#แนวทาง #คสช. #เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

10530688_1476003672643439_4895234682356253507_n

 

แนวทาง คสช. เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1. รักษาความสงบเรียบร้อย/ความปลอดภัย
– เตรียมการปฏิรูปในทุก ๆ ด้านให้เกิดผลยั่งยืน
– การก้าวไปสู่การเป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์
2. ปรับปรุง กฎหมาย/ระเบียบ เอื้อต่อการค้าการลงทุน ให้เป็นไปตามหลักสากล ทันสมัย
3. การเร่งฟื้นฟู ในการสร้างความเชื่อมั่น และความเข้าใจอันถูกต้องให้กับต่างชาติ เกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศไทย ทั้งภาครัฐ/ภาคเอกชน ทั้งการค้า และการอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ฯลฯ
4. ส่งเสริมตลาดในประเทศ/ปรับแผนงานตลาดต่างประเทศ
5. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ เพิ่มเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบ และทรัพยากรในประเทศ
6. ภาครัฐ สนับสนุนภาคเอกชนให้มากขึ้น ทั้งธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก
7. ควบคุมมาตรฐานในการส่งออก-นำเข้า
8. ส่งเสริมการลงทุนในประเทศ/ต่างประเทศ
9. ขับเคลื่อนประเทศตามอาเซียน/AEC
10. ปรับปรุงระบบการสาธารณูปโภคพื้นฐาน
11. ปรับปรุงการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ
12. ปรับการจัดทำงบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นลักษณะบูรณาการ ทั่วถึง เป็นธรรม
13. เพิ่มยุทธศาสตร์เชิงรุกในทุกภาคส่วน ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ ร่วมกับภาคเอกชน/ประชาสังคม/ประชาชน ต้องเดินไปด้วยกัน
14. กำหนดวิสัยทัศน์ ของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ในทุกมิติ และสามารถพึ่งตัวเองได้ โดยเน้นประชาชน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
15. ดูแลประชาชนผู้มีรายได้น้อย สร้างอาชีพ รายได้ อย่างยั่งยืน
16. เร่งพิจารณาด้านการศึกษา โดยมุ่งเน้น ทั้งประถม มัธยม อุดมศึกษา วิชาชีพ ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
17. ลดความเหลื่อมล้ำ ของประชาชนในแต่ละระดับ ทั้งในแง่รายได้ และความเป็นอยู่ โดยพิจารณาหามาตรการ รัฐสวัสดิการเสริม
18. ปรับปรุงการให้บริการ สาธารณสุขขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง
19. ปรับปรุงงานด้านความมั่นคง ให้มีความเข้มแข็ง/ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง
20. ยกระดับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในทุกมิติ ในอาเซียนและประชาคมโลกอื่นๆ
21. สร้างความปรองดอง และสร้างความสมานฉันท์ ให้กับคนในชาติอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งการปฏิรูปประเทศไทยทุก ๆ ด้าน ในระยะที่ 1/2/3 ตามลำดับ

——————–

#เปิด #จดทะเบียนแรงงาน #ต่างด้าวไป #ถึงวันที่ #30 ก.ค. 57

เปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวไปถึงวันที่ 30 ก.ค. 57
พิสูจน์สัญชาติ ภายใน 60 วันหลังจากที่ได้รับใบอนุญาตชั่วคราว
บัตรทำงานแบบใหม่ของแรงงานต่างด้าว..โดยสีด้านหน้าสีชมพูเหมือนกัน แต่ด้านหลังสีต่างกัน
1.พม่า ด้านหลัง สีเขียว
2.ลาว ด้านหลัง สีฟ้า
3.กัมพูชา ด้านหลัง สีน้ำตาล
***หมายเหตุ… เด็ก ด้านหลังเป็นสีฟ้า ตรากรมการปกครอง มท.
ความรู้รอบตัว ครับ..ขั้นตอน ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 60 วัน
– กรอกทะเบียนประวัติ
– รับบัตรคิว
– ตรวจปัสสาวะ
– บันทึกข้อมูล
– ถ่ายรูป
– ออก ทร.38/1
– ทำบัตรประกันสุขภาพ
– รับใบอนุญาตทำงาน ชั่วคราว 60 วัน
– ด้านหน้าบัตรสีชมพูเหมือนกัน แต่
ด้านหลังบัตรเมียนมาร์-สีเขียว, ลาว-สีฟ้า, กัมพูชา-สีน้ำตาล
ค่าใช้จ่ายจดทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าว ได้รับ ทร.38/1 จำนวน 80 บาท และ…ใบอนุญาตทำงานชั่วคราว 60 วัน ราคาไม่เกิน 225 บาท
ค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท
ค่าประกันสุขภาพไม่เกิน 3 เดือน 500 บาท
รวม 1,305 บาท ส่วนผู้ติดตาม 1,080 บาท เนื่องจากไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงาน
***นำพาสปอร์ตไปขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยได้ 1 ปี

