#DKBA