BURMA MYANMAR: စစ္ေတြ ၊ ၀၄ ဧၿပီလ ၂၀၁၄ ၊ Coral Arakan News

Than Tun Than

ေမာင္ေတာ ႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ မွ
ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၂ ေယာက္
ဂ်ာဟင္းကီးရ္ ႏွင့္ ေဘာ္႐ွီးအာမတ္ တို႔
အာဏာပိုင္တို႔တြင္ ခ်ည္းကပ္ၿပီး
လူမ်ိဳးအမည္ မူဆလင္ ဟု ေရးသြင္းေပးရန္ ႀကိဳးစားေနၾကေၾကာင္း သိ႐ွိရသည္ ။
သူတို႔၏ မိသားစု ႏွစ္ခုစလံုးက ရိုဟင္ဂ်ာ ုဟု ေျပာၾကေသာေၾကာင့္ မရာမမ်ား သန္းေခါင္စာရင္းမေကာက္ခဲ့ရဘဲ ျပန္ုလွည့္လာၾကသည္ ။ ုေမာင္ေတာၿမိဳ႕
သန္းေခါင္စာရင္း အထူးသတင္း

 

စစ္ေတြ ၊ ၀၄ ဧၿပီလ ၂၀၁၄ ၊ Coral Arakan News ၊ [ သတင္း ]

 

1781136_225343504330823_874498699_o1965596_225343560997484_1779103271_o

ရိုဟင္ဂ်ာ ဟု မိမိကိုယ္ကို ေၾကျငာသူမ်ားအား ဆက္လက္ ေမးျမန္းျခင္းမျပဳဘဲ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ မွတ္တန္းတင္ျခင္းမျပဳရန္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခါစကာလက က်င့္သံုးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ယေန႔မနက္ပိုင္းမွစ၍ ထိုသူမ်ားအား လူမ်ိဳးစာတိုင္တြင္ 914 ဟု မွတ္သားကာ က်န္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား အျပည့္အစံု ဆက္လက္မွတ္တမ္းတင္ၾကရန္ စာရင္းေကာက္မ်ား ႏွင့္ စာရင္းစစ္ မ်ားအား ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္းသိရသည္။

ဤသည္မွာ ရိုဟင္ဂ်ာ ဟု မိမိကိုယ္ကို ေၾကျငာသူမ်ားအား စာရင္းမေကာက္ဘဲ ခ်န္ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရဘက္မွ တရား၀င္ ေျပာဆိုမႈမ်ားထြက္လာၿပီးေနာက္ ယင္းမူမ်ား စတင္းယိမ္းယိုင္လာေၾကာင္း ပထမဦးဆံုး လကၡဏာျဖစ္သည္။
ထိုကဲ့သို႔ အျပည့္အစံုစာရင္းေကာက္ယူၿပီးေနာက္ လူမ်ိဴးစာတိုင္တြင္ 914 ေရးသြင္းၿပီး ကြက္လပ္ျဖစ္ေနသူမ်ား၏ လူဦးေရကို ရိုဟင္ဂ်ာဦးေရ ျဖစ္သည္ ဟု UNFPA မွ တစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အ၀န္းမွ သိရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းတို႔အတြက္ ကိုယ္ဖိရင္ဖိ ကူညီမႈမ်ားကို စနစ္တက် မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ကို ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ယေန႔မွစ၍ ႏိုင္ငံျခားသားပညာရွင္ေလးဦး သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အတူ လိုက္ပါၾကည့္ရႈမည္ဆိုေသာ သတင္းထြက္လာၿပီးေနာက္ စာရင္းေကာက္မ်ား ႏွင့္ စာရင္းစစ္မ်ားအား ဤညႊန္ၾကားခ်က္ကို အစိုးရက Continue reading “BURMA MYANMAR: စစ္ေတြ ၊ ၀၄ ဧၿပီလ ၂၀၁၄ ၊ Coral Arakan News”

BURMA MYANMAR: “All need to keep a watchful eye on those who refuse to be registered as “Bengali”

“All need to keep a watchful eye on those who want to take advantages over the census-taking process,” said Vice President Nyan Tun, during his visit to Sittway in Rakhine State on March 30.
Participation of all in the process of census-taking would achieve success, he added.
The nation-wide census covers 41 questions including 20 questions to be replied by everybody.

