Declaration of the 8888 Democratic Uprising Silver Jubilee-ရွစ္ေလးလုံး ဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပုံ ေငြရတု ေၾကညာစာတမ္းenglish/burmese

Declaration of the 8888 Democratic Uprising Silver Jubilee
8 August 2013, YANGON.

On this day of the 8888 Silver Jubilee, 25 years after the uprising, we, the ethnic and democratic forces, release this declaration after holding collective discussions on 6 and 7 August 2013.

1. We strongly believe that we need to establish a democratic federal state with self-determination and equality.

2. The 2008 Constitution does not guarantee such a democratic federal state. Therefore we strongly believe that the 2008 Constitution must be amended or a new constitution drafted.

3. We strongly believe there is a need to convene a convention that involves all national forces with the goal to achieve peace and national reconciliation, in order to establish a democratic federal state.

We declare that we will continue to fulfill the unfurnished duty of the 8888 uprising with these principles as our cause.

ရွစ္ေလးလုံး ဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပုံ ေငြရတု အခမ္းအနား ေၾကညာစာတမ္း
*******************
ရွစ္ေလးလုံး ဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပုံ ေငြရတု ေၾကညာစာတမ္း

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ား၊ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္၊ ၇ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ စုစည္းညီညြတ္စြာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ရွစ္ေလးလုံး ၂၅ ႏွစ္တုိင္ခဲ့ေသာ ဤေန႔ဤရက္တြင္ ရွစ္ေလးလုံးဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပုံ ေငြရတု ေၾကညာစာတမ္းကုိ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာလုိက္သည္။

၁။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကုိယ့္ၾကမၼာကုိယ္ ျပ႒ာန္းပိုင္ခြင့္ရွိ၍ တန္းတူညီမွ်မႈရွိေသာ ဒီမုိကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံ ေတာ္သစ္ကုိ ထူေထာင္ရန္ လုိအပ္သည္ဟု အေလးအနက္ ခံယူသည္။

၂။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔လုိလားေသာ ဒီမုိကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ျခင္း မရွိေပ။ သုိ႔ျဖစ္၍ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲရန္ သုိ႔မဟုတ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အသစ္ ျပန္လည္ေရးဆြဲရန္ လုိအပ္သည္ဟု အေလးအနက္ ခံယူသည္။

၃။ ထုိသုိ႔ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကုိ ဦးတည္ေသာ အမ်ိဳးသားအင္အားစု အားလုံးပါဝင္သည့္ ညီလာခံတစ္ရပ္ကုိ က်င္းပရန္လုိအပ္သည္ဟု အေလးအနက္ ခံယူသည္။

ဤသုိ႔ ခံယူသည္ႏွင့္အညီ ရွစ္ေလးလုံးဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပုံႀကီး၏ မၿပီးဆုံးေသးေသာတာဝန္မ်ားကုိ ဆက္လက္ ထမ္းရြက္ သြားမည္ဟု ထုတ္ျပန္ ေၾကညာလုိက္သည္။ ။

Flags brought to half-mast in remembrance of the sacrifices made for the 8888 democratic uprising.

ရွစ္ေလးလံုး ေငြရတုအထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားေတြ က်ဆံုးသြားခဲ့ေသာ ရဟန္းရွင္လူျပည္သူအေပါင္းအတြက္ ဝမ္းနည္းျခင္းအထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ အလံမ်ားအား တုိင္တစ္ဝက္လႊင့္ထူထားစဥ္ …

 

998449_311186205694960_1059865357_n

1001550_311248482355399_823498461_n

954782_186427114862156_799828840_n

ATTENTION NEW YORK: UPDATES TIMELINE KO KO GYI, KO MIN KO NAING 25 May 2013, Saturday.

★ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႏိုင္၊ ကိုကိုၾကီး တို႔ႏွင့္ နယူးေယာက္ျမန္မာမိသားစုမ်ားေတြ႕ဆံုပြဲ ★

ANDRE & BELLA MEYER HALL OF PHYSICS
ROOM # 121
NEW YORK UNIVERSITY
4 WASHINGTON PLACE
NEW YORK, NY 10003
Event time: 2:00 pm to 4:00 pm, 25 May 2013, Saturday.

