(HRW)အစီရင္ခံစာရဲ႕တစ္ဘက္သတ္ဆန္ေနမွဳကုိ လက္မခံ 88 GENERATION PUBLIC RELATION

88 PUBLIC RELATION
88 Generation Position on Current Situation of Burma Regarding Arakan Conflict, Meikhtila Conflit, OIC & HRW Report
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ကေတာ့ –
– ဒီ( HRW)အစီရင္ခံစာမွာပါတဲ့ တစ္ဖက္သတ္ဆန္ေနတဲ့ အခ်က္
ေတြကုိ သေဘာမတူပါဘူး။
– မ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မွဳလည္း လုံး၀မရွိပါဘူး။
– မူဆလင္ဘာသာ၀င္မ်ားကုိ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား
အပါအ၀င္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားကပင္ ကယ္တင္ေစာင့္ေရွာက္
ေပးခဲ့တဲဲ့အေထာက္အထားမ်ား အခုိင္အလုံရွိပါတယ္။
– ပဋိပကၡေတြၾကာင့္ တစ္ဘက္တည္းနစ္နာခဲ့သည္
မဟုတ္ပဲ ႏွစ္ဖက္စလုံးမွာ နစ္နာမွဳမ်ားရွိခဲ့ပါတယ္။
– ယခုျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ပဋိပကၡေတြအား သာမန္ရာဇ၀တ္မွဳျဖစ္ပြား
မဳွတုိ႔ကုိ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရးေၾကာင့္ မ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္သည့္
အသြင္ ႏုိင္ငံတကာသုိ႔ ပုံေဖာ္၀ါဒျဖန္႔ေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားရွိေနျပီး အဲလုိမမွန္မကန္၀ါဒျဖန္႔ေနမွဳမ်ားကို လုံး၀လက္မခံပါဘူး။
“ စေနေကာက္ႏုတ္ခ်က္ ( တစ္ပတ္အတြင္း အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမွ်ေ၀ျခင္း ) ”
…………………………………………………………………………“ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ၈၈-မ်ဳိးဆက္ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕
အစည္းဟာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၊ ၁၃ရက္မွုာ အက်ဥ္းေထာင္
အသီးသီးကေန ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာျပီးေနာက္ တစ္ႏွစ္
ေက်ာ္ကာလအတြင္း ေဒသခံျပည္သူေတြရဲ႕ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ
ျမန္မာႏုိင္ငံတနံတလ်ားကုိ ခရီးထြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီခရီးစဥ္ေတြကုိ
“ ပြင့္လင္းခရီးစဥ္ ” ေတြလုိ႔ေခၚပါတယ္။ အဲဒီခရီးစဥ္ေတြမွာ
ဒုကၡ၊သုကၡခံစားေနရတဲ့ ျပည္သူလူထုေတြနဲ႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း
အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမွဳေတြကုိ ရင္းရင္းႏွီးႏွီလုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။
ပြင့္လင္းခရီးစဥ္ေတြရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္အရ –
– အေၾကာက္တရားကင္းေရး၊
– ကုိယ့္အခြင့္အေရးကုိယ္သိသူ ျဖစ္ေရး၊
– ကုိယ့္အခြင့္အေရးကုိ ေတာင္းဆုိရဲသူ ျဖစ္ေရး၊
– ရရွိလာေသာအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္
ႏုိင္သူျဖစ္ေရး၊
– တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္သိစိတ္ရွိေသာသူျဖစ္ေရးဆုိသည့္
အခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံျပီး အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမွဳေတြ
ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ Continue reading “(HRW)အစီရင္ခံစာရဲ႕တစ္ဘက္သတ္ဆန္ေနမွဳကုိ လက္မခံ 88 GENERATION PUBLIC RELATION”