผ่านฟ้าครับ 18/2/2557

18 ก.พ. 2557 / เวลา 15.00 น.
ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุปะทะที่สะพานผ่านฟ้า จากการขอคืนพื้นที่ของ ศรส. ในช่วงเช้าที่ผ่านมา มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 59 คน เสียชีวิิต 3 คน รวมเป็น 62 คน นำส่ง วชิรพยาบาล 21 คน , ร.พ.กลาง 17 คน ,ร.พ.หัวเฉียว 14 คน ,ร.พ.รามาธิบดี 5 คน ,ร.พ.สงฆ์ 4 คน และ ร.พ.ตำรวจ 1 คน

ส่วนผู้เสียชีวิต 3 ราย ได้แก่
1. นายสุพจน์ บุญรุ่ง อายุ 52 ปี มีบาดแผลที่ศีรษะ /
2. ดต.เพียรชัย ภารวัตร มีบาดแผลที่หน้าอก ทั้ง 2 ราย อยู่ที่ ร.พ.กลาง /
3. นายธนูศักดิ์ รัตนคช มีบาดแผลที่หน้าอกด้านซ้าย อยู่ที่ ร.พ.วชิระ

โดยสรุปรวมยอดผู้บาดเจ็บตั้งแต่ 30 พ.ย.56 จนถึงขณะนี้มีผู้เสียชีวิต 14 ราย บาดเจ็บ 677 ราย ยังรักษาตัวใน ร.พ. 10 ราย.

15.35 น. ข่าวอารัยมันเยอะไปหมดเรย ส่งมา..เดวเรียกนักข่าว..ลงมาทั้งหมดดีกว่ามั้งทั้ง 4 คน / ไม่รู้จะลงรัยดี !! / ของตังเองก็เยอะแล้ว งัยก็ขอบคุณนะ นักข่าวแสนสวย 3 คน / กะหนุ่มหล่อ 1 คน / ที่ส่งภาพและข่าวมาให้ .// เช่่น คลิบ+ภาพถ่ายจับชายชุดดำยิงสร้างสถานการณ์ / ภาพหน้าบ้านเป็ดเหลิม-ภาพหน้าบ้านยิ่งลักษณ์ / ข่าวออมสิน / ข่าว ปชช.แจ้งข้อกล่าวหายิ่งลักษณ์ / ความคืบหน้าแต่ละเวที / ข่าวพี่น้องเราที่โดนจับ / ข่าวลุงกำนันเดินทางกลับที่ตั้ง / ภาพหน้า บชน. / ภาพหน้า ศรส. / ข่าวเวทีแจ้งวัฒนะ / ข่าวผู้บาดเจ็บ /..
เยอะเกินไปข่าววันนี้ จะลงรัยดี รู้หัวข้อข่าวพอแร้ว!!.
ปล. แต่อยากเห็นข่าว..ไอ้เป็ดเหลิม”ถูกยิงตาย” มากที่สุดในวันนี้อ่ะ!!

——-

หลวงพ่อโกยวัดหน้าตั้ง ชายชุดดำวิ่งหางจุกตูดไป แม้แต่รถพร้อมอาวุธก็ยังทิ้งไว้ เอาเลขทะเบียนไปตรวจสอบกันดูนะว่ารถใคร ??

1795709_522810224499119_1311871535_n1001123_522810157832459_1817701795_n

8 กพ. (14.17 น.)
เก็บตก คือ.. เจ้าของเสื้อตัวนี้ พยายามจะขว้างระเบิดใส่กลุ่มผู้ชุมนุม แต่พลาดหลุดมือหล่นใส่ขาตัวเอง ดีน่ะ ที่มันพลาด พี่น้องเราอยู่หน้าเวที กปท.ผ่านฟ้าลีลาส กันเยอะ Cr.สุพิณดา

1891159_522805257832949_465418938_n

07.25 น. ปตท. ตำรวจทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบพกปืนมา เต็มฟื้นที่