– By Subway –
A, C or E train to “W 4 Street, Washington Square” Station (It is on 6th Ave, with entrances at W. 3rd St and at Waverly Place.
Walk East across Washington Sq Park to Washington Place near Broadway.)
N or R train (Closest to the building) to “8 Street – N.Y.U” Station (walk 2 blocks north of Washington Place on Broadway)
6 Train to “Astor Place” station (walk 2 blocks north of Washington Place).

– Contact Persons –
Ma Mya Mya Soe (917) 797-2134
Ma Shwe War (347) 229-4309
Ko Aung Khant (516) 808-1515
Ko Nay Tin Myint (347) 944-7341
Ko Phoe Khwar (917) 349-2169

 

★ Here is the updates for–>

★ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႏိုင္၊ ကိုကိုၾကီး တို႔ႏွင့္ နယူးေယာက္ျမန္မာမိသားစုမ်ားေတြ႕ဆံုပြဲ ★

ANDRE & BELLA MEYER HALL OF PHYSICS
ROOM # 121
NEW YORK UNIVERSITY
4 WASHINGTON PLACE
NEW YORK, NY 10003
Event time: 2:00 pm to 4:00 pm, 25 May 2013, Saturday.

– By Subway –
A, C or E train to “W 4 Street, Washington Square” Station (It is on 6th Ave, with entrances at W. 3rd St and at Waverly Place.
Walk East across Washington Sq Park to Washington Place near Broadway.)
N or R train (Closest to the building) to “8 Street – N.Y.U” Station (walk 2 blocks north of Washington Place on Broadway)
6 Train to “Astor Place” station (walk 2 blocks north of Washington Place).

– Contact Persons –
Ma Mya Mya Soe (917) 797-2134
Ma Shwe War (347) 229-4309
Ko Aung Khant (516) 808-1515
Ko Nay Tin Myint (347) 944-7341
Ko Phoe Khwar (917) 349-2169

263205_10151592100803827_2015307543_n

“ စေနေကာက္ႏုတ္ခ်က္ ( တစ္ပါတ္အတြင္း အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္း ) – ၃ ”88 GENERATION PR

– ႏုိင္ငံျခားခရီစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍

180271_400394793414024_1644810922_n

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ၈၈-မ်ဳိးဆက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းသည္
အက်ဥ္းေထာင္မွလြတ္ေျမာက္လာျပီး ပတ္စ္ပုိ႔ရေရးအတြက္ အခ်ိန္တစ္ခု
ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ရပါတယ္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လအတြင္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံရဲ႕
အၾကီးဆုံးအရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ျပီး၊ႏုိင္ငံတကာမွ ဒီမုိကေရစီေရး
တက္ၾကြလွဳပ္ရွားသူေတြကုိအားေပးကူညီေနတဲ့ The National Endowment
for Democracy (NED )က ကုိမင္းကုိႏုိင္ကုိ ဆုခ်ီးျမွင့္ဖုိ႔ ဖိတ္ၾကားခဲ့ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ အစုိးရက သူတစ္ေယာက္တည္းကုိသာ ပတ္စပုိ႔စ္ထုတ္ေပးခဲ့တဲ့
အတြက္၊ ကုိမင္းကုိႏုိင္က သူတစ္ေယာက္ထဲကုိသာေပးတဲ့အတြက္ တရား
မွ်တမွဳမရွိေၾကာင္း၊ က်န္တဲ့ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားကုိပတ္စ္ပုိ႔ထုတ္ေပးျခင္း
မရွိတဲ့အတြက္ NED ဆုေပးပြဲကုိ မတက္ေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္းျငင္းဆုိခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၂ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းေရာက္မွာသာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ၈၈မ်ဳိးဆက္ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္
ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွ အဖြဲ႕၀င္ေတြကုိ ပတ္စ္ပုိ႔ေတြ ထုတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။
အမွန္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔လြတ္ေျမာက္ခါစ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလကစတင္ျပီး
ႏုိင္ငံျခားတုိင္းျပည္မ်ားက အစုိးရေတြ၊ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ သူတုိ႔
ႏုိင္ငံအသီးသီးဆီကုိလာေရာက္လည္ပတ္ဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ၈၈မ်ဳိးဆက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းဟာ
ပတ္စ္ပုိ႔ရတာ ေနာက္က်တာကတစ္ေၾကာင္း၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံအတြက္
အက်ဳိးရွိမယ့္ ခရီးစဥ္ေတြျဖစ္ဖုိ႔ စီစဥ္ရတာကတစ္ေၾကာင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာ
မိသားစုရဲ႕ကမ္းလွမ္းမွဳအားလုံးကုိ ခ်က္ခ်င္းမတုန္႔ျပန္ႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။ Continue reading ““ စေနေကာက္ႏုတ္ခ်က္ ( တစ္ပါတ္အတြင္း အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္း ) – ၃ ”88 GENERATION PR”

