#အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖဲြ ့#Labour #Rights #Defenders and #Promoters #BURMA #MYANMAR

LRDP STATEMENT ON POWER HARRASSEMENT

 

အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖဲြ ့

10676313_731209023581142_4741921785452633174_n

Labour Rights Defenders and Promoters

ျမန္မာႏိုင္ငံအလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (FTUM) မွ ဦးမင္းလြင္ ၏
အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈအေပၚ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္။
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၄ရက္

၁။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႕ နံနက္၁၀နာရီတြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္ သမားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ရံုး (ILO) တြင္ျပဳလုပ္ေသာ Educator
Network အစည္းအေ၀းသို႕ အလုပ္သမားအခြင့္ အေရး ကာ ကြယ္ျမင့္တင္သူမ်ားအဖဲြ
့(LRDP) မွ ေဒၚအိေရႊစင္ညြန္ ့ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။
၂။ အစည္းအေ၀းမစတင္မွီ အစည္းအေ၀းခန္းမအတြင္း ဦးမင္းလြင္
(အလုပ္သမားသမဂၢအေရး/ လူ႕ အခြင့္အေရးဌာန အတြင္းေရးမွဴး –
ျမန္မာနိုင္ငံအလုပ္သမားအဖဲြ ့ခ်ဳပ္) မွ ေဒၚအိေရႊစင္ညြန္ ့အား “ITUC သို ႔
၎၏အေၾကာင္းအား စာပို႔သလား” ဟု ေမးျမန္းရာ ေဒၚအိေရႊစင္ညြန္႔မွ “စာပို႔
ခဲ႔ေႀကာင္း” ေျဖၾကား ခဲ့ျခင္းအေပၚ ရင့္သီးေသာစကားလံုးမ်ား၊
ရိုင္းျပေသာဆဲဆိုမူမ်ားျဖင့္ေျပာဆိုျပီး ဦးမင္းလြင္ မွ
ေဒၚအိေရႊစင္ညႊန္႔အား ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ လူမဆန္ေသာအျပဳအမူျဖင့္
ထိုးၾကိတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။
၃။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ITUC) ျမန္မာရုံးခြဲႏွင့္ Continue reading “#အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖဲြ ့#Labour #Rights #Defenders and #Promoters #BURMA #MYANMAR”

ILO negotiates between Kachin, Myanmar for release of CHILDSOLDIERS -VIDEO

The Kachin Independence Army on January 14 released eight underage recruits from the Tatmadaw captured during the fighting in Kachin State, the International Labour Organization has confirmed.

The eight soldiers were recruited as minors but are now aged over 18.  TheILO acted as an intermediary between the government and Kachin, and is working with the government to have them formally discharged.

“I am pleased to confirm that the ILO has received from the KIA eight Tatmadaw underage recruits who had been held by the KIA as prisoners of war,” Mr Steve Marshall, the ILO’s liaison officer in Yangon, told The Myanmar Times by email on January 20.

“Both the Tatmadaw and the government of Myanmar have cooperated positively in respect of their return with the Ministry of Social Welfare providing direct support.

“The ILO is currently working with the government towards the boys receiving formal discharge documentation. UNICEF and their operating civil society partners will be providing them with rehabilitation support.

“It is very gratifying to see the safe return of these boys and to know that they now have the opportunity to resume normal life – the very positive approaches adopted by the KIA, the government of Myanmar and the Tatmadaw, without which this could never have happened, should be recognised and appreciated.”

Due to the sensitive nature of the case, Mr Marshall said he could not comment on how long or where the boys had been held while in KIA custody.

The KIA is the armed wing of the Kachin Independence Organisation (KIO). Headquartered in Laiza, on the China border, the group has been fighting the Tatmadaw since June 2011, when a 17-year ceasefire broke down.

ALL INTERVIEWS ABSDF NORTH WITH CAPTURED SOLDIERS     http://www.youtube.com/playlist?list=PLxh536hqgLz1nAk4o4AmrH7sUYi3XDUAB&feature=view_all

A KIA spokesperson could not be reached for comment last week.

Mr Marshall said in a recent interview with ILO News that the ILO believes there are approximately 5000 child soldiers in Myanmar. He said the process to release them is continuing to gain momentum.

“We started the complaints mechanism in 2007, and between 2007 and 2011 we had approximately 260 boys discharged from the army. Since 2012 so far, it would be close to 60, so it’s increasing,” he said in November.

In late June, the government and the UN signed an action plan that is designed to prevent the recruitment and use of children by the Tatmadaw and allow for the release of underage recruits.

