#Thaiupraising #เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ (ขิง) #กปปส #20/5/57 #thai #english #speech

10330483_754633917921191_7354941621751937609_n

19.40 Last night at 03.00 hours the Army chief pronounced the imposition of Martial Law, which should be viewed as not affecting our civil uprising.
19:40น. เมื่อคืนตอน 3.00 น.ผบ.ทบ.ประกาศกฏอัยการศึกซึ่งต้องถือว่าไม่มีผลกระทบต่อการต่อสู้ของการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนทั้งสิ้น

The proclamation of Martial Law means that the Constitution is still in effect. Do not be confused. The muanmahaprachachon still retain the right and the liberty to demonstrate against the tyrannical government in accordance with our Constitution.
ถึงแม้จะมีการประกาศ กฏอัยการศึก พี่น้องอย่าสับสน ไม่ได้เป็นการยกเลิกรัฐธรรมนูญ ประกาศกฏอัยการศึกแล้ว รัฐธรรมนูญยังอยู่มวลมหาประชาชน ยังมีสิทธิ์ และเสรีภาพตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่จะต่อสู้ ต่อสู้ชุมนุม ต่อต้านรัฐบาลทรราชทุกประการ

Victory means the triumph of Thailand and all Thais:
1) The Thaksin regime must be uprooted and eradicated.
2) There must be a new prime minister with full competence and authority to address and solve national problems.
3) There must be the establishment of a new government without politicians.
4) The prime minister and government must work for the people, and reform Thailand according to the people’s intentions.
ถ้าพูดถึงชัยชนะ หมายถึง ชัยชนะของประเทศไทยของประชาชนทั้งประเทศ
1) ระบอบทักษิณต้องหมดสิ้น
2) ได้นายกฯคนใหม่ที่มีอำนาจเต็ม 100% เพื่อแก้ปัญหาของประเทศ
3) ตั้งรัฐบาลใหม่ที่ไม่มีนักการเมือง
4) นายกฯ และ รัฐบาล ต้องเป็นของประชาชน ปฏิรูป เปลี่ยนแปลงประเทศไทยตามเจตนารมณ์ของประชาชน

t has been 194 days. Today Thailand is without a prime minister and a government. Thaksin regime sycophants are still out and about. The senate still hasn’t selected a new PM. The muanmahaprachachon lack a government that would institute reforms in accordance with our intentions.

Therefore, the muanmahaprachachon must unite and carry on our good fight until we prevail.

We must fight to eradicate the regime remnants.

We must fight for a new PM.

We shall fight until we have a people’s PM and government who will institute reforms in accordance with the people’s intentions.
194วัน วันนี้ประเทศไทยไม่มีนายกฯ ไม่มีรัฐบาล เดี๋ยวนี้ฝ่ายทรราชของระบอบทักษิณ ยังมีชีวิตอยู่ วุฒิสภาก็ไม่เลือกนายกใหม่เสียที
ไม่มีรัฐบาลมาปฏิรูปตามเจตนารมณ์ของเรา
ดังนั้นมวลมหาประชาชนต้องผนึกกำลังและต่อสู้ต่อไป จนกว่าจะได้ชัยชนะ
สู้เพื่อขับไล่กากเดนของทรราชที่เหลืออยู่
สู้เพื่อให้ได้นายกคนใหม่
สู้จนกว่าจะได้นายกฯ รัฐบาลของประชาชน มาปฏิรูปตามเจตนารมณ์ของประชาชน

Referring back to Martial Law:

– Typically if events occur that may be problematic or cause chaos, anarchy, terrorism
– There are 2 laws that could be applied, in order from less to more severe

1) The Internal Security Act (ISA)
Areas in which the ISA would be enforced would be announced, for example, the tyrant government established CAPO. If this law fails to ameliorate the situation, the Emergency Decree could be applied. The despotic administration tried to utilize this law and establish CMPO but it failed.

When I was deputy PM I directed the Center for the Resolution of the Emergency Situation (CRES) and we were able to resolve the crisis and restore peace and order by 19 May 2010.

However, the current caretaker unit has failed to do the same. It has not been able to successfully administer any security-related laws, which is why its attempts came to an end at 03.00 hours today.