683F153A-293F-44FB-AB14-5E0CB35160A5_w640_r1_s_cx0_cy3_cw010003890_676025445787265_2061333242_n
“Some people say to register their races name as ‘Rohingya’ in the census-taking process in Yangon and other regions including Rakhine State,” according to the department of immigration and population.
“Some ask the question of why the term “Rohingya” is not registered in the census. We are facing similar cases in Yangon as well as in Rakhine State. Some people from four corners of the country asked the question of why the collectors no longer collect the facts and figures of the family if they say their race name is “Rohingya”. There is no “Rohingya” in our country. With respect to it, we have already received an order from our heads to do so,” replied a staff from the Ministry of Immigration and Population via a hot line No.1840 opened for census information.
“Till now, we do not face any hindrances in the census-taking process, said Win Myaing from Rakhine State Information Committee, adding: “We will not take census if some Bengalis say they are “Rohingya”. No need to give the protections to the collectors for the regions where the national races live. The full security for the regions Bengalis live in is needed. Continue reading “BURMA MYANMAR: “All need to keep a watchful eye on those who refuse to be registered as “Bengali””

ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴး ဘန္ကီမြန္း စာမ်ားမ်ားဖတ္ဖိုလိုအပ္.._Bangali is not Rohinja but Bangali- U THAR BAN-burmese/english

208497_558725097517301_1995972986_n
ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴး ဘန္ကီမြန္း စာမ်ားမ်ားဖတ္ဖိုလိုအပ္..ဘဂၤလီဟာ ဘဂၤါလီပဲ ရိုဟင္ဂ်ာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး
ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴး ဘန္ကီမြန္းက ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္တြင္ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ားကို ရိုဟင္ဂ်ာဟု သံုးႏႈန္းျပီး ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ေပးရန္ ေျပာၾကားခ်က္ကို ဦးသာဗန္း (ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (နာယက)) က ဘဂၤါလီသည္ ဘဂၤါလီသာျဖစ္ျပီး ရိုဟင္ဂ်ာျဖစ္
မလာႏိုင္ေၾကာင္း တံု႕ျပန္ေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။“ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႕ ဘဂၤါလီကို အသိအမွတ္ျပဳတာ လက္ခံတယ္။ ရိုဟင္ဂ်ာကို အသိအမွတ္ျပဳတာကို လက္မခံဘူး။ ဒါဟာ
လုပ္ဇာတ္ပဲလို႕ေျပာခ်င္တယ္။ ဒီဘဂၤါလီေတြဟာ ျမန္မာျပည္လြပ္လပ္ေရးမရခင္ကတည္း က ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္နဲ႕
ရေသ့ေတာင္ နယ္ေျမေတြကို အေရွ႕ပါကစၥတန္ထဲမွာ ထည့္သြင္းရမယ္္ဆိုျပီးအေရွ႕ပါကစၥတန္ေခါင္းေဆာင္ အလီဂ်န္နားကို
သြားေတြ႕ျပီး ေျပာၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ အလီဂ်န္နားက လက္မခံခဲ့ဘူး။ ဒါဟာ ဗမာပိုင္နက္ ဗမာေတြပဲ အုပ္စိုးရမယ္လို႕ေျပာခဲ့တယ္။
အမွန္က ဘဂၤါလီေတြက ရခိုင္မ်ိဳးေႏြေတြနဲ႕ ဘာမွမဆိုင္ဘူး။ ဗမာျပည္ကို ပထမ အဂၤလိပ္ျမန္မာ စစ္ပြဲျပီးေတာ့ ဗမာျပည္ကို
သိမ္းယူခဲ့တယ္။အဲဒီအခ်ိန္မွာ လယ္ယာေျမေတြမွာ လုပ္ကိုင္ဖို႕အတြက္ ဘဂၤါလီေတြကို ဘဂၤလားနယ္ထဲကေန ေခၚလာခဲ့တာ၊
ဗမာျပည္မွာ အလုပ္လုပ္ခိုင္းခဲ့တာပဲ။ သူတို႕က ယာယီလာလုပ္တာ။ သူတို႕ဟာ ႏိုင္ငံျခားသားဘဲ။ ဘဂၤလီေတြဟာ
တိုင္းရင္းသားမဟုတ္ဘူး။ ဘဂၤါလီလို႕ သူတို႕လူမ်ိဳးကိုေခၚတာ အသိမွတ္ျပဳတယ္။ ဘဂၤါလီနဲ႕ပတ္သက္လို႕ ဖြဲ႕စည္းပံု (၄၇)
မွာေရာ (၇၄) မွာေရာ ေနာက္ဆံုး ၂၀၀၈ မွာေရာ အဲ့ဒါေတြပါထားတာပဲ။ ေနာက္ဆံုးလူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးနဲ႕ ျပည္သူ႕အင္အားဌာနမွာ
တိက်ျပတ္သားတဲ့ ဥပေဒေတြ ရွိတာပဲ။

