!!! #MOI #ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံသို႔ ေပးစာတစ္ေစာင္ေပးပို႔

ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံသို႔ ေပးစာတစ္ေစာင္ေပးပို႔
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®

ေနျပည္ေတာ္ ႏို၀င္ဘာ ၁၃
ကုုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာဘန္ကီမြန္းသည္ ႏိုု၀င္ဘာလ ၁၂ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟိုဌာန၌ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရခုိင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္အုန္းက ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းထံသို႔ ယေန႔ရက္စြဲျဖင့္ ေပးစာတစ္ေစာင္ ေပးပို႔ထားေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါေပးစာတြင္ “သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ရိုုဟင္ဂ်ာဆိုုသည့္ စကားလံုုးကိုု သံုုးစြဲခဲ့ျခင္းအတြက္ စိတ္အေနွာင့္အယွက္ျဖစ္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ မိမိအေနျဖင့္ ကုုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ လူနည္းစုုမ်ား၏ အခြင့္အေရးအတြက္ အေလးထားမႈကိုု နားလည္ႏုုိင္ေသာ္လည္း အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမင့္မားသည့္ရာထူးတာ၀န္ေၾကာင့္ အဆိုုပါ စကားလံုုးကိုု သံုုးစြဲမႈသည္ ႏွစ္ဘက္အသိုုက္အ၀န္း၏ လိုုအပ္ခ်က္မ်ားကိုု ျဖည့္ဆည္းေပးႏုုိင္ရန္ လက္ေတြ႕ ေဆာင္ရြက္ေနရသည့္ မိမိတိုု႕၏ လုုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ထိခုုိက္ေစေၾကာင္း။

ထိုုစကားလံုုးကိုု အသံုုးျပဳခဲ့သည့္အတြက္ ရခုုိင္တုုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဘဂၤါလီ လူမ်ိဳးမ်ားအၾကား ကြဲျပားမႈမ်ားကိုု ပိုုမိုုက်ယ္ျပန္႕ေစသည္သာမက ျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင့္ နိုုင္ငံတကာ အသိုုက္အ၀န္းၾကားတြင္လည္း နားလည္မႈလြဲမွားေစႏုုိင္ေၾကာင္း။

ႏုုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ရိုုဟင္ဂ်ာဆိုုသည့္ စကားလံုုးကိုု အသံုုးျပဳရန္ အဆက္မျပတ္ ၾကိဳးစားျခင္းသည္ ရခုုိင္ျပည္နယ္အတြက္လိုုအပ္ေသာ အကူအညီမ်ား ကိုုေပးအပ္ေနသည့္ ကုုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ MSF ကဲ့သိုု႕ေသာ ႏုုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚ ေဒသခံမ်ား၏ သံသယရိွမႈကိုု ပိုုမိုု ၾကီးမားေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

မိမိတိုု႕အေနျဖင့္ အသိုက္အ၀န္းႏွစ္ခုုလံုုး၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ လိုုအပ္ခ်က္မ်ားကုုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုုိင္ေရးကိုုသာဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သင့္ျပီး ႏွစ္ဖက္အၾကား ခြဲျခား ျခားနားမႈကိုု တိုုးပြားေစမည့္ လုုပ္ရပ္မ်ားအား ေရွာင္ရွားသင့္ေၾကာင္း။

မိမိ ရခုုိင္ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္တာ၀န္ကိုု စတင္ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္မွစ၍ အသိုုက္ အ၀န္းႏွစ္ခုုအၾကား အျပန္အလွန္နားလည္မႈ တည္ေဆာက္ႏုုိင္ရန္အတြက္ ၾကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သကဲ့သိုု႕ ကုုလသမဂၢႏွင့္ ႏုုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚ ေဒသခံရခုုိင္ တုုိင္းရင္းသားမ်ားက ယံုုၾကည္မႈရိွလာေစရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေၾကာင္း။

ထိုုအေျခအေနတြင္ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ေျပာၾကားခ်က္သည္ မိမိတိုု႕ရရိွထား သည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကိုု ပ်က္ျပားေစျပီး ေဒသခံမ်ား၏ ခံစားခ်က္မ်ားအေပၚလည္း အက်ိဳး သက္ေရာက္သြားမည္ကိုု စိုုးရိမ္မိေၾကာင္း” စသည္ျဖင့္ေဖာ္ျပထားသည္။
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
10308558_604973189630551_1282253561073941664_n

 

——–

Hmuu Zaw

■ ဘန္ကီမြန္းေျပာတဲ့ ပညတ္ေလးတစ္ခု ■

Q: I just wanted to follow up on the previous question. The United Nations and the international community accept “Rohingya”. Here in Myanmar, most of us know as “Bengali”. So their name is one of the problems of the conflict. And some politicians suggest to have a DNA test, whether Rohingya or Bengali, which is scientific. What’s your opinion on this?

