#ျပည္သူမ်ားသို႔ #invitation #Thura U #Shwe #Mann

❧❧ ျပည္သူမ်ားသို႔ ❧❧
—————————

❖ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးသေဘာထားကို အေျခခံ၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးလိုပါေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ကိုယ္တိုင္လက္မွတ္ေရးထိုးကာ ဖိတ္ၾကားသည့္ ၁၀-၁၁-၂၀၁၅ ရက္ေန႔ ရက္စြဲပါ စာတစ္ေစာင္အား လက္ခံရရွိခဲ့ပါသည္။

❖ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ လာမည့္အပတ္အတြင္း အဆင္ေျပမည့္အခ်ိန္တြင္ အမ်ဳိးသားသင့္ျမတ္ေရးကိုအေျခခံၿပီး အျခားအေရးကိစၥမ်ားရွိပါကလည္း ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

❖ ႏိုင္ငံ့တည္ၿငိမ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာၿပီးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ နုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကပါေစ။

သူရဦးေရႊမန္း
နာယက
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္

H.E. Thura U Shwe Mann

11987061_1644817839108471_173343242560770255_n

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s