#จนท. #เผาทำลายอาวุธปืนของกลางกว่า #3 #หมื่นกระบอก

ประมวลภาพ ทำลายอาวุธปืนของกลาง ณ โรงหลอมเหล็ก บมจ.กรุงเทพฯ ผลิตเหล็ก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

โดยมีพล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รรท.ผบ.ตร. ให้เกียรติเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับ ตร., และผู้บัญชาการหน่วยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรมการปกครอง กรมสรรพาวุธทหารบก กรมสรรพาวุธทหารเรือ และกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ตลอดจนตัวแทนภาคประชาชนและสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยานด้วย โดยในพิธีเปิดจะมีการสาธิตการทำลายอาวุธปืน พร้อมทั้งจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับอาวุธปืนของกลางฯ และการถ่ายทอดสดการทำลายอาวุธปืนในส่วนที่เป็นโลหะโดยวิธีการหลอมในเตาหลอมอุณหภูมิสูง ผ่านระบบจอภาพ- polices spkes man

1556203_273053489549650_5031930699905339541_o1888922_273053859549613_5744521595524170757_o10487237_273053662882966_8024859364728547306_n10514289_273053689549630_4521754597257793701_o

จนท.เผาทำลายอาวุธปืนของกลางกว่า 3 หมื่นกระบอก

14.00 น. นี่คืออาวุธปืนของกลางที่ยึดได้ระหว่างปี 2543-2556 รวม 34,350 กระบอก ซึ่งวันนี้ จนท.ได้นำอาวุธทั้งหมดไปทำลาย โดยการหลอมละลาย ที่ บมจ. กรุงเทพฯ ผลิตเหล็ก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ cr. cathay mee

10522442_4485379507889_1819916661170632506_n

10403646_603604346419706_950114995971590436_n10441225_603604563086351_8765709040941785214_n10446716_603604286419712_7856549146393238567_n10533721_603604249753049_5523780153958232294_n10533721_603604249753049_5523780153958232294_n 10557448_603604209753053_6198094886523186228_n

วันนี้ (15 ก.ค. 2557) เวลา 14.00 น. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดพิธีการทำลายอาวุธปืนของกลางที่คดีถึงที่สุดแล้วตั้งแต่ปี 2543-2556 รวมทั้งสิ้น 34,350 กระบอก แยกเป็นปืนสั้นจำนวน 21,950 กระบอก และปืนยาวจำนวน 12,400 กระบอก ด้วยวิธีการหลอม ณ โรงหลอมเหล็ก บมจ.กรุงเทพฯ ผลิตเหล็ก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยมี พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รรท.ผบ.ตร. ให้เกียรติเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับ ตร., และผู้บัญชาการหน่วยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรมการปกครอง กรมสรรพาวุธทหารบก กรมสรรพาวุธทหารเรือ และกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ตลอดจนตัวแทนภาคประชาชนและสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยานด้วย โดยในพิธีเปิดจะมีการสาธิตการทำลายอาวุธปืน พร้อมทั้งจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับอาวุธปืนของกลางฯ และการถ่ายทอดสดการทำลายอาวุธปืนในส่วนที่เป็นโลหะโดยวิธีการหลอมในเตาหลอมอุณหภูมิสูง ผ่านระบบจอภาพ ณ สถานที่จัดพิธี ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไปจนกระทั่งเสร็จพิธี
ในส่วนของการทำลายอาวุธปืน แบ่งออกเป็นสี่ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นตอนการตรวจนับอาวุธปืนของกลางฯ จะมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ทำลายเป็นผู้ร่วมควบคุมและตรวจนับ โดยการตรวจนับอาวุธปืนสั้นจะดำเนินการตรวจแยกประเภทปืนออกเป็น ปืนสั้นที่ทำด้วยโลหะ,สิ่งเทียมอาวุธ (ปืนพลาสติก),ปืนสั้นที่ทำด้วยอลูมิเนียม,ปืนปากกาที่ทำด้วยโลหะ และปืนปากกาที่ทำด้วยอลูมิเนียม หรือสแตนเลส สำหรับการตรวจนับอาวุธปืนยาวจะแยกเป็น อาวุธปืนสงคราม และอาวุธปืนยาวที่มีส่วนประกอบของไม้จำนวนมาก
2. ขั้นตอนการบรรจุอาวุธปืนของกลางฯ ที่จะทำลาย ดำเนินการบรรจุอาวุธปืนลงลังโดยแยกประเภทเช่นกัน สำหรับปืนยาวที่มีส่วนประกอบของไม้ จะทำการแยกไม้และโลหะออกจากกันก่อน จากนั้นจะนำเฉพาะส่วนที่เป็นโลหะบรรจุลงลัง เพื่อสะดวกต่อการทำลาย หลังจากนั้นจะทำการใช้สายรัดจำนวน 3 จุด ดำเนินการ ตีตราพร้อมทั้งลงลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่กำกับในทุกๆลังเพื่อจัดทำบัญชีและส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ทำลาย
3. ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายอาวุธปืนของกลางฯ เพื่อเตรียมนำไปทำลาย เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบเบื้องต้นว่ามีการชำรุดฉีกขาดของสายรัดหรือไม่ กรณีมีรอยฉีกขาดเสียหายต้องตรวจนับใหม่ทั้งหมด จากนั้นหัวหน้าหรือรองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทำลาย ตรวจสอบหมายเลขลังและบัญชีตามจำนวนก่อนเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ทำลาย เมื่อถึงสถานที่ทำลายเจ้าหน้าที่จะทำการปิดล้อมพื้นที่เพื่อรอการทำลายโดยมีชุดรักษาความปลอดภัยควบคุมพื้นที่จนกว่าการทำลายจะเสร็จสิ้น
4. ขั้นตอนการทำลายอาวุธปืนของกลางฯ มีขั้นตอนการทำลายดังนี้ เจ้าหน้าที่ทำการเทอาวุธปืนลงในพื้นที่ๆกำหนด จากนั้นแม่เหล็กจะทำการดูดอาวุธปืนลงใน ถังโลหะ ก่อนจะเคลื่อนที่ต่อไปยังบริเวณเตาหลอมเพื่อรอสัญญาณในการทำลาย เมื่อเริ่มการทำลายจะปล่อยอาวุธปืนทั้งหมดลงในเตาหลอม เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการทำลายอาวุธปืนของกลางฯ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s