SG: I think I have answered your question already. I know that the Government is addressing them as “Bengalis” and people in Rakhine, they call themselves “Rohingya”. The United Nations has been using “Rohingya”, based on the continuing principle to recognize the rights of minority people. I hope that this should not create any additional problems. I don’t think this is a necessary one. And I am urging the Myanmar Government to make accelerated process to grant citizenship to all those who are eligible, according to their national laws.

[ေျပာၾကားခ်က္ အျပည့္အစုံ : http://www.un.org/sg/offthecuff/index.asp?nid=3723%5D

ဒါကေတာ့ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေျဖၾကားသြားတဲ့ အေျဖစကား ျဖစ္ပါတယ္။ ရိုဟင္ဂ်ာ လို႔ ေခၚတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္က လူေတြကို ဘဂၤါလီ ဆိုျပီး ေခၚေ၀ၚျပီး ေျဖရွင္းေနတယ္ လို႔ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းက ေျပာပါတယ္။ ေနာက္ ကုလသမဂၢအေနနဲ႕ လူနည္းစုေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကို အသိအမွတ္ျပဳရမယ့္ မူအရ ဒီနာမည္ကို ဆက္လက္ျပီး ေခၚတြင္ေနရတာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။ (ဒါဟာလည္း ေျပာရမယ္ ဆိုရင္ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒ ဆိုျပီး ျပဌာန္းထားတာ မရွိပါဘူး။ ေလးစားမႈကို ျပသတဲ့အေနနဲ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို မျဖစ္မေန ေခၚရမယ္ ဆိုျပီး ျပဌာန္းထားတာမ်ဳိး မဟုတ္ပါဘူး။)

ဒီနာမည္ ပညတ္ခ်က္ေလးတစ္ခုေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ျပႆနာေတြ မဖန္တီးသင့္ဘူး၊ ဒီအမည္နာမကလည္း သိပ္ျပီး အေရးမၾကီးပါဘူး။ အဓိကအခ်က္က ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္း ဥပေဒေတြနဲ႔အညီ ရသင့္ရထိုက္တဲ့သူအားလုံးကို ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးေပးတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ကို အရွိန္အဟုန္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ဖို႕ ျမန္မယအစိုးရကို တိုက္တြန္းေနတာ ျဖစ္ပါတယ္ ဆိုျပီး မစၥတာဘန္ကီမြန္းက ေျပာသြားခဲ့ပါတယ္။

ဘန္ကီမြန္းရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ေၾကာင့္ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရပါတယ္။ ေနာက္ အလွဴရွင္ႏုိင္ငံေတြ၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ဘ႑ာေငြေတြနဲ႔ ပေရာဂ်က္ေတြလည္ပတ္ေနရတဲ့ အေျခအေနကိုလည္း ခ်င့္တြက္မိပါတယ္။

နံပတ္(၁)အခ်က္က ဒီ ဘာမွ မဟုတ္ပါဘူး ဆိုတဲ့ ပညတ္တစ္ခုရဲ႕ သက္ေရာက္မႈေတြက အမ်ား ၾကီး ရွိေနပါတယ္။ အမည္နာမကို အေၾကာင္းျပဳလို႔ ေရရွည္မွာ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တဲ့ အက်ဳိးဆက္ေတြ အမ်ားၾကီးပါ။ ေနာင္လာမယ့္ မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြလက္ထက္ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ အေျခအေနေတြကိုလည္း ၾကဳိတင္ ေမွ်ာ္ေတြးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပညတ္ခ်က္ဟာ ၾကီးမားတဲ့ ျခိမ္းေျခာက္မႈၾကီးတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနေစတယ္ ဆုိတာကိုလည္း သတိျပဳသင့္ပါတယ္။

