U WIRA THU “ဦးဝီရသူ၏ လပြတၱာတရားပြဲ ပ်က္ျပန္” 11.APRIL 2013 -Intelligence reports

According to the Intelligence reports, Islamic extremist terrorists are plotting to assassinate our Burma’s beloved leader and living legend martyr Buddhist Monk Venerable U Wirathu. If they do so — it is not only committing heinous crime on Burmese Buddhist Monk but also it is the act of declaring war on Buddhists and Buddhism. It is our duty to protect Sayardaw U Wirathu.
ယခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ၊ သႀကၤန္အၿပီးတြင္ က်င္းပမည့္ ဧရာဝတီတုိင္း၊ လပြတၱာၿမဳိ႕တရားပြဲကုိ ဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက စာထုတ္၍တားျမစ္ရာတြင္ လံုၿခဳံေရးအေၾကာင္းျပခဲ့သည္ကုိ ေအာက္ပါအမိန္႔စာအရ သိရပါသည္။ျမဳိ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန
လပြတၱာျမဳိ႕
စာအမွတ္- ၅/ ၂- ၅၇/ဦး ၆/ မနအ (လပတ)
ရက္စြဲ- ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ (၃)ရက္
သို႔
ျမဳိ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔၊ လပြတၱာျမိဳ႕နယ္၊ ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ျပင္စလူျမဳိ႕နယ္ခြဲ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး (အားလုံး)၊
ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံး၊ လပြတၱာျမဳိ႕နယ္
အေၾကာင္းအရာ- တရားပြဲက်င္းပျပဳလုပ္သည့္ကိစၥ
ရည္ညြန္းခ်က္- လပြတၱာခရိုင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏ (၁-၄-၂၀၁၃)ရက္စြဲပါ
ေၾကးနန္းအမွတ္ ၊၁ ဦး ၆။ယ။
၁။ နယ္လည့္တရားေဟာေနသည့္ ဝိစိတၱာဘိဝံသ (ဝီရသူ) (ခ) ဝင္းခိုင္းဦး၏ ေနာင္ျပဳပ္လုပ္မည့္ တရားပြဲမ်ားသို႔ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္အစြန္းေရာက္မ်ားမွ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းၾကီးဝတ္ျဖင့္ အသြင္ယူ၍ တရားနာလာေရာက္ျခင္း၊ လွ်ဳိ႕ဝွက္ယူေဆာင္လာေသာလက္နက္မ်ားျဖင့္ ဝီရသူအား လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဟု သတင္းရရွိသျဖင့္ ဝိစိတၱာဘိဝံသ (ဝီရသူ) (ခ) ဝင္းခိုင္ဦး အပါအဝင္ တရားနာပရိသတ္မ်ား အသက္အႏၲရာယ္အတြက္ စိုးရိမ္ရမႈေၾကာင့္ တရားပြဲမ်ားအား ရပ္ဆိုင္းထားရန္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔မွ ညြန္ၾကားလာေၾကာင္း လပြတၱာခရိုင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ အထက္ရည္ညြန္းပါေၾကးနန္းျဖင့္ ထပ္ဆင့္အေၾကာင္းၾကားလာပါသည္။
၂။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ မိမိျမဳိ႕နယ္ခြဲ၊ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း အထက္ေဖာ္ျပပါသတင္းအေပၚ သိရွိလိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားရန္ အေၾကာင္းၾကားပါသည္။
ျမဳိ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး
(ဘိုဘိုမင္းသိုက္၊ ပ/၄၇၉၉)
မိတၱဴကို
ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ခရိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ လပြတၱာျမဳိ႕ ျမဳိ႕နယ္သာသနာေရးမွဴး၊ ျမဳိ႕နယ္သာသနာ ေရးမွဴးရုံး၊ လပြတၱာျမဳိ႕၊ ဥကၠ႒ဆရာေတာ္၊ ျမဳိ႕နယ္သံဃနာယကအဖြဲ႔ (ေရႊက်င္/သုဓမၼာ)၊ လပြတၱာျမဳိ႕ လက္ခံစာတြဲ
ေမွ်ာစာတြဲ၄င္းတရားပြဲကုိ လယ္သမားအဖြဲ႔အစည္းက တာဝန္ယူက်င္းပျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ မူဆလင္မ်ားက အမွန္တကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းလုိ၍ ပင့္ဖိတ္ခုိင္းေၾကာင္း၊ မူဆလင္မ်ားကုိယ္တုိင္ တရားနာယူၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်င္းပသူမ်ားက ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
315062_246807042129478_822170795_n

BURMA_THAILAND: Hsarm PU, a Shan arrested in Tachilek, had confessed that his assignment was to assassinate former PM Thaksin Shinawatra during his visit to the border city

UPDATE :Alleged gunman Hsarm Pu (earlier written erroneously as Hsarm Wu and Hsarm Boon) is a Kieo (wonton soup) seller going from one place to another in a hand cart in Tachilek, according to a businessman working in the city. “He said he used to work for a Wa paw liang (financier) when he was in Mongla and Mongphen,” he told SHAN. “I don’t know whether he was ever trained in weapons or if he used to be in the UWSA. But if he were a gunman, why was he selling Kieo to make a living? It doesn’t make sense.” (SHAN)
  • Hsarm Boon, a Shan arrested in Tachilek, had confessed that his assignment was to assassinate former PM Thaksin Shinawatra during his visit to the border city, according to Deputy PM Chalerm Yubamroong. The suspected mastermind is a retired general whose name begins with a “P”. (Agencies)
  • 4 November 2012
    Pol Gen Pongsapat Pongcharoen, Secretary General of Thailand’s Office of Narcotics Control Board (ONCB), discloses during his visit to Thonburi that he was be visiting Burma to meet with his counterparts to discuss cooperation against drugs. (ASTV)