SAVE THE DATE : မင္းကိုုႏိုုင္ႏွင့္ ကိုုကိုုႀကီးတိုု႔၏ အေမရိကန္ခရီးစဥ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုုKo Ko Gyi (The 88 Generation Students)

မင္းကိုုႏိုုင္ႏွင့္ ကိုုကိုုႀကီးတိုု႔၏ အေမရိကန္ခရီးစဥ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုုင္း . .395670_643261955700271_1464235685_n-1

HAPPY MARRIAGE-ကုိေဇာ္မင္းႏွင့္မခင္ေအးဆင့္တုိ႔၏ မဂၤလာဆြမ္းေကၽြးပြဲ

Have a long and happy marriage together forever naw. မဂၤလာႏွစ္သက္ ၁၂၀ ရွည္ၾကာစြာ၊ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ၊ ၾကင္နာစြာ ေပါင္းေဖာ္၍ အတူတကြ တိုင္းျပည္တာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ၾကပါေစ…

524730_375009009271359_747961021_n

၈၈မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းရုံးမွ ရုံးအဖြဲ႔မွဴးျဖစ္သူ ကုိေဇာ္မင္း(ခ)ေဘာင္းေဘာင္းႏွင့္ မခင္ေအးဆင့္တုိ႔၏ မဂၤလာဆြမ္းေကၽြးအခမ္းအနားကုိ ယေန႔ ေမလ၊ ၃ ရက္ နံနက္ပုိင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ဘဝျမင့္ရိပ္သာရွိ ေရႊသိမ္ ဓမၼသိဂီ ၤေက်ာင္းတုိက္တြင္ က်င္းပခဲ့ရာ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး နယ္ပယ္အသီးသီးမွ မိတ္ေဆြ ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမမ်ား တက္ေရာက္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ၾကသည္။

Cash and kinds provided to Meikhtila’s refugees

EMG

A civic organization namely Hands of Sympathy comprises Myanmar Motion Picture Association and the 88’ Generation Students has provided cash and kinds to refugees at Meikhtila relief camps on last Monday.

After donation of cash and kinds by Shwe Parimi Sayadaw Ahsin San Dar Di Ka who accompanied by the organization, the Sayadaw delivered the Mittasuta and the wishes for the refugees.

The organization visited all relief camps and comforted them.

“We didn’t go only for donation of cash and kinds to the relief camps. We aim to promote their mental joining with our loving kindness. We, our movie stars, will have to help as we can how difficulties we face,” Chairman Zin Waing of Myanmar Motion Picture Association said.

Myanmar Motion Picture Association has already donated 9.8 million kyats to the refugees and 88’ Generation Students also provided foodstuff to them.

Currently, some requirements have been appeared at five relief camps.

“We are not worry for food and health. But, the shelter is difficult for us,” a refugee Kyi Kyi who is taking shelter at a relief camp in No.1 Meikhtila Basic Education High School said.

The donation is a one-day trip and many artistes accompanied with “the Hands of Sympathy” organization.

