!! #၀ိႈက္ကဒ္မ်ား #ဖ်က္လိုက္ျပီး #သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ၎ ၀ိႈက္ကဒ္ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားကိုပန္းေရာင္ ႏိုင္ငံသားကဒ္မ်ား

၀ိႈက္ကဒ္မ်ား ဖ်က္လိုက္ျပီး သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ၎ ၀ိႈက္ကဒ္ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားကိုပန္းေရာင္ ႏိုင္ငံသားကဒ္မ်ားမၾကာမီထုတ္ ေပးေတာ႕မၫ္။
ေစာင္ၾကည္႕ၾကပါ ။ White vs Pink cr. MYO THEIN

10369577_10152569178635899_7811459549993753681_n

ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ (White Card) မွသည္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေရးဆီသို ့ သိန္းစိန္တို ့ အလ်င္အျမန္ လုပ္ၾကျပီ။
ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ (White Card) နဲ ့ မဲေပးပိုင္ခြင့္ကို ၀ိုင္း၀န္းကန္ ့ကြက္ၾကလို ့ အခု သိန္းစိန္တို ့က အလ်င္အျမန္ကို ႏိုင္ငံသားစိစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းေတြကို မိုးပြင့္စီမံခ်က္နဲ ့ အရွိန္အဟုတ္ျမွင့္ ေဆာင္ရြက္ေနျပီး သက္တမ္းကုန္ဆုံးရက္ကို ကမန္းကတန္း သတ္မွတ္ျပီး ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေရးအတြက္ မဟားဒယား လုပ္ေဆာင္ကာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ျပဳလုပ္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ (White Card) ကိုင္ေဆာင္ထားသူ မည္မွ် မည္သူမည္၀ါ မည္သည့္အခ်ိန္ အစရွိသည္တို ့ကို သတင္းလုံး၀ ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားသက္ေသခံကဒ္အျဖစ္သို ့ ေျပာင္းလဲထုတ္ေပးမွဳ၌ မည္မွ် မည္သူမည္၀ါ ျပည္သူလူထု သိေအာင္ တရား၀င္ မေၾကညာျခင္းသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မမွန္ကန္ေသာ မဲမ်ား မ်ားစြာ ထြက္ေပၚလာေစမည္ ျဖစ္သည္။ cr.niknayman

#Eleven#Media #strongly #denounces giving the #right to #vote to the #temporary #citizenship #card (so called White Card) holders

Eleven Media Group strongly denounces giving the right to vote to the temporary citizenship card (so called White Card) holders.
1. The Eleven Media Group denounces Union Parliament’s approval for the right to vote by the White Card holders, which the president suggested to approve.
2. Giving the right to vote to the foreigners who are still under scrutiny for citizenship is tantamount to accepting them as citizens which might attract the illegal entering of foreigners from the borderline. In fact, the right to vote is the highest privilege of the citizens.
3. Giving the right to vote to non-citizens or non-ethnics could infringe the rights to create the own destiny of the country’s ethnics who have been living together within the country for thousands of years. Especially, voting by non-ethnics could encroach upon the rights to create the own destiny of the ethnics living in the Rakhine State, Kachin State or Shan State which many foreigners illegally enter via borders.
4. What is more, it might cause other communal conflicts in Rakhine State, Kachin State and Shan State.
5. The Eleven Media Group hereby suggests the Union Parliament to reconsider the issue which can threaten national sovereignty and the emergence of a genuine Union aspired by ethnic nationals.

no vote white card10984264_1594672704081571_5595930016135240334_n

#update #၈.၂.၂၀၁၅ #White #Card #ကုိင္တဲ့ #သူေတြကို #မဲေပးခြင့္ ျပဳဖုိ႔ ျပည္ေထာင္စု #လႊတ္ေတာ္ #ဆုံးျဖတ္လုိက္ျပီ

ယေန႔ ရခိုင္ဓမၼာရံု White Cardကိစၥ
ရခိုင္မိသာစု သာေရးနာေရးအသင္း
ၿမိဳနယ္အသင္းမ်ားရခိုင္မ်ိဳးခ်စ္လူငယ္မ်ား
ေတြ႕ဆံု…………….