By signing the plan, the Tatmadaw and government have committed to preventing underage recruitment, as well as identifying, discharging and reintegrating underage recruits.

But the Tatmadaw is not alone in using child soldiers in Myanmar. In 2011, the UN said in a report that it believed seven other armed groups were also actively recruiting and using underage soldiers, including the KIA.

Other listed groups were the Democratic Karen Buddhist Army, Karen National Liberation Army, Karen National Liberation Army-Peace Council, Karenni Army, Shan State Army-South and United Wa State Army.

http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/3883-ilo-negotiates-between-kachin-myanmar-for-release-of-underage-recruits.html

OPEN LETTER : ILO Should Urge Thai Prime Minister to Revoke 14th December Migrant Crackdown Threats & Address Migration Chaos

Open Letter to ILO Director General Mr. Guy Ryder:
ILO Should Urge Thai Prime Minister to Revoke 14th December Migrant Crackdown Threats & Address Migration Chaos

             

For more information on this open letter, please contact:

+66 (0)86 3361110 (Thai language – Sawit Keawan – SERC President)

+66 (0)88 0199554 (Thai/English Language – Chalee Loysong – TLSC President)

+66 (0)86 7555337 (Myanmar language – Aung Jaw – MWRN President)

+66 (0)84 6119209 (English language – Andy Hall – SERC International Advisor)

Thursday 13th December 2012

Dear Mr. Guy Ryder (Director General, International Labour Organisation):

The State Enterprise Workers Relations Confederation of Thailand (SERC), the Thai Labour Solidarity Committee (TLSC) and the Migrant Worker Rights Network (MWRN) are all organisations of workers from Thailand and Myanmar formed by workers themselves to promote worker rights in Thailand. We join together in this open letter regardless of nationality or ethnicity and background to protect migrant worker rights. We welcome your visit to Thailand to see the conditions of all workers here, including migrants.

As you may know, Friday December 14th 2012 is the deadline for issuing temporary passports to migrant workers in Thailand from neighbouring Cambodia, Laos and Myanmar as part of the Nationality Verification (NV) process. After that date, all irregular workers will be deported back to their home countries, according to multiple government announcements. The Thai government will tomorrow end a two decades long regularisation process that has generally failed to ensure national, human and economic security for Thailand’s economy and people but and also migrant and their families in origin countries.

On December 14th, an estimated 1.5 million undocumented and registered migrant workers who did not complete the expensive and untransparent NV process to receive temporary passports will become ‘illegal’ workers. Despite diplomatic negotiations involving UN agencies and particularly involvement of an active Myanmar Deputy Labour Minister U Myint Thein, the Thai Labour Ministry cites a previous decision of the Thai National Security Council to justify its harsh position. SERC, TLSC and MWRN agree with the position there should be no extension to the NV deadline however. Migrant regularisation processes in Thailand have generally failed already and extension of a deadline will not improve anything now.

SERC, TLSC and MWRN are however deeply concerned for the fate of millions of migrants from Cambodia, Laos and Myanmar after the 14th December 2012 deadline. Every worker who has registered for Thai migrant worker documents during the past two decades would like to complete the NV process and become legal. But these workers face many problems that result not from their own behaviour but the systematic dishonesty and abuse of government officials, employers and recruitment agencies. Although many employers and brokers have taken money from migrants for some time already, workers still did not receive a passport. Migrants miss the opportunity to remain legal by no fault of their own. Likewise, the NV process has descended into a systematically corrupt process of extorting workers with collusion of too many senior government officials, agents and bad employers. Now the new regularisation process, formal import of workers from neighbouring countries, has likewise descended into an extortion process requiring workers to pay more than US$600 and leaving them too often in severe debt bondage to employers and brokers.

All migrant workers in Thailand don’t want to work illegally and anonymously. Although workers would like to follow Thai law, they can only survive according to the time and situation they are in. We believe most migrant workers would like to obey the law if they could. But this basic human right has been denied to millions of migrants in Thailand for over two decades. Migrant workers play an important role in Thailand’s economic and social development. But corrupt officials, recruitment agencies and bad employers continue to act unethically and are causing unfounded suffering to migrant workers for selfish reasons.

Every day abused and disadvantaged people from neighbouring countries migrate to Thailand irregularly. If the concerned authorities implemented systematic labour exchange and migration programmes, this problem would be solved. But instead, all concerned governments work with smuggling and trafficking agents to ensure the fate of us workers is determined not by rule of law but by corruption and abuse. It is time to act.