88 Generation student Ko Htay Kywe welcomes to SF Bay Area Burmese

 

 

564604_558040457562208_1902691601_n

 

http://www.moemaka.blogspot.de/2013/03/ko-htay-kywe-welcomes-to-sf-bay-area.html

မတ္ ၂၈၊ ညေနခင္းက ဆန္ဖရန္စစၥကိုုျမိဳ့ေတာ္ေလဆိပ္သိုု႔ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုုေဌးၾကြယ္ ေရာက္ရွိလာသည္ကိုု ေဒသခံ ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ San Francisco Burmese Community Organizers & Friends မိတ္ေဆြတိုု႔ကိုု ၀ိုုင္း၀န္းၾကိဳဆိုုခဲ့ၾကသည္ကိုု ေတြ႔ရစဥ္။ ေဒသခံ မိတ္ေဆြမ်ားက ကိုုေဌးၾကြယ္ကိုု ညေနစာျဖင့္ တည္ခင္း ဧည့္ခံခဲ့ၾကသည္။ မတ္လ ၂၉ ၊ ညေနခင္းတြင္ ဖရီးေမာင့္ျမိဳ့ Centerville ရိပိသာတြင္ ေဘးဧရိယာျမန္မာတိုု႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆုုံၾကမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ျမန္မာျပည္တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အျမန္ဆုုံး ျငိမ္းေအးျပီး ျမန္မာျပည္သားမ်ား ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူတကြ ယွဥ္တြဲေနထိုုင္ေရး၊ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ျမန္မာတိုုင္းရင္းသားတိုု႔ စုုေပါင္း ဆုုေတာင္းျပီး ဆႏၵျပဳၾကမည္ ျဖစ္သည္။

Ko Htay Kywe meeting with San Francisco (Bay Ara ) Burmese community

photos jason Hu,

မိုး သူ

253704_4656066763772_745863292_n564553_4653106169759_1174667760_n581372_631050316921620_716400068_n

88 Generation Students၈၈မ်ဳိးဆက္တို႔၏ ထိုင္းႏိုင္ငံ ေလ့လာေရး စတုတၳေန႔

၂ဝ၊ ၃၊၂၀၁၃ ေန႔။လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနေသာ မိတၳီလာၿမိဳ႕၏ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ မင္းကိုႏိုင္ဦးေဆာင္ေသာ ၈၈မ်ဳိးဆက္ အဖြဲ႔သည္ ယေန႔ည ၁၁း၁၅ အခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊၈၈မ်ဳိးဆက္ရုံးခန္းမွ မိတၳီလာၿမိဳ႕သို႔ ထြက္ခြာသြားၾကၿပီျဖစ္သည္။ ကိုေဇာ္မင္း(ေဘာင္းေဘာင္း)၊ကိုဥာဏ္လင္း၊စမ္းေခ်ာင္းကိုကိုႀကီး၊မနီလာသိန္းစသည့္ အဖြဲ႔ဝင္ ၈ ဦး ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာ ၈ ဦးလည္း လိုက္ပါသြားၾကသည္။

884386_358909504214643_194842335_o

 

 

 

 

