#အာဏာရွင္ကို #ကာကြယ္တာမဟုတ္ပါ။ #STOP #BBC #BURMESE

http://news-eleven.com/news/bbc-burmese-သတင္းဌာန၏-လ%E1%80%BCတ္လပ္အေတ%E1%80%BCး-ေဆ%E1%80%BCးေ%E1%82%8F%E1%80%BCးဖလ%E1%80%BDယ္-က%E1%82%91တ%E1%80%BCင္-ဗိုလ္ခ%E1%80%BA%E1%80%B3ပ္မ%E1%80%BD%E1%80%B4း%E1%82%80ကီးေဟာင္း-ဦးသန္းေရ%E1%82%8Aကို

12316129_950653308304076_5391131173714157813_n

အာဏာရွင္ကို ကာကြယ္တာမဟုတ္ပါ။
ဘာျဖစ္ျဖစ္ စိတ္လည္းမဝင္စားပါ။
သို႔ေသာ္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သြားေနေသာ
အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္
အမ်ိဳးသားျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရး မူဝါဒအရ
BBC Burmese သတင္းဌာန၏
လြတ္လပ္အေတြး ေဆြးေႏြးဖလွယ္ က႑တြင္
ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း ဦးသန္းေရႊကုိ အေရးယူသင့္သလား
ေဆြးေႏြးဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍
ျပင္းထန္စြာကန္႔ကြက္ပါသည္။
NLD အႏိုင္မရခင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားတည္းက
ထိုသို႔ေဆြးေႏြးမႈကို လံုးဝ မျပဳလုပ္ပဲ
ရဲမိုး (ဘစိုး) ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးၿပီးမွ ဘာ့ေၾကာင့္ျပဳလုပ္သလဲ
ေဒၚတင္ထားေဆြအားေမးျမန္းလိုပါသည္။ cr. Yan Aung
(ငရဲသား)

BBC Burmese သတင္းဌာန၏ လြတ္လပ္အေတြး ေဆြးေႏြးဖလွယ္ က႑တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း ဦးသန္းေရႊကို အေရးယူသင့္သလား ေဆြးေႏြးဖို႔ ဖိတ္ေခၚျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ကန္႔ကြက္သူ မ်ားျပား
BBC Burmese သတင္းဌာန၏ လြတ္လပ္အေတြး ေဆြးေႏြးဖလွယ္ က႑တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း ဦးသန္းေရႊကုိ အေရးယူသင့္သလား ေဆြးေႏြးဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကန္႔ကြက္သူ မ်ားျပားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
အဆုိပါ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း ဦးသန္းေရႊကုိ အေရးယူ သင့္သလား ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးလုိသူမ်ားအား BBC Burmese သတင္းဌာန၏ ေဖ့စ္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာတြင္ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္က ေရးသားဖိတ္ေခၚထားၿပီး ယင္းအစီအစဥ္အား ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ည ေရဒီယုိအစီအစဥ္တြင္ ေဆြးေႏြးၾကမည္ ျဖစ္ကာ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးလုိသူမ်ား အေနျဖင့္ BBC Burmese သတင္းဌာနသုိ႔ ႀကိဳတင္ ဆက္သြယ္ၾကရန္ ေၾကညာထားမႈအေပၚ အြန္လုိင္းအသုံးျပဳသူမ်ားက အစီအစဥ္အား မျပဳလုပ္ရန္ ကန္႔ကြက္ ေရးသားထားၾကသည္။
ယင္းအစီအစဥ္အား ေၾကညာထားသည့္ BBC Burmese သတင္းဌာန၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္ ညေနအခ်ိန္အထိ အြန္လုိင္း အသုံးျပဳသူ ေဖ့စ္ဘြတ္အေကာင့္ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ခန္႔က မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားထားၾကၿပီး အမ်ားစုမွာ အဆုိပါ အစီအစဥ္အား ျပဳလုပ္ျခင္းမျပဳရန္ ကန္႔ကြက္ထားၾကသည္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ မွတ္ခ်က္ေရးသားသူ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့ပါသည္။
သတင္းအျပည့္အစံု ဖတ္႐ႈရန္

 

 

#THAILAND #UBER #ride #sharing #service #operator #STOP

uber

10/12/2014 The Land Transport Department yesterday ordered the US-based Uber ride sharing service operator to stop services after a meeting with three ride sharing operators.
Uber agreed to cease operations of its services using black coloured registration plate or private cars.

LTD director-general of Teerapong Rodprasert revealed after a meeting with Uber representatives.

Under the agreement reached, Uber will halt its service using private cars in Bangkok and Phuket.

He said there are three ride sharing service operators in Thailand, US-based Uber, Grab Taxi of Singapore, and Easy Taxi of Brazil

Easy Taxi and Grab Taxi use commercially registered vehicles. Only Uber which uses privately registered cars.

If Uber wants to continue to operate those vehicles, it must have to comply with the laws.

Since ride sharing service is booked through mobile application and paid with credit cards, Mr Teerapong questioned the safety of customers and would ask the Information and Communication Technology Ministry to check its security.

Uber is the sole operator that provides ride sharing service using private cars, while two other operators have a mix of both private and commercially registered vehicles.

Easy Taxi and Grab Taxi have agreed to stop operating black registration plate vehicles but will remain running their commercially registered fleet of vehicles.

