AHRDO ၏ အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္တာ ရခုိင္ျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ေတြ႕ဆုံ

AHRDO ၏ အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္တာ ရခုိင္ျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ေတြ႕ဆုံ

မုိးေဇာ္ (သတင္း)

1393398_213273395510861_836209982_n

ရခုိင္လူ႔ အခြင့္အေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႕ (AHRDO) ၏ အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္တာ ဦးေအာင္မင္းဦး ရခုိင္ျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးကာ ရခုိင္ျပည္၏ အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ ရင္ဆုိင္ရမည့္အေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ လက္ရွိတြင္ ခက္ခဲစြာ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ အေျခအေနမ်ား၊ မျဖစ္မေန ရင္ဆုိင္ျဖတ္သန္းေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားတုိ႔ကုိ ေဆြးေႏြးခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

AHRDO ၏ ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခစုိက္ၿပီး အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္တာ ျဖစ္ေသာ ဦးေအာင္မင္းဦးမွာ ရခုိင္ျပည္ကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၁၂ ကေန ၂၉ ရက္ေန႔ထိ ၂ ပတ္ေက်ာ္ၾကာ ခရီးစဥ္အျဖစ္ ေရာက္ရွိလာခ့ဲၿပီး ၎င္းမွာ AHRDO ၏ မူ၀ါဒမ်ား၊ ေရွးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ အဖြဲ႕၏ လက္ရွိရင္ဆုိင္ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားကုိ ေဒသခံျပည္သူ လူထုထံ ခ်ျပျခင္းႏွင့္ ရခုိင္ျပည္၏ အနာဂတ္အေရးကုိ ယခုထက္မက ပုိမုိျပည့္စုံလွပေသာ အေနအထားျဖစ္ေအာင္ ေဒသခံ ရခုိင္ျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည့္အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကၿပီး ေဒသရွိ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ရခုိင္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ရခုိင္ႏုိင္ငံေရး ၀ါရင့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားအေနျဖင့္လည္း ရခုိင္လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ ပူးေပါင္းလက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီခ့ဲၾကေၾကာင္း ဦးေအာင္မင္းဦးက ဆုိသည္။

ဦးေအာင္မင္းဦးသည္ ယခုဒုတိယအႀကိမ္တြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕၊ မင္းျပားၿမိဳ႕၊ ပုဏၰားကြၽန္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕တုိ႔ကုိ သြားေရာက္ခ့ဲၿပီး အဆုိပါ ေဒသတုိ႔၏ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈဘ၀မ်ားကုိ ေလ့လာခြင့္ရရွိေၾကာင္း၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကလည္း သူတုိ႔၏ ေနစဥ္ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ လူမႈဘ၀အခက္အခဲမ်ားကုိ တင္ျပေျပာဆုိခ့ဲၾကသည္ဟု ၎င္းကေျပာသည္။ Continue reading “AHRDO ၏ အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္တာ ရခုိင္ျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ေတြ႕ဆုံ”

ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္၊ေလွ်ာက္ထားခြင့္၊ပ်က္ပ်ယ္ျခင္းဥပေဒအားေလ့လာၾကည့္ျခင္းARAKAN TIMES

ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္၊ေလွ်ာက္ထားခြင့္၊ပ်က္ပ်ယ္ျခင္းဥပေဒအားေလ့လာၾကည့္ျခင္း

Mmt (ေဆာင္းပါး)
Myanmar-Constitution

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ အေျခခံဥပေဒေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိေပသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာဥပေဒမ်ားသည္ ျပင္းထန္၍ျပည္သူမ်ား သေဘာတူရန္ခက္ခဲသျဖင့္ လက္မခံႏိုင္သကဲ့သို႔ အခ်ိဳ႕ေသာဥပေဒမ်ားသည္ ျပည္သူအမ်ားလက္ခံက်င့္သံုးသျဖင့္ ေရွးကာလမွ ယေန႔အထိ တိုင္အသံုးျပဳေနဆဲျဖစ္သည္ကုိ ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ- အေရးေပၚစီမံမႈ အက္ဥပေဒသည္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ ယခင္ကျပဌာန္းထားျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎ဥပေဒအား ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ ဖ်က္သိမ္းျခင္းမရွိေသးသျဖင့္ ယေန႔အထိတိုင္ အာဏာတည္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ၎ဥပေဒအား ဖ်က္သိမ္းရင္ လြတ္ေတာ္တြင္ အဆိုတင္သြင္းေနၾကေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္ျခင္းမရွိေသးသည္ကုိ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ စာအုပ္မ်က္ႏွာဖုံး။ (ဓါတ္ပုံ- အင္တာနက္)၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ စာအုပ္မ်က္ႏွာဖုံး။ (ဓါတ္ပုံ- အင္တာနက္)

အခုျဖစ္ေနတဲ့ ဘဂၤါလီကိစၥမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူ႔အခြင့္အေရးမရွိဘူး ဘာျဖစ္တယ္ညာ ျဖစ္တယ္ဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လည္း ျပန္လွန္ေလ့လာၾကည့္ေလေတာ့ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္(၄)ဆိုတာကို ေတြ႕တယ္။ အဲဒီဥပေဒရဲ႕ အပို္ဒ္(၁)တြင္ ၎ဥပေဒအား ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒဟုေခၚတြင္သည္လို႔ ေရးထားတာေတြ႔ရပါတယ္။ အထဲမွာပါတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြဟာျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္၊ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္ေလွ်ာက္ထားပိုင္ခြင့္၊ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္မွရပ္စဲျခင္းတို႔ပါဝင္တဲ့အတြက္အခုျဖစ္ေနတဲ့ဘဂၤါလီအေရးအခင္း မွာအမ်ားႀကီး အေထာက္အကူျဖစ္မယ္လို႔ ယူဆလို႔ ေလာ့လာၾကည့္ပါတယ္။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္က ျပဌာန္းထားတဲ့အတြက္ အေျခခံဥပေဒတြင္ ဖ်က္သိမ္းျခင္း မရွိခဲ့သလို၊ ယခုလႊတ္ေတာ္မွာလည္း ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္းမရွိတဲ့အတြက္ အဲဒီဥပေဒဟာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု ဥပေဒအခန္း(၁၄) ကူးေျပာင္းေရးကာလ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ပုဒ္မ ၄၄၆၊ ၄၄၇ အရ ဆက္လက္ အာဏာတည္ေနပါတယ္။ အကယ္၍ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို လက္မခံသူမ်ား အတြက္လည္း ၎ဥပေဒဟာ ပင္ကိုပကတိအတုိင္းကို အာဏာတည္ေနဆဲပါပဲ။

စၿပီးေတာ့ ရွင္းလင္းမယ္ဆိုရင္ အဲဒီဥပေဒရဲ႕ ေနာက္ဆံုးအပိုဒ္ကိုပဲ အရင္ထုတ္ႏႈတ္တင္ျပပါရေစ။ မလုိလားအပ္တဲ့ အျငင္းပြားမႈေတြ မျဖစ္ေစခ်င္တဲ့အတြက္လည္း ပါပါတယ္။ ၎ဥပေဒ၏ အခန္း(၈) အေထြေထြ၏အပိုဒ္ခြဲ(က)ႏွင့္(ခ) ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္(ေရြးခ်ယ္ေရး) အက္ဥပေဒ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ အက္ဥပေဒမ်ားအား ယခုဥပေဒျဖင့္ ႐ုတ္သိမ္းလိုက္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သို႔ျဖစ္သည့္အတြက္ ယခင္ရွိခဲ့သည့္ ဥပေဒမ်ားအစား ယခုအာဏာ သက္ဝင္ေနသည့္ ဥပေဒျဖင့္သာ ဆက္လက္ေျဖရွင္း ေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ Continue reading “ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္၊ေလွ်ာက္ထားခြင့္၊ပ်က္ပ်ယ္ျခင္းဥပေဒအားေလ့လာၾကည့္ျခင္းARAKAN TIMES”