1622144_522697931177015_1161861395_n

1932301_360734210733529_2030637424_n

เวลา 12.35 น. “พล.อ.ท.วัชระ” แจ้งรายงานเพิ่มเติมเข้ามาว่า ตำรวจทำระเบิดมือตกตรงด้านซ้ายของสะพานผ่านฟ้า จึงทำให้มีตำรวจได้รับบาดเจ็บหลายนาย และบางส่วนได้เสียชีวิตแล้ว และจากเหตุการณ์นี้จึงทำให้ตำรวจต้องถอนตัวออกไปหลังจากได้เข้ามาโจมตีครัวของกองทัพธรรม

1544937_637569546308901_1268062076_n

ตำรวจจริง หรือ ตำรวจปลอม !?!?!?

1900031_704164386301478_1323632830_n

ปรึกษา หารือ แนวทางสลายกำลังตำรวจ…

1939842_10201714053682251_844040932_n

1903331_238163776369079_588286517_n1798841_632278023488554_1743831176_n

ไม่ว่าตำรวจหรือประชาชนตาย ต้นเหตุคือรัฐบาลโจร.. ประชาชนผู้รักชาติมือเปล่า แต่ตำรวจมีอาวุธ ตำรวจตายไม่ใช่คนยิง ส่วนตำรวจที่ยิงประชาชนทำไมไม่ตาย.. ประชาชนผู้เสียสละชีพเพื่อชาติโลกไม่ลืม.. แต่ถ้ารัฐบาลโจรตายแม้แต่นรกก็ไม่อยากจำ… ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิต.. ดีใจนัองอายุ 17 รอดชีวิต 18/2/57 ขอบคุณภาพนัองนักข่าวที่ส่งมาให้

1157412_212996352232115_1491181787_n

#SHUTDOWN #BANGKOK #CLIP today’s armed clashes between anti-riot police and anti-government protesters to three deaths and 59 injured.

The Erawan emergency center of the Bangkok Metropolitan Administration released the latest fatalities at today’s armed clashes between anti-riot police and anti-government protesters to three deaths and 59 injured.

By 1 p.m. today, a loud explosion and series of gunshots were heard, forcing the police to retreat from their position confronting the protesters.

It was not known where the bomb was thrown from and gunshots were fired at, but ambulances were rushed to the scene.

But at a press conference by the Center for the Maintaining of Peace and Order at 1 p.m., it accused protesters of firing at the police with M 79 grenades and assault rifles, injuring six police, one seriously.

The Erawan emergency center said about 40 were injured in clashes at the two places on Ratchadamneon Avenue.

Accusations were made from both the police and the protesters on who started the fire and who used war weapon during the clashes.

1661799_591711087578674_876364746_n

1743470_591653644251085_1824328710_n1932301_360734210733529_2030637424_n1902837_591648864251563_951626355_n

1796675_749520578400095_2038090062_n

This is a picture of Supojana Boonrung (นายสุพจน์ บุญรุ่ง), a 52-year old anti-government demonstrator killed by a gunshot to the head at Saphan Phan Fah during CMPO’s (Centre for Maintaining Peace and Order) retaking of the site today. He is one of two anti-government demonstrators killed during CMPO’s operation today.

Protest leaders denied using guns during the clashes while denying unknown group of gunmen using M16s and bombs against the police are not protesters.

The fighting erupted when anti-riot police failed to convince protest leaders to move out from the two areas to facilitate traffic and also to hold the imminent Red Cross Fair.

Failing to convince protesters, anti-riot police were ordered to move in but was retaliated with rocks, bottles and other objects.

The police returned with teargas firing and rubber bullets.

Three police were shot.

As the police inched closer, protesters retreated and set up new barricades to impede the police approach.

Some vehicles were overturned by the protesters to block renewed movement by the police.

Gunfire and explosions were heard and the police were forced to retreat.

It was not known who were responsible for the gunfire and explosion.

Both the police and the protesters are back to their positions about 100 meters apart and tension remains high with several thousands of protesters regrouping and confronting hundreds of anti-riot police. Continue reading “#SHUTDOWN #BANGKOK #CLIP today’s armed clashes between anti-riot police and anti-government protesters to three deaths and 59 injured.”