As the December 14th deadline nears, there are thousands of workers obtaining passport (in accordance with MoU agreements between Thailand and neighbouring countries) who are coming into Thailand. Although the MoU process has advantages for workers and is commendable of itself this process too faces serious challenge due to high costs, confiscation of worker identity documents and debt bondage that too often descends into situations of human trafficking. Thailand and neighbouring countries should ensure implementation of the MoU more effectively to ensure legal migration between Thailand and neighbouring countries becomes a safe and cost effective reality. But instead, all government connive only to exploit.

If policies are implemented in accordance with the multiple announcements of the Thai government, the process of arresting and deporting irregular workers after December 14th should be transparent with respect for human dignity and the rule of law. Arresting and extorting from irregular workers, as generally happens during arrest and deportation processes, is not the way to solve problems of irregular migration. Most of the deported workers on a day to day basis already face serious rights violations with brokers and ethnic militias at border areas of Thailand, particularly at Myawaddy-Mae Sot on the Thai Myanmar-Thai border. If the Thai government will deport workers, officials should also transparently cooperate for the handover of workers to their respective governments with respect for their human dignity.

But at the same time, Thailand is a country whose economy depends significantly on foreign labour. If the Thai government genuinely arrested and deported as many workers as it claims it will on December 14th, the Thai industry will face a significant shortage of labour. SERC, TLSC and MWRN therefore suspect the deportation of irregular workers and imposed deadline is suspicious and will not be carried out systematically. It is just an opportunity by corrupt officials, recruitment agencies and employers to exploit.

SERC, TLSC and MWRN kindly request that you, as Director General of the ILO, liaise with all concerned governments to use the 14th December 2012 deadline to genuinely address the migration chaos currently ongoing in Thailand. We ask you also to request the Prime Minister of Thailand to:

1.      Revoking threats of mass arrests and deportation following 14th December 2012.

2.      Accept that existing NV and MoU processes have become unregulated, expensive and risky for migrants and all parties concerned should find better methods to ensure legal migration in future;

3.      In line with the ASEAN Declaration on the Rights of Migrant Workers and Their Families and international labour and human rights standards, Thailand and neighbouring countries should enter into regional and bilateral negotiations to address long term regional migration challenges with primacy given to protecting the human rights of migrant workers.

Yours sincerely,

State Enterprise and Workers Relations Confederation of Thailand (SERC)

Thai Labour Solidarity Committee (TLSC)

Migrant Workers Rights Network (MWRN)

13th December, 2012 – Bangkok, Thailand


Andy Hall
Institute for Population and Social Research (IPSR)
Mahidol University
Thailand: +66 (0) 846119209
Myanmar: +95 (0) 973249947
Twitter @atomicalandy

FTUB wants to show MITU is an associate union of FTUB, that’s why they invited us

Myanmar Industrial Trade Union (MITU) refused the invitation from Federation of Trade Unions Burma (FTUB) to attend an International Trade Union Confederation (ITUC) meeting, according to U Ye Kyaw Thu, a chairman of MITU.

“We assume that FTUB does not have any unions in Myanmar. FTUB wants to show MITU is an associate union of FTUB, that’s why they invited us; Therefore, we refused their invitation,” he said.

The ITUC and the Global Unions Federations will meet at the office of the Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry (UMFCCI) on December 6th. MITU was invited to attend this meeting.

The ITUC has a plan to open an office in Myanmar and to form the worker unions independently once they have visited Myanmar.

Working under MITU, there are 12 basic unions that have already registered and there are 8 basic unions still registering. This totals around 20 basic unions under MITU.

FTUB also invited other unions to the meeting: representatives from the Uni Color note book factory, Myanmar Centre plastic factory and the representatives of workers in Dagon Port Township.

The MITU chairman said they want to meet the ITUC independently by the ILO (International Labor Organization) arrangement, contrary to the arrangement of FTUB.

 

“The decision to not attend the meeting of FTUB is not only my decision but also the decisions of the executive members. Our union is based on a democratic system; this decision was made together, in agreement,” U Ye Kyaw Thu said.

MITU will have to register its unions to become township level unions later this month. They are going to register officially for township level in the townships of Dagon Port, Hmawby, South Dagon and Hlinethaya.

MITU is a partner union of AFFM (Agriculture and Farmer Federation of Myanmar). AFFM announced at their October 8th, conference of unions from divisions and states, that they have no involvement with FTUB. This statement is in contrast with U Maung Maung’s claims; The FTUB general secretary has told the international worker’s unions that 88 percent of AFFM is under the umbrella of FTUB.