ARAKAN TIMES: မေလးရွားေရာက္ ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ား UNHCR ၏ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကုိ ခံေနရ

မေလးရွားေရာက္ ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ား UNHCR ၏ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကုိ ခံေနရ

မုိးေဇာ္ (သတင္း)

မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ ဒုကၡေရာက္ေနၾကေသာ ျမန္မာတုိင္းရင္းသားမ်ားကုိ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး (UNHCR) မွ မေလးတြင္ ေနထုိင္ခြင့္အတြက္ UN ကဒ္ ထုတ္ေပးေသာ္လည္း ဗမာလူမ်ိဳးႏွင့္ အခြင့္အေရး တန္းတူဟုဆုိကာ ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ားကုိ UN ကဒ္ထုတ္မေပးဘဲ သီးသန္႔ ခြဲျခားဆက္ဆံေနေၾကာင္း ရခုိင့္အေရး လႈပ္ရွားေနၾကသူမ်ားမွ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။

UNHCR ႐ုံးမွ ၾသဂုတ္လ ဒုတိယအပတ္အတြင္းက မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားကုိ UN ကဒ္ထုတ္ေပးမည္ဟု ေၾကညာခ့ဲၿပီး ယင္းအထဲတြင္ ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ား ပါမလာေၾကာင္း၊ UN ကဒ္မ်ားကုိ ယခုလ ၂ ရက္ေန႔မွစ၍ ထုတ္ေပးေနၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ားမွာ UN ကဒ္ ရရွိျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ UN ကဒ္ေလွ်ာက္ထားေသာ ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ားမွာ ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး မေလးမွာ ေရာက္ရွိေနသည့္ ရခုိင္အားလုံးမွာ ၆၀၀၀၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

UN ကဒ္ မရရွိေသာ ရခုိင္အမ်ိဳးသားတစ္ဦးျဖစ္သူ မ်ိဳးရခုိင္ က ” မေလးရွားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံက တုိင္းရင္းသားေတြအားလုံးကုိ UN ကဒ္ ေပးမယ္ဆုိၿပီးေတာ့ UNHCR က ေၾကညာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေၾကညာစာတမ္း ထြက္လာတ့ဲ အခ်ိန္မွာ ရခုိင္မပါလာဘဲ ရခုိင္ကုိ လူမ်ိဳးႀကီးဆုိၿပီး ဗမာလူမ်ိဳးနဲ႔ တန္းတူဆုိၿပီးေတာ့ ခြဲျခားထားပါတယ္။ အစုိးရနဲ႔ တန္းတူျဖစ္တယ္။ အဓိကေတာ့ ရခုိင္ေတြဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အဖိႏွိပ္ခံ မဟုတ္ဘူးေပါ့။ ဗမာနဲ႔တန္းတူ လူမ်ိဳးႀကီးအထဲမွာ ထားပါတယ္။ အဲဒီလုိ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ UNHCR က ခြဲျခားပါတယ္။ ” ဟု ေျပာသည္။

ဗမာလူမ်ိဳးကုိ UNHCR က ကဒ္ထုတ္မေပးရေသာ အေၾကာင္းရင္းမွာ ” ဗမာဟာ လူမ်ိဳးႀကီးျဖစ္တယ္။ အခုျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာဟာ ဗမာလူမ်ိဳးျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဗမာဟာ ဖိႏွိပ္ခံမဟုတ္တ့ဲ လူမ်ိဳးျဖစ္တယ္။ က်န္တုိင္းရင္းသားေတြက ဖိႏွိပ္ခံလူမ်ိဳးေတြျဖစ္တယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံထဲမွာ ဗမာလူမ်ိဳးဟာ အခြင့္အေရး အမ်ားႀကီး ရတယ္လုိ႔ UNHCR က သတ္မွတ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိပဲ ရခုိင္ေတြဟာ ဖိႏွိပ္ခံ လူမ်ိဳးမဟုတ္ဘူးဆုိၿပီးေတာ့ ဗမာနဲ႔ တန္းတူထားပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ရခုိင္ေတြဟာ စစ္အစုိးရ အဆက္ဆက္ ယခုအခ်ိန္ထိေပါ့ေနာ္ ဖိႏွိပ္ခံ ဘ၀ပါပဲ။ ဥပမာ – ေရနံနဲ႔ ေရႊသေဘာ၀ ဓါတ္ေငြ စီမံကိန္းကိစၥေတြမွာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရတာေတြ၊ ေျမယာအသိမ္းခံေနရတာေတြ၊ ေနာက္ တျခားလူမႈေရးေပါ့ေနာ္ ကိစၥေတြမွာ ဖိႏွိပ္ခံေနရတာေတြကုိ သူတုိ႔က မသိဘူး။ ” ဟု ၄င္းကဆုိသည္။

UNHCR မွ ဒုကၡသည္မ်ားအေပၚမွာ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မရွိဘူးဟု တရား၀င္ ေၾကညာထားေသာ္လည္း ယခုလုိ ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ားအေပၚမွာ ခြဲျခားဆက္ဆံ လုိက္ျခင္းကုိ ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ားက ေက်နပ္မႈမရွိေသာေၾကာင့္ မေလးရွားေရာက္ ရခုိင္ေက်ာင္းသားမ်ား အပါအ၀င္ UN ကဒ္မရရွိေသာ လူတခ်ိဳ႕ႏွင့္ ရခုိင့္အေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသူမ်ားမွ စုေပါင္းကာ လူေပါင္း ၁၀၀၀၀ ခန္႔က လက္ရွိ ခံစားေနရေသာ အခက္အခဲဒုကၡမ်ားကုိ သိရွိေစရန္ UNHCR ႐ုံးကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာႏွင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုိမ်ိဳးရခုိင္က ေျပာသည္။

” ဆႏၵေဖာ္ထုတ္တ့ဲအခါမွာ က်ေနာ္တုိ႔ ေတာင္းဆုိသြားမွာကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ရခုိင္ျပည္မွာ ေရနံေရႊသဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႔ထုတ္ယူတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေျမယာသိမ္းတာေတြ၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရတာေတြ၊ UNHCR ႐ုံးကလည္း ဒုကၡသည္အေပၚမွာ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မရွိဘူးဆုိၿပီးေတာ့ ဒီမွာ တရား၀င္ ေၾကညာထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႔က ဘာေၾကာင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံရတာလဲ ဆုိတာကုိ ေမးမယ္။ ၿပီးေတာ့ မေလးရွားမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတ့ဲ ရခုိင္လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ဒုကၡေရာက္ေနၾကတ့ဲ ပုံေတြကုိ တင္ျပသြားမယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ရခုိင္ေတြကလည္း UNHCR က ခြဲျခားဆက္ဆံလုိက္တ့ဲအတြက္ တအားႀကီး စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေနၾကတယ္။ ” ဟု ၄င္းက ဆုိသည္။

မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွစ၍ UN ကဒ္ထုတ္ေပးကာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ရခုိင္ကလြဲၿပီး က်န္တုိင္းရင္းသားမ်ား ရရွိခ့ဲေၾကာင္း၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ UN ကဒ္ထပ္ေပးေသာအခါ ရခုိင္လူမ်ိဳးမွာ ယခုလုိမ်ိဳး ခြဲျခားဆက္ဆံခံရၿပီး ယင္းအခ်ိန္က ဆႏၵျပေတာင္းဆုိေသာေၾကာင့္ ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ ရရွိခ့ဲေၾကာင္း၊ UNHCR မွ ဒုကၡသည္မ်ားအား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အထိ ကဒ္ထုတ္ေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

http://www.arakantimes.net/burmese/index.php/2013-03-09-12-22-21/588-unhcr

1240616_156724407859400_902345894_n

QUINTANA VISIT:GET OUT!_မစၥတာ ကင္တားနားကုိ စစ္ေတြတြင္ ေဒသခံ ၂၀ ေက်ာ္ဆႏၵျပႀကိဳဆုိARAKAN TIMES_RSV

