Letter to Mr Tomás OJEA QUINTANA from Meiktila (Burmese Version)

* ျမန္မာျပည္သူ/သား ညီေနာင္အေပါင္းသို႕( ျပည္တြင္း/ ျပည္ပ) !!! (ဗေလာင္းဗလဲ)ဘန္ကာလီေသြးထိုးလႈံ့ေဆာ္သူကင္တားနား( BANGALI INSTIGATOR QUINTANA ) ကို လက္ရွိတာဝန္သက္တမ္းမကုန္ဆုံးမွီႏွင့္ တာဝန္သက္တမ္းကုန္ဆုံးျပီးဘန္ကာလီအေရးကိုအေၾကာင္းကိုအေၾကာင္းျပျပီးဆက္လက္တာဝန္မထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရာထူးမွႏႈတ္ထြက္ေပးဖို႕နဲ႕ ၄င္းေနရာအစားထိုးခန္႕အပ္ေပးဖို႕အတြက္ UNကိုေတာင္းဆိုတဲ့ပန္ၾကားစာ “sign petition” မ်ားထိုးေပးၾကပါ။ Facebook ,Twitter မ်ားတြင္ ” SHARE ” ေပးၾကပါ။EMAIL ျဖန္႕ေဝေပးၾကပါ။ ” ျမန္မာျပည္ အနာဂတ္အေရး ျငိမ္းခ်မ္းေစဖို႕ “ေက်းဇူးအထူးတင္ပါသည္။* Htein Lin (a) Lin Htein ( Global Campaign Coordinator ) ) ( Burma Democratic Concern BDC ,UK )

Time for Tomas Quintana to vacate his post as U.N. human rights envoy to Burma

People of Burma want U.N. special rapporteur on human rights, Tomas Quintana, be removed since he is biased in his reporting on Rakhine conflicts in Burma and he should be replaced with someone who would be sensitive to Burmese history, values and culture.

Why we don’t accept Tomas Quintana?

The following are the reasons why we don’t accept Tomas Quintana:

(1) Tomas Quintana uses the terminology so-called Rohingya whenever referring to Bengali in Arakan.

(2) Tomas Quintana uses the divisive usage of using the religious groups when he is referring to Arakan and Bengali such as Buddhist and Muslims.

(3) Tomas Quintana got plenty of time and planned in advance to meet Bengali groups (so-called Rohingya) in Burma, in Thai-Burma border, in Burma-Bangladesh border, in USA, in UK and all over the world but they got no will and no intention to do the same to Arakan of Burma and Arakan supporter groups.

(4) Tomas Quintana calls for reform of 1982 Burma citizenship laws which we see it as the infringement of Burma’s sovereignty.

(5) When we examine why he calls for reform of Burma’s 1982 citizenship laws, we would like to highlight here that he is just echoing what so-called Rohingya, Bengalis, groups have been lobbying for and their supporters, mostly non-Burmese so-called Burma Campaign groups who sought funding from various funding organisation under the various names and titles, have been lobbying for and so these calls are not valid. Accordingly, Tomas Quintana calls for reforming Burma to reform 1982 Burma’s citizenship law is void.

It is time for Tomas Quintana to vacate his post as United Nations Human Rights Envoy to Burma. Collusion between Tomas Quintana and the so-called Rohingya Bengali was all too apparent by Burmese extinguishing impartiality and credibility of the envoy.

We have been expressing our doubts over his impartiality and now the image is much clearer that he is merely a special advocate for the so-called Rohingya Bengali. Tomas Quintana has completely ignored the democratic voice of the people of Burma. Clearly Tomas Quintana has chosen to court the so-called Rohingya Bengali at the expense of vast majority of the population of a nation.

