HOT NEWS! CORAL ARAKAN: ဟန္ေညာင္ေ၀ ၏ အီးေမးလ္ တြင္ သူ႕အေနျဖင့္ ရခိုင္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေ၀းအတြက္ EBO က ပိုက္ဆံစိုက္ထုတ္ေပးႏိုင္သည္ ဟု ေဖာ္ျပထားENGLISH/BURMESE

အီးေမးလ္ပါ စာမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ နာမည္မ်ားကို ဖ်က္ထားပါသည္။

For your information, Leon (de Riedmatten) and I met with XXXXXX and XXX representatives in Yangon. We were in general agreement.

It would be good to have an Arakan meeting in Bangkok. EBO can fund and help organize it but we need a joint letter from the legitimate voice and decision makers of XXX, XXXX, AA, ALP, ANC, NUPA, and DPA, giving a short statement on why they want to meet and who should be invited. We can only fund leaders from the region – not from Europe or North America. We will take care of the logistics and the leaders can decide their own political agenda. If experts are needed, the leaders can request who they want or we can recommend experts if the leaders say what kind of experts they would like to have.

It might be best to have the meeting in November before or after the WGEC meeting and workshop.

Best regards – Harn

 

By Moe Chay, Thaung Kwre and Yu Thandar Khin

စစ္ေတြ ၊ ၁၉ ဇြန္န၀ါရီ ၂၀၁၃ ၊ Coral Arakan News ၊ [ သတင္း ]

ယူရိုဘားမား ေအာ့ဖစ္စ္ ၏ အႀကီးကဲျဖစ္သူ ဦးဟန္ေညာင္ေ၀ က Kristine Gould ဆိုသူ အမ်ိဳးသမီးအား ေပးပို႔ေသာ အီးေမးလ္တစ္ေစာင္ထဲတြင္ ယူရိုဘားမားေအာ့ဖစ္စ္ (EBO) အေနျဖင့္ ရခိုင္အစည္းအေ၀းအတြက္ ရံပံုေငြစိုက္ထုတ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

Coral Arakan News ထံသို႔ သတင္းရင္းျမစ္တစ္ခု က ေပးပို႔ေသာ အဆိုပါ အီးေမးလ္ တြင္ Arakan meeting (ရခိုင္အစည္းအေ၀း) ဟု သာ ေဖာ္ျပထားၿပီး၊ မည္သည့္ အစည္းအေ၀း ဟု တိတိက်က် ေဖာ္ျပထားျဖင္းမရွိေပ။ အစည္းအေ၀းကို ႏို၀င္ဘာလတြင္ လုပ္လွ်င္ ေကာင္းမည္ထင္ရသည္ ဟု သာ ေရးသားထားသည္။

ရခိုင္အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသား အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲ ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဖိတ္ၾကားစာမ်ား ၊ တက္ေရာက္မည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၏ စာရင္းတို႔မွာ ခိုး၀င္ဘဂၤါလီမ်ားအေရးကို ေရးသားတင္ျပသည့္ ကုလား ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ တစ္ခုတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္န၀ါရီလ (၁၇) ရက္ေန႔က တက္လာခဲ့သည္။

အဆိုပါအခ်က္အလက္မ်ား ကုလားဘက္မွ စတင္ ယိုထြက္လာျခင္းမွာ အစည္းအေ၀းကို တက္ေရာက္သူမ်ား ႏွင့္ စီစဥ္သူမ်ားထဲမွ ကုလားဘက္ျခမ္း ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိ ႏိုင္သည့္ ANC ၊ NUPA ႏွင့္ ဦးဟန္ေညာင္ေ၀ တို႔ ဘက္မွ သတင္းယိုစိမ့္ခဲ့ျဖင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ ဟု သံုးသပ္ၾကသည္။

ေဖာ္ျပပါ အီးေမးလ္မွာ ၿပီးခဲ့ေသာ ဇြန္န၀ါရီလ (၁၁) ရက္ မွ (၁၄) ရက္အထိက်င္းပခဲ့ေသာ ရခိုင္အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသား အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲကို ရည္ညႊန္းျခင္း မဟုတ္ပဲ ေရွ႕က အစည္းအေ၀းတစ္ခုကို ရည္ညႊန္းပံုရသည္။

