#ရဲ … #တာဝန္ အဝတ္အစား ..မဝတ္ ဘဲ ဖမ္း ရင္ …. #ဝိုင္း ရိုက္ လို ့ …ရပါ ……. #သည္။

ရဲ … တာဝန္ အဝတ္အစား ..မဝတ္ ဘဲ ဖမ္း ရင္ …. ဝိုင္း ရိုက္ လို ့ …ရပါ ……. သည္။ cr. Maung Tut Shwe

10256516_701363629948918_6420766270384272641_n
10407680_304622106395647_2000502154236053326_n

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s