*ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ပုံရိပ္ပါ ေငြစကၠဴမ်ား ထုတ္ေ၀မည္*-Gen Aung San image to appear on Burmese banknotes

*ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ပုံရိပ္ပါ ေငြစကၠဴမ်ား ထုတ္ေ၀မည္*
****************************************

သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရအေနနဲ႕ ေနာက္ထပ္ ထုတ္ေ၀မယ့္ ေငြစကၠဴေတြမွာ အမ်ဴိးသားေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပုံနဲ႕ ထုတ္ေ၀မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ ဒုဥကၠဌ ေဒၚခင္ေစာေ၀က ယေန႕ လႊတ္ေတာ္က တရား၀င္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

credet>>>Red Star New

BANKNOTE GEN.AUNG
BANKNOTE GEN.AUNG SAN