1009854_10201213231787063_879442479_n

photo credit to စိုင္းထြန္းေအာင္

photo credit to စိုင္းထြန္းေအာင္
photo credit to စိုင္းထြန္းေအာင္

 

လူအခြင့္အေရးလို႔ေျပာရင္ မူရင္းေဒသခံ ရခိုင္လူမ်ဳိးေတြကလည္း လူေတြပါ အဲဒီရခိုင္ေတြရဲ႔ လူအခြင့္အေရးကို
ထည့္သြင္းေျပာၾကားျခင္း မရွိဘဲနဲ႔ ဘဂၤါလီကိစၥကိုပဲေျပာေနမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ကင္တားနားရဲ႔ (Mission) ဟာ က်ေတာ္တို႔
ျပန္ျပီးေတာ့ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာလိမ့္မယ္။ အဲဒီေတာ့နိုင္ငံသား ဥပေဒနဲ႔ ပတ္သတ္လို႔ေျပာရင္ နိုင္ငံတကာမွာ နိုင္ငံသား
ဥပေဒအားလုံးဟာ တစ္ထပ္တည္း တစ္တန္းတစ္စားထဲ မဟုတ္ပါဘူး။ နိုင္ငံအသီးသီးရဲ႔လိုအပ္ခ်က္ နိုင္ငံအသီးသီးရဲ႔ လုံျခဳံေရးအရ
နိုင္ငံသား ဥပေဒကို ျပဌာန္းၾကတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အဲဒါဟာ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံရဲ႔ ျပည္တြင္းေရးကိစၥသာျဖစ္တယ္။ အဲဒီ နိုင္ငံမွာ
ေနတဲ့ နိုင္ငံသားေတြကသာ ဆုံးျဖတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
If Mentioning human walfare, Those regional tribes; Rakhine,are human, too not issused Those rakhine people’s
human walfare,Only keep on repeating about the Bangali by (khintanar’s mission) are coming as a Question
derived from us.thus, there are not the same or the standard of nationalitie’s constitution at international mandate.
If speaking linked to international constitution. That constitution is just a nation’s internal case by
what it was coded as the nation’s need and nation’s security so, the people lived in that nation must make it up.
www.alodawpyei.org

1098107_10201220662452825_470924753_n

– Stop Discrimination Against Arakanese. (ရခိုင္ျပည္သူေတြကိုခြဲျခားဆက္ဆံတာကိုရပ္တန္႔ပါ။)

– Respect the President’s Decision. (သမၼတၾကီးရဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကိုေလးစားပါ။)

– Stop Being Unjudgement. (တရားမမွ်တမူကို ရပ္တန္႔ပါ။)

– UN Itself the Human Rights Violater. (UN သည္လည္း လူအခြင့္အေရးခ်ဴိးေဖာက္သူသာျဖစ္သည္။)

– Don’t Bring Terrorism to Our Land. (က်ေနာ္တို႔ေျမသို႔ အၾကမ္းဖက္မူ မသယ္ယူလာပါနွင့္။)

– Stop Creating Conflicts in Arakan. (ရခိုင္ျပည္၌ပဋိပကၡမ်ားဖန္တီးျခင္းရပ္တန္႔ပါ။)

– Respect the Majority of Myanmar Citizen’s Wish. (ျမန္မာနိုင္ငံသားအမ်ားစု၏ဆႏၵကိုေလးစားပါ။)

– Respect Myanmar Law. (ငါ့တို႔ဥပေဒကိုေလးပါ။)

– Right to protect our land. (ငါ့တို႔နိုင္ငံကိုကာကြယ္ဖုိ႔ငါတို႔တာ၀န္။)

– Our law is important for our country. (ငါတို႔ရဲ့ဥပေဒဟာ ငါတို႔နိုင္ငံအတြက္အေရးၾကီးဆုံး။)

– Don’t abuse the Human Rights. (လူအခြင့္အေရးကိုအလြဲသုံးစားမလုပ္ပါနဲ႔။)
www.alodawpyei.org

RSV

1150984_210139025776929_191497158_n1150984_210139019110263_1663042874_n1147490_210139015776930_1725341738_o

HUMAN RIGHTS ABUSER QUINTANA GET OUT

ကင္တာနားကို ဘာေၾကာင့္ ဆႏၵျပရသလဲ။
———————————(RSV သံုးသပ္ခ်က္)
‪#‎ကုလသမဂၢ‬ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမွဴး ေတာမတ္စ္ အိုေဟး ကင္တားနား (Tomás Ojea Quintana) သည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႕ လာေရာက္သည့္ အခ်ိန္တိုင္းတြင္ ဘဂၤလီမ်ားႏွင့္သာ အဓိက ေတြ႕ဆံုၿပီး ရခိုင္တို႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမႈမွာ အမည္ခံေလာက္သာရွိသည္။ သူျပန္သြားလို႕ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ၊ အစီရင္ခံစာတိုင္းသည္ ရခိုင္လူထုကို မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး ဘဂၤလီတို႕ အေရးကိုသာ ဦးစားေပးသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

# အေရးအခင္းတြင္ UNHCR ၏ လက္ေအာက္ခံ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားပါ၀င္ခဲ့ၿပီး INGOs၊ UNHCR၊ BAG စသည့္အဖဲြ႕အစည္းတို႕ ဟန္႕တားရမည္အစား အဖမ္းခံရသူမ်ားကို လြတ္ေျမာက္ေရးကိုသာ ႀကိဳးစားခဲ့ၿပိး အစိုးရကို ဖိအားေပးခဲ့သည္။ ဥပမာ – ေက်ာ္လွေအာင္၊ ဥမၼာလြင္တို႕လြတ္ေျမာက္မႈကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သိႏိုင္သည္။

‪#‎ရခိုင္ျပည္ကို‬ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ေရာက္လာတုန္းကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအစုိးရမွ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ ဇြန္လအေရးအခင္းတြင္ အၾကမ္းဖက္ေခါင္းေဆာင္ အဓိက တာ၀န္ရွိသူ ေဒါက္တာထြန္းေအာင္ႏွင့္ ေထာင္ထဲတြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး အစိုးရႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေသာအခါ ေဒါက္တာထြန္းေအာင္ကို လြတ္ေပးလွ်င္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးအခင္းကိစၥ ၿငိမ္းေအးသြားမည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္းကို အတြင္းမွလာေသာ သတင္းအရ သိရွိခဲ့ရသည္။ ေဒါက္္တာထြန္းေအာင္သည္ ေမာင္ေတာအေရးအခင္းတုန္က အဓိက ႀကိဳးကိုင္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူထားျခင္းကို စြက္ဖက္ခဲ့သည္။

‪#‎ထို႕အျပင္‬ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဥပေဒအားလံုးကို ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီသကဲ့သို႕ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ လူ၀င္ႀကီးၾကပ္ေရး ဥေပဒကို လည္း ေျပာင္းလဲဖို႕ သူ၏ အစီရင္းခံစာထဲတြင္ ထည့္သြင္းခဲ့သည္။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ဥပေဒသည္ တိုင္းရင္းသားအားလံုး က ေထာက္ခံၿပီး လြတ္ေတာ္ထဲတြင္ အတည္ျပဳထားေသာ ဥပေဒတရပ္ျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးကို ၀င္မစြက္ဖက္ရ ဥေပဒအရ မလြတ္ကင္းေပ။ ကုလသမဂၢ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမွဴးတစ္ဦးအေနျဖင့္ ေပၚေပၚတင္တင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ျခင္းျဖစ္သည္။

#၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လအေရးအခင္းကို သံုးသပ္ရာတြင္လည္း ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႕ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ ဂ်ာေမဗလီမွ ဘဂၤလီကုလားမ်ားသည္ ရခိုင္အိမ္မ်ားကို စတင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီ ရခိုင္အိမ္မ်ား၊ တည္ခိုရိပ္သာမ်ား၊ ေစ်းဆိုင္မ်ား၊ လူအေသအေပ်ာက္မ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳခဲ့သည္သာမက ရခိုင္မ်ားကသာ ဘဂၤလီတို႕အေပၚတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္ဟု တဖက္သတ္ စြပ္စဲြခဲ့ပါသည္။ ဥပမာ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕အေရးအခင္းကိုသာ ဦးစားေပးၿပီး ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အစီအရင္းခံစာသည္ တစ္ဖက္သတ္ ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။

#12.06.2013 ရက္ေန႕က အစီအရင္းခံစာတြင္လည္း ဘဂၤလီတို႕၏ အေရးကိုသာ ေရွ႕တန္းတင္ေျပာၿပီး ရခိုင္တို႕အား လစ္ရႈမႈမ်ားကို အထင္သားေတြ႕ရသည္။ ဥပမာ -2013 ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၄ ရက္ေန႔က ဘဂၤလီကုလားတို႕က ရန္စမႈကို အစိုးရက ဟန္႕တားခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရကို ရန္ရွာေသာေၾကာင္း ပစ္ခတ္ႏွိမ္းႏွင္းရမႈတြင္ ဘဂၤလီအခ်ိဳ႕ ဒဏ္ရာရမႈကိုလည္း သူ၏ အစီအရင္းခံစာတြင္ “ရႊင္ဂ်ာ”လို႕သံုးခဲ့သည္။
“ရႊင္ဂ်ာ”ဆိုေသာ အသံုးအႏႈန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းရင္း (၁၃၅)မ်ိဳးတြင္ မပါ၀င္ဘဲ သံုးႏႈန္းသြားျခင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသား အားလံုးအေပၚတြင္ ေစာ္ကားသည့္ အသံုးစဲြမႈကို ထပ္ကာ တစ္လဲလဲ သံုးစဲြခဲ့သည္။

ထို႕ေၾကာင္း RSV မွလည္း ကုလသမဂၢ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမွဴး ေတာမတ္စ္ အိုေဟး ကင္တားနား (Tomás Ojea Quintana) အားလည္း လံုး၀ကန္႕ကြက္သည္။ ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ သမာသမတ္က်ေသာ ေနာက္ထပ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးကို လဲြေပးရန္ ေလးစားစြာျဖင့္ တိုက္တြန္းအပ္သည္။

RSV ၀ိုင္းေတာ္သားမ်ား

———-

မစၥတာ ကင္တားနားကုိ စစ္ေတြတြင္ ေဒသခံ ၂၀ ေက်ာ္ဆႏၵျပႀကိဳဆုိ
ရခုိင္ျပည္ စစ္ေတြၿမိဳ႕သုိ႔ ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီေက်ာ္တြင္ ေလယာဥ္ျဖင့္ ေရာက္ရွိလာသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ကုိယ္စားလွယ္ မစၥတာကင္တားနားကုိ ေဒသခံ ၂၀ ေက်ာ္က ဆႏၵျပႀကိဳဆုိခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ဆႏၵျပပြဲတြင္ မိန္းမအနည္းဆုံး ၁၀ ေယာက္ပါ၀င္ၿပီး ေလဆိပ္မွထြက္ခြာရာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္၌ ကင္တားနားကုိ အလုိမရွိ၊ ကင္တားနားထြက္သြားပါဆုိသည့္ ဆုိင္ဘုတ္မ်ားကုိ ကိုင္ေဆာင္ကာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ကန္႔ကြက္ခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

ဆႏၵျပရသည့္အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ နီးစပ္သူတစ္ဦးျဖစ္သူ ကုိသန္းထြန္းသန္းက ” ကင္တာားနား ရခိုင္ျပည္ကိုေရာက္သမွ် ရခိုင္နဲ႔အစိုးရကို တစ္ဖက္သတ္ အျပစ္ျမင္စကားသာေျပာၿပီး ဘဂၤလီမ်ားကို အၿမဲလိုလို ရိုဟင္ဂ်ာဟု သံုးႏႈန္းကာ လူ႔အခြင့္အေရး အႀကီးအက်ယ္ ခ်ိဳးေဖါက္ခံေနရေၾကာင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံ ခံေနရေၾကာင္းမ်ားကိုသာ ေဇာင္းေပး၍ ေျပာဆိုေလ့ရွိပါတယ္။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္သည့္ ကိစၥမ်ားပင္ရွိခဲ့၍ ယခုလို ဆႏၵျပၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆပါတယ္။ ” ဟု ေျပာသည္။

ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းတုိ႔၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပရျခင္းမဟုတ္ဘဲ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားမွ စုေပါင္းၿပီး ဆႏၵျပရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သူကဆုိသည္။

ကင္တားနားသည္ ရခုိင္ျပည္ကုိ မည့္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ လာေရာက္သည္ကုိ ေဒသခံမ်ားမသိေပ။ သုိ႔ေသာ္လည္း ကင္တားနားသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာကိစၥႏွင့္ ဘဂၤလီမ်ားအေနအထားကို လာၿပီးေစာင့္ၾကည့္ေရးႏွင့္ ထုိမွရရွိလာမည့္ မဟုတ္မမွန္ တစ္ဖက္သက္ဆန္သည့္ သတင္းအား အစီရင္ခံစာအျဖစ္ သူတုိ႔၏ သက္ဆုိင္ရာသို႔ တင္ျပေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းဟု ဆႏၵျပသူမ်ားအပါအ၀င္ ေဒသခံမ်ားတခ်ိဳ႕က ေ၀ဖန္ေနၾကသည္။

မစၥတာကင္တားနားသည္ ဘူးသီးေတာင္ အက်ဥ္းေထာင္သို႔ဆက္လက္ထြက္ခြာမည္ျဖစ္ၿပီး
ေနာက္တစ္ေန႔ နံနက္ပိုင္း၌ ရခိုင္ျပည္သူလူထုႏွင့္ ေတြ႔ဆံုသြားမည္ဟု သိရသည္။

Arakan times  photo: Than Tun Than

-This is the protest to Mr Quintana from Sittwe, Arakan State. There are the reason behind this why the people actually not welcoming Mr Quintana. Whenever Mr Quintana come, the conflicts became more worse and more complicated to solve. There were incidents like torching houses, killings and several incidents were reported to be happened in Arakan state only when Mr Quintana plan to visit Burma. Also, his reports are as usual one sided bias story full of accusations towards the people in Arakan state. In order to explain and reveal the truths, the Arakans published the reports recently. Arakan Human Rights and Development Organization (AHRDO) has compiled a large and comprehensive report about the conflict and violence in Arakan (a.k.a. Rakhine State), in the western part of Burma (a.k.a. Myanmar), titled:

Conflict and Violence in Arakan (Rakhine) State, Myanmar (Burma):

What is Happening, Why and What To Do

http://www.scribd.com/doc/157485834/Arakan-Violence-Report-by-AHRDO

http://www.arakantimes.net/burmese/index.php/2013-03-09-12-22-21/545-2013-08-12-06-45-09

1001252_254009418057100_585662295_n1146706_254009304723778_428104123_n

ရွစ္ေလးလုံး (၂၅) ႏွစ္ျပည့္ ရခုိင္သံဃာ့သမဂၢမွ သေဘာထားထုတ္ျပန္

ရွစ္ေလးလုံး (၂၅) ႏွစ္ျပည့္ ရခုိင္သံဃာ့သမဂၢမွ သေဘာထားထုတ္ျပန္

အာရ္ကန္တုိင္းမ္စ္ (သတင္း)

ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းတြင္ ႀကီးမားေသာအခ်ိဳးအေကြ႔တစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၾကေသာ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုႀကီး ၂၅ ႏွစ္ျပည့္တြင္ ရွစ္ေလးလုံး၏ လႈပ္ရွားမႈ၊ လုထုတစ္ရပ္လုံး၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ ရလဒ္ကုိ (၉၀) ျပည့္ေရြးေကာက္ပြဲ႔၌ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီစနစ္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း အႏွစ္သာရအားျဖင့္ ဟန္ေဆာင္သရုပ္ျပျခင္းသာေၾကာင္း ရခုိင္သံဃာ့သမဂၢ(RSU) မွ သေဘာထားတစ္ေစာင္ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

၈၈၈၈ – လုံး (၂၅) ႏွစ္ျပည့္ ရခုိင္သံဃာ့သမဂၢ (RSU) ၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္။ ၈၈၈၈ – လုံး (၂၅) ႏွစ္ျပည့္ ရခုိင္သံဃာ့သမဂၢ (RSU) ၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္။

http://www.arakantimes.net/burmese/index.php/2013-03-09-12-22-21/535-2013-08-07-09-09-01

971919_186102174894650_152972113_n

ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ” ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံမွစ၍ ယေန႔အခ်ိန္အထိ အစုိးရမွ မတရား အိမ္၊ လယ္ယာေျမ၊ ဥယာဥ္ၿခံစသည့္ သိမ္းမႈမ်ား၊ တုိင္းျပည္ သယံဇာတမ်ားကုိ ျပည္သူလူထုအား တစုံတရာအသိအမွတ္မျပဳပဲ မိမိတို႔ ထင္သလုိျပဳလုပ္ေနၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားသည္ အလုပ္လက္မဲ့ဘဝျဖင့္ စီးပြားေရးအဆင္မေျပမႈ၊ စားဝတ္ေနေရးၾကပ္တည္းမႈတုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ အလုပ္အကုိင္ရွာဖြယ္ ရန္အတြက္ ေရာက္ခဲ့ၾကရေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထုတုိ႔၏ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ၏ ဆက္ဆံေရးအေျခအေန ေျပလည္ေခ်ာေမြ႔ ေစရန္အတြက္ ယခင္ အစုိးရအဆက္ဆက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ နဂုိသမရုိးက်လွည့္ကြက္ထက္ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ နည္းသစ္ နည္းဟန္ လွည့္ကြက္တခုအေနျဖင့္ ေဖာ္ေဆာက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ တုိင္းျပည္အသြင္ကူးေျပာင္းဟန္ ပုံသ႑န္ေဖၚျပေနေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ားအတြက္ တစုံတရာ အေျပာင္းအလဲမ်ား မရွိေသာေၾကာင့္ ဦးသိန္းစိန္၏ မူမမွန္ေသာ တုိင္းျပည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံးမွ ေဝဖန္သုံးသပ္မႈ မ်ားလာခဲ့ၾကေၾကာင္း ” ေဖာ္ျပထားသည္။

အျခားတဖက္တြင္လည္း ယေန႔ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ ဘဂၤလီကုလားအေရးသည္ ယခင္အစုိးရအဆက္ဆက္၏ နယ္စပ္ေရးရာလုံၿခဳံေရး ကုိင္တြယ္မႈညံဖ်င္းျခင္း၊ တာဝန္ေက်ပြန္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ဘဂၤလီကုလားတုိ႔၏ ဝင္ေရာက္လာမႈကုိ စနစ္တက်တားဆီးျခင္း မရွိခဲ့သည့္အတြက္ ႏုိင္ငံအတြင္းျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ပဋိပကၡအေျခအေနတြင္ အစုိးရ၌သာ တာဝန္အရွိဆုံးႏွင့္ ၎ဘဂၤလီအေရးႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး လက္ခံႏုိင္ေသာအဆင့္ကုိ အစုိးရမွ တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေတြ႔ရသည္။ Continue reading “ရွစ္ေလးလုံး (၂၅) ႏွစ္ျပည့္ ရခုိင္သံဃာ့သမဂၢမွ သေဘာထားထုတ္ျပန္”

AHRDO မွ ရခုိင္ျပည္ အၾကမ္းဖက္မႈပဋိပကၡ စာအုပ္ထုတ္ေ၀မည္

UPDATE 1 AUGUST

Full report:https://docs.google.com/file/d/0B5x_WQ8boBL7VXlfY1BjWVRaNms/edit
By: Kyaw H Aung

 

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ပဋိပကၡ စစ္တမ္း ရွင္းမည္

988286_251649231626452_2097030533_n

“Conflict & Violence in Arakan (Rakhine) State, Myanmar (Burma)”
What is Happening, Why and What To Do
ေခါင္းစဥ္ျဖင္႔ ရခုိင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡအေၾကာင္ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ကုိ ၾသဂုတ္လ ၁ရက္ေန႔တြင္ Arakan
Human Rights and Development Organisation (AHRDO) က ဦးေဆာင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါရွင္းလင္းပြဲကုိ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းရွိ (ဆူးေလအနီး) Central Hotel တြင္ နံနက္ ၁၁နာရီမွ မြန္းလြဲ ၁နာရီအထိ က်င္းပ မည္ျဖစ္သည္။

AHRDO မွ ရခုိင္ျပည္ အၾကမ္းဖက္မႈပဋိပကၡ စာအုပ္ထုတ္ေ၀မည္

မုိးေဇာ္ (သတင္း)

ရခုိင္ျပည္တြင္ လြန္ခ့ဲေသာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ဇြန္လႏွင့္ ေအာင္တုိဘာလတြင္ ျဖစ္ပြားခ့ဲသည့္ ဘဂၤလီ-ရခုိင္တုိ႔အၾကား အၾကမ္းဖက္ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရခုိင္လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႔ (AHRDO)မွ သုေတသနျပဳေရးသားထုတ္ေ၀မည့္ “ ရခုိင္ျပည္အၾကမ္းဖမ္းမႈ ပဋိပကၡ အစီရင္ခံစာ ” အား ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ စာအုပ္အျဖစ္ ထုတ္ေ၀သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းအဖြဲ႔၏ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆုိပါ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၄င္းေန႔တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တစ္ရပ္ျပဳလုပ္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Central Hotel (ပထမအထပ္)၌ စီစဥ္ထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ရခုိင္ျပည္ ပဋိပကၡအစီရင္ခံစာ၏ စာအုပ္ထဲတြင္ ပါရွိေသာ အခ်က္အလက္တခ်ိဳ႕ကုိ AHRDO ၏ အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္တာ ဦးေအာင္မင္းဦးမွ အာရ္ကန္တိုင္းမ္စ္သုိ႔ ယခုလုိ ေျပာသည္။

“ အဓိက ရခုိင္ျပည္နဲ႔ ပတ္သက္တာကေတာ့ စလုိ႔ျဖစ္တ့ဲအခ်ိန္ေပါ့၊ ရခုိင္ျပည္မွာျဖစ္သြားတာကုိ အေသးစိတ္ေရးသားထားပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္မွာ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္က ဘဂၤလီေတြနဲ႔ ျဖစ္ခ့ဲတ့ဲ အေၾကာင္းအရာေတြလည္းပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အခုစလုိ႔ လြန္ခ့ဲတ့ဲ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ဇြန္လမွာျဖစ္တယ္၊ ေအာင္တုိဘာမွာျဖစ္တယ္၊ အဲဒါေတြကုိ အေသးစိတ္ေရးသားထားတယ္။ ပဋိပကၡျဖစ္ခ့ဲတ့ဲေနရာေတြက ေဒသခံေတြကုိ အင္တာဗ်ဴးၿပီးေတာ့ အခ်က္လက္ကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ကုိယ္တုိင္ေကာက္တာလဲပါတယ္။ အင္တာနက္က ရွားထားတ့ဲ အခ်က္အလက္တခ်ိဳ႕လည္းပါတယ္။ ” သူက ဟု ေျပာသည္။