Uber agreed to terminate its services but is looking into turning their fleet of vehicles into providing sightseeing services which will nevertheless need to be registered with green registration plates with the LTD, Mr Teerapong said. Continue reading “#THAILAND #UBER #ride #sharing #service #operator #STOP”

#PDRC #LEADER #Taya #Teepsuwan #TAKING #BREAK #UNDER #PRESSURE OF #VIOLENCE #political #activities

7 มีค. 57 / 08.05 น.  Anti-government People’s Democratic Reform Committee (PDRC) leader Taya Teepsuwan announced the temporary suspension of her political activities after her family was threatened with possible “unlikely incidents.”
She expressed her regrets on Facebook to all those affected and said she was much concerned on the safety of those surrounding her who had to bear the brunt from her political movements.After the unlikely incidents at her mother’s home in Khao Yai, at her home in Bangkok and at Srivikorn School owned by her family in the past week, Ms Taya said the incidents prompted her rethink her role and that she has decided to be responsible for all the negative consequences due to her actions by taking a break from her political activities.
She hopes her decision would help her mother, those around her–and particularly students at the school–to be safe from harm. Last week, Ms Taya and her husband, Nathapol Teepsuwan, another PDRC leader, blew whistles at Khunying Potjaman Na Pombejra, former wife of ousted premier Thaksin Shinawatra, at Bangkok’s Emporium department store
ถูกกดดันหนัก
ถูกกดดันหนัก

THAILAND: 8 associations in the fishery industry have vowed to stop employing illegal labors

FISHING BOATS
BANGKOK, 12 November 2013 (NNT) – 8 associations in the fishery industry have vowed to stop employing illegal labors in a bid to help the country get out of the US’s Tier 2 Watch List.

In a declaration signing ceremony chaired by Minister for Agriculture Yukol Limlamthong, 8 associations have come together to announce their intentions to stop employing illegal migrant workers. According to the minister, Thailand is on the US’s Tier 2 Watch List for human trafficking, and if it does not make changes now, it could be included in the Tier 3 Watch List; which will have a tremendous effect on the country’s export. Thailand has been on the US’s watch list for 4 consecutive years.

These associations included the National Fisheries Association of Thailand, the Overseas Fisheries Association, the Thai Fishmeal Producers Association, the Thai Feed Mill Association, the Thai Frozen Foods Association, the Thai Shrimp Association, the Thai Tuna Industry Association, and the Thai Food Processors’ Association.

Meanwhile, Mr. Isara Vongkusolkit, the Chairman of The Thai Chamber of Commerce, said the 8 associations would also focus on supporting and enhancing the workers’ quality of life as well as declaring war against child labor. He also expressed his belief that, with all sides’ concerted efforts, the problem of human trafficking will eventually be eliminated.

Rising Moei River bringing Thai-Myanmar border trade to a total halt

Days-long heavy rain has flooded Myanmar’s town of Myawady in Kayin state, affecting tens of thousands of people.

The town close to Mae Sot of Thailand has suffered floods for three consecutive years in the rainy season and this year has is the worst as shops and some schools were forced to close.

All the wards in Myawady have reportedly been flooded since Sunday. The rising Thaungyin River (Moei River) has also flooded the area from Friendship Bridge to Bayintnaung road on Monday, causing difficult access for the residents.

“Since July 28, we have been carrying out rescue work. Even the places where rescue camps were opened in last year’s floods are now flooded. So, we are opening a camp at Kyakhattaw monastery,” said a rescue work official.

Locals report that some houses in the town have been submerged by floodwater and tens of thousands of people from thousands of homes were forced to evacuate. It is likely that the river level will continue to rise due to continued heavy rainfall, the locals commented.

Tak’s Mae Sot district continued to suffer from what has been described as the worst flooding to hit the area in 20 years, with the rising Moei River bringing Thai-Myanmar border trade to a total halt for four days, causing Bt1.2 billion in lost business. 

523385_554457501280124_1202816162_n

border of Thailand
border of Thailand

523385_554457501280124_1202816162_n

The riverbed village community
The riverbed village community

Burma orders halt to military offensives in Kachin State

Chiang Mai (Mizzima) – Burmese President Thein Sein on Saturday gave written instructions to the commander-in-chief of the Defence Services to stop military offensives in Kachin State.

Burmese President Thein Sein,Burmese President Thein Sein in traditional Burmese dress. Photo: Mizzima

On Monday, at a press conference on MP donations to Kachin war refugees, Kachin State Chief Minister La John Ngan Sai read the president’s letter instructing General Min Aung Hlaing to half offensives. MPs donated clothes and 70 million kyat to Kachin war refugees.

The letter ordered the commander not to launch military offensives “except for resisting [offensives] if required,” a source close to the Kachin State chief minister told Mizzima.

The ceremony and press conference was held in Myitkyina City Hall in Kachin State. More than 600 people including Kachin State ministers, government officials, political parties, religious leaders, community leaders and journalists attended the ceremony and press conference.

The letter said that leaders on both sides are working to establish peace in Kachin State and to clear up misunderstandings, according to people who attended the ceremony.

On the other hand, the Kachin Independence Army (KIA) said that it has not been officially informed about the instructions and the government is still launching military offensives and fighting continues.

“They seem to have a plan to reinforce their troops. We need to monitor their actions. If the government troops enter into our areas, we must do what we should do,” KIA spokesman La Nang toldMizzima.

According to sources close to the KIA, fighting continued between KIO and government troops on Monday in the area controlled by KIA Battalion No. 15 under Brigade No. 3.

Over the weekend, the government sent troop reinforcements to Kutkai Township in northern Shan State near the area controlled by KIA Battalion No. 9, KIA sources said.

“A few days ago, more than 100 armed soldiers and mules entered Huphyat in Kutkai Township near the area controlled by KIA Battalion No. 9. If the president gave the written instruction [to the commander-in-chief], their military activity has not stopped. The government troops have not withdrawn from our areas. The government is always cheating. Its words and actions are different,” Colonel Zau Yaw, the officer in charge of KIA Brigade No. 4, told Mizzima.