၈၈မ်ဳိးဆက္တို႔၏ ထိုင္းႏိုင္ငံ ေလ့လာေရး စတုတၳေန႔ ——————————————————— ထိုင္းႏိုင္ငံ ေလ့လာေရးအတြက္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိေနၾကေသာ ၈၈မ်ဳိးဆက္တို႔သည္ ယေန႔ မတ္လ ၂၀ ရက္တြင္ စတုတၳေန႔ ခရီးစဥ္အျဖစ္ ရယြန္ (Rayong) ၿမိဳ႕ႏွင့္ မက္တဖြတ္ (Map Ta Phut) စက္မႈဇုန္သို႕ နံနက္ ၇း ၄၀ နာရီတြင္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွ ထြက္ခြာခဲ့ၾကသည္။ ရယြန္ (Rayong) ၿမိဳ႕သို႔ နံနက္ ၁၀း ၁၅ နာရီတြင္ ေရာက္ရွိခဲ့ၾကၿပီး ရယြန္ၿမိဳ႕ရွိ Madina ဟိုတယ္၊ အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ Chanthip Intavong (Health practitioner) ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပဲြျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ရယြန္ျပည္နယ္ရွိ မက္တဖြတ္ (Map Ta Phut)ၿမိဳ႕ေလး၌ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္က စတင္ခဲ့သည့္ စက္မႈဇုန္၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ားျဖစ္ေသာ လူထုက်န္းမာေရး ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္ေနမႈမ်ားကို အဓိကထား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး၊ မက္တဖြတ္ (Map Ta Phut) စက္မႈဇုန္ႀကီးတစ္ခုေၾကာင့္ ရယြန္ (Rayong) ျပည္နယ္တစ္ခုလံုး က်န္းမာေရးအခက္ေတြ႕ေနရသည္မ်ားကို Chanthip Intavong (Health practitioner) မွ အက်ယ္တ၀င့္ ရွင္းလင္းတင္ျပသြားခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးပဲြကို မြန္းလြဲ ၁း ၁၅ နာရီတြင္ ရပ္နားခဲ့ၿပီး မက္တဖြတ္ (Map Ta Phut) ကမ္းေျခသို႔ မြန္းလဲြ ၂း ၀၀ နာရီ၌ ဆက္လက္ထြက္ခြာခဲ့ၾကသည္။ မြန္းလဲြ ၂း ၂၀ နာရီတြင္ မက္တဖြတ္ (Map Ta Phut)ကမ္းေျခရွိ Nong Taeng Mae ေက်းရြာသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာ၌ Noi Jaitang (အသက္ ၇၃ ႏွစ္) က ၎၏ ျခံေျမအတြင္း ေျမေအာက္ေရ ညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ အပင္မ်ား ဆံုးရံႈးရသည့္အျပင္ မိသားစု၀င္မ်ားလည္း ေရာဂါ၊ ေ၀ဒနာဆိုးမ်ား ဆိုက္ေရာက္ခံစားေနၾကရေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားၿပီး Thongchai Bonnak (အသက္ ၄၉ ႏွစ္) ႏွင့္ Patcharee Dithyen (အသက္ ၅၅ ႏွစ္) တို႔က ေဒသအတြင္း လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာ ပ်က္စီးေနမႈမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားသြားခဲ့ၾကသည္။ ၈၈မ်ဳိးဆက္မ်ားက အျပန္အလွန္ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ညေန ၄း ၀၀ နာရီတြင္ မက္တဖြတ္ (Map Ta Phut) ကမ္းေျခတစ္ေလ်ာက္ သဘာ၀၀န္းက်င္ ပ်က္စီးေနမႈမ်ားႏွင့္ မက္တဖြတ္ (Map Ta Phut) စက္မႈဇုန္ႀကီးအတြင္း အေနအထားမ်ားကို ေလ့လာခဲ့ၾကၿပီး ညေန ၆း ၁၅ နာရီတြင္ မက္တဖြတ္ (Map Ta Phut) စက္မႈဇုန္မွ ျပန္လည္ထြက္ခြာလာခဲ့ၾကရာ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕သို႔ ည ၉း ၁၀ နာရီတြင္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ၾကသည္။

 

882993_358907300881530_1125164454_o599231_358906784214915_566137119_n892632_358906630881597_1488935901_o562730_358906804214913_580543119_n

Leaders of prominent activist group 88 Generation Students said they plan to form a political party to work for democratization, peace and reconciliation

RANGOON—Leaders of Burma’s prominent activist group 88 Generation Students said they plan to form a political party to work for democratization, peace and reconciliation in the country. Some in the group however, expressed doubts about joining Burmese party politics.

Although no clear time frame has been set for the plan, the new party is likely to compete in the 2015 national elections.

Min Zay Ya, one of the 88 leaders, said the group would continue to focus on strengthening civil society organizations in Burma, but after 2013 they planned to expand their activities and enter Burmese politics.

575967_357494217689505_1792240991_n

“Our group will be working as a political party on one side and as an NGO on the other. We all have agreed on that,” said Min Za Ya. “We certainly have a two-way basic principle, but it is just a preliminary stage at the moment.”

From next year onwards, he said, the popular group would hold meetings to form a political party and decide on a future program for the organization. Continue reading “Leaders of prominent activist group 88 Generation Students said they plan to form a political party to work for democratization, peace and reconciliation”