ပအို၀္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ တခ်ဳိ႔ (ဓါတ္ပံု – PNO)

PO_01ပအိုဝ္း အမ်ိဳးသားေန႔သည္၊ တေပါင္းလျပည့္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုႏွစ္ ပအို၀္း အမ်ဳိးသားေန႔ အခမ္းအနားကို ပအိုဝ္း အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ လြတ္ေျမာက္ နယ္ေျမ တစ္ေနရာျဖစ္ေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ ဟိုမုန္းျမိဳ႔နယ္ခြဲ နယ္စပ္ရွိ ေလဗြာ စခန္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနား အစီစဥ္မ်ားမွာ နံနက္ေစာေစာပိုင္း အခ်ိန္တြင္  ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကို ပေဒသာ ပင္မ်ား အိုးစည္ ဗံုေမာင္းမ်ားႏွင့္ သြားေရာက္ ကေတာ့ ခဲ့ၾကၿပီး သံဃာ့ ဒါနဆြမ္း ဆက္ကပ္ ခဲ့ၾကပါသည္။ အခမ္းအနားကို မနက္ ဝ၈းဝဝ နာရီ၌ စတင္ခဲ့ၿပီး မနက္ ဝ၉း၃ဝ တြင္ ၿပီးဆံုး ခဲ့ပါသည္။

အခမ္းအနား ဖြင့္လစ္ၿပီးေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကေသာ မဟာမိတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား PNLO ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပအိုဝ္း အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္သားမ်ား ပအိုဝ္း မ်ိဳးခ်စ္ေမာင္မယ္ မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက ပအိုဝ္း အမ်ိဳးသား အလံေတာ္ႏွင့္ ပအိုဝ္းအာဇာနည္းမ်ားကို အေလးျပဳခဲ့ၾကပါသည္။

Po_02ပအို၀္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ တခ်ဳိ႔ (ဓါတ္ပံု – PNO)

PNLO ၏ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသား ထုတ္ျပန္ေၾကၿငာခ်က္ကို အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ခြန္ျမင့္ထြန္း မွ ဖတ္ၾကားပါသည္။ ထို႔ ေနာက္ PNLO ဥကၠဌ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာႏွင့္ မဟာမိတ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ WNO ဝအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕မွ ဥကၠဌ ဗိုလ္မွဴးႀကီး တာ့ပလြဲ၊ RCSS/SSA မွ ဗိုလ္မွဴးၾကီး စဝ္ေအာင္ျမတ္၊ ကယန္းျပည္သစ္ ပါတီမွ ဦးစိုင္းလံု တို႔မွ အသီးသီး အမွာ စကားမ်ားေျပာၾကားၾကပါတယ္။ PNLO တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး (၁) ပအိုဝ္း အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္သူရိန္မွာ ယေန႔ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကား ပါသည္။

အဲဒီေနာက္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေက်ာင္းမွ ဆုရေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို မဟာမိတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ PNLO ဒု ဥကၠဌ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ခြန္တိေဆာင္တို႔က အသီးသီး ဆုခ်ီးျမင့္ေပးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရပါသည္။

http://www.phophtaw.org/burmese/index.php/news.html