ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ကုလသမဂၢအတြင္း ကန္႕ကြက္ခ်က္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ကုလသမဂၢအတြင္း ကန္႕ကြက္ခ်က္
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ကုလသမဂၢ ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႕ ပတ္သက္လို႕ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရက ကန္႕ကြက္တာနဲ႕ ပတ္သက္လို႕ ( ေအပီသတင္းဌာနရဲ႕ အျပည့္အစုံမေဖာ္ျပမႈေၾကာင့္) ျပည္တြင္းမွာ တစ္မ်ဳိး ျပည္ပမွာ တစ္မ်ဳိး ေျပာေနသလို ေ၀ဖန္ေျပာၾကားတာေတြနဲ႕ ပတ္သက္လို႕ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးနဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရရဲ႕ တရား၀င္ ကန္႕ကြက္ခ်က္ကို ေျပာၾကားထားျပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ကုလသမဂၢစနစ္အရ “တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္” ၊ “ေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္” စသည္ျဖင့္ ဆုံးျဖတ္တာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒီထက္ပိုဆိုးတဲ့အခါမ်ဳိးမွာေတာ့ “ကန္႕ကြက္ပါသည္” ၊ “ရႈတ္ခ်လိုက္သည္” စသည္ျဖင့္ ရွိတတ္ပါတယ္။ အေထြေထြညီလာခံ တတိယေကာ္မတီရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ဟာ Non-Binding ဆိုတာကိုပဲ သတိခ်ပ္သင့္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ အျမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္ (ကုလသမဂၢသံအမတ္ႀကီး) ဦးေက်ာ္တင္ရဲ႕ ကန္႕ကြက္ခ်က္ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လင့္မွာ ေလ့လာ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရအေနနဲ႕ ဒီဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ကုလသမဂၢမ်က္ႏွာစာမွာလည္း တရား၀င္ ကန္႕ကြက္ထားတာကို သိျမင္ေစလိုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

http://www.myanmargeneva.org/pressrelease/EoP%20after%20the%20adoption%20of%20the%20resolution%20at%203rd%20Com%20of%2068%20UNGA.pdf

1454590_10201146748734972_397847820_n1003548_10201146748814974_1232533658_n1459082_10201146748854975_1441577852_n1460308_10201146748894976_62319977_n

Myanmar: Explanation of Position after the adoption ” Situation of the human rights in Myanmar”

To
Human Rights commission
UN
Government not accept to call Rohingya .
Government permit to follow 1982 citizen law in Burma . 
( Because Burma exit between largest country )
Don’t press by with out Law .
This is immigration problem .
Every country respect their own law . 
Bengali people still reject UN , Human rights, Immigration 
check list of population project .

Explanation of Position after the adoption
By H.E. U Kyaw Tin,
Permanent Representative of
the Republic of the Union of Myanmar

1454590_10201146748734972_397847820_n

My delegation however has to to reiterate its long standing position against the use of

the word, “Rohingya minority” in the text. Its inclusion should not be implied to our

recognition of such characterization which has never been included among over 100

national races of Myanmar. Regardless of this, the rights to citizenship or any other

demands such as the rights to land ownership, or movements or access will be considered in

accordance with the laws of Myarrmar and the prevailing security conditions.

http://www.myanmargeneva.org/pressrelease/EoP%20after%20the%20adoption%20of%20the%20resolution%20at%203rd%20Com%20of%2068%20UNGA.pdf