#จันทร์ ๒๕ #สิงหาคม ๒๕๕๗

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๙ ของประเทศแล้ว
Monday, August 25, 2014

10430506_624095227703951_5412420947284780_n

Thailand: His Majesty the King will grant a public audience on his birthday this year.

he Nation November 21, 2012 4:53 pm

His Majesty the King will grant a public audience on his birthday this year.

Well-wishers can gather at the Royal Plaza to get the glimpse of the monarch, who turns 85 on December 5. He is scheduled to appear at a balcony of the Ananta Samakhom Throne Hall at 10.30am that day. 

Prime Minister’s Office Minister Nivatthamrong Boonsongpaisal Wednesday urged everyone to wear yellow during His Majesty’s audience. Yellow is the colour associated with Monday, the day the King was born.

http://www.nationmultimedia.com/national/King-to-make-public-appearance-30194772.html