NAY MYO ZIN : in the protest against OIC. ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံကို ဖ်က္ဆီး ကၽြန္ျပဳခံလာရႏိုင္သည္႕ နည္းလမ္း မ်ားစြာ အနက္မ

Our Own ambition is to protect our generation,

THAW ZIN AYE

OIC! Mind your own business.
ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံကို ဖ်က္ဆီး ကၽြန္ျပဳခံလာရႏိုင္သည္႕ နည္းလမ္း မ်ားစြာ အနက္မွ
(၁) ႏိုင္ငံေရး နည္း။
(၂) ဘာသာေရးနည္း။
(၃) သံတမန္ေရး နည္း။
(၄)စီးပြားေရးနည္း။
(၅)၀ါဒျဖန္႕ခ်ီေရးနည္း။
(၆)လူမ်ဳိးထိုးေဖါက္ ၀ါးျမိဳနယ္ခ်ဲ႕ေသာ နည္း။
(၇) အားနည္းေသာ အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ မ်ဳိးေစာင့္တရားတို႕အေပၚ အသံုးခ်ျပီး ေျမ၀ယ္၊ ပိုက္နက္၀ယ္ယူသိမ္းပိုက္နည္း။
(၈) ရုပ္ေသး အစိုးရ ျဖစ္ေအာင္ သိမ္းသြင္းပံုစံခ် ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ၾကိဳးစားနည္း။
(၉) ျပည္တြင္းေရး မျငိမ္မသက္ျဖစ္ေနေအာင္ ေဘးတီးေသြးထိုး လႈံ႕ေဆာ္၊အကြက္ခ်စီစဥ္ျပီး ကယ္တင္ရွင္ ခံယူ ႏိုင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္နည္း။
(၁၀) သယံဇာတမ်ား ကို နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ၀ါးျမိဳဖ်က္ဆီး ႏိုင္ငံတ၀ွမ္း သဘာ၀ေဘးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ စနစ္တက် အကြက္ခ် ျပည္ဖ်က္ျပီး အလုပ္အကိုင္ စီးပြားပ်က္ေအာင္ ဖန္တီးျပီး ကၽြန္ျပဳရန္ ၾကိဳးစားနည္း။
(၁၁) စစ္အာဏာရွင္မ်ား ေမြးျမဴ ဇာတ္သြင္းေလ့က်င့္ေပးျပီး ႏိုင္ငံသားခ်င္း ကၽြန္ျပဳအုပ္ခ်ဳပ္ေစကာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အျမတ္ထုတ္ ဂုတ္ေသြးစုပ္နည္း။

စသည္႕ ေျမာက္မ်ားလွသည္႕ တိုင္းျပည္ရန္စြယ္ အႏၲရာယ္တို႕ကို ကာကြယ္ ရင္ဆိုင္ တိုက္ဖ်က္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ ျမန္မာမ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား တြင္ ေလးနက္ေသာ တာ၀န္တို႕ တင္ရွိေနေပျပီ။

MYANMAR MOI: ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔အစၥလာမ္မစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ႕(OIC)အဖြဲ႕အား လား႐ႈိးၿမိဳ႕မွျပည္သူမ်ားကဆႏၵထုတ္ေဖာ္ကာ သေဘာထားထုတ္ျပန္

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔အစၥလာမ္မစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ႕(OIC)အဖြဲ႕အား လား႐ႈိးၿမိဳ႕မွျပည္သူမ်ားကဆႏၵထုတ္ေဖာ္ကာ သေဘာထားထုတ္ျပန္

လားရႈိး ႏို၀င္ဘာ ၁၄

602740_417042948423577_1041306679_n

အစၥလာမ္မစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး အဖြဲ႕(OIC)ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္သည့္ ခရီးစဥ္အား လား႐ႈိးၿမိဳ႕ျပည္သူမ်ားက ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲ အား ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔မြန္းလြဲ ၁ နာရီမွ ၂ နာရီထိ လား႐ႈိးၿမိဳ႕၊ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲတြင္ လား႐ႈိးၿမိဳ႕မွေဒသခံမ်ားက ေအာက္ပါအခ်က္ (၆)ခ်က္အား ဆႏၵျပျပည္သူမ်ား၏ အေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ အျဖစ္ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ
၁။(OIC) အဖြဲ႕ရဲ႕ဦးတည္ခ်က္ပါအေၾကာင္းအရင္းကို လက္မခံ။
၂။ လာေရာက္ကူညီတာကို တားျမစ္ေနတာမဟုတ္ဘူး။ ကူညီမႈကိုဗန္းျပၿပီး ျပႆနာေတြယူလာမွာ ျပႆနာေတြထားခဲ့မွာကို မလိုလား။
၃။ဒုကၡသည္ေတြကိုအေၾကာင္းျပဳၿပီး ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြ တိုင္းရင္သားျဖစ္ေရးအသက္သြင္းဖို႔ႀကိဳးစားေနေသ (OIC) အဖြဲ႕ကို အလိုမရွိ။
၄။၁၉၈၂-ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားဥပေဒအတိုင္းျဖစ္ရမည္။
၅။ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္တြင္းေရးကို မည္သည့္ႏိုင္ငံ၊မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမွ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ခြင့္မျပဳ။
၆။(OIC) အလိုမရွိ။( Get Out OIC)
ဟူသည့္အခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
အဆိုပါဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲအား ေဒသခံ ဦးတင္ေမာင္ေအး က ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝး၍ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ တရားဝင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲတြင္ OIC အလိုမရွိ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ OIC ႐ုံးဖြင့္လွစ္ျခင္းကို အလိုမရွိ၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာသည္တိုင္းရင္းသားမဟုတ္ ဟူေသာစာတမ္းမ်ားအားဆႏၵျပျပည္သူမ်ားက၏ကိုင္ေဆာင္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာကန္႔ကြက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္နယ္ ျပန္/ဆက္

