#အမ်ဳိးဘာသာ #သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ (ဗဟုိ) #အသိေပးညႊန္ၾကားခ်က္ (၇)”

10474242_685587548251423_6596141476988284471_n

1467330_685587604918084_741296645078460905_n

“အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ (ဗဟုိ)
အသိေပးညႊန္ၾကားခ်က္ (၇)”
=================================================
အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ (ဗဟို)
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္
အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ (ဗဟုိ)
အသိေပးညႊန္ၾကားခ်က္ (၇)
အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ တုိင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိး၊ ဘာသာႏွင့္ သာသနာ မကြယ္ေပ်ာက္ေစရန္အလို႔ငွာ ေအာက္ပါညႊန္ၾကားလႊာမ်ားကုိ စြမ္းႏိုင္သမွ် လိုက္နာက်င့္သုံးၾကဖုိ႔ရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။
၁။ ယဥ္ေက်းလိမၼာေသာ လူငယ္လူရြယ္မ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္ မိမိတုိ႔ေနထုိင္ရာေဒသ၌ ဓမၼစကူးလ္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္။
၂။ အမ်ဳိး ဘာသာ သာသနာကို ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ရန္ ဥပေဒေရးရာသင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ အမ်ဳိးသားေရးတရားပြဲမ်ားက်င္းပျခင္း၊ မဘသအဖြဲ႔ဝင္မ်ား ၿမဳိ႕နယ္အလုိက္ လစဥ္အစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပျခင္းတုိ႔ုုကို တတ္စြမ္းသမွ် ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၃။ ဘာသာျခားတု႔ိ၏ ေႏွာက္ယွက္မႈေၾကာင့္ ထိခုိက္နစ္နာခဲ့ရသည့္ မႈခင္းျဖစ္စဥ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ဘာသာျခားမ်ား ဝါးမ်ဳိခံရသည့္အတြက္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားနည္းပါးသြားသည့္ ေက်းရြာ၊ ရပ္ကြက္မ်ားကိုလည္းေကာင္း စနစ္တက် မွတ္တမ္းတင္ကာ မဘသ (ဗဟို)သို႔ ေပးပုိ႔ၾကရမည္။
၄။ ယေန႔ေခတ္၌ ဘာသာျခား လူမ်ဳိျခားမ်ားသည္ ေနရာေဒသအမ်ဳိးမ်ဳိး၌ အႏုအၾကမ္း နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ထုိးေဖာက္ဝင္ေရာက္လ်က္ရွိရာ ထုိဘာသာျခား၊ လူမ်ဳိးျခားမ်ား၏ အႏၲရာယ္ကို ဓမၼဝိနယႏွင့္အညီ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၾကရမည္။
၅။ လူမ်ဳိးေရ၊ ဘာသာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေပၚလာသည့္အခါ ဥပေဒမဲ့ တုန္႔ျပန္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ၾကဘဲ သက္ဆုိင္ရာ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး၍ ေျခမ မေကာင္း ေျခမ၊ လက္မ မေကာင္း လက္မ စနစ္ကိုက်င့္သုံးျပီး ပဋိပကၡေျပလည္သည္အထိ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ၾကရမည္။
၆။ မိမိတို႔ေနထိုင္ရာေဒသ၌ မည္သည့္ပဋိပကၡပဲျဖစ္ျဖစ္ စနစ္တက်ေလ့လာစုံစမ္း၍ Website, Blog, Facebook စေသာ လူမႈကြန္ရက္တုိ႔မွတစ္ဆင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ အသိေပးေဆာင္ရြက္ၾကရမည္။
၇။ အမ်ဳိးသားေရးလကၡဏာ မကြယ္ေပ်ာက္ေစရန္ အစုိးရစာသင္ေက်ာင္းမ်ား၌ မြတ္ဆလင္ေက်ာင္းသူမ်ား ဘူရ္ခါၿခဳံဝတ္ဆင္ျခင္း၊ မြတ္ဆလင္ဘာသာဝင္မ်ား၏ အစ္ေန႔မ်ား၌ အျပစ္မဲ့တိရိစၧာန္မ်ားကုိ ရက္စက္စြာသတ္ျဖတ္ျခင္းတို႔ကို ႏို္င္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ခြင့္မျပဳေစရန္ အေလးအနက္ ေတာင္းဆိုၾကရမည္။
၈။ အမ်ဳိး ဘာသာ သာသနာ မကြယ္ေပ်ာက္ေစရန္ အလုိ႔ငွာ ယုံၾကည္စိတ္ခ် အားကုိးရေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမတ္ေလာင္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေအာင္ ျပည္သူလူထုအား လမ္းညႊန္ျပရမည္။
၉။ လူထု၏အက်ဳိးစီးပြားကို ေဆာင္ရြက္မွသာလ်င္ လူထု၏ယုံၾကည္မႈကို ရရွိမည္ျဖစ္ရကား ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး ပရဟိတအလုပ္မ်ားကုိ တတ္စြမ္းသမွ် လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္။
၁၀။ ယေန႔ေခတ္၌ ရွင္သာမေဏ ကိုရင္ေလးမ်ား တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ေလ်ာ့နည္းေနသည့္အတြက္ ရပ္ရြာရွိ ကေလးငယ္မ်ားကို ကိုရင္ဝတ္ေပး၍ အေျခခံစာေပမ်ား သင္ၾကားေပးျခင္း၊ ပရိယတၱိစာသင္တုိက္ႀကီးမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ပရိယတၱိသာသနာေတာ္ႀကီး မဆုတ္ယုတ္ေအာင္ ႀကဳိးစားအားထုတ္ၾကရမည္။
ဘဒၵႏၲဝိမလဗုဒၶိ
အတြင္းေရးမွဴး၊ မဘသအဖြဲ႔ (ဗဟို)
အဂၢမဟာပ႑ိတ၊ပဓာနနာယက
ျမေစတီ(ရဲေက်ာင္း) ပရိယတၱိစာသင္တုိက္၊ ေမာ္လၿမဳိင္
ဘဒၵႏၲတိေလာကာဘိဝံသ
ဥကၠ႒၊ မဘသအဖြဲ႔ (ဗဟို)
အဂၢမဟာပ႑ိတ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ၾသဝါဒါစရိယ
ရြာမပရိယတၱိစာသင္တိုက္၊ အင္းစိန္
စာအမွတ္၊ ၀၀၀၇/စီမံ-မဘသ/၂၀၁၅
ရက္စြဲ၊ သာသနာ ၂၅၅၉၊ ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၇ ခုႏွစ္၊ ပထမဝါဆိုလဆန္း (၅)ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၁)ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s