ယာယီသက္ေသခံလက္မႇတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ ရႇိေၾကာင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ား၏ ပုဒ္မ ၆ တြင္ ေဖာ္ျပထား

voting1ယာယီသက္ေသခံလက္မႇတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ ရႇိေၾကာင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ား၏ ပုဒ္မ ၆ တြင္ ေဖာ္ျပထား

LAW
LAW

Read More >>>> http://www.news-eleven.com/politics/20305

United Nationalities Federal Council (UNFC) STATEMENT JAN.2.2013- UNFC ၏သေဘာထားထုတ္ျပန္ေႀကညာခ်က္

ALL DOCS UNFC    http://www.scribd.com/collections/3213942/United-Nationalities-Federal-Council-UNFC-Statements

88 GENERATION STUDENTS STATEMENT KACHIN WAR
88 GENERATION STUDENTS STATEMENT KACHIN WAR
UNFC STATEMENT 2.JAN.2013
UNFC STATEMENT 2.JAN.2013
UNFC STATEMENT 2.JAN.2013
UNFC STATEMENT 2.JAN.2013

UNFC ကို အခြေခံအဖွဲ့ ၁၂ ဖွဲ့ဖြင့် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်း_UNFC to form Federal Union Army (FUA)

The long awaited Federal Union Army (FUA) will be formed in mid-December, according to border security sources.

The decision was passed at the most recent meeting held on the Chiangmai-Shan State border, 27-30 November.

Maj Gen Bee Htoo, Commander-in-Chief of the Karenni Army, was nominated as the new commander to succeed Gen Mutu Saypoe, who had resigned due to his heavy workload at his Karen National Liberation Army (KNLA), the armed wing of the Karen National Union (KNU), said one of the sources yesterday. For unexplained reasons, the alliance was unable to implement the initial resolution to form the FUA taken in February, following its founding by 12 member groups.

“This time, it is for real,” declared Hkun Okker, Chairman of the PaO National Liberation Organization (PNLO), who was elected as Assistant Secretary General #2 during the meeting.

The grouping was made up of 12 ethnic resistance groups, including Kachin Independence Organization (KIO), KNU, Karenni National Progressive Party (KNPP), New Mon State Party (NMSP), Shan State Progress Party (SSPP), Chin National Front (CNF), Arakan National Council (ANC), PNLO, Palaung State Liberation Front (PSLF) and Wa National Organization (WNO).

Another member group Kachin National Organization (KNO) led by Bawmwang Laraw has merged with the KIO, it was announced at the meeting.

Other resolutions passed at the meeting include:

  • Election of KNU’s David Tharckabaw as Vice Chairman #2
  • To demand Naypyitaw for cessation of hostilities in Kachin and Shan states

The Shan State Army (SSA) ‘South’ that had signed a ceasefire pact with Naypyitaw yesterday is not a member of the UNFC.