အထူးသျဖင့္ ၁၉၈၂ ဥပေဒဟာ ဒီလူေတြအတြက္ ပိုင္းျခားထားတဲ့ ဥပေဒပဲ။ ဘဂၤါလီ
အျဖစ္လက္ခံတာကလည္း ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ေနလာၾကလို႕ လက္ခံတာ။ လြပ္လပ္ေရးမရခင္ကတည္းက သူတို႕ဟာ မူဂ်ာဟိုက္
ဆိုျပီးေတာ္လွန္ၾကတာပဲ။ သူတို႕ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က ပါကစၥတန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းဖို႕ပဲ။ ပါကစၥတန္နဲ႕ ေပါင္းစည္းေရးပဲ။ သူတို႕ေတြဟာ
အဲဒီတုန္းက အတိက ေၾကြးေၾကာ္ ခဲ့တာ “ ပါကစၥတန္ အဓြန္ရွည္ပါေစ” လို႕ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ၾကတာ။ မႈဂ်ာဟိုက္ကို ျမန္မာ
အစိုးရအေနနဲ႕ အမ်ားၾကီး ခုခံတိုက္ခိုက္ခဲ့ရတယ္။ ၁၉၅၈ မွာေတာ့ ဒီလူေတြလက္နက္ခ်လာခဲ့တယ္။ အဲဒီမတိုင္ခင္မွာ သူတို႕ကို
သူတို႕ ရိုဟင္ဂ်ာလို႕ ေၾကြးေၾကာ္ ခဲ့ၾကတယ္။ ဒီဘဂၤါလီေတြဟာ မႈဂ်ာဟိုက္လို႕ ေျပာင္းတယ္။

မႈဂ်ာဟိုက္ကေန ရိုဟင္ဂ်ာလို႕
ေၾကြးေၾကာ္ၾကတာ။ ဒါေတြဟာ မတရားတဲ့လုပ္ရပ္ပဲ။ သမိုင္းမွာ မရွိဒါကို လုပ္တာဘဲ။ သမိုင္းအစဥ္ အလာကိုျပန္ၾကည့္ၾကပါ။
ျမန္မာ့ သမိုင္း၊ ရခိုင္သမိုင္း၊ ကမၻာ သမိုင္းမွာ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတာမွ မရွိပဲ။ ဒါဟာလုပ္ၾကံတဲ့ ဇာတ္လမ္းပဲ။ ရိုဟင္ဂ်ာကိုလံုး၀လက္မခံဘူး။
ဘက္ကီမြန္းက ႏိုင္ငံတကာေခါင္းေဆာင္လုပ္ ျပီးေတာ့ စာမ်ားမ်ားမဖတ္ေတာ့ မသိတာပဲလို႕ ေျပာခ်င္တယ္။ ဟုတ္တယ္ေလ။
သူစာမွ မဖတ္ပဲ။ ႏိုင္ငံတကာ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေနတာက ျဖစ္ေနတာပဲ။ ျမန္မာ့အေရးကို ဂဃ နဏ သိရင္ ရိုဟင္ဂ်ာလို႕ဘယ္ေျပာမလဲ။
သူ ေျပာသင့္တာက ဘဂၤါလီကို ဘဂၤါလီလိုပဲ ေျပာသင့္တယ္” ဟု အဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္က တ႔ုံျပန္ ေျပာၾကားပါသည္။

Bangali is not Rohinja but Bangali
All due to speech by United Nations Secretary Ban Ki Moon on 10th, July such that RohinJa should be nationality
of Myanmar. Rakine Democracy Party’s Principal U Thar Ban reject Ban Ki Moon’s usage mentioned RohinJa in
his speech instead of Bangali.

I accept that regarding Bangali but nor Rohinjar because it is just a fabricate. Those who are Bangali met with Continue reading “ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴး ဘန္ကီမြန္း စာမ်ားမ်ားဖတ္ဖိုလိုအပ္.._Bangali is not Rohinja but Bangali- U THAR BAN-burmese/english”