ย้อนไปพูดถึงเรื่องกฏอัยการศึก
-ตามปกติถ้ามีเหตุการณ์ ที่อาจจะเป็นปัญหา เกิดความวุ่นวาย จราจล การก่อการร้าย
– มีกฏหมาย 2 ฉบับ ที่สามารถนำมาใช้จากเบาไปหาหนัก
1) กฏหมายว่าด้วยความมั่นคง
ประกาศเขตพื้นที่ที่จะมีผลต่อความมั่นคง เช่น ฝ่ายทรราชตั้ง ศอ.รส แต่ถ้าใช้ความมั่นคง และเอาไม่อยู่ก็จะเพิ่ม .. แรงขึ้น ก็จะใช้กฏหมาย กราบริหารแผ่นดินภายใต้สภานการณ์ฉุกเฉิน ตั้งศูนย์ ศอ.รส เหมือนที่ทรราชพยายามตั้งแล้วไม่สำเร็จ
ตอนที่ผมเป็นรองนายกรัฐมนตรี ผอเป็น ผ.อ. ศอฉ. แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน จนกลับสู่ความสงบเรียบร้อย

19 พ.ค. 53 แต่รัฐบาลล้มเหลว ใช้กฏหมายความมั่นคงก็ไปไม่รอด ยกระดับมาเป็นกฏหมายบริหารราชการบ้านเมืองในสถานการณ์ฉุกเฉิน จอดไม่ทันแจว จนต้องกลับมาใช้กฏหมายความมั่นคง จนมีจุดจบเมื่อ 3.00น.ที่ผ่านมา
Impending threats and risks to national security trigger the imposition of Martial law. The military’s pronouncement of Martial Law means the army has full authority to preserve and maintain national security and the lives of citizens, exempt from criminal prosecution. Continue reading “#Thaiupraising #เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ (ขิง) #กปปส #20/5/57 #thai #english #speech”

The Rural Medical Network notes that the order was signed by Deputy Permanent Secretary Amnuay Gachina, MD, a government supporter, and criticizes the order for being a veiled threat against medical personnel lending support to the anti-government protests.

The Rural Medical Network has posted on its Facebook page (ชมรมแพทย์ชนบท) an order dated 21 Dec. 2013 from the Office of the Permanent Secretary (OPS), Ministry of Public Health, that effectively prohibits hospitals outside Bangkok from sending ambulances into the city to provide medical assistance to anti-government protesters. The OPS noted this is because local hospitals should oversee accidents during the new-year holiday period, and the Department of Medical Services (DMS) is already able to sufficiently provide medical vehicles and personnel. Non-Bangkok hospitals may only send ambulances if authorized by DMS or the Ministry.

The Rural Medical Network notes that the order was signed by Deputy Permanent Secretary Amnuay Gachina, MD, a government supporter, and criticizes the order for being a veiled threat against medical personnel lending support to the anti-government protests.

หลักฐานชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่งครับ ที่กระทรวงสาธารณสุขสั่งการ “ห้ามโรงพยาบาลต่างๆนำรถพยาบาลเข้ากรุงไปช่วยเหลือผู้ชุมนุม โดยอ้างว่า เป็นช่วงปีใหม่ให้ดูแลเรื่องอุบัติเหตุ และบอกว่ากรมการแพทย์มีความพร้อมในการจัดเตรียมรถพยาบาลและบุคลากรแล้ว หากจะนำขึ้นมาต้องมาขออนุญาตกรมการแพทย์ก่อน หรือรอกระทรวงสั่งการ ทั้งนี้ตั้งแต่ 21 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป” ลงนามโดยรองปลัดกระทรวง นพ.อำนวย กาจีนะ ลิ่วล้ออีกคนที่ประดิษฐจิ้มขึ้นมาเป็นรองปลัด การสั่งการดูเหมือนมีเหตุผล แต่แท้จริงมีเลศนัย มุ่งหวังข่มขู่และสั่งการให้หยุดการสนับสนุนต่อมวลมหาประชาชน กระดาษแผ่นนี้ออกมาก็ดี จะได้ประจานให้เห็นธาตุแท้ของประดิษฐ แทนที่จะทำหนังสือแจ้งว่า ยินดีสนับสนุนให้โรงพยาบาลต่างๆทำหน้าที่ในการดูแลพี่น้องผู้ชุมนุม เสียงปรบมือจะกึกก้อง แต่ธาตุแท้คือธาตุแท้ เก็บไม่อยู่ปิดไม่มิด ออกมาแบบนี้ เชิญชวนพี่น้องช่วยกันสหบาทาทางออนไลน์ได้เลยครับ ไม่ผิดกติกาใดๆครับพี่น้อง