အစီရင္ခံစာ စာအုပ္ထဲတြင္ ရခုိင္ျပည္ ပဋိပကၡသာမက အျခားဆက္စပ္ေသာ မိတၳိလာပဋိပကၡအပါအ၀င္ ဗုဒၶဘာသာႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ အာဖကန္နစၥတန္ႏိုင္ငံမွာ အစြမ္းေရာက္ မူဆလင္တုိ႔၏ လက္ခ်က္ေၾကာင့္ ဗုဒၶ႐ုထုမ်ားႏွင့္ အေဆာက္အဦးမ်ား ပ်က္ဆီးသြားျခင္း အေၾကာင္းအရာမ်ားပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ထုိအျပင္ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား သတ္ျဖတ္ခံရမႈႏွင့္လည္း ပတ္သက္၍ ထည့္သြင္းေရးသားထားေၾကာင္း သိရသည္။

အလားတူ ရခုိင္ျပည္တြင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရျခင္းႏွင့္ ခုိး၀င္လာေသာ ဘဂၤလီမ်ားတခ်ိဳ႕ ႏုိင္ငံသားကဒ္ျပားကုိင္ေဆာင္ကာ မဲေပးပုိင္ခြင့္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ထဲသုိ႔ ေရာက္ရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးခ့ဲေသာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု၏ အခန္းက႑၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း၊ ကုလသမဂၢႏွင့္ OIC တုိ႔ ပါ၀င္ပတ္သက္ လႈပ္ရွားခ့ဲပုံမ်ား၊ “႐ုိဟင္ဂ်ာ” က႑မူလဇစ္ျမစ္ ဘယ္လုိဘယ္ပုံ ေပၚေပါက္လာပုံ စေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း ၄င္းအဖြဲ႔၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ဖိတ္ၾကားစာ၌ ေရးသားသည္။

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ AHRDO ၏ အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္တာ ဦးေအာင္မင္းဦးႏွင့္ အစီရင္ခံစာ စာအုပ္ကုိ အဓိကေရးသား ကူညီပ့ံပုိ႔ေပးေသာ Rick Heizman တုိ႔ ရခုိင္ျပည္ပဋိပကၡ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အဂၤလိပ္လုိ ေဟာေျပာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူတို႔ ေဟာေျပာေနစဥ္အတြင္း ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမးအေျဖ က႑ပါထည့္သြင္းထားေၾကာင္း၊ ထုိသို႔ ေဟာေျပာၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ ျမန္မာ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ျမန္မာလုိ အင္တာဗ်ဴး အစီအစဥ္မ်ားကုိပါ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္ပဋိပကၡသည္ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုသမိုင္းေၾကာင္းမွာလြဲမွားစြာ ေဖာ္ထုတ္ခံထားရျခင္းေၾကာင့္ လူအမ်ားမွ လြဲမွားစြာနားလည္းထားၾကေၾကာင္း၊ ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားမွာ လြဲမွားစြာ၊ တရားမမွ်တစြာျဖင့္ သားပုပ္ေလလြင့္ ျပစ္တင္၊ စြန္စြဲ႔ခံေနရေၾကာင္း ရွင္းလင္းပြဲ ဖိတ္ၾကားစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

http://www.arakantimes.net/burmese/index.php/2013-03-09-12-22-21/510-ahrdo-3172013

972095_183164835188384_52299181_n

ARAKAN TIMES: ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္မွ ၄ ႏွစ္ေက်ာ္ျဖတ္သန္းလာခ့ဲသည့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားျဖင့္ေပးေသာ အထူးတုိက္ခုိက္ေရး စစ္သင္တန္းေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆုံး

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္မွ ၄ ႏွစ္ေက်ာ္ျဖတ္သန္းလာခ့ဲသည့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားျဖင့္ေပးေသာ အထူးတုိက္ခုိက္ေရး စစ္သင္တန္းေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆုံး

မုိးေဇာ္ (သတင္း)

ရခုိင္အမ်ိဳးသားမ်ားမွ ေပၚေပါက္လာေသာ “ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္” သည္ စင္တင္ဖြဲ႔စည္းခ့ဲသည္မွ ယခုအခ်ိန္ထိ ၄ ႏွစ္ၾကာ ျဖတ္သန္းလာခ့ဲေသာ တခ်ိန္လုံးမွာ စစ္ေရးအေတြ႔အႀကံဳေျမာက္မ်ားစြာကုိ ရရွိခ့ဲၿပီး ထုိ႔သုိ႔ရရွိလာေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကုိ စစ္သည္၊ စစ္မယ္မ်ားအား အရည္အေသြးျမွင့္တင္လုိေသာေၾကာင့္ “အထူးတုိက္ခုိက္ေရး” စစ္သင္တန္းေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဘာသာရပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ သင္ၾကားေပးခ့ဲသည္။

ထူးခၽြန္ေသာ စစ္သည္တစ္ဦးအား တပ္မွဴးခ်ဳပ္ ထြန္းမင္းႏုိင္မွ ဆုခ်ီးျမွင့္ေနစဥ္။

အဆုိပါ အထူးတုိက္ခုိက္ေရးသင္တန္းမွာ သင္တန္းသူ/သားမ်ား ၉၃ ဦး ပါ၀င္၍ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၏ ၄ ႏွစ္ၾကာေတြ႔ႀကံဳခ့ဲမႈမ်ားကုိ ၃ လၾကာသင္ၾကားေပးခ့ဲၿပီး ဇူလုိင္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ၿပီးဆုံးကာ သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားတစ္ရပ္ကုိ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၏ ဌာနခ်ဳပ္ ယာယီအေျခစုိက္ရာ မဟာမိတ္ KIO နယ္ေျမရွိ လႈိင္းစရာ စစ္သင္တန္း “ရကၡေသနာ” ခန္းမတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္ခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္မွာ အင္အားတုိးလာၿပီး စစ္သည္၊ စစ္မယ္မ်ားကုိလည္း အရည္အေသြးျမွင့္တင္လုိေသာေၾကာင့္ အထူးတုိက္ခုိက္ေရး စစ္သင္တန္းကုိ ေပးရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၏ စစ္႐ုံးခ်ဳပ္၊ စစ္ဦးစီးမွဴး ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး ေစာေ၀နီမွ အာရ္ကန္တုိင္းမ္စ္သုိ႔ ယခုလုိေျပာသည္။