ရခိုင္လူငယ္မ်ာူအဖြဲ႕
09 420752871

988937_383088098482564_320015076019206829_n

 

White Card Campaign ၏ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္

WHITE CARD HOLDER

 

ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သည့္ ယာယီသက္ေသခံကတ္ျပား(White Card)
ကုိင္ေဆာင္ခြင့္ရွိသူမ်ားအား ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ မဲေပးခြင့္ျပဳျခင္းအေပၚ
အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီ(NDF)၏ သေဘာထားေၾကညာခ်က္
ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၃/၂၀၁၅)ရက္စြဲ။
၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ( ၄)ရက္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္

10931203_850357951672914_2732738243578493016_o10480950_850357961672913_4365152517090160104_n

 

10984264_1594672704081571_5595930016135240334_n

 

10443990_420371634805794_8854855552029966570_n

 

သမၼတမွတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပုိ႔လာေသာ
ယာယီကဒ္ျပား ( white card ) ကုိင္ေဆာင္သူမ်ားမဲေပးခြင့္
လြတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳျခင္းအဆုိကုိ ကန္႔ကြက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပဲြ

ေန႔ရက္ 8.2.15 ( တနဂၤေႏြေန႔ ) မွစ၍ ( 7 ရက္တုိင္ )
ေနရာ – ေရႊတိဂုံဘုရားအေ႔ရွမုဒ္ ( ေၾကးသြန္းဘုရား )
အခ်ိန္ – ေန႔လည္ ( 1 ) နာရီ

မွတ္ခ်က္ – 7 ရက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ညသည့္တုိင္ ၎အဆုိကုိ
မရုပ္သိမ္းက ေနျပည္ေတာ္အထိ ဆက္လက္ထုတ္ေဖာ္သြားမည္ ဟုသိရသည္

Credit – Lu Min

10922798_410540699124125_7641216099007048000_n10978599_410540622457466_2421959480076920129_n1514505_410540775790784_9206532989880388407_n

 

ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ ဆႏၵေပးခြင့္ျပဳမည္ဟူေသာ
လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳခ်က္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မတူကြဲျပားျခင္း ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ ( Peace & Diversity Party)၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္
စာအမွတ္ – ၁ / မငပ / ၂၀၁၅
ရက္စြဲ ။ ။ ၄ – ၂ – ၂၀၁၅
(၁) ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ေရး ျပည္လံုးကၽြတ္မဲဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ သူမ်ားအား မဲေပးခြင့္ျပဳမည္ဟူ၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္လုိက္ေၾကာင္း ၾကားသိရ ပါသည္။
(၂) အဆိုပါ ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ ( White Card )၏ ေနာက္ေက်ာတြင္ (ဤကဒ္ျပားျဖင့္ မည္သည့္ႏိုင္ငံသားျဖစ္သည္ဟု သက္ေသခံျခင္း အလ်ဥ္းမျဖစ္ေစရ) ဟု ပါရွိသည္။
(၃) ႏိုင္ငံေရးရာ အဆံုးအျဖတ္တြင္ ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူမ်ားအား ဆႏၵမဲေပးခြင့္ဟူသည္မွာ မည္သည့္ႏိုင္ငံတြင္မွ မရွိပါ။
(၄) ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံ၏ တုိင္းေရးျပည္ရာ ကိစၥတြင္လည္း မည္သည့္ႏိုင္ငံသားျဖစ္သည္ဟူ၍ သက္ေသခံႏိုင္ ျခင္း မရွိသူမ်ား၏ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ကို လံုး၀ခြင့္မျပဳသင့္ပါ။
(၅) အဆိုပါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ကၽြႏ္ုပ္တို႔မတူကြဲျပားျခင္း ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီမွ လံုး၀ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ၊ အမ်ဳိးသားေရး အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ၀ိုင္း၀န္း၍ အဆိုပါကိစၥအတြက္ ကန္႔ကြက္ဆန္႔က်င္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတိအလင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာလုိက္သည္။
ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ အစည္းအေ၀း ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ

ေနမ်ဳိးေ၀
ဥကၠဌ
မတူကြဲျပားျခင္း ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ
Peace & Diversity Party

 

10858364_1375701609410412_2222319416427975063_n

“အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕ သေဘာထားေၾကညာခ်က္”
===========================================
ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၂/မနစ/၂၀၁၅(သေဘာထားေၾကညာခ်က္)

၁။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ဆုံးျဖတ္လုိက္ေသာ(၂.၂.၂၀၁၅)(White Card)ကုိင္ေဆာင္သူမ်ားအား ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံယူမဲေပးခြင့္ျပဳရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား ျပင္းထန္စြာ ရႈံ႕ခ်ကန္႔ကြက္လုိက္ပါသည္။

၂။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျဖင့္ ေပးပုိ႔လာေသာ ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ (White Card)မဲေပးခြင့္သည္ ႏုိင္ငံသားတုိ႔၏ အျမင့္ဆုံးအခြင့္အေရးျဖစ္ေသာ မဲေပးျခင္းကုိ တရားမဝင္ ႏုိင္ငံျခား သားမ်ားအား ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ နယ္စပ္မွ တရားမဝင္ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ဝင္ေရာက္ျခင္းကုိ ဖိတ္ေခၚျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