การเดินทางเข้ากรุงของโรงพยาบาลชุมชนต่างๆและทีมแพทย์ชนบทนั้น ไม่ได้ไปทำหน้าที่ทางการแพทย์การพยาบาลเท่านั้น แต่ไปเป็นกำลังใจ ไปเป็นหมอพยาบาลที่เขาไว้ใจ ไปสร้างความอุ่นใจ และไปเพื่อรักษาเกียรติภูมิของวิชาชีพไม่ให้เป็นไทยเฉย รวมทั้งเป็นการเรียนรู้ประชาธิปไตยของบุคลากรด้วยครับพี่น้อง

1505506_786572381369921_1979908706_n

THAILAND : SEWRC – State union workers begin campaign to oust PM Yingluck

Source: thaipbs

Led by its leader Komsan Thongsin, hundreds of the state union workers  are now gathering at the head-office of the  Thai Airways International to rally support from the THAI workers union. They were warmly welcomed by the THAI union employees.

THAI employees supported the ouster move reasoning that their organization has long suffered after it came under the regime rule a decade ago with financial loss and patronage system.

The SEWRC demonstration will move out from THAI to other state enterprises, namely, TOT, CAT and EGAT, to persuade all union worker to take part in the anti-Thaksin regime mass rally to be called by the PDRC on Sunday.

THAI AIRWAYS

THAILAND: ผีเสื้อประชาธิปไตย : “FRIENDS OF THAI PEOPLE, regard to the occurring political situation in Thailand, we, the people

Friends of Thai people,In regard to the occurring political situation in Thailand, we, the people who strongly oppose the entire Thaksin-backed regime, want to see his influence completely washed out from our beloved country.

We have lost trust in the Thai government, a puppet being controlled by fugitive former prime minister Thaksin Shinawatra, the brother of the current PM, Yingluck Shinawatra. With Thaksin’s ghost-like presence in Thailand, this has shown that we will never achieve our goal if his root has not been eradicated.

This has been the largest demonstration in Thailand’s history of almost a thousand year, two-times larger than in 1973 uprising and twenty-times than in 2010, millions of people have gathered at the democratic heart of Bangkok in Rajdamnoen and elsewhere across the country, as they can no longer accept the wide spread Thaksin-devil-regime present at all level.

We can no longer stand the government claiming its victory to election to the rights of the majoritarianism, especially in the Parliament, where they have been trying to make laws beneficial to the Shinawatra family and those involved in the circle. This is a dictatorship democracy against the provision of public will.

We can no longer stand to see the media still being under its control, putting the government in a good light. Finally, we can not stand to watch the country being plagued by Yingluck’s administration through its disastrous policies and the huge scale of corruption in Thai history.

We, the people, would like to see the Shinawatra family and cronies be dismissed from Thai politics.

The nationwide uprising in Bangkok and rural provinces, as well as the occupation of government premises and ministries across the country, are our intention to paralyse Yingluck Shinawatra’s government. We have always upheld our methods through peaceful means. We strongly oppose any movements of violence and we do not desire a military intervention.

We hope our friends all around the world will give us your support and bless us all.

From the hearts of Thai people.

泰国人民的朋友们:

鉴于泰国目前的政治局势,我们,即那些强烈反对由他信幕后操控的独裁政权的人们,希望见证他信的影响力在我们挚爱的祖国从此消失。

我们已丧失了对泰国政府的信任,一个被流亡的前总理他信-西那瓦控制的傀儡,即现任总理英拉-西那瓦的哥哥。因为他信在泰国幽灵般的存在,如果不能铲除他的根基,我们的理想将永远无法实现。

这是泰国千年历史上规模最大的示威游行,是1973年抗争活动的两倍,2010年的二十倍,数百万民众聚集在曼谷的民主心脏考山路和国内的其他区域。他们已无法再接受邪恶他信政权在各个层面的存在。

