#တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ #လက္မွတ္ထုိးၿပီးလွ်င္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္၊ ျပည္သူ႔ရဲဝန္ထမ္းအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းျခင္းလက္မခံဟု #KNLA #ထုတ္ျပန္

တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထုိးၿပီးလွ်င္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္၊ ျပည္သူ႔ရဲဝန္ထမ္းအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းျခင္းလက္မခံဟု KNLA ထုတ္ျပန္
Byေအာင္ခိုင္On Thu, 2015-10-15

11219232_778357972292216_7863997129591967073_n
တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးလက္ မွတ္ (NCA) မေရးထုိးမီတစ္ရက္ အလိုတြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(KNLA)က အပစ္ရပ္လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး ပါက နယ္ျခားေစာင့္တပ္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္သူ႔ရဲဝန္ထမ္းျဖစ္ေစ အသြင္ ေျပာင္းျခင္းကို လံုးဝလက္ခံမည္ မဟုတ္ဘဲ လက္ရွိ ကရင္အမ်ိဳး သား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မ ေတာ္အေနျဖင့္သာ ဆက္လက္ ရပ္တည္မည္ဟု အတိအလင္း ထုတ္ျပန္ေၾကာင္း ေၾကညာလိုက္ သည္။
KNLA ဗဟိုစစ္ဦးစီးဌာနခ်ဳပ္ က အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ပတ္ သက္သည့္ ရပ္တည္ခ်က္အျဖစ္ ထုတ္ျပန္ေသာ ယင္းေၾကညာ ခ်က္တြင္ KNLA သည္ ကရင္အ မ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ ကာ ကြယ္ေရးအတြက္ ကရင္အမ်ိဳး သားအစည္းအ႐ုံး(KNU)က ဖြဲ႕ စည္းသည့္ ကရင္အမ်ိဳးသားေတာ္ လွန္ေရး တပ္မေတာ္တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္ဟု အစခ်ီကာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေျခာက္ခ်က္ပါဝင္သည္။
အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ခ်ိန္တြင္ KNU ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမူတူးေဆးဖိုးႏွင့္ KNLA စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေဂ်ာ္နီတို႔မွာ ေနျပည္ေတာ္တြင္ NCA လက္မွတ္ထိုးရန္ေရာက္ေနသည္။ Continue reading “#တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ #လက္မွတ္ထုိးၿပီးလွ်င္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္၊ ျပည္သူ႔ရဲဝန္ထမ္းအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းျခင္းလက္မခံဟု #KNLA #ထုတ္ျပန္”

#MYANMAR #NATIONWIDE #CEASEFIRE #AGREEMENT #DOC #ENGLISH

The nationwide ceasefire agreement between government and ethnic armed organizations Min Zaw Oo Domestic witnesses (21) …….confirmed International witnesses (6)……. confirmed Diplomats to sign “in the presence of” ……….(45) countries confirmed (out of 80 countries that have diplomatic relation with Myanmar) so far 12065702_10102476888178187_4496215086069732727_n 12118835_10102476888193157_8073421319151133147_n 12096240_10102476888213117_5498587023672195502_n 11231751_10102476888198147_5635366439291865874_n 12065512_10102476888168207_4189139699421880980_n 12088100_10102476888173197_8155056035832731270_n 12079614_10102476888208127_4785058220420100059_n 12106793_10102476888183177_2923776453350252474_n 12096592_10102476888203137_4028005784585936111_n 11140051_10102476888188167_8872767573901387747_n 12079680_10102476888347847_5168379769782638895_n 12119190_10102476888392757_9016293541653907347_n

“အဲဒီေမးခြန္းကမေမးတာေကာင္းမယ္” “ခင္ဗ်ားဒီလိုမေမးနဲ႔”

Lt-Gen Myint Soe
Lt-Gen Myint Soe

“အဲဒီေမးခြန္းကမေမးတာေကာင္းမယ္”

“ခင္ဗ်ားဒီလိုမေမးနဲ႔”

“ဒါကေတာ႔မေမးတာေကာင္းမယ္”

ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးႄမင့္စိုးဆီမွာမီဒီယာသမားေတြဘာေမးခြန္းေတြေမးသင့္လဲသြားသင္လိုက္ၾကပါဦး။ :):)
photo credit: Rfa

MYANMAR: Naw Zipporah Sein KNU leader – Govt’s Labels Nationwide Ceasefire ‘Untimely’-VIDEO

n an exclusive three-part interview with Karen News, the Karen National Union’s vice-chairperson, Padoh Naw Zipporah Sein, voiced her concerns that the government is rushing to sign a nationwide ceasefire without regard for the on-the-ground realities of ongoing armed conflict in ethnic areas or of failing to complete its obligations agreed to in previous peace talk meetings.