[ဒီအမည္နာမဟာ ဆိုရွယ္လစ္အစိုးရလက္ထက္က စတင္လာခဲ့တာ ျဖစ္ျပီး ျပီးခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္မွာ Promote လုပ္ခဲ့တဲ့သူေတြက ဘယ္သူေတြလဲ။ ဒီကေန႔မွာလည္း သက္ရွိထင္ရွား ရွိေနၾကဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေနာက္ဘက္ စစ္မ်က္ႏွာဖြင့္ဖို႔ ဆိုျပီး ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးလမ္းစဥ္နဲ႔ ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးခဲ့ၾကတယ္။ ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ လူ႔အခြင့္ အေရးတိုက္ပြဲေတြနဲ႕ ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီလို တက္ၾကြလႈပ္ရွား ႏုိင္ငံေရးသမားေတြ ၀ိုင္း၀န္းျပီး တက္ညီလက္ညီ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးလိုက္တဲ့အေနအထားက ဒီကေန႔ ဘယ္လိုမွ ျပန္ျပီး မရွင္းႏိုင္ေတာ့တဲ့ စိန္ေခၚမႈၾကီး၊ ဘယ္လိုမွ ျပန္ျပီး မေခ်ပႏိုင္တဲ့ PR ပါ၀ါၾကီး ျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ အမွန္တရားပါ။ ဒီပညတ္ ပရိုမိုးရွင္းမွာ ပါ၀င္ခဲ့ၾကတဲ့သူေတြ အခုလည္း ရွိေနၾကတုန္းပါပဲ။ ကိုယ့္ျပန္ေခ်ာက္ေနတဲ့ ကိုယ္ေမြးတဲ့ေမ်ာက္ကို ဘယ္သူမွ မႏိုင္ၾကေတာ့ပါဘူး။]

နံပတ္(၂)အခ်က္က ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဥပေဒနဲ႔အညီ according to their national laws ဆိုတဲ့ စကားလုံးပါ။ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး ႏုိင္ငံေတာ္မွ ျပဌာန္းထားတဲ့ ဥပေဒနဲ႕ အညီ ျဖစ္ရမယ္ ဆိုတာကို မစၥတာဘန္ကီမြန္းေကာင္းေကာင္း သေဘာေပါက္ထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီဥပေဒေတြမွာ တိုင္းရင္းသား ဆိုတဲ့ မ်ဳိးႏြယ္စုကို ဘယ္လို သတ္မွတ္ထားတယ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ တရား၀င္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္း (၁၃၀)ေက်ာ္မွ ဒီနာမည္ မပါဘူး ဆိုတာေတြကိုေတာ့ အတြင္းက်က် ေလ့လာထားမႈ အားနည္းတယ္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ သတိလက္လႊတ္ျဖစ္သြားတယ္ လို႔ပဲ တြက္မိပါတယ္။

နံပတ္(၃)အခ်က္က ဒီနာမည္ အသုံးျပဳလို႔လည္း ဘာျပႆနာမွ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး လို႔ တြက္ထားတဲ့ ပုံ ရွိပါတယ္။ ဒါကေတာ့ တက္တက္စင္ေအာင္ လြဲမွားသြားပါျပီ။ ယခုေနာက္ပိုင္း ကမာၻတစ္၀ွမ္းမွာ ခြဲထြက္ခြင့္ေတြ၊ သီးျခားႏုိင္ငံ ထူေထာင္ခြင့္ေတြ ျပန္လည္ျမင့္တက္လာတဲ့အေျခအေနေတြက ဒီပညတ္ရဲ႕ ျခိမ္းေျခာက္ႏိုင္မႈကို ျပသေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေရာက္ရွိေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဒီလိုမ်ဳိး ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလိုက္တာက တည္ျငိမ္ေနျပီ ျဖစ္တဲ့ အေျခအေနကို တစ္စုံတစ္ရာေသာ သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡေတာကေန တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေအး ခ်မ္းစ ျပဳလာတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒါေတြက မေမွ်ာ္လင့္တဲ့ အေနအထားကို ဖန္တီးေစႏိုင္ပါတယ္။

