“OCCUPY BANGKOK”Phramongkutklao College of Medicine:13 ม.ค.57 … รพ.มงกุฎวัฒนะ จะเตรียมพร้อมสนับสนุน กปปส.แจ้งวัฒนะ

Phramongkutklao College of Medicine
13 ม.ค.57 … รพ.มงกุฎวัฒนะ จะเตรียมพร้อมสนับสนุน กปปส.แจ้งวัฒนะ – ชมรมแพทย์ชนบท และ/หรือ เต๊นท์พยาบาลที่สนับสนุนมวลมหาประชาชนที่ย่านแจ้งวัฒนะ โดย รพ.มงกุฎวัฒนะ จะสนับสนุนรถพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งสำรองเตียง – ยา – เวชภัณฑ์ ตลอดจนแพทย์เฉพาะทาง เพื่อรับผู้ป่วยจำนวนมากหรือผู้ป่วยอาการหนักที่แพทย์อาสาจำเป็นต้องส่งตัวมาเข้านอนรักษาตัวใน รพ. ทั้งนี้ รพ.จะเบิกค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยตรงเอง ขอเพียงแต่ท่านผู้ชุมนุมพก ‘บัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลัก’ มาแสดงตนด้วย จะได้ไม่ต้องเสียเงินค่ารักษาพยาบาลใดๆ นอกจากนี้ รพ.มงกุฎวัฒนะ จะจัดซุ้มอาหารอร่อยๆ และ กินฟรี เพื่อบริการผู้ชุมนุมทั้งวัน วันละ 3 มือ โดยโภชนากรและพ่อครัวมือเยี่ยมจะบรรจงทำให้แก่เพื่อนพ้องน้องพี่ อีกทั้ง รพ.มงกุฏวัฒนะจะสนับสนุน ห้องสุขา – ห้องอาบนำ้ – พร้อมสถานที่จอดรถ 400 คัน ให้แก่มวลมหาประชาชนย่นแจ้งวัฒนะด้วย ตลอดระยะเวลา Shutdown Chaengwattana ด้วย …สุดท้าย รพ.มงกุฎวัฒนะ จะไม่อนุญาตให้ตำรวจหรือบุคคลแปลกหน้าใช้พื้นที่สูงข่มของอาคาร รพ.มงกุฎวัฒนะ เป็นที่ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่รัฐใดๆทั้งสิ้น อีกทั้ง รพ.มงกุฎวัฒนะ จะใช้บุคลากรชายที่เป็นอดีตทหารเก่าเตรียมพร้อมยืนหยัดเคียงข้างมวลมหาประชาชนตลอดเวลา
ด้วยจิตคารวะมวลมหาประชาชนผู้รักชาติ รู้คุณแผ่นดิ
จากผมและครอบครัว
พลตรี นายแพทย์ เหรียญทอง แน่นหนา … ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ
1497624_807633505929691_423552433_n
1492524_807633195929722_864756501_o