Naw Zipporah Sein in the interview with Karen News stressed that “the situation is not yet conducive for a nationwide ceasefire agreement. A nationwide ceasefire, we need to think about it carefully. This is one of the demands that we – the KNU and other ethnic nationalities made to the government previously.”

First draft for nationwide ceasefire ready for perusal

FRIDAY, 13 SEPTEMBER 2013 13:22 S.H.A.N.

The joint Karen-Shan technical team and the government established Myanmar Peace Center (MPC) completed the first draft of the Nationwide Ceasefire Accord during a 2-day meeting which ended yesterday, 12 September, according to Sao Yawd Serk, leader of the Restoration Council of Shan State/Shan State Army (RCSS/SSA).

The team is expected to return to the border today.

Though the details of the draft are yet to be made public, he said it included:

  • The revised 14 points proposed by the Working Group for Ethnic Coordination (WGEC) and
  • The reaffirmation of the 14 state/region level and 19 union level agreements signed since 2011 with 14 armed groups

It is expected to do the rounds among the armed movements as well as the all powerful National Defense and Security Council (NDSC), which is dominated by the Burmese military, for review before the two sides meet again to prepare a second draft.

 

“I already have a lot of things to say, though I haven’t seen the draft,” said Yawdserk. He did not elaborate.

According to the time table proposed by the MPC on 24 August:

  • October 2013: Signing of Nationwide Ceasefire Accord
  • November 2013-March 2014: Negotiations on Framework for Political Dialogue (“during which the COC will also be negotiated,” according to the MPC)
  • April 2014-March 2015: Union Conference

The Nationwide Ceasefire Accord should also have 5 signatories on the government side, instead of 4 as proposed by the WGEC: Not only the President, Upper House Speaker, Lower House Speaker, and the Commander-in-Chief but also the Attorney General.

Among the witnesses, the MPC proposed, there should be national leaders such as Aung San Suu Kyi, Hkun Htun Oo and those from groups such as 8888 Generation Students. Among the world leaders, UN chief Ban Ki-Moon has already assured he would be at the signing ceremony.

Naypyitaw has signed ceasefire with 14 movements:

Date Name of movement Note
1 6 September 2011 United Wa State Army Non
2 7 September 2011 National Democratic Alliance Army Non
3 3 November 2011 Democratic Karen Buddhist Army Non
4 2 December 2011 Restoration Council of Shan State Non
5 6 January 2012 Chin National Front UNFC
6 12 January 2012 Karen National Union UNFC
7 28 January 2012 Shan State Progress Party UNFC
8 7 February 2012 Karen Peace Council Non
9 25 February 2012 New Mon State Party UNFC
10 7 March 2012 Karenni National Progressive Party UNFC
11 5 April 2012 Arakan Liberation Party Non
12 9 April 2012 National Socialist Council of Nagaland Non
13 25 October 2012 PaO National Liberation Organization UNFC
14 5 August 2013 All Burma Students Democratic Front Non

KNU ask President Thein Sein for a nationwide ceasefire

KNU and President at Naypyidaw

The Karen National Union’s peace talk delegation held an informal two-hour closed-door meeting with Burma’s President, U Thein Sein, in the country’s capital, Naypyidaw on Saturday.

The KNU’s general secretary, Naw Zipporah Sein, toldKaren News.

“We raised with him issues about a nationwide ceasefire and he [U Thein Sein] urged the KNU to talk to other ethnic groups for them to make peace and for the KNU talks to be the role model. U Thein Sein is not yet agreeing for our call for a nationwide ceasefire, but agreed the making of peace for the whole country is important.”

The KNU’s, Naw Zipporah Sein, also said she asked the President when the government will stop slandering the Karen political organization and its armed wing the Karen National Liberation Army as been illegal.

“We talked about when will his government stop libelling the KNU as an illegal organization and he responded that he [the government] will work step-by-step until the [peace talks] process improves, but he did not promise when the KNU will be welcomed as an legitimate force in Burma politics.”

The KNU delegation members who met with Burma’s President in Naypyidaw on Saturday, included Naw Zipporah Sein, Saw Htoo Htoo Lay, General Mu Tu Say Poe, Saw Roger Khin, and Saw Ta Doh Moo.