!!! #DKBA #ကလိုထူးေဘာ #စစ္ဌာနခ်ဳပ္ #ရက္စြဲ – ၄.၃.၂၀၁၅

DKBA ကလိုထူးေဘာ စစ္ဌာနခ်ဳပ္
ရက္စြဲ – ၄.၃.၂၀၁၅
အမ်ားသိေစရန္ေၾကၿငာခ်က္
လက္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ၿဖစ္ေပၚေနေသာ ေက်ာင္းသား၊ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားတို ့၏ ေတာင္းဆိုဆႏၵၿပမႈမ်ားအေပၚ ေသြးထြက္သံယိုနည္းလမ္းၿဖင့္ ေၿဖရွင္းၿခင္း။ ။
အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေနၾကေသာ ေက်ာင္းသားသပိတ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားကို တားဆီးပိတ္ပင္ေနေသာ ရဲတပ္ဖြဲ ့မ်ားမွ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားအား ေသြးထြက္သံယိုမႈ တစံုတရာ ၿဖစ္ေပၚေစပါက မိမိတို ့တပ္ဖြဲ ့မွလည္း နီးစပ္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ အေထာက္အကူၿပဳ ၿပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန လက္ေအာက္ ရဲတပ္ဖြဲ ့စခန္းမ်ားအား (မြန္ၿပည္နယ္-ကရင္ၿပည္နယ္) ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္မႈ ၿပဳလုပ္ၿပီး ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားကိုယ္စား တုန္ ့ၿပန္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ၿဖစ္ေၾကာင္း သိၾကေစရန္ ေၾကၿငာအပ္ပါသည္။
ပံု
ဗိုလ္မွဴးၾကီးေစာဆန္းေအာင္

DKBA STUDENTS,FARMERS

Ministry of Foreign Affairs briefs diplomats on current Situation Rakhine State

Myanmar’s Ministry of Foreign Affairs held a press conference in Yangon on Tuesday to address the current situation in the western state of Rakhine.

Foreign ambassadors, diplomats, officials from United Nations and government deputy ministers also attended the conference.

“On July 7 Vice-President Sai Mauk Kham, Union Ministers and diplomats toured Rakhine State. There they visited Maungtaw, Meybon and Pauktaw regions to witness rehabilitation works as well as construction of long shelters, to end communal violence and continue assistance in health and education sectors,” explained Thant Kyaw, Deputy Minister for Foreign Affairs.

Union Minister Aye Myint also briefed the conference on the supply and distribution of paddy seeds and fertilisers and the conducting of agricultural training courses, adding that fishing boats and various kinds of fishing nets have also been distributed to fishermen.

Concerning education, Minister Aye Myint said that the Ministry of Education is cooperating with UN agencies to build schools.

“In Rakhine State, 33 schools are to be constructed. Among them, 26 will be built by the UNICEF and the rest by the Ministry of Education. Among the Bengalis, those want to be teachers are given training and appointed as teachers,” said the minister.

(population bengalis 96%)

According to a news release, the Foreign Affairs Ministry say it is reviewing incidents that occurred in Rakhine state and denied that the incidents of violence that erupted in 2012 had to do with religious persecution.

In order to prevent further clashes over 5000 police forces, 1200 from the border and immigration forces and Armed forces are cooperating to provide security.

(HRW)အစီရင္ခံစာရဲ႕တစ္ဘက္သတ္ဆန္ေနမွဳကုိ လက္မခံ 88 GENERATION PUBLIC RELATION

88 PUBLIC RELATION
88 Generation Position on Current Situation of Burma Regarding Arakan Conflict, Meikhtila Conflit, OIC & HRW Report
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ကေတာ့ –
– ဒီ( HRW)အစီရင္ခံစာမွာပါတဲ့ တစ္ဖက္သတ္ဆန္ေနတဲ့ အခ်က္
ေတြကုိ သေဘာမတူပါဘူး။
– မ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မွဳလည္း လုံး၀မရွိပါဘူး။
– မူဆလင္ဘာသာ၀င္မ်ားကုိ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား
အပါအ၀င္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားကပင္ ကယ္တင္ေစာင့္ေရွာက္
ေပးခဲ့တဲဲ့အေထာက္အထားမ်ား အခုိင္အလုံရွိပါတယ္။
– ပဋိပကၡေတြၾကာင့္ တစ္ဘက္တည္းနစ္နာခဲ့သည္
မဟုတ္ပဲ ႏွစ္ဖက္စလုံးမွာ နစ္နာမွဳမ်ားရွိခဲ့ပါတယ္။
– ယခုျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ပဋိပကၡေတြအား သာမန္ရာဇ၀တ္မွဳျဖစ္ပြား
မဳွတုိ႔ကုိ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရးေၾကာင့္ မ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္သည့္
အသြင္ ႏုိင္ငံတကာသုိ႔ ပုံေဖာ္၀ါဒျဖန္႔ေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားရွိေနျပီး အဲလုိမမွန္မကန္၀ါဒျဖန္႔ေနမွဳမ်ားကို လုံး၀လက္မခံပါဘူး။
“ စေနေကာက္ႏုတ္ခ်က္ ( တစ္ပတ္အတြင္း အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမွ်ေ၀ျခင္း ) ”
…………………………………………………………………………“ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ၈၈-မ်ဳိးဆက္ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕
အစည္းဟာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၊ ၁၃ရက္မွုာ အက်ဥ္းေထာင္
အသီးသီးကေန ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာျပီးေနာက္ တစ္ႏွစ္
ေက်ာ္ကာလအတြင္း ေဒသခံျပည္သူေတြရဲ႕ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ
ျမန္မာႏုိင္ငံတနံတလ်ားကုိ ခရီးထြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီခရီးစဥ္ေတြကုိ
“ ပြင့္လင္းခရီးစဥ္ ” ေတြလုိ႔ေခၚပါတယ္။ အဲဒီခရီးစဥ္ေတြမွာ
ဒုကၡ၊သုကၡခံစားေနရတဲ့ ျပည္သူလူထုေတြနဲ႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း
အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမွဳေတြကုိ ရင္းရင္းႏွီးႏွီလုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။
ပြင့္လင္းခရီးစဥ္ေတြရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္အရ –
– အေၾကာက္တရားကင္းေရး၊
– ကုိယ့္အခြင့္အေရးကုိယ္သိသူ ျဖစ္ေရး၊
– ကုိယ့္အခြင့္အေရးကုိ ေတာင္းဆုိရဲသူ ျဖစ္ေရး၊
– ရရွိလာေသာအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္
ႏုိင္သူျဖစ္ေရး၊
– တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္သိစိတ္ရွိေသာသူျဖစ္ေရးဆုိသည့္
အခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံျပီး အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမွဳေတြ
ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ Continue reading “(HRW)အစီရင္ခံစာရဲ႕တစ္ဘက္သတ္ဆန္ေနမွဳကုိ လက္မခံ 88 GENERATION PUBLIC RELATION”