https://www.facebook.com/MOIWebportal

MYANMAR BURMA: OIC’s representatives arrive in the capital of Myanmar

EMG

NO OIC

An 11-member delegation led by secretary-general Ekmeleddin İhsanoğlu and party from the Organisation of Islamic Cooperation (OIC) visited Nay Pyi Taw, the administrative capital of Myanmar, on November 13.

The international media said that the OIC’s representatives will meet with the senior officials of the government in Nay Pyi Taw and they will tour on Friday to Sittwe, the capital of Rakhine State, where they are going to observe the current situation of the Bengalis.

Later, the OIC delegates will meet with Myanmar’s opposition leader Aung San Suu Kyi on Saturday and they will leave for home on next day.

President’s spokesperson Ye Htut told Eleven Media on Tuesday that the OIC delegation has no plan to meet with President Thein Sein during their visit.

He added that the OIC officials will also meet with the members of Rakhine State Peace and Development Central Committee and the members of parliament.

The visiting OIC members will not only observe the rehabilitation tasks in Rakhine State but also meet with the leaders of the two sides to mediate.

“OIC officials have no plan to meet with the president. Their visit has nothing to do with opening an OIC office. The purpose is to help address the Rakhine conflict and study the resettlements there. They will not meet the Islamic members either. They will meet with the Rakhine nationals,” said Ye Htut, who once argued that the OIC didn’t need to intervene in the Rakhine issue.

The OIC is an international Islamic organisation consisting of 57 members and is the largest international organisation after the United Nations. Established on September 25, 1969,

Organisation of Islamic Corporation aims to safeguard and protect the interests of the Muslim world. It also aims to promote international peace and security by strengthening solidarity among Islamic countries.

On August 5, 1990, the OIC did not sign on the UN Human Rights Declaration but made the Cairo Declaration on Human Rights that is in accordance with the Islamic Sharia Law.

##########

45-member states of the Organisation of the Islamic Conference (OIC, now Organisation of Islamic Cooperation) adopted the Cairo Declaration of Human Rights in Islam (CDHRI) on 5 August 1990 which, despite its claim to be a general guidance for member states of the OIC and complement the UDHR, undermines many of the rights the UDHR is supposed to guarantee. When implemented, the CDHRI essentially removes the universality that underpins the UDHR, providing the 45 signatories and all of their citizens with a set of human rights based on an undefined interpretation of Shari’a law. The CDHRI clearly limits the rights enshrined in the UDHR and the International Covenants and cannot be viewed as complementary to the Universal Declaration.

https://democracyforburma.wordpress.com/2013/06/28/knowledge-universal-declaration-of-human-rights_-oic-adopt-only-cdhri-declartion-analysis-_/

သည္းခံပါခင္ဗ်ာ။ သတင္း အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ 15 Nov. Fri. 2013 ေန႔ နံနက္ 7:30 am

credit pamokkhakalay

NO OIC CARTOON

သည္းခံပါခင္ဗ်ာ။ သတင္း အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ 15 Nov. Fri. 2013 ေန႔ နံနက္ 7:30 am မွ နံနက္ 11:30 am အထိ အစား ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္တြင္ OIC အဖြဲ႕ အလိုမရွိေၾကာင္းနွင့္ အျမန္ဆံုးျပန္ထြက္သြားရန္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲ အား 16. Nov. Sat. 2013.ရက္ေန႔သို႔ ရက္ေျပာင္းေရႊ႕ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ယင္းဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲ နွင့္တစ္ဆက္တည္း

– ဆရာေတာ္ဦးပါေမာကၡမွ -အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး

– ဆရာဦးေအးပိုင္မွ – ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ နွင့္စပ္လွ်င္းသည့္ သိသင့္သိထိုက္သည္မ်ား