နံပတ္(၄)အခ်က္က ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ ေရးဆြဲထားတဲ့ Action Plan အျမန္ဆုံး အေကာင္အထည္ေပၚလာေအာင္ ကမာၻ႕အသိုင္းအ၀ိုင္းနဲ႕ ေပါင္းကူးေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ တစ္ကယ္တမ္းမွာ အီဘိုလာတိုက္ဖ်က္ေရး၊ IS နဲ႔ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ဖ်က္ေရး၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈတိုက္ဖ်က္ေရး အစရွိတဲ့ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ ထိေရာက္တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရရွိဖို႔ ကုလသမဂၢအေနနဲ႕ လုပ္ရမွာ အမ်ားၾကီးပါပဲ။ မလုပ္ႏုိင္ရျခင္းရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာလည္း အလွဴရွင္ေတြရဲ႕ လိုလားခ်က္၊ အာဂ်င္ဒါေတြအပါအ၀င္ အေၾကာင္းရင္း မ်ားစြာ ရွိေနပါတယ္။ အလားတူပါပဲ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေအးခ်မ္းတည္ျငိမ္ဖို႔ အျမန္ဆုံးလိုအပ္ေနတဲ့ ျပန္လည္ထူေထာင္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ႏိုင္ငံတကာက အားတက္သေရာ ၀ိုင္းျပီး ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မယ္ ဆိုရင္ မြန္းၾကပ္ေနတဲ့ ဒီလူ႔အဖြဲ႕အစည္းဟာ ပြင့္လင္းလာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ National Agenda အရ ေရးဆြဲထားတဲ့ Action Plan နဲ႔ အညီ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုပါတယ္။

နံပတ္(၅)အခ်က္ကေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ အထိုက္အေလ်ာက္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေအာင္ ၾကဳိးစား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရေရာ ျပည္နယ္အစိုးရပါ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အတြက္ ဒီကေန႔ တည္ျငိမ္မႈကို ျပန္လည္ ရရွိလာေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံက “ဥပေဒနဲ႔အညီ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္” ကို ျငင္းပယ္ေနတာ မဟုတ္ဘဲ စီစစ္ျပီး ရသင့္ရထိုက္တဲ့အခြင့္အေရးေတြ “ဥပေဒနဲ႔အညီ” အျမန္ဆုံး ရရွိေအာင္ ၾကဳိးစားေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သဟဇာတ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို ေရာက္ဖို႕ အခ်ိန္ယူရမွာပါ။ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ ၀ိုင္း၀န္း ကူညီမႈေတြဟာလည္း ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရးအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ဖို႔ အရမ္းအေရးၾကီးပါတယ္။ ျပႆနာရဲ႕ ဇစ္ျမစ္ဟာ ဘာလဲ၊ ျပႆမာရဲ႕ ေျဖရွင္းခ်က္က ဘာလဲ အတြင္းက်က် နက္နက္ရႈိင္းရႈိင္း ထဲထဲ၀င္၀င္ ေလ့လာမႈ ျပဳၾကဖို႔ လိုပါတယ္။

သို႔မဟုတ္ရင္ေတာ့ ေဆးအတြက္ေလးရမယ့္ အျဖစ္ေၾကာင့္ ပဋိပကၡေထာင္ေခ်ာက္ထဲ ျပန္ေရာက္ သြားႏိုင္ပါတယ္။ ထိလြယ္ ရွလြယ္ အေနအထားကို လိမၼာပါးနပ္စြာ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ေနရတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အေနအထားကို စာနာနားလည္ဖို႔ အေရးၾကီးပါေၾကာင္း။ Hmuu Zaw
10423363_709680185795739_3547226159278581694_n-1

 

Coral Arakan News 14/11/2014
အေမရိကန္သမၼတ ဘားရက္အိုဘားမား ႏွင့္ ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းတို႔က “ရိုဟင္ဂ်ာ” ဟု သံုးႏႈန္းေျပာဆိုျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္အမွတ္ (၅/၂၀၁၄)

ေန႔စြဲ။ ၁၃ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၄

၁။ ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာဘန္ကီမြန္းက ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဘဂၤါလီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ‘ရိုဟင္ဂ်ာ’ ဟု ဆက္လက္ေခၚေ၀ၚမည္ ဟု လည္းေကာင္း၊ ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားဥပေဒအတိုင္း သူတို႔ကို လက္ခံေပးသင့္သည္ ဟု လည္းေကာင္း၊ ကုလသမဂၢ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အပါအ၀င္ အမ်ားစုက ဘဂၤါလီ ဆိုသည္ထက္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဟုပဲ သိၾကသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ကုလသမဂၢ လူနည္းစု အခြင့္အေရး စံႏႈန္းမ်ားအရ ရိုဟင္ဂ်ာ ဟု သံုးႏႈန္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း – ေျပာဆိုခ်က္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရးႀကီးေသာ ျပည္တြင္းေရးကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း စြက္ဖက္ ခ်ိဳးေဖာက္ ေစာ္ကားလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ရႈျမင္သျဖင့္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္သည္။

၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ရိုဟင္ဂ်ာ မရွိ ဟု သမၼတ ဥိးသိန္းစိန္ ကိုယ္တိုင္ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ထားသည္ကို လံုး၀အေလးမထားပဲ အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမားက ‘ရိုဟင္ဂ်ာ’ ဟု ေခၚေ၀ၚသံုးစြဲ ေျပာဆိုျခင္းမွာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အစၥလမၼစ္ကမၻာႏွင့္ ပတ္သက္၍ တင္းမာလာခဲ့မႈအားလံုးအတြက္ သင္ပုန္းေခ် မ်က္ႏွာပန္းလွေစရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဘဂၤါလီမ်ားအေရးကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း အသံုးခ်လိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးကို အင္အားသံုး၀င္ေရာက္စြက္ဖက္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ရႈျမင္ၿပီး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ရႈတ္ခ်ကန္႔ကြက္သည္။

၃။ ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ႏွင့္ အေမရိကန္ သမၼတတို႔၏ ‘ရိုဟင္ဂ်ာ’ ဟု သံုးႏႈန္းေျပာဆိုမႈမ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းလံုၿခံဳမႈမ်ားကို ပ်က္ျပားေအာင္ ေသြးထိုးလႈံ႕ေဆာ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရႈျမင္သည္။

၄။ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ တရား၀င္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္မည့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကုလသမဂၢ လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဟု သံုးႏႈန္းပါက ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို မည္သည့္ကိစၥႏွင့္မွ် ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္မျပဳရန္ အေလးအနက္ ေတာင္းဆိုသည္။

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မီတီ
ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ

10174969_893081577378084_8264846048442057061_n

#MYANMAR #letter of #Rakhine #State #Chief #Minister to #UNSG #BAN KI-MOON

letter of Rakhine State Chief Minister to UNSG
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®

Nay Pyi Taw, 13 Nov — Secretary-General of United Nations Mr Ban Ki-moon held a press conference at the MICC-1 here on 12 November.
With regard to the press conference, Rakhine State Chief Minister U Maung Maung Ohn sent a letter dated today to Secretary-General of United Nations Mr Ban Ki-moon.
In the letter, the chief minister stated that I am writing to express my deep disappointment of your use of the term ” Rohingya” at a recent press conference in Naypyitaw. While I can understand your intention and desire to promote the rights of the minorities, lending the stature of your office to this highly volatile debate in such a public manner can have lasting detrimental impact on our ability to do the work needed on the ground to bring the communities together.
The term “Rohingya” has fostered distrust and further led to a greater divide between the Rakhine and the Bengali populations as well as between the Myanmar people and the international community. The international community’s insistence on the use of the term “Rohingya” has alienated the Rakhine population and further fueled their distrust of all the United Nations agencies and international organizations such as MSF that are providing much needed assistance inside Rakhine state, the letter added.
We have tried to be constructive and have concentrated on promoting the rights and livelihoods of both populations living in Rakhine State instead of focusing of this divisive debate, said the letter.
Since I became the Chief Minister of Rakhine State, I have tried to bring communities together so that they can rise above their disagreements through interfaith dialogue and building of mutual trust. Not only that, I have tried to bridge the divide between the Rakhine population and the international organizations working there. I am concerned that your statement yesterday could further inflame local sentiment and undo previous gains we have achieved, which is very unfortunate given the timing and opportunities presented to us, the letter disclosed.
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
UNOFFICIAL TRANSLATION

10308558_604973189630551_1282253561073941664_n

 

Hmuu Zaw

■ ဘန္ကီမြန္းေျပာတဲ့ ပညတ္ေလးတစ္ခု ■

Q: I just wanted to follow up on the previous question. The United Nations and the international community accept “Rohingya”. Here in Myanmar, most of us know as “Bengali”. So their name is one of the problems of the conflict. And some politicians suggest to have a DNA test, whether Rohingya or Bengali, which is scientific. What’s your opinion on this?

SG: I think I have answered your question already. I know that the Government is addressing them as “Bengalis” and people in Rakhine, they call themselves “Rohingya”. The United Nations has been using “Rohingya”, based on the continuing principle to recognize the rights of minority people. I hope that this should not create any additional problems. I don’t think this is a necessary one. And I am urging the Myanmar Government to make accelerated process to grant citizenship to all those who are eligible, according to their national laws.

[ေျပာၾကားခ်က္ အျပည့္အစုံ : http://www.un.org/sg/offthecuff/index.asp?nid=3723%5D

10423363_709680185795739_3547226159278581694_n-1