AFDD-: ธีรยุทธ, จอห์น ล็อค & เลอเวียเทพ Leviathep ๒) ล็อค vs. ฮ๊อบส์: “การปฏิวัติของประชาชน” หรือสงครามกลางเมือง?

1491614_648530138525056_167239265_a

 

ธีรยุทธ, จอห์น ล็อค & เลอเวียเทพ Leviathep
๒) ล็อค vs. ฮ๊อบส์: “การปฏิวัติของประชาชน” หรือสงครามกลางเมือง?
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

จอห์น ล็อค นักปรัชญาการเมืองเสรีนิยมชาวอังกฤษ (John Locke ค.ศ. ๑๖๓๒ – ๑๗๐๔) ดูจะกลายเป็นผู้อุปถัมภ์ทางทฤษฎีของม็อบ “มวลมหาประชาชน” ครั้งนี้

เขาถูกเอ่ยอ้างถึง ดึงมาอธิบายให้ความชอบธรรมแก่การเป่านกหวีดลุกฮือต่อต้านรัฐบาลและเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรที่เป็น “ทรราชหรืออธรรม”โดยคุณ นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ (http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1382515115&grpid=03&catid=01&subcatid=0100 ) มาจนถึงอาจารย์ธีรยุทธ บุญมีในปาฐกถาล่าสุดนี้ ดังความว่า:

“ไม่ใช่เป็นการไม่เคารพเสียงส่วนใหญ่ หรือเป็นขบถ การต่อต้านรัฐบาลที่ฉ้อฉลหรือเป็นทรราช เป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาการเมืองประชาธิปไตย และมีการทำเช่นนีIมาตั้งแต่สมัยกรีก โรมัน และมีนักคิดสำคัญจำนวนมาก เช่น จอหน์ ล็อค ที่มองว่า สิทธิในการปฏิวัติของประชาชนเป็นการป้องกันใหพ้นจากระบบทรราช และถือว่าเมื่อมีการละเมิดผลประโยชน์ของประชาชนภายใต้สัญญาประชาคม ประชาชนมีสิทธิปลุกระดมเพื่อก่อการปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนรัฐบาลเป็นรัฐบาลที่รับใช้ผลประโยชน์ของประชาชน”

งานเขียนชิ้นเอกในทางปรัชญาการเมืองของจอห์น ล็อคอันเป็นแหล่งที่มาของคำอ้างอิงดังกล่าวย่อมได้แก่ Two Treatises of Government (ค.ศ. ๑๖๙๐) โดยเฉพาะ The Second Treatise, Chapter XIX: Of the Dissolution of Government (ว่าด้วยการยุบสลายรัฐบาล n.211 – n.230)

ในบทนั้น ล็อคชี้ว่าการยุบสลายรัฐบาลเกิดจากเงื่อนไขเหตุปัจจัยหลัก ๒ ประการได้แก่:

๑) เมื่อฝ่ายนิติบัญญัติถูกเปลี่ยนสภาพไป

ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยเจ้าผู้ปกครองออกกฎหมายตามอำเภอใจ, เจ้าผู้ปกครองขัดขวางการประชุมสภานิติบัญญัติ, เจ้าผู้ปกครองเปลี่ยนกฎเกณฑ์การเลือกตั้งโดยพลการ, เจ้าผู้ปกครองขายบ้านเมืองยอมจำนนแก่ไท้ต่างด้าวท้าวต่างแดน, หรือฝ่ายบริหารละเลย เลิกรา ไม่บังคับใช้กฎหมายให้เป็นผล Continue reading “AFDD-: ธีรยุทธ, จอห์น ล็อค & เลอเวียเทพ Leviathep ๒) ล็อค vs. ฮ๊อบส์: “การปฏิวัติของประชาชน” หรือสงครามกลางเมือง?”

AFDD สมัชชาปกป้องประชาธิปไตย:เรียนถามศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ที่ปรึกษาผู้ต้องหากบฎ สุเทพ ณ กปปส.

เรียนถามศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ที่ปรึกษาผู้ต้องหากบฎ สุเทพ ณ กปปส.

๑) ที่ว่าหลัก “๑ คน ๑ เสียง” ใช้การไม่ใด้ในประเทศไทย วัดจากอะไรหรือครับ? จากขนาดความมั่งคั่งหรือการเติบโตทางเศรษฐกิจ? จากผลการเลือกตั้งทั่วไปที่พรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยชนะมานับสิบปี? ฯลฯ

๒) เป็นไปได้ไหมครับว่า “ผล” ที่แตกต่างกันของการใช้หลัก ๑ คน ๑ เสียงในอเมริกา, อังกฤษ, ไทย ฯลฯ นั้น ไม่ได้เกิดจาก “คุณภาพ/วิถียังชีพประชากรผู้ออกเสียงเลือกตั้ง” เพียงปัจจัยเดียวหรือเป็นหลัก, แต่เกิดจาก “ความสัมพันธ์ทางอำนาจที่เหลื่อมล้ำระหว่างชนชั้นปกครองกับประชาชน” หรือ “อุดมการณ์/วัฒนธรรมเหยียดหยามและลดทอนคุณค่าความเป็นคนลงเหลือแค่ใบปริญญา” หรือปัจจัยอื่น ๆ?

๓) สมมุติว่ามันใช้ไม่ได้ ไม่ทราบว่าศาสตราจารย์ ดร.สมบัติคิดว่าอดีตอธิการบดีนิด้าอย่างตัวท่านเองควรจะมีสักกี่เสียงถึงจะสมน้ำสมเนื้อเต็มภาคภูมิล่ะครับ? ควรจะเท่ากันหรือมากกว่ากี่เสียงเมื่อเทียบกับรปภ.หน้าประตูนิด้า พ่อค้าแม่ค้าขายอาหารในโรงอาหารนิด้า เจ้าหน้าที่ธุรการนิด้า พนักงานทำความสะอาดสุขาที่นิด้า นักศึกษานิด้า บัณฑิตนิด้า คณาจารย์นิด้า?

https://www.facebook.com/Assemblyforthedefenseofdemocracy

Assembly for the Defense of Democracy (AFDD)