၃။ ႏုိင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးကုိ ထိခုိက္ေစသည့္အျပင္ လူမ်ဳိးေရးပဋိပကၡ ဖန္တီးရာ ေရာက္သကဲ့သုိ႔ ဤႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနထုိင္လာၾကေသာ ဌာေနတုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ ကံၾကမၼာ ဖန္တီးႏုိင္သည့္အခြင့္အေရးကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ဖ်က္ဆီးရာေရာက္ေနပါသည္။

၄။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ (White Card) မဲေပးေရး ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ ႀကီးမားေသာ အမ်ဳိးသားေရးသစၥာေဖာက္မႈႀကီးအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ႏုိင္ငံအဝွမ္း ရဟန္းရွင္လူျပည္သူအေပါင္းမွ ျဖစ္ႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းေပါင္းစုံျဖင့္ ကန္႔ကြက္ရႈံ႕ခ်သင့္ပါေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕မွ ေၾကညာလုိက္ပါသည္။

အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရး ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕။

10359214_1375637086083531_6284031480417927033_n

 

 

ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္(White Card)
ကိုင္ဆာင္သူမ်ားဆႏၵမဲေပးခြင့္ျပဳျခင္းအား
ကန္႔ကြက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲ အစည္းအေဝးမွ
ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ဦးေဆာင္ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္း
လိုက္ပါသည္။

ၾသဝါဒစရိယ ဆရာေတာ္မ်ား
*************************
၁။ဆရာေတာ္ဦးပါေမာကၡ ၀၉ ၅၁၇ ၀၃၅၂
၂။ဆရာေတာ္ ဦးကုေဝရ ၀၉ ၄၂၀၀ ၆၀၀၂၃
၃။ဆရာတာ္ ဦးဥာဏဓမၼ ၀၉ ၄၂၀ ၁၆၅၅၆၆
၄။ဆရာေတာ္ ဦးဇာဂရ ၀၉ ၄၂၀ ၁၂ ၃၂၆၉
၅။ဆရာေတာ္ ဦးနာယက ၀၉ ၂၅၀ ၁၉၈၀၄၇

နာယက ဆရာတာ္မ်ား
************************
၁။ဦးေရဝတ ၀၉ ၄၄၈၀ ၁၁၄၉၉
၂။ဦးေတဇဝႏၲ ၀၉ ၂၆၀ ၇၉၁၀၇၇
၃။ဦးသုစိတၱ
၄။ဦးဝိလာသဂၢ ၀၉ ၃၃၆၅ ၈၈၁၀
၅။ဦးဝီရသစၥာ
၆။ဦးေဝပုလႅ
၇။ဦးေကတုမာ
၈။ဦးဥာဏိႆရ ၀၉ ၄၂၀ ၂၆၉ ၁၀၉
၉။ဦးေခမာစာရ ၀၉ ၇၉၅၆၆ ၅၈၇၀
၁၀။ဦးပညာဗလ ၀၉ ၃၀၁၀ ၁၂၉၃

ဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္မ်ား
*************************
၁။ဦးဝင္းကိုကိုလတ္ ၀၉ ၇၉ ၅၂၅ ၄၁၆၈
၂။ဦးခ်စ္ကိုကို ၀၉ ၅၁၁ ၇၇၄၉
၃။ဦးေနာင္ေတာ္ေလး ၀၉ ၄၀ ၁၆၀ ၁၂၂၀
၄။ဦးညီညီေမာင္ ၀၉ ၂၅၂၃ ၂၉၀၉၀
၅။ဦးေစာသာေမာင္ ၀၉ ၃၀၀၀၀၈၉၀
၆။ဦးတင့္လြင္ ၀၉ ၃၁၀ ၄၇၂၆၃
၇။ဦးေဇာ္ဝင္း ၀၉ ၂၅၀ ၁၁ ၃၄၃၅ ၈။ဦးေအာင္မ်ိဳးလြင္ ၀၉ ၂၅၄၄ ၉၂၃၁၂
၉။ဦးမင္းစေန ၀၉ ၂၅၀ ၂၉၃၃၃၇
၁၀။ဦးျမင့္ေဇာ္ ၀၉ ၄၃၀ ၉၃၈၄၀
၁၁။ဦးဝဏၰ ၀၉ ၄၂၁၁ ၇၅၅ ၆၆
၁၂။ဦးတင့္လြင္(ဓမၼေဃာသက) ၀၉၄၂၁၁၄၉၅၃၀
၁၃။ဦးပေဒါင္သား ၀၉ ၇၃၀၀ ၁၉၃၆
၁၄။ဦးမိုးမင္းဟိန္း ၀၉ ၂၅၄၄ ၅၀၀၉၉
၁၅။ဦးေအာင္စိုးမိုး ၀၉ ၄၂၀၀ ၄၆၅၀၅
၁၆။ဦးဗိုလ္ေအာင္ဒင္ ၀၉ ၇၉၅၅ ၇၉၀၂၄
၁၇။ဦးေရႊဒံုသား ၀၉ ၄၂၈၀ ၂၁၃၉၀
၁၈။ဦးရန္ကုန္ ၀၉ ၂၅၃ ၂၆ ၁၄၁၅
၁၉။ဦးသက္မ်ိဳးဦး ၀၉ ၂၅၀ ၆၇၇ ၂၁၂
၂၀။ဦးမင္းသား(MBYG) ၀၉ ၂၅၅ ၈၉၂ ၅၄၉
၂၁။ဦးမ်ိဳးမင္းသူ(ခ)ဟစ္သူ ၀၉ ၂၅၄၄ ၁၃၁၆၅
၂၂။ဦးေနလေအာင္ ၀၉ ၄၂၁၀ ၈၉၅၅၀
၂၃။ဦးဝင္းေအာင္ ၀၉ ၂၅၀ ၅၈၈ ၂၇၂
၂၄။ေဒၚေအးေအးေမာ္ ၀၉ ၂၆၀ ၃၉၁၉၃၈
၂၅။ေဒၚခင္မ်ိဳးခ်စ္ ၀၉ ၂၅၀၀ ၁၅၅၄၈
၂၆။ေဒၚစိမ္းမို႔မို႔ ၀၉ ၄၂၁၁ ၀၀၀၁၉

ဦးေဆာင္က်င္းပေရးေကာ္မတီ

ဦးေဆာင္က်င္းပေရးေကာ္မတီအစည္းအေဝးကို
မနက္ျဖန္ ၅.၂.၂၀၁၅(ၾကာသပေတးေန႔)၊
ေန႔လည္ ၂ နာရီ တြင္ က်င္းပရန္
ဆရာေတာ္ ဦးပါေမာကၡ မွ မိန္႔ၾကားပါေသာေၾကာင့္
ေကာ္မတီဝင္မ်ားမပ်က္မကြက္တက္ေရာက္ေပးၾက
ပါရန္ေလးစားစြာဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

 

10959600_750060988442859_6356385857526161009_n

white card မဲေပးခြင့္မရေရး
နိဳင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒခုံရံုကို
လြတ္ေတာ္အမတ္၁၀% လက္မွတ္ထိုးတင္
ျပီး အေျခခံဥပေဒနွင့္မကိုက္ညီလ်င္ပယ္ဖ်က္
ခံရဖြယ္ရီွ။
အတင္းအားဓမၼလုပ္ရင္ေတာ့ ရခိုင္ေတြ
ျမန္မာနိဳင္ငံထဲက အလိုလို ထြက္ခြါသြား
လိမ့္မယ္။

10941137_384025585112842_6438012706580055464_n

ဆရာေတာ္မ်ားဦးေဆာင္

ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္(White Card)ကိုင္ေဆာင္
ထားသူမ်ားမဲေပးခြင့္အား လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ပက္သက္၍ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲ
ျဖစ္ေျမာက္ေရးအစည္းအေဝး
ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္
************************************
ယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ မ်ိဳးခ်စ္ရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္

မ်ိဳးခ်စ္ျပည္သူမ်ားမွယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္

(White Card)ႏွင့္ပက္သက္၍ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္

ရံႈ႕ခ်မည့္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲကို

၈.၂.၂၀၁၅(တနဂၤေႏြေန႔)တြင္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ေၾကးသြန္းဘုရား

အခ်ိန္ ေန႔လည္(၁:၀၀)နာရီ မွစတင္၍

တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အထိ (၇)ရက္တိုင္တိုင္

ခ်ီတက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

(၇)ရက္ျပည့္ေျမာက္သည့္အခ်ိန္အထိ အေၾကာင္းတစ္စံု

တစ္ရာထူးျခားမႈမရွိပါက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွေနျပည္ေတာ္

အထိခ်ီတက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး

ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္(White Card)ကိုင္ေဆာင္

သူမ်ားမဲေပးခြင့္ကိုရုတ္သိမ္းမေပးမခ်င္းဆက္တိုက္

အဆက္မျပတ္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သြားရန္

ဦးေဆာင္ေကာ္မတီႏွင့္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ

ဆံုးျဖတ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္လိုက္

ပါသည္။

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ

10953233_749879515127673_5109835818956499753_n10603780_749879681794323_8107169953409402024_n