– ေနာင္ေတာ္ေလးမွ ျမန္မာနိုင္ငံသားျဖစ္မႈဥပေဒ နွင့္ OIC အားလက္မခံနိုင္သည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား ကို ေဟာေျပာမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ေရာက္ရွိလာေသာ မ်ိဳးခ်စ္ေမာင္မယ္မ်ား နွင့္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ပူးေပါင္းပါ၀င္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ၾကမည့္ မ်ိဳးခ်စ္ေမာင္မယ္ မ်ားအား တက္ႂကြစြာ အင္အားျဖည့္တင္းလာေရာက္ ေပါင္းစုနိုင္ေစရန္ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

မနက္ဖန္ 15.Nov. Fri. 2013 တြင္ ေရႊတိဂံုဘုရားအေရွ႕မုခ္အနီး ေၾကးသြန္းဘုရားႀကီးတြင္ ေန႔လည္
၁၂နာရီ စုစည္း၍ ေန႔လည္ မြန္းလြဲ ၂နာရီတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕သို႔ ခ်ီတက္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပါမည္။

မ်ိဳးခ်စ္စိတ္မ်ား စုေပါင္းအားျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ျပသၾကပါစို႔

ဆရာေတာ္အရွင္ပါေမာကၡ-095170352

ကိုသီရိ- 09423682191

သခင္ ခက္ထန္

ရခိုင္လူငယ္မ်ားအဖြဲ႕- 09420752871

ေနာင္ေတာ္ေလး Naung Lay

မာန္ထန္မ်ိဳး Marn Myo

တို႔ထံဆက္သြယ္နိုင္ပါသည္။

(ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းမွ စုစည္းသြားမည့္သူမ်ား မာန္ထန္မ်ိဳးနွင့္ဆက္သြယ္ပါရန္)

RAKHINE NEWS GROUP OIC ဆႏၵျပရန္ခြင့္ျပဳခ်က္က်ၿပီ

ဆႏၵျပရန္ခြင့္ျပဳခ်က္က်ၿပီ

OIC ရခိုင္ျပည္နယ္ သို႕လာေရာက္ျခင္းကို ကန္႕ကြက္ဆႏၵျပျခင္း ရန္ခြင့္ျပဳခ်က္တင္ရာ ၁၅ နို၀င္ ဘာ ၂၀၁၃တြင္ ဆႏၵျပရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
စစ္ေတြေလယဥ္ကြင္း တြင္ နံနက္ ၈ နာရီတြင္ စုရံုးၾကရန္
အခ်ိန္=နံနက္ ၉နာရီမွ ၁၂နာရီ

NO OIC CARTOON

U WIRA THU :“ျမန္မာျပည္သူတုိ႔၏ ဆႏၵမွန္”14.11.2013 ရက္ေန႔မွာ OIC

14.11.2013 ရက္ေန႔မွာ OIC အၾကီးအကဲမ်ား ျမန္မာျပည္လာမည္ဟု သိရေသာ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူမ်ားက OIC ကုိ ေပးခ်င္သည့္ မက္ေဆ့ခ်္မ်ားေပးၾကေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
OIC အၾကီးအကဲမ်ား ၄င္းတုိ႔လူမ်ဳိး ၄င္းတုိ႔ ဘာသာဝင္မ်ားကုိ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ အားေပးၾကသည္ကုိ လက္ခံေၾကာင္း၊ ရုိဟင္ဂ်ာကုိ အသက္သြင္းျခင္း၊ ၈၂-ဥပေဒကုိ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ အစုိးရအား အတင္းအၾကပ္ ဖိအားေပး အႏုိင္က်င့္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းေရးကုိ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမ်ားကုိ လုံးဝ (လုံးဝ) အလုိမရွိေၾကာင္း၊ စစ္ေတြ၊ ရန္ကုန္၊ မိတၳီလာ ၿမဳိ႕ၾကီးမ်ားမွ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျပည္သူမ်ားက ဆုိင္းဘုတ္မ်ားကုိင္ကာ OIC ကုိ ႀကဳိဆုိေနၾကေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရး (ဗဟုိ) ႏွင့္ မႏၲေလး အပါအဝင္ ႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းလုံးရွိ ရဟန္းသံဃာမ်ားက OIC အဖြဲ႕ ျပႆနာမ်ားယူလာ-မလာ။ ျပႆနာမ်ား ဖန္တီးခဲ့-မခဲ့ အကဲခတ္ေလ့လာကာ လုိအပ္ေသာ တုန္႔ျပန္မႈမ်ားကုိ မဆုိင္းမကြ တုန္႔ျပန္ဖုိ႔ရန္ အဆင္သင့္ျပင္ထားၾကေၾကာင္း သိရသည္။

Wira Thu

NO OIC