 

 

 

Click to access Letter-to-Mr-Tomas-OJEA-QUINTANA-from-meiktila-Burmese-Version.pdf

quintana

WATCH!! QUINTANA MEET BENGALI-ဘဂၤလီမ်ားအား ကင္တားနားမွာ မွာၾကားခဲ့သည့္ဗီဒီယို႐ုပ္သံမွတ္တမ္းVIDEO

 

Click to access Letter-to-Mr-Tomas-OJEA-QUINTANA-from-meiktila-Burmese-Version.pdf

QUINTANA VISIT BENGALI, SO CALLED ROHINGYA
23.AUGUST 2013 RSV: ဘဂၤလီမ်ားအား ကင္တားနားမွာ မွာၾကားခဲ့သည့္ဗီဒီယို႐ုပ္သံမွတ္တမ္း
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္း စစ္ေတြေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္အတြင္းသို႕ ကင္တားနားေရာက္ရွိစဥ္ ဘဂၤလီမ်ားအား ကင္တားနားမွာ မွာၾကားခဲ့သည့္၊ ကတိေပးခဲ့သည့္ ဗီဒီယို႐ုပ္သံမွတ္တမ္း

quintana

QUINTANA FACES PROTESTER IN MEIKTILA

“We protested on the bridge in the center of the town,” said Htein Min Khaing of the 88 Generation Students group. “After he met with local authorities we tried to pass an open letter to him, but he refused it. So, we blocked his path. Finally he accepted the letter.”

Click to access Letter-to-Mr-Tomas-OJEA-QUINTANA-from-meiktila-Burmese-Version.pdf

 1174633_316693671810878_939910777_nDate: 8/13/2013
From
Town Elders Group
Sittwe , Rakhine .
To
Mr. tomas Ojea Quintana
Human Rights Envoy of United Nations

1. We had presented two times to you why and how did this crisis was erupted on
our land. We presumed you will thoroughly understand the situation and concept of ethnic Rakhine people ( Arakanese ) upon this crisis.

2. But you are repeatedly demanding to pay citizenship to all immigrated Bengalis neglecting the Human Rights Declaration article 13(2) and never care our Rakhines’ interest . And you have demand to release one of the key terrorists , Dr Tun Aung with you one sided view .

3. When you declare to come our land , those aggressive intruders, Bengalis , always make some problem .This time they made hostile act even to the authorities concerned . If we lived with them interlacely we would be beheaded and our houses would be burnt down . So we presumed your trip were , if although you have no intents , inciting those intruders , Bengalis . And when everytimes you used the word “ Rohingya “ , which we cannot absolutely accepted ,this calling is amounts to instigation to Bengalis and provokes our Arakaneses’ fury . we want to pay you an example : If a group of English or German Or France Have come to Argentina and settled there , they might probably become citizens of Argentina , but they would never become Argentines or any other new race , because they are still English or German Or France .

4.We have felt that your acts and declaration were always beyond your mandate as a Human Rights envoy , insulting our natives and infringing sovereignty of our country .
5.Abovesaid facts , we , Town Elders of Sittwe , do not need to make more fruitless and useless meeting with you . And we don’t want to answer your bias interrogatories like accused persons, even we are living in our own ancestral land .

Town Elders Group
Sittwe , Rakhine state ,
Myanmar .

By – Than Tun Than

– Respect the President’s Decision. (သမၼတၾကီးရဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကိုေလးစားပါ။)

– Stop Being Unjudgement. (တရားမမွ်တမူကို ရပ္တန္႔ပါ။)

– UN Itself the Human Rights Violater. (UN သည္လည္း လူအခြင့္အေရးခ်ဴိးေဖာက္သူသာျဖစ္သည္။)

– Don’t Bring Terrorism to Our Land. (က်ေနာ္တို႔ေျမသို႔ အၾကမ္းဖက္မူ မသယ္ယူလာပါနွင့္။)

– Stop Creating Conflicts in Arakan. (ရခိုင္ျပည္၌ပဋိပကၡမ်ားဖန္တီးျခင္းရပ္တန္႔ပါ။)

– Respect the Majority of Myanmar Citizen’s Wish. (ျမန္မာနိုင္ငံသားအမ်ားစု၏ဆႏၵကိုေလးစားပါ။)

– Respect Myanmar Law. (ငါ့တို႔ဥပေဒကိုေလးပါ။)

– Right to protect our land. (ငါ့တို႔နိုင္ငံကိုကာကြယ္ဖုိ႔ငါတို႔တာ၀န္။)

– Our law is important for our country. (ငါတို႔ရဲ့ဥပေဒဟာ ငါတို႔နိုင္ငံအတြက္အေရးၾကီးဆုံး။)

– Don’t abuse the Human Rights. (လူအခြင့္အေရးကိုအလြဲသုံးစားမလုပ္ပါနဲ႔။)
www.alodawpyei.org

1098107_10201220662452825_470924753_n