 

 

10463047_410217545823107_2013035414459058263_n-1

Eleven Media Group
ႏိုင္ငံသားစိစစ္ဆဲ (ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား) ႏိုင္ငံသားတို႔၏ အျမင့္ဆံုးအခြင့္အေရးျဖစ္ေသာ မဲေပးခြင့္ေပးျခင္းအား Eleven Media Group မွ အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္အပ္ပါသည္။

၁။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျဖင့္ ေပးပို႔လာေသာ ႏိုင္ငံသား ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ (White Card) ျဖင့္ မဲေပးခြင့္ျပဳျခင္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းအား Eleven Media Group မွ ကန္႔ကြက္အပ္ပါသည္။

၂။ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ဆဲ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား ႏိုင္ငံသားတို႔၏ အျမင့္ဆံုးအခြင့္အေရးျဖစ္ေသာ မဲေပးခြင့္ ေပးအပ္ျခင္းမွာ တရားမဝင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ သြယ္ဝိုက္အသိအမွတ္ျပဳ သကဲ့သို႔ျဖစ္ၿပီး နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွ တရားမဝင္ ႏိုင္ငံျခားသား အေျမာက္အမ်ား ဝင္ေရာက္ျခင္းကို ဖိတ္ေခၚသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစပါသည္။

၃။ ယခုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူ၊ တိုင္းရင္းသားမဟုတ္သူမ်ားအား မဲေပးခြင့္ျပဳျခင္းမွာ ႏိုင္ငံအတြင္း၌ ႏွစ္ေပါင္း ေထာင္ခ်ီ အတူတကြ ေနထိုင္လာခဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ား၏ မိမိကံၾကမၼာ မိမိဖန္တီးႏုိင္ခြင့္ အခြင့္အေရးအား ဖိႏွိပ္ကန္႔သတ္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ကဲ့သုိ႔ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံမွ တရားမဝင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ဝင္ေရာက္မႈ မ်ားျပားေသာ ျပည္နယ္မ်ားရွိ တို္င္းရင္းသားမ်ား၏ မိမိကံၾကမၼာ မိမိဖန္တီးႏုိင္ခြင့္အား ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူမ်ား၏ ဆႏၵမဲမ်ားျဖင့္ ဖိႏွိပ္ကန္႔သတ္သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေစပါသည္။

၄။ ထို႔အျပင္ အဆိုပါ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ား၌ လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡမ်ား ထပ္မံျဖစ္ပြားေစေသာ အေျခအေနမ်ားအား ဖိတ္ေခၚသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေစပါသည္။

၅။ ထိုကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဥမကြဲသိုက္မပ်က္ ေနလုိေသာ စစ္မွန္သည့္ ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ေပၚေရးအား အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည့္ ဤဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ျပန္လည္စဥ္းစားပါရန္ အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။

no vote white card

မစၥရန္ဟီလီ၏ ေျပာၾကားခ်က္တြင္ သုံးစြဲထားသည့္ “႐ိုဟင္ဂ်ာ” စကားလုံး အသုံး အႏႈန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ဤကဲ့သို႔အမည္နာမသုံးစြဲမႈကို အတိအလင္း ပယ္ခ်ပါသည္

▄ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ▄
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
®®®®®®®®®®®®®®

ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အထူးအစီရင္ခံစာ တင္သြင္းသူ မစၥ ရန္ဟီလီ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔မွ ၁၆ ရက္ေန႔အထိ လာေရာက္ သည့္ ခရီးစဥ္အၿပီး၊ ၁၆-၁-၂၀၁၅ ရက္ေန႔တြင္ သတင္း ေထာက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ၎၏ ခရီးစဥ္ႏွင္‌့ စပ္လ်ဥ္း၍ သေဘာထားအျမင္မ်ား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ၎ေျပာ ဆိုခ်က္မ်ားတြင္ ပါရွိသည့္ စိုးရိမ္မႈရွိသည္ဆိုသည့္အခ်က္ အမ်ားအျပားသည္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ မရွိပါ။

အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္ အျခာ အာဏာႏွင့္ ျပည္တြင္းတရားစီရင္ပိုင္ခြင့္ကို စြက္ဖက္သည္မွာ ထင္ရွားေပၚလြင္ေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္- Continue reading “#update #၈.၂.၂၀၁၅ #White #Card #ကုိင္တဲ့ #သူေတြကို #မဲေပးခြင့္ ျပဳဖုိ႔ ျပည္ေထာင္စု #လႊတ္ေတာ္ #ဆုံးျဖတ္လုိက္ျပီ”

Nationalities Brotherhood Federation (NBF), an alliance of 20 ethnic political parties, has issued a statement declaring that granting election rights to white card holders ensures an encroachment on national sovereignty.