ကုလားရံပုံေငြမ်ား ေနာက္ခံရွိသူ ဦးဟန္ေညာင္ေ၀ စီစဥ္ေပးခဲ့ေၾကာင္းကို တက္ေရာက္ သူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ႀကိဳသိခဲ့ၾကသည္ ဟု ျပင္ပ သံုးသပ္သူမ်ားက မွန္းဆၾကေသာ္လည္း အစည္းအေ၀းရလဒ္မွာ ကုလားမ်ား အလိုက် ျဖစ္မလာဘဲ၊ ေရွ႕ကက်င္းပခဲ့ေသာ ရေသ့ေတာင္ညီလာခံ ႏွင့္ ေတာင္ကုတ္ညီလာခံတို႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ရလဒ္မ်ားကို ေထာက္ခံေၾကာင္း ရခိုင္အမ်ိဳးသားအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ (ဇြန္န၀ါရီ ၁၁-၁၄) က ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

Léon de Riedmatten ဆိုသူမွာ Centre for Humanitarian Dialogue ေခၚ လွ်ိဳ႕၀ွက္ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းေရး အဖြဲ႕အစည္းငယ္ ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ ၁၉၉၉-ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၀၀-ခုႏွစ္ တို႔တြင္ ICRC ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရံုးခြဲအႀကီးအကဲ အျဖစ္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ဖူးသူျဖစ္သည္ဟု သတင္းေပးပို႔သူ မိုးေခ် က Coral Arakan အားေပးပို႔ေသာ စာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

( Coral Arakan News အတြက္ မိုးေခ် ၊ ေသာင္းၾကြယ္ ႏွင့္ ယုသႏၱာခင္ တို႔ ပူးေပါင္းေရးသားသည္။)

———-

http://coralarakan.com/?p=1479

428345_540824519270460_803732111_n

Union Election Commission has warned Rakhine Nationalities Development Party (RNDP) not to publish any “racist” article.

28.december 2012 credit EMG

The commission chairman summoned RNDP leaders to their office in the capital, Nay Pyi Taw, on Monday to convey the message, said sources.
The commission chief also demanded an explanation for publishing the pictures of Thida Htwe, who was allegedly killed by three Muslims on May 28 in Rakhine state, in a calendar and forbade the RNDP leaders to organise a ceremony to mark the anniversary of the fall of the Rakhine Empire on December 31, said Zaw Aye Maung, Rakhine National Affairs minister for Yangon Region.
RNDP chairman Dr. Aye Maung said the party would reconsider the use of racist language in their party newsletter.
He claimed that the calendar was intended to raise funds for a monastery named after Thida Htwe at the request of her parents.
Aye Maung said denied that December 31 would be celebrated by the party itself.
The party leaders have been warned of being prosecuted for failing to provide “formidable explanations” for their actions, said Zaw Aye Maung. “And the chairman accepted our explanations up to a certain extent.”
The two bouts of clashes in the Rakhine state in June and October left nearly 200 people killed and over 100,000 displaced.

Burma: Abbot of Shwe Zay De (Golden Pagoda) monastery in Sittwe rejects aid of World Food Programme (WFP)

Shwe_pagodadefeffefThe aid of World Food Programme (WFP) which is giving the provisions for the refugees in Arakan  State is rejected by the abbot of Shwe Zay De (Golden Pagoda) monastery in Sittwe where the victims live, on July (7) according by a person who closes to the abbot.

Why the abbot have rejected that is assuming the WFP gives more preference to Bengali than the Arakan people, however they help to account for the refugee in Arakan State.

“The Monasteries from Maung Taw also do not accept. It is good for doing that because they can comprehend. But it is not responsible for the Sittwe Branch. The UN have specified the Rohingya is the oppressed people in the world. We have to destroy first for that. The aware people must dare to explain at UN. Bangladesh said that Rohingya are not their nationality and they are also unacceptable. Why Myanmar don’t dare to say. It is not the same condition of the previous military administration. No need to afraid of the pressure of international countries. Now this happen is clear,” Ko Myo Thar Ki said.

The refugee camp in Maung Taw also has rejected the aid of WFP and other NGOs. Some NGOs help the Bengali by indirect way however they are saying support for the victims in Arakan State. There were the proofs that not help for the Arakan people although they were helping in repairing the roads and the building for Bengali. To consider that happen, the Arakan refugee camps are not accepting the aid from some NGOs.

There are over (400) victims in the camp of Shwe Zay De monastery in Sittwe. As the abbot rejected the aid from WFP yesterday evening, the aid have been taken from the monastery after arriving.