မေလးရွားနိုင္ငံတြင္ စက္တင္ဘာ ၁ မွ စက္တင္ဘာ ၆ ရက္ထိ နိုင္ငံျခားသား -Malaysia mulls amnesty again

မေလးရွားနိုင္ငံတြင္ စက္တင္ဘာ ၁ မွ စက္တင္ဘာ ၆ ရက္ထိ နိုင္ငံျခားသား ပါမစ္မဲ႔ဖမ္းဆီးထားသူဦးေရ ၅၀၀၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီး မေန႔ကေျပာသြားပါသည္၊၄င္းက “ဖမ္းဆီးထားသူအားလံုးအားေနရပ္သို႔ျပန္ပို႔မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ မေလးရွားတြင္လုပ္သားလိုအပ္လွ်က္ရိွေၾကာင္း” “၂၀၁၁ 6P အစီစဥ္တြင္ စရင္းေပးသြင္းေသာသူမ်ားကိုဦးစားေပးမည္ေၾကာင္းေျပာၾကားသြားပါသည္။thutatuam
Photo : theborn post
အေသးစိတ္ပိုမိုဖတ္ရူလိုပါက http://www.thedailystar.net/beta2/news/malaysia-mulls-amnesty-again/

1186155_627702217269505_1853408948_n

So far 444 Bangladeshis held in crackdown

Staff Correspondent

Illegal foreign nationals detained in the ongoing crackdown in Malaysia will be given another chance to be legalised, the Malaysian home minister has said.
This move was in view of the country’s need for foreign manpower in certain sectors, Malaysian English daily The Star reported yesterday.
Some 5,000 illegal immigrants have so far been detained since the start of the drive on last Sunday.
Of them, 444 are Bangladeshi nationals, said Shameem Ahsan, director general (external publicity) of the foreign ministry, quoting Bangladesh high commission in Kuala Lumpur.
Malaysian Home Minister Ahmad Zahid Hamidi has said that not all of those detained will be deported.

စက္တင္ဘာ မနက္ ၅ နာရီေလာက္မွာ မူခင္းတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက စလန္ေဂါ စကင္ခ်န္ ရိွ ဆီအုန္းေတာ မွာ ရာဇဝတ္မူ႔မ်ားနဲ႔ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္တဲ႔ တယ္လို႔သံသယရိွသူ ၆၆ ကို ဖမ္းဆီးစစ္ေဆပါတယ္

စက္တင္ဘာ မနက္ ၅ နာရီေလာက္မွာ မူခင္းတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက စလန္ေဂါ စကင္ခ်န္ ရိွ ဆီအုန္းေတာ မွာ ရာဇဝတ္မူ႔မ်ားနဲ႔ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္တဲ႔ တယ္လို႔သံသယရိွသူ ၆၆ ကို ဖမ္းဆီးစစ္ေဆပါတယ္

၆ ေယာက္ ဟာ ေက်ာင္းေျပးသူမ်ားျဖစ္ျပီ ၂ ဦးမွာနိုင္ငံျခားသားျဖစ္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္

အားလံုးကို စဘာ႔ဘာနန္ စခန္းကိုေခၚသြားျပီး ေဆးစစ္မူ႔ျပဳလုပ္ၾကာင္း စလန္ေဂါ ရဲတပ္ဖြဲ႕သတင္းအရသိရိွရပါတယ္

thutatuam
(ပါမစ္မဲ႔မ်ားမဟုတ္ပါ)

1237615_626845224021871_1076665564_n1208574_626845210688539_1329342923_n559227_626845194021874_1600008708_n