The Nationalities Brotherhood Federation (NBF), an alliance of 20 ethnic political parties, has issued a statement declaring that granting election rights to white card holders ensures an encroachment on national sovereignty.

During its 17th regular meeting, held in the nation’s capital over the weekend, the NBF issued a statement declaring that the rights of setting up political parties, of casting votes, of electing candidates and of being elected should not be extended to white card holders. To do otherwise is to ensure encroachment on sovereignty, the statement said.

“White card holders really have no right to cast votes. They have no chance of voting in most countries in the world. Even in the United States of America, non-citizens have no right to cast a vote,” said NBF spokesperson Sai Saw Than Myint.

“In the United States, green card holders have no right to cast votes [except in some municipalities, which do allow voting at the local level]. We should not accept this, either. When ‘guest’ citizens are given the rights to be candidates, our citizens lose that right. We object to these rights being given to white card holders. To be able to hold free and fair elections, ethnic intellectuals and leaders should sit on the Union Election Commission. Ethnic leaders should be invited to organize the UEC at the different levels. We will continue to report on this point to make it known to the chair of the UEC.”

The plan of taking a census using a code number to classify 135 ethnic groups can cause disunity among ethnic people. It is necessary to negotiate about this matter with ethnic groups, the statement said.

It was learned that white cards were issued to Bengalis in Rakhine State to show support for the 2008 Constitution during the previous military regime. Rakhine State has some 600,000 white card holders.

1779807_398759780267536_699621696_n

NLD ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပည္ပခရီးစဥ္ေတြမွာ မိန္႔ခြန္းေတြ ေခြ်ေနပါတယ္။ မိန္႔ခြန္းေတြကို သံုးသပ္ၾကည့္တဲ့အခါမွာ အေၾကာင္းအရာ ၃ ခု ကိုပဲ ဦးတည္ေျပာေနတာကို သံုးသပ္မိပါတယ္။

Myo Min Thant

1234278_159361674262340_1919980817_n

NLD ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပည္ပခရီးစဥ္ေတြမွာ မိန္႔ခြန္းေတြ ေခြ်ေနပါတယ္။ မိန္႔ခြန္းေတြကို သံုးသပ္ၾကည့္တဲ့အခါမွာ အေၾကာင္းအရာ ၃ ခု ကိုပဲ ဦးတည္ေျပာေနတာကို သံုးသပ္မိပါတယ္။

၁။ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္မွာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးမွာ တိုးတက္မႈ မရွိဘူးဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။

၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ ဒီမိုကေရစီေရးတိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေတြအတြက္ ျပည္ပႏိုင္ငံေတြမွ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကို ဝိုင္းဝန္းဖိအားေပးၾကဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

၃။ အထူးသျဖင့္ သူမ သမၼတျဖစ္ႏိုင္ဖို႔ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ (အတိအက်အားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၉ (စ)) ကို ျပင္ဖို႔ရာ ဖိအားေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္မွာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈ မရွိဘူးဆိုတဲ့အခ်က္ကို ျပည္သူတစ္ေယာက္အေနႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္ ေထာက္ခံျခင္းမရွိသလို ကန္႔ကြက္ျခင္းလည္း မရွိပါဘူး။ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္မွာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး တိုးတက္တာေတြ ရွိခဲ့သလို ေထာက္ျပစရာေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ စစ္အစိုးရ အေငြ႔အသက္မကင္းတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ လႊတ္ေတာ္ထဲ၊ အစိုးရ အဖြဲ႔တြင္းမွာ ၾသဇာႀကီးမားလ်က္ရွိေနေသးတာဟာ အႀကီးမားဆံုး အားနည္းခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရဖက္က ၾကည့္လွ်င္လည္း ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေလာက္ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ကေန ဒီမိုကေရစီကို ကူးေျပာင္းရာမွာ ဒီေလာက္အထိ အဆင္ေျပေျပ ကူးေျပာင္းႏိုင္တာကိုက ႏိုင္ငံေရးအရ ေအာင္ျမင္တယ္လို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ စီးပြားေရးအရ ၾကည့္လွ်င္လည္း စစ္အစိုးရ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကသူတို႔ရဲ့ ခရိုနီေတြႏွင့္ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးကို ျခယ္လွယ္ခဲ့ၾကတာဆိုေတာ့ ခုလို ဆန္႔က်င္ဘက္ ဒီမိုကေရစီကို ကူးေျပာင္းခ်ိန္မွာ အရာရာတိုင္းကိုေတာ့ ဒီမိုကေရစီအတိုင္း ျဖစ္မယ္လို႔ေတာ့ မေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ပါဘူး။ Continue reading “NLD ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပည္ပခရီးစဥ္ေတြမွာ မိန္႔ခြန္းေတြ ေခြ်ေနပါတယ္။ မိန္႔ခြန္းေတြကို သံုးသပ္ၾကည့္တဲ့အခါမွာ အေၾကာင္းအရာ ၃ ခု ကိုပဲ ဦးတည္ေျပာေနတာကို သံုးသပ္မိပါတယ္။”