” ဒီေန႔ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ဟာ အင္အားတျဖည္းျဖည္း တိုးလာတယ္။ အင္အားတုိးလာသလို တစ္ဖက္မွာလည္း အရည္အေသြးပိုင္းကိုပါ ျမႇင့္တင္ထားဖို႔ လိုအပ္ လာတယ္။ တစ္ခါတစ္ခါမွာ လူေတြက တပ္မေတာ္တစ္ခုကို အေရအတြက္နဲ႔ တုိင္းတာတတ္ၾကတယ္။ လက္႐ံုးရည္ေရာ ႏွလံုးရည္ပါ ျပည့္စံုၿပီးေတာ့ နည္းမွန္လမ္းမွန္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ႀကိဳးစားေလ့က်င့္ေနတဲ့ တပ္မေတာ္အျဖစ္နဲ႔ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္က ရပ္တည္ႏိူင္ဖို႔ အေရးႀကီးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ (၄)ႏွစ္ေက်ာ္ကာလကို ျဖတ္သန္းလာခဲ့တဲ့တစ္ခ်ိန္လံုးမွာ အေတြ႔အႀကံဳအမ်ားႀကီးကို ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္။ စစ္ေရးေရာ ႏိူင္ငံေရးေရာေပါ့။ သက္တမ္းႏုနယ္တယ္လို႔ ထင္ရေပမယ့္ ၂၀၁၁-ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၉)ရက္ေန႔ကေန စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း တုိက္ပြဲစဥ္ကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ အစအဆံုးပါဝင္တုိက္ခုိက္ခဲ့တဲ့ အေတြ႔အႀကံဳေတြရွိတယ္။ ဒီတုိက္ပြဲဟာ ျမန္မာႏိူင္ငံျပည္တြင္းစစ္သမိုင္းမွာ အႀကီးအက်ယ္ဆံုးနဲ႔ အျပင္းထန္ဆံုးျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ တုိက္ပြဲလည္းျဖစ္တယ္။ အဲဒီလိုရရွိခဲ့တဲ့ အေတြ႔အႀကံဳေတြကို စနစ္တက် သံုးသပ္ေလ့က်င့္ေပးျခင္းျဖစ္တယ္။ ဗ်ဴဟာပိုင္း၊ စစ္ေျမျပင္မွာလက္ေတြ႔ရင္ဆိုင္ရမႈအပိုင္း၊ ရန္သူ႔စစ္ပရိယာယ္၊ ရန္သူ႔လက္နက္၊ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ စတာေတြကို အေသအခ်ာဆန္းစစ္ၿပီး လက္ေတြ႔ေလ့က်င့္ေစလိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ ” ဟု သူေျပာသည္။

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္မွ စစ္သည္၊ စစ္မယ္မ်ားအား သင္တန္းေပးျခင္းမွာ အၿမဲတမ္းလုိလုိဖြင့္ေပးေနေသာ္လည္း ယခုသင္တန္းေပးျခင္းမွာ စစ္ေရးအေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ေလ့က်င့္ရျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ အထူးပင္ ထူးျခားမႈရွိေၾကာင္း ဆက္ဆုိသည္။ သင္တန္းသူ/သင္းမ်ားအတြက္လည္း သက္ဆုိင္ရာဘာသာရပ္အလုိက္ ထူးခၽြန္းေသာ စစ္သည္၊ စစ္မယ္မ်ားကုိ “ေအာင္စစ္သည္ဆု၊ စာေပထူးခၽြန္ဆု၊ လက္ေျဖာင့္ဆု၊ စစ္ေရးျပထူးခၽြန္ဆု၊ ရဲေဘာ္ရဲဘက္စိတ္ဓါတ္ဆု” စေသာ ဆုမ်ားကုိ ခ်ီးျမွင့္ခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

အထူးတုိက္ခုိက္ေရး သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားတြင္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၏ တပ္မွဴးခ်ဳပ္ ထြန္းမင္းႏုိင္မွလည္း သင္တန္းသူ/သားမ်ားအား တပ္မေတာ္ပုိင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မွတ္သားစရာတခ်ိဳ႕ကုိ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကားခ့ဲသည္။

” တပ္မေတာ္တစ္ရပ္မွာ အေရအတြက္အေရးႀကီးေပမယ့္ အရည္အခ်င္းကပိုၿပီးေတာ့ အဓိက က်တယ္။ အေရအတြက္ပုိင္းကို ဦးစားေပးလြန္းအားႀကီးရင္လည္း အရည္အခ်င္းပိုင္းမွာ အားနည္းသြားမွာကို စုိးရိမ္ရတယ္။ မိမိတို႔ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ကေတာ့ အေရအတြက္ေရာ အရည္အခ်င္းပါ ႏွစ္ရပ္စလံုးကို ဦးစားေပးတည္ေဆာက္ေနျခင္း ျဖစ္တယ္။ မိမိတုိ႔မွာ တပ္ဆင္ထားတဲ့ လက္နက္အေနထားကိုလုိက္ၿပီးေတာ့ တိုက္ပြဲပံုသဏၭာန္ကို ေဖာ္ေဆာင္တတ္ဖို႔လိုတယ္။ ေတာ္လွန္ေသာ တပ္မေတာ္ တစ္ရပ္ရဲ႕ ဆူၾကံဳနိမ့္ျမင့္ ကြာဟခ်က္ေတြကို ခံႏိူင္ရည္ရွိဖို႔၊ သံႏၷိ႒ာန္ခိုင္ခိုင္မာမာနဲ႔ ခရီးဆက္ဖို႔၊ ႀကိဳးစား ႐ုန္းကန္ လႈပ္ရွားတုိက္ပြဲဝင္ရမွာျဖစ္တယ္။ မိမိတို႔ရဲ႕ လမ္းခရီးကို မည္သူမွလည္း တားဆီးလို႔ရမွာမဟုတ္။ မည္သည့္စိန္ေခၚမႈမ်ဳိးကိုမဆို ထိုးေဖာက္ေက်ာ္လႊား တုိက္ခိုက္အႏိူင္ယူသြားရမွာျဖစ္တယ္။ ” ဟု ေျပာသည္။

မဟာမိတ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၏ အရာရွိႀကီးမ်ားအပါအ၀င္ သင္တန္းသူ/သားမ်ား စုစုေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ ခ့ဲေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ တက္ေရာက္လာေသာ မဟာမိတ္အဖြဲ႔အစည္းကိုယ္စား ေကအိုင္ေအအရာရွိတစ္ဦးမွ သင္တန္းသူ/သင္တန္းသားမ်ားအား ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္စကား ေျပာၾကားခ့ဲေၾကာင္း၊ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ ရဲေဘာ္တို႔၏ ႀကိဳးစားေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိလည္း ေက်နပ္အားရဝမ္းသာမိေၾကာင္း၊ ဆက္လက္ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ဆြတ္ခူးႏိူင္ပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းစကားမ်ားကုိ ေျပာသြားေၾကာင္း ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး ေစာေ၀နီမွ ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

http://www.arakantimes.net/burmese/index.php/2013-03-09-12-22-21/502-2013-07-27-09-54-02

CREDIT SHARE ARAKAN NEWS

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ အထူးတိုက္ခိုက္ရီးသင္တန္း သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနား ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီး

စစ္႐ံုးခ်ဳပ္၊ ဇူလုိင္လ ၂၅ ရက္
ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္၊ စစ္႐ံုးခ်ဳပ္၊ ေလ့က်င့္ေရးဌာနမ ႀကီးမႉးဖြင့္လွစ္ေသာ အထူးတိုက္ခိုက္ရီးသင္တန္း၊ သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားကို ဌာနခ်ဳပ္ ယာယီအၿခီစိုက္ရာမဟာမိတ္ ေကအိုင္အိုနယ္ၿမ ီဟိ လိႈင္းစရာ စစ္သင္တန္းေက်ာင္း၊ “ရကၡေသနာ” ခန္းမ၌ ဇူလိုင္လ(၂၄)ရက္နိတြင္ က်င္းပၿပီးစီးခသ ည္။ အခမ္းအနားကို ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္၊ မဟာမိတ္အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ တာဝန္ဟိ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ စစ္ဦးစီးအဖြဲ႕ဝင္ အရာဟိႀကီးမ်ား၊ စစ္ေၾကာင္းမႉးမ်ား၊ အရာဟိ၊ အရာခံ၊ အၾကပ္၊ စစ္သည္၊ စစ္မယ္ မ်ား၊ အထူးဖိတ္ၾကားထား ေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ သင္တန္းဆင္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား စုစုေပါင္း အင္အား (၂၀၀)ေက်ာ္ခန္႔ တက္ေရာက္ခသည္။ ထိုေနာက္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ဟိသူမ်ားမွ အသီးသီးစကားေျပာၾကားခကတ္ၿပီး ထူးခၽြန္ဆုရဟိသူမ်ား ကို ဆုမ်ား အသီးသီးခ်ီးျမႇင ့္ခေၾကာင္း သိဟိရသည္။