AFFM chairperson, Daw Than Than Htay, said FTUB’s presentation is not true. AFFM is a member of The International Union of Food and Allied Workers (IUF) and is also recognized by the ILO.

http://phophtaw.org/english/index.php/news/regionall-news/660-mitu-refuses-invitation-from-ftub.html

———-

STOPP CORRUPTION  -FTUB has been working in exile for twenty years and receives funds from international donors such as the International Labor Organization (ILO), however, they have failed to set up any unions inside Myanmar. Many people won’t accept FTUB as a legitimate organization because it is not an official union. 

https://democracyforburma.wordpress.com/2012/11/23/ftubfederation-of-trade-unions-burma-maung-maung-fails-at-forming-unions/

ILO wants to help with the affairs of Prisoners of war

KIO’s spoke person U La Nan said that ILO has offered to help return to their homes, 40 prisoners of war, including child soldiers from government forces, which have been captured by the Kachin Independence Army.

“It is difficult to implement. This is because it has two parts. The first part is that they are child soldiers; they have to go back to their parents. The next part is that these soldiers left their battalion camps because they did not want to fight anymore. According to government military law, they broke military law. So, due to military law, the government could punish them. We need to be aware of this issue too.” said U La Nan.

If the government takes responsibility for these children’s security, the ILO will help to send them to their parents. KIO requested to independence organizations to help these war’s prisoners and to take responsibility for them in the middle of June. http://phophtaw.org/burmese/index.php/news/local-news/1868–kia-.html

Furthermore, it has been difficult to implement because the government has not yet allowed ILO to meet with KIO, said U La Nan.

“This issue is a bit difficult. ILO could not come and meet with KIO personally. The government has not allowed ILO to meet with us inside Myanmar. We are happy to find out that they wish to help. They also tell us that they are still trying to find a way to meet with us.” said U La Nan.

ILO’s office did not inform KIO officially that they would help the prisoners of war, but a person representing ILO contacted us privately.

The prisoners of war want to go back to their homes; it is not safe yet, so they are afraid to return. Those war’s prisoners are worried that they will be seriously punished by government troops.

Children_in_Burmese_ArmyxxThe government held a ceremony for 42 child soldiers to be returned to their parents and gave them national Identification Document (ID) cards. The ceremony was held at No.1 inspection camp Bayint Naung Road, Hlaing township Yangon, on 3rd September.

Human Rights Watch (HRW) said that according to an estimation from 2005-2006, there are around 70,000 child soldiers in Myanmar. The government, however, says that child soldiers in the Myanmar Army are almost gone and they did not mention the number of child soldiers in the list.

The Myanmar government signed an agreement with ILO that there will be no child soldiers in Myanmar by 2015. Thus, they are returning child soldiers within their troops back to their parents.

Burma_Myanmar welcomes lifting of restrictions on ILO technical cooperation and support-video

The International Labour Organization has lifted its restrictions on the full participation of Myanmar in its activities and decided to review the progress on the elimination of forced labour in the country next year.

GENEVA (ILO News) – The decision, taken by the International Labour Conference during its annual meeting in Geneva, comes a day before Daw Aung San Suu Kyi, the Chairperson of the National League for Democracy (NLD) and Member of Parliament in Myanmar, addresses the Conference’s plenary on Thursday 14 June.

Since 1999, by a decision of the Conference, Myanmar has not received technical cooperation from the ILO except for the purpose of combating forced labour. Myanmar has not been invited to ILO meetings or activities on various labour matters.

The restrictions were put in place as a follow-up to a Commission of Inquiry which concluded in 1998 that the use of forced labour was widespread in the country. A number of recommendations were made for changes in legislation and practice.

In 2000, the Conference found that Myanmar was not implementing these recommendations. It then enacted a number of measures, including a request to ILO Member States to review their relations with Myanmar to ensure that their actions could not be used to perpetuate the use of forced labour. Most of these measures have now also been suspended.

The Conference requested that urgent attention be given to technical cooperation priorities in Myanmar. Priorities already established are the effective and full realization of freedom of association as well as the elimination of forced labour.

The Government of Myanmar and the ILO have agreed on a joint strategy for eliminating forced labour. The Government acknowledges the need for immediate action on this strategy with a view of implementing it before the declared target date of 2015.