我们无法再忍受政府宣称代表了多数人取得选取胜利,尤其在议会,他们试图通过对西那瓦家族和其关联利益集团有益的法令。这就是独裁式的民主,完全违背了大众意愿。我们无法再忍受媒体仍在政府的控制之下,对政府歌功颂德。

最后,我们无法再忍受这个国家被英拉政府管理,见证着那灾难般的政策和在泰国历史上超大规模的贪污腐败。

我们,泰国人民,希望能将西那瓦家族和其跟班在泰国政坛上罢黜。

通过在曼谷和遍布全国各地的抗争,包括占领政府和各部委的办公大楼,我们一直坚持通过平和的方式来瘫痪英拉-西那瓦政府。我们强烈反对任何暴力行为,我们也不希望军事干预。

希望世界各地的朋友们给予我们支持和祝福!

泰国人民的心声。

Mes cher amis du peuple thaïlandais,

En ce qui concerne la situation politique survenant en Thaïlande, nous, le peuple, avons envie de voir l’ensemble du régime soutenu par Thaksin Shinnawatra complètement disparu de notre pays bien-aimé. Autrement dit, nous s’opposons fermement à son influence sur notre pays dans toutes les activités.

Continue reading “THAILAND: ผีเสื้อประชาธิปไตย : “FRIENDS OF THAI PEOPLE, regard to the occurring political situation in Thailand, we, the people”

Four Thai-Myanmar border crossings to be opened on August 28တာခ်ီလိတ္-မယ္ဆိုင္ ရႈခင္းေလးေတြပါ… တာခ်ီလိတ္ ဘက္ကမ္း

1209382_622582421096935_729418142_n-1
POPULAR MEDIA
POPULAR MEDIA

 

1173713_575911135788317_677532234_n
တာခ်ီလိတ္-မယ္ဆိုင္ ရႈခင္းေလးေတြပါ…
တာခ်ီလိတ္ ဘက္ကမ္း

Myanmar and Thai citizens, as well as foreign tourists, will be allowed to pass through four Thai-Myanmar border checkpoints, including Myawady, starting from August 28, an official said.

“We have received instructions to allow Thai citizens and foreign tourists to pass through all four border checkpoints on August 28. The remarkable thing is that Myanmar citizens with visas and passports will also be allowed to visit [Thailand] through the border crossings,” said an official from the Immigration and National Registration Department of Myawady District.

The four checkpoints include Tarchileik-Mae Sai, Myawady-Mae Sot, Kawthaung-Ranong and Htee Khee-Sunaron.  Fine will be imposed if their visa expired.

Foreign visitors using the border crossings can depart from Myanmar through any official gateways including Yangon, Nay Pyi Taw, and Mandalay.

The government has amended its list of restricted areas after an improvement in rules of law and stability in the country.

28-8-13 မွာ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ဂိတ္မွ ဗီဇာျဖင္႔ဝင္ထြက္ႏိုင္မည့္သတင္း
พม่ายันเปิดใช้วีซ่าผ่านเข้า-ออกพรมแดนเชื่อมไทย – พม่า #nationchannelรัฐบาลเมียนมาร์กำหนดให้ 6 ด่านพรมแดน ที่เชื่อมต่อกับประเทศไทย ได้แก่
ทางอากาศ = ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ และท่าอากาศยานกรุงเนปิดอว์ เมืองหลวงแห่งใหม่ของพม่า
ทางบก = ด่านพรมแดนจังหวัดท่าขี้เหล็ก – อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ด่านพรมแดนเมียวดี – อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และด่านพรมแดนจังหวัดระนอง – เกาะสอง
อนุญาตให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ถือวีซ่าพม่า สามารถเดินทางผ่าน เข้า-ออกได้ ในทุกช่องทางดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2556 นี้ เป็นต้นไปhttp://breakingnews.nationchannel.com/home/read.php?newsid=693371&lang=T&cat

64432_10151792165297450_1084916315_n
1239619_323791274434451_1260947261_n1185512_323791241101121_148823202_n1149028_323791284434450_309964282_n971945_323791244434454_1855202937_n1005678_323791237767788_1214903458_n-1