#คำสั่ง #คสช. #ฉบับที่ #115 #108#91#92 #93 #94 #95 #96 #97#98#99/2557

คำสั่ง คสช.115

วันนี้(14ส.ค.57)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 115/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางพระพุทธศาสนา มีรายชื่อดังต่อไปนี้
(1)รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ-หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานกรรมการ
(2)ปลัดกระทรวงมหาไทย รองประธานกรรมการ
(3)ปลัดกระทรวงยุติธรรม กรรมการ
(4)ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ
(5)ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรรมการ
(6)ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ
(7)ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กรรมการ
(8)อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กรรมการ
(9)ปลัดกรุงเทพมหานคร กรรมการ
(10)ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการ
————

18.30 น. – ให้ใบเหลือง นสพ.ผู้จัดการ สุดสัปดาห์)
คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 108/2557
เรื่อง การตักเตือนสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งฝ่าฝืนข้อห้าม
เพื่อนๆกรุณาอ่านเองนะครับ!!

10341947_609288315851309_4994294274217819145_n

24/7/2557 14.20 น. คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 93 /2557 คืนตำแหน่ง ผบ.ตร.ให้ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ โดยประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา
10574224_815147431842481_6092785953285039314_n

( 23.10 น. )
คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 99/2557
เรื่อง การให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสิรมวิสหกิจขนาดและขนาดย่อมพ้นจากตำแหน่ง

10385555_606881272758680_7843008480288690801_n
( 20.40 น. )
คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 98/2557
เรื่อง การกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง
เพื่อนๆ กรุณาอ่านเองนะครับ!!

1497633_606814329432041_7469060289594022467_n10525794_606814382765369_1702116752787626620_n

( 20.37 น. )
คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 97/2557
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ
เพื่อนๆ กรุณาอ่านเองนะครับ

10525977_606813369432137_4962934211274080803_n

21/7/2557
20.34 น. )
คำสั่งคสช.ฉบับที่ 96/2557
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้
เพื่อนๆ กรุณาอ่านเองนะครับ!!
10481938_606811269432347_7306417939989883542_n10357601_606811402765667_8986895724383634256_n

19./7/2551

(12.10 น. – โยกย้ายข้าราชการ )
คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 95/2557
เรื่อง การกำหนดตำแหน่งพิมพ์และการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง
เพื่อนกรุณาอ่านเอาเองนะครับ!!

10539254_605676456212495_293885519656855567_n

18/7/2551

คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 94/2557
เรื่อง การระงับการดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถึ่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ………….
เพื่อนกรุณาอ่านเอาเองนะครับ หมี?? เห็นประกาศ ทีวี.ตอนเที่ยง

10559782_605119236268217_8913129501736098748_n

20.30 น. – กำลังประกาศ T.V. )
คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 92/2557
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง
เพื่อนๆ กรุณาอ่านเองนะครับ!!

10551019_604234833023324_4187038867611979281_n

15/7/2557 ( 20.25 น. )
คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 91/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.)
เพื่อนกรุณาอ่านเองนะครับ !!!

10445941_603716559741818_2638139444826676927_n5316_603716623075145_8832900761999257769_n

#คำสั่ง #คสช. ที่ #91 #88 #89/2557 #เด้งแล้ว #ผู้ว่าการรถไฟฯ

https://democracyforburma.wordpress.com/2014/07/10/คำสั่ง-คสช-ที่-91-88-892557-เด้งแล้/

Advertisement

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s