ခ်ည္မ်ွင္အထည္ခ်ဳပ္ႏွင့္ သေရအလုပ္သမား သမဂၢဖြဲ ့စည္းေရး ILO

ခ်ည္မ်ွင္အထည္ခ်ဳပ္ႏွင့္ သေရအလုပ္သမား သမဂၢဖြဲ ့စည္းေရး တင္ျပခ်က္အေပၚ အလုပ္သမား ဥပေဒ သစ္၏ ပုဒ္မ (၁-ခ) အရ အာဏာတည္ျခင္း မရွိေသးပါေၾကာင္း၊  သမၼတရံုးမွ အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္ရန္ က်န္ရွိေနပါေၾကာင္းႏွင့္၊ မွတ္ပံုတင္ အရာရွိခ်ဳပ္ ခန္႔အပ္ျခင္း မရွိေသးပါ၍ တင္ျပမွဳအား လက္ခံႏိုင္ျခင္း မရွိပါေၾကာင္းကို အလုပ္သမား ညႊန္ၾကားေရး ဦးစီးဌာ နမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးခ်စ္ရွိန္က လက္မွတ္ထိုးၿပီး ျပန္ၾကားခဲ့ပါသည္။

ခ်ည္မ်ွင္ အထည္ခ်ဳပ္ႏွင့္ သေရ အလုပ္သမား သမဂၢဖြဲ ့စည္းေရး တင္ျပခ်က္ကို ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးျမိဳ ့၊ ရပ္ကြက္(၉)၊ ပဲခူး-ရန္ကုန္ကားလမ္းမႀကီး၊ အမွတ္(3/141)မွ ခ်ည္မ်ွင္ အထည္ခ်ဳပ္ႏွင့္ သေရ အလုပ္သမား သမဂၢအဖြဲ ့ အတြင္းေရးမွဴးက ၿပီးခဲ့သည့္ ႏို၀င္ဘာ (၂၄) ရက္ေန႔တြင္ အလုပ္သမား ၀န္ႀကီး၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္ထံ တင္ျပခဲ့ပါသည္။

“ သူတို႔ ျပန္ၾကားတာလည္း ဟုတ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ အလုပ္သမား ဥပေဒေတြ ထြက္လာၿပီးဆိုေတာ့ တင္မွာေပါ့ဗ်ာ၊ ခံစားေနရတာက ႏွစ္ေပါင္းမနဲေတာ့ဘူးေလ၊ အခုလည္း ထပ္ေမးစရာျဖစ္ေနေသးတယ္။ သမၼတက ဘယ္ေတာ့အမိန္႔ထုတ္မွာလဲ၊ မွတ္ပံုတင္အရွိခ်ဳပ္ကေရာ ဘယ္ေန႔ခန္႔မွာလည္း သိခ်င္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့
အခ်ိန္ဆြဲတဲ့ေပၚလစီက ခဏခဏ ခံေနရလို႔ပါ” ဟု သမဂၢဥကၠဌ ဦးဆန္းေက်ာ္က ေျပာပါသည္။

Law

အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန၏ အေၾကာင္းျပန္စာ(ဓါတ္ပံု – ေရႊဟသၤာသတင္းဌာန)

အစိုးရသစ္သည္၊ အလုပ္သမား ဥပေဒသစ္ကို အခ်ိန္မွီေရးဆဲြရန္ အေၾကာင္းရွိေနပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ကမၻာ့အလုပ္ သ မားအဖဲြ ့ခ်ဳပ္ ILO ၏ အလုပ္သမားေရးရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တရပ္တြင္ ယခုႏွစ္ႏို၀င္ဘာလထဲမွာပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရသည္ အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဖြဲ႔စည္းခြင့္ မျပဳျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ ဆိုသည့္ ဥပေဒကို အသိအမွတ္မျပဳျခင္း မရွိခဲ့ လ်ွင္ စုံစမ္း စစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္တရပ္္ ဖြဲ႔စည္းၿပီး ILO အဖဲြ႔၀င္ အတြင္း၌ စုံစမ္းသြားရန္ဆိုသည့္ အဆိုျပဳခ်က္ေၾကာင့္္  ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသစ္၏ လႊတ္ေတာ္သည္၊ ဤအလုပ္သမား ဖဲြ႔စည္းခြင့္ ဆိုင္ရာ ဥပေဒကို အလ်ွင္အျမန္ေရးဆဲြျပီး ILO ကို တင္ျပရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အလုပ္သမားမ်ားက ယူဆေနပါသည္။

အလားတူ အျခားအလုပ္သမား သမဂၢမ်ားလည္း သမဂၢဖြဲ ့စည္းေရးကို ေစာင့္ေနၾကသျဖင့္ အစမ္းသေဘာအေနျဖင့္ ယခုလို တင္ျပရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ အခ်ိန္ဆဲြသည့္ သေဘာ မသက္ေရာက္ေအာင္လည္း ဆက္လက္ဖိအား ေပးသြား မည္ ဟု အလုပ္သမားသမဂၢဖဲြ ့စည္းလိုသူမ်ားက ေျပာေနၾကပါသည္။