10460460_598255043621303_3462565903343571257_n10525584_598255150287959_3720963914331078367_n10532359_598255083621299_2954878349475263701_n10152004_1467246566851106_3707482219505357219_n

4/7/57 #ทหาร #สระแก้ว #จับแก็งลอบขนแรงงาน #ต่างด้าว

4/7/57 ทหารสระแก้ว จับแก็งลอบขนแรงงานต่างด้าว

รวบแก๊งค้ามนุษย์ลักลอบนำแรงงานเถื่อนชาวเขมรข้ามชายแดน จ.สระแก้ว ขึ้นรถไฟสายอรัญ-กทม. สารภาพเก็บค่าหัวคนละ 2 พันบาท

เมื่อวานช่วงสาย – พล.ต.สุริยา ปาวรีย์ ผบ.จทบ.สระแก้วสืบ และพ.ต.ท.เบญจพล รอดสวาสดิ์ รอง.ผกก.ตม.จว.สระแก้ว จับกุมแรงงานต่างด้าวชาวเขมรจำนวน 37 คน แบ่งเป็นชาย 19 หญิง 18 ขณะเดินหอบหิ้วกระเป๋าลงจากรถยนต์โดยสารสายอรัญ-ตาพระยา และกำลังจะเดินไปขึ้นรถไฟอรัญประเทศเข้ากรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังจับกุมนายซอ ลาม ชาวเขมร ที่พาแรงงานต่างด้าวลักลอบข้ามชายแดนบริเวณบ้านหนองจาน ต.โคกสูง มาขึ้นรถไฟ

สอบสวนนาย ซอ ลาม อายุ 33 ปี รับสารภาพว่า ตนเข้ามาทำงานกับบริษัทรับกลึงโลหะแห่งหนึ่งใน กทม. โดยมีบัตรแรงงานถูกต้อง ได้รู้จักกับเพื่อนแรงงานและชักชวนให้ตนเดินทางมารับตัวแรงงานชาวเขมรที่ชายแดน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ที่ต้องการลักลอบเข้าไปทำงานในกทม.

โดยตนจะเก็บค่าหัวคิวคนละ 2,000 บาท และให้แรงงานชาวเขมรนั่งจยย.รับจ้างจากชายแดนบริเวณบ้านหนองจาน ต.โคกสูง มายังสถานีขนส่งในตลาดโคกสูงระยะทาง10 กม. โดยจ่ายค่ารถให้จยย.เที่ยวละ 150 บาท และให้ขึ้นรถโดยสารประจำทางมาลงที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอรัญประเทศระยะทาง 25 กม. จากนั้นจะพาแรงงานฯขึ้นรถไฟเดินทางไปกทม. เมื่อรถไฟถึงพื้นที่ อ.กบินบุรี จ.ปราจีนบุรี จะมีชายไทย 2 คน แต่งชุดคล้ายจนท.รถไฟเดินมาเก็บจากชาวเขมรคนละ 800 บาท ..ซึ่งเงินที่เหลือจากจ่ายค่ารถ จยย.รับจ้างและเจ้าหน้าที่บนรถไฟแล้ว จึงเป็นของตน ..ซึ่งตนเห็นรายได้ดีทำมาแล้ว10 ครั้ง โดยในกลุ่มมีกัน 8 คน หลังจากนั้นจนท.จึงได้นำนาย ซอ ลามพร้อมแรงงานชาวเขมรทั้งหมดให้พนักงานสอบสวน สภ.อรัญประเทศดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

Cr.เดลินิวส์ออนไลน์

10514616_598143546965786_414061689106834576_n10459902_598143663632441_8003995478184299847_n

 

10514497_598187853628022_1538326910263651371_n