Stateholder မ်ား ေဘာ္လီေဘာ မကစားၾကပါနဲ႕ ။ ကိုယ္လုပ္ခဲ့သည့္ အရွဳပ္ထုတ္ကို ေနာက္လူေတြအတြက္ ရွင္းခဲ့ၾကပါ။

Stateholder မ်ား ေဘာ္လီေဘာ မကစားၾကပါနဲ႕ ။
ကိုယ္လုပ္ခဲ့သည့္ အရွဳပ္ထုတ္ကို ေနာက္လူေတြအတြက္ ရွင္းခဲ့ၾကပါ။
****************************************

images

ရခုိင္မွာ အျဖဴေရာင္ကတ္ ( White Card , Temporary Green Card,
issued by former Myanmar government )
( Not Myanmar National ID card – Not Myanmar Citizen )ကိုင္ထားတဲ႕
600,000 Illegal ဘဂၤလီ ေတြ မဲေပးပိုင္ခြင့္ ရွိမရွိ ဟာ
ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္နဲ႔ သက္ဆိုင္တယ္ဆိုတာအလြဲၾကီးပါ။

ႏိုင္ငံသားမဟုတ္တဲ႕သူေတြဘယ္သူမွမဲေပးပိုင္ခြင့္မရွိပါဘူး၊
ဒီကိစၥအင္မတန္အရုပ္ဆိုးပါတယ္။ ဒီဥပေဒကိုကအလြဲၾကီးျဖစ္ေနပါတယ္။

ယာယီသက္ေသခံလက္မႇတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္
ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ ရႇိေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ၊
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္
(သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ား၏ ပုဒ္မ ၆ တြင္
ေဖာ္ျပထားပါတယ္၊ဒါကိုျပင္ဖို႔လိုပါတယ္။

ဥပမာအဂၤလန္ႏိုင္ငံမွာဆိုရင္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူပံုမွာ
၎တို႕သည္၎တို႕ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ေနထိုင္ေသာသူမ်ား အားလုံးကို
စာရင္းေကာက္ေသာ္လည္းႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူမ်ားအား
မဲေပးပိုင္ခြင့္ မေပးပဲ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားသာ မဲေပးခြင့္ရွိပါသည္။

ကြၽန္မတို႔ေတြအတြက္အခူလက္ရွိျဖစ္ေနတဲ႔ျပသနာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႔
အရင္းျမစ္ျဖစ္ပါတယ္။ဒါကိုမရွင္းလင္းႏိုင္ရင္ျပသနာတက္ျပီးရင္း
တက္ျဖစ္ေနအုန္းမွာပါ။

ဒီကိစၥမွာမေျဖရွင္းႏိုင္ရင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္ဆိုတဲ့
႐ိုးသားမႉကိုေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာတဲ႕အတြက္ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခံု
တမ်ိဳးေျပာင္းသြားႏိုင္ပါတယ္။

ျပည္သူေတြကိုေစတနာသန္႕စင္ရင္ ႔ေမတၲာေရာင္ျပန္ဟပ္ပါလိမ့္မယ္။