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ – သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဌာန

998226_558805017509309_829351065_n-1

ဦး၀ီရသူကုိ Dr. ဇာနည္မွ Debate လုပ္ရန္ ေတာင္းဆုိ

ဦး၀ီရသူကုိ Dr. ဇာနည္မွ Debate လုပ္ရန္ ေတာင္းဆုိ

Dr – ဇာနည္သည္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေပၚမွာ ထားေသာ နာဇီ၀ါဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ အရွင္ဦး၀ီရသူႏွင့္ ဒီဗြီဘီ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား သတင္းဌာန ျမန္မာပုိင္းတြင္ အေျခအတင္ ျငင္းခုံးခ်င္ေၾကာင္း ေတာင္းဆုိထားသည္။

အဆုိပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အရွင္ဦး၀ီရသူက ထုိပြဲကုိ လက္ခံေၾကာင့္ သူ၏ ေဖ့စ္ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
“စိန္ေခၚရင္ တိမ္ေပၚထိ လုိက္မည့္သူ”
***************************
စိန္ေခၚရင္ တိမ္ေပၚထိ လုိက္မည့္သူပါ။
မၾကမ္းေၾကး၊ မရမ္းေၾကး၊ မႏွမ္းေၾကးေနာ္။
အၿပဳံးလည္း မပ်က္ေစရဘူး။
အမုန္းလည္း မဖက္ေစရဘူး။
ေဝဒနာနဲ႔မေျပာရဘူး၊ ေဒတာနဲ႔ပဲ ေျပာရပါမယ္။
Dr-ဇာနည္ ဆုိတာ ဘယ္သူမွန္း မသိရေပမယ့္
Debate ကုိေတာ့ လက္ခံပါတယ္ဗ်ာ။
ေလာေလာဆယ္ေတာ့ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ဦးေရႊၾကည္ (ဒုိင္းမြန္း ေရႊၾကည္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးထားပါဦး)။
ဦးေရႊၾကည္-09-73238176
09-9000747

229573_176587145846153_80524792_n

ANP ပါတီ ဖြဲ႔စည္းပုံအတြက္ ALD ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ စစ္ေတြသုိ႔ထြက္ခြာ-ARAKAN TIMES

ANP ပါတီ ဖြဲ႔စည္းပုံအတြက္ ALD ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ စစ္ေတြသုိ႔ထြက္ခြာ

ရခုိင္ျပည္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ ရခုိင္ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္႐ုံး၌ ဇူလုိင္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီ(ANP) ဖြဲ႔စည္းပုံအသစ္အတြက္ ရခုိင္းတုိင္းရင္းသားမ်ား တုိးတက္ေရးပါတီ (RNDP)ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးရန္ ရခုိင္ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ALD) မွ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ရန္ကုန္ကေန စစ္ေတြၿမိဳ႕သုိ႔ ယေန႔ထြက္ခြာသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

” အခု ရန္ကုန္က ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ဝင္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ စစ္ေတြကုိ ဒီေန႔ထြက္သြားၾကပါတယ္။ မနက္ျဖန္ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီ အဖြ႔ဲခ်ဳပ္ရုံးမွာ ေနာက္ျဖစ္ေပၚလာမဲ့ ပါတီအသစ္ (ANP) ပါတီအတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံု ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကို ေရးဆြဲဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ” ဟု ALD ဥကၠဌ ဦးေအးသာေအာင္က ေျပာသည္။

1000849_554192671303877_1798555357_n

ဆက္လက္ၿပီး သူက ” အဓိက မူဝါဒ တစ္ခုအေနနဲ႔ကေတာ့ လူမ်ိဳးကို အေျခခံေသာ ျပည္နယ္မ်ားျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကုိ ဖြဲ႔စည္းဖို႔ဆိုတဲ့ မူကေတာ့ ႏွစ္ပါတီသေဘာတူၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ ပါတီရဲ႕ မူဝါဒ၊ ဖြ႔ဲစည္းပုံနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီးေတာ့ ပါတီႏွစ္ခုမွာ ရွိေနၾကတဲ့ မူဝါဒေတြ ဖြဲ႔စည္းပုံေတြကို သုံးသပ္ၿပီးေတာ့ အေကာင္းဆုံးဆိုတာကို အဲဒီအထဲက ေကာက္ယူၿပီးေတာ့ ေရးဆြဲဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ” ဟု ဆုိသည္။

အဆုိပါ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ကုိ ဦးေက်ာ္ျမင့္က ဦးေဆာင္ၿပီး ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔၀င္ ငါးဦးျဖင့္ လႊတ္လုိက္ေၾကာင္း သူက ဆက္ဆုိသည္။

” ALD ဖက္ကေတာ့ ဦးေက်ာ္ျမင့္ ဦးေဆာင္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဦးလွျမင့္၊ ဦးထြန္းေက်ာ္၊ ဦးမ်ိဳးေက်ာ္၊ ဦးဘေက်ာ္ ပါပါတယ္။ ဒီဖက္ကေတာ့ ငါးေယာက္ပဲ ျဖစ္ပါမယ္။ အတြင္းေရးမွဴးက ေက်ာက္ျဖဴကို ပါတီကိစၥနဲ႔ သြားစရာရွိလို႔ ေက်ာက္ျဖဴကိုပဲ လႊတ္ရပါတယ္။ ငါးေယာက္ပဲ သြားၾကပါတယ္။ ” ဟု ေျပာသည္။

Arakan times

ဘူးသီးေတာင္မွ သံဃာေတာ္အား ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ ေစာ္ကားရာတြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ ႏွစ္ဦးအား ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္စီခ်မွတ္ ARAKAN TIMES

ဘူးသီးေတာင္မွ သံဃာေတာ္အား ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ ေစာ္ကားရာတြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ ႏွစ္ဦးအား ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္စီခ်မွတ္

မုိးေဇာ္(သတင္း)
Bue_Thee_Thaung

မတ္လ (၂၈) ရက္ေန႔က ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ ႔၊ ဓမၼမ႑ိုဳင္ေက်ာင္းမွ ဦးပညာသီရိအား မူဆလင္ဘာသာ၀င္ ဘဂၤလီသံုးဦးမွ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ ပါး႐ိုက္ကာ ေစာ္ကားရာတြင္ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူ ႏွစ္ဦးအား ယေန႔ တြင္ ပုဒ္မ (၃) ခုျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ (၁၀) ႏွစ္စီ ခ်မွတ္လိုက္ေၾကာင္း ဘူးသီးေတာင္ တရားရံုးက ဆိုသည္။

အဆိုပါ ဘဂၤလီမ်ား ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္သည္မွာ မွန္ကန္ေၾကာင္းကုိ တရားခံမ်ား ထြက္ဆိုထားသျဖင့္ တရားဥပေဒအရ ပုဒ္မ(၄၅၂)၊ သာသနာကို အၾကည္ညိုပ်က္ေစမႈ ပုဒ္မ (၂၉၅)တပ္ကာ ရဲ စြဲခ်က္တင္ခ့ဲေၾကာင္း မတ္လ (၂၉) ရက္ေန႔က သိရွိခဲ့သည္။

သံဃာေတာ္အား ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ေစာ္ကားသူမ်ားမွာ ပုဇြန္ေခ်ာင္းေက်းရြာမွ ကာမာလ္(၂၂) ဟာမတ္တူေဆာင္း(၂၀)ႏွင္႔ အီႏူးဆ္(၁၉)ႏွစ္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရၿပီး ယေန႔တြင္ တရားရံုးက ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရသူႏွစ္ဦးအား မည္သူျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ဆက္လက္ စံုစမ္းေနဆဲျဖစ္သည္။

http://www.arakantimes.net/burmese/index.php/2013-03-09-12-22-21/380-2013-04-05-09-00-23