#บ่ายที่ผ่านมา #clip #เกษตรกรชาวสวนผลไม้ภาคตะวันออก #พื้นที่ จังหวัดจันทบุรี

บ่ายที่ผ่านมา เกษตรกรชาวสวนผลไม้ภาคตะวันออก พื้นที่ จังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ที่อยู่ในเครือข่ายสหกรณ์ เครือข่าวเกษตรกร จำนวน50คน นำผลไม้สด ประกอบด้วย ทุเรียน เงาะ มังคุด และดอกกุหลาบ มามอบให้กับทหารนาวิกโยธิน กองพันทหารราบที่ 2 ค่ายตากสิน จังหวัดจันทบุรี โดยมี นอ.วันชัย กุลมนต์ หัวหน้ากองฝ่ายกิจการพลเรือน กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ออกมารับหนังสือ ของตัวแทนจากสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีและกลุ่มเครือข่ายองค์การเกษตรกรต่างๆ cr.Krisada Sawatdichai

10383002_659675230773085_7636835866952724773_n

หลวงปู่พุทธะอิสระ (Buddha Isara):ข้าพเจ้าในฐานะตัวแทนชาวนาไทย ทหารกล้าของพระราชา ปกป้องแผ่นดินไทย ไม่อาจจะให้ความไว้วาง

1622712_10152179441548446_478312836_n

ข้าพเจ้าในฐานะตัวแทนชาวนาไทย ทหารกล้าของพระราชา ปกป้องแผ่นดินไทย ไม่อาจจะให้ความไว้วางใจกับรัฐบาลได้อีกต่อไป จึงขอให้ท่านปลัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นข้าราชการใน องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้โปรดคำนึงถึงชาวนาไทย ผู้ยากไร้ขัดสน และลำบากอย่างแสนสาหัส ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ขอให้ท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมติดตามทวงถาม เงินค่าจำนำข้าวจากรัฐบาลมาให้ชาวนาภายในเวลา ไม่เกิน 7 วัน และต้องได้คำตอบที่พอใจ

2. ขอให้ปลัดกระทรวงยุติธรรม ตรวจการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวอย่างโปร่งใส

3. ขอให้ตรวจทาน สอบสวนโกดังข้าวทั้งหมด ที่เก็บข้าวในโครงการรับจำนำตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันว่ามีนจำนวนเท่าไร และขายไปแล้วเท่าไหร่ เสียหายเท่าไหร่ ขาดทุน กำไรเท่าไหร่

4. ขอให้นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหาย ในความเสียหายที่เกิดขึ้น แก่พี่น้องชาวนาและการค้าข้าวของไทย ในเวทีตลาดโลก

5. ขอให้ยึดทรัพย์นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี และผู้ที่เกี่ยวข้องมาชดใช้ให้กับชาวนา

6. ขอให้ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือชาวนาทางด้านกระบวนการยุติธรรม ในการเรียกร้องหรือชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วน

จากตัวแทนพี่น้องชาวนาไทย