Union Election Commission PUTS ON Ministry of Immigration and Population TO DECIDE ON WHITE CARDS VOTING RIGHT

WHITE CARDS

It is up to the Ministry of Immigration and Population—and not the Union Election Commission—to decide whether or not holders of white, temporary citizenship cards should be allowed to vote in the 2015 election, UEC chairperson Tin Aye said on the weekend.

“It is still too early to say [whether white-card holders can or cannot vote in the election]. We need to discuss the issue further,” he told a group of journalists at the Inya Lake Hotel Yangon on September 14.

The UEC chairperson was asked to clarify remarks on June 29 by Minister of Immigration and Population Khin Yi, who told a press conference in Nay Pyi Taw that the question of whether or not white-card holders can vote in 2015 depends on the UEC.

Tin Aye said that the UEC has no mandate to decide who can vote but simply follows the rules and instructions of the legislative parliament and the respective ministry on this question.

“The commission needs to act upon the decision of the respective ministry. If the ministry says that white-card holders can vote, the commission must accept their votes. The commission does not have authority over it. The commission is just the election organizer,” he said.

“Parliament makes the law. If the parliament approves the right of white-card holders to vote, then they can vote. So, whether or not they can vote depends on what kind of law is in place. We will act in accordance with the laws. Only then will it be a free and fair election.”

Tin Aye added that those who believe it is within the jurisdiction of the UEC to decide whether or not white-card holders can vote need to read the laws again.

အေမေက်ာ္ပီး ေဒြးေတာ္မလြမ္းပါနဲ႕ ဦးလွေဆြ…..

   လာေလာဆယ္လည္ယာေျမျပသနာေတြေကာတိုင္းရင္းသားေတြတန္းတူညီမ်ခံစားခြင့္မရေသးတာေတြရွင္းပါဦးရွင္။
SOURCE VOICE JAMES MINT
အေမေက်ာ္ပီး ေဒြးေတာ္မလြမ္းပါနဲ႕ ဦးလွေဆြ…..ဦးလွေဆြေရ လူမည္းေတြ အေမရိကားကို ဝင္လာခဲ့ေပမယ့္ မူဂ်ာဟစ္ေတြလို ႏိုင္ငံေတာ္ကို လက္နက္ကိုင္ ပုန္ကန္မႈ မလုပ္ခဲ့ဘူး….. လူမည္းေတြ အေမရိကားကို ေရာက္လာေပမယ့္ လြတ္လပ္ေရးေတာင္ မရေသးတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လြတ္လပ္ေရးမေပးခင္ကတည္းက ပါကစၥတန္နဲ႕ အတူတူပူးေပါင္းမယ္ဆိုပီး အလီဂ်င္းနားကို မေတာင္းဆိုခဲ့ဘူး…..

အေမရိကားက လူမည္းေတြဟာ ထစ္ခနဲရွိ လူျဖဴ အမ်ိဳးသမီးေတြကို မုဒိမ္းက်င့္ပီး လည္လွီးမသတ္တတ္ဘူး…… သူ႕ဟာသူ လယ္ေတာထဲ ေနတဲ့ ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြကို ဘဂၤါလီ အုပ္စုနဲ႕ေတြ႕ရင္ လည္လွီးသတ္သြားတာမ်ိဳး လံုးဝ မရွိခဲ့ဘူးဘူး…….. အေမရိကားကို ေရာက္ေနတဲ့ လူမည္းေတြဟာ ေဘးပါတ္ဝန္းက်င္က လူဦးေရ ေပါက္ဖြားမႈႏႈန္း ျမင့္မားေနတဲ့ သူတို႕ရဲ႕ မူရင္းႏိုင္ငံႀကီး ရွိမေနဘူး……

အေမရိကန္ကို ေရာက္ေနတဲ့ လူမည္းေတြဟာ ဘာသာေရးကို အေၾကာင္းျပၿပီး သူတို႕ဘာသာတူေတြ ေနတဲ့ေနရာမွာ တစ္ျခားဘာသာဝင္ေတြ မေနရေအာင္ ေျခာက္လွန္႕တာမ်ိဳး၊ အၾကမ္းဖက္တာမ်ိဳးေတြ မလုပ္ခဲ့ၾကဘူး…… ႏိုင္ငံမွာ အေရးအခင္း တစ္ခုခုျဖစ္တုိင္း သူတို႕ မူရင္းႏိုင္ငံနဲ႕ ထိစပ္ေနတဲ့ ေနရာတစ္ဝိုက္ကို နယ္ေျမပါ သိမ္းပိုက္ဖို႕ ႀကံတာမ်ိဳး အေမရိကန္ကို အေျခခ်ေနခဲ့တဲ့ လူမည္းေတြက မလုပ္ခဲ့ဘူးဘူး…..

သူတို႕မူရင္းႏိုင္ငံနဲ႕ ေရပိုင္နက္ျခင္း ျပႆနာတက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ကုလသမဂၢမွာ ဆံုးျဖတ္ပီး ဟိုဘက္ ဒီဘက္ ခြဲေဝေပးခ်ိန္မွာ သူတို႕ မူရင္းႏိုင္ငံကို ဒီလိုခြဲေဝရတဲ့အတြက္ ဝမ္းေျမာက္ပါတယ္ဆိုပီး ဝမ္းသာအားရ သဝန္လႊာပို႕တဲ့အလုပ္မ်ိဳး အေမရိကားကို ေရာက္ေနတဲ့ လူမည္းေတြ မလုပ္ခဲ့ၾကဘူး……. လူမည္းအမတ္ေတြ လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္ခ်ိန္မွာ လူမည္းေတြသာ သီးသန္႕ျဖစ္ေစတဲ ့ဥပေဒေတြကို ျပဌာန္းဖို႕ မႀကိဳးစားခဲ့ၾကဘူး…… လူမည္းေတြ အားလံုးေပါင္းပီး ငါတုိ႕က စတၳဳတၳအင္အားစုကြဆိုပီး လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ငါတို႕လုပ္ခ်င္တာလုပ္ဖို႕ မႀကံစည္ေနၾကဘူး…… Continue reading “အေမေက်ာ္ပီး ေဒြးေတာ္မလြမ္းပါနဲ႕ ဦးလွေဆြ…..”

All Defence Services representatives and some MPs support the bill to amend 1982 Citizenship Law at Parliament

Myanmar’s Upper House of Parliament on Monday decided to discuss a bill aiming to amend a law on the rights offered to temporary citizens.

All Defence Services representatives and some MPs support the bill to amend 1982 Citizenship Law at Parliament on August 26 (Photo/EMG)
All Defence Services representatives and some MPs support the bill to amend 1982 Citizenship Law at Parliament on August 26 (Photo/EMG)

Parliament consented to discuss the bill submitted by Upper House MP Aye Maung, chairman of Rakhine Nationalities Development Party, on August 23. All the military representatives in parliament voted ‘yes’ despite earlier opposition from the ruling Union Solidarity and Development Party (USDP).

—–When U Aye Maung asked to vote for changing the voting rights should scrap for white cards holders, NLD didn’t stand up to agree to amend.—-

“We showed our support [for the bill] because this is a law which needs discussion. If we support or oppose, we always do it with the outlook of national politics which is supposed to serve the national interests. We do not seek individual or party interests,” MP Brigadier General Kyaw Oo Lwin told Daily Eleven.

The bill aims to amend the Political Parties Registration Law which critics say allows temporary citizens, or white card holders, to vote or establish political parties.

Many white card holders were allowed to cast votes in Rakhine State during the last elections in 2010, allowing members of the ruling party to win parliamentary seats. Some estimate white card holders now number over 500,000 in Rakhine State.

Dr Aye Maung, who proposed the bill, said he was happy with the approval to discuss the bill, saying it aimed at amending the rights of non-citizens to vote or establish political parties.

“How can non-citizens guarantee our national objectives? How can we know they can be loyal to the state sovereignty? I want to highlight the important message that political parties should have their firm national goals of national security and national interest. Those wishing to establish political parties must have the highest degree of loyalty to the state,” said Dr. Aye Maung.

The proposed bill suggests that: “citizens, guest citizens or naturalized citizens or those holding temporary citizenship cards (white cards)” under Section 4 Sub-section (a) of the Political Parties Registration Law should be amended to say “citizenship”. Continue reading “All Defence Services representatives and some MPs support the bill to amend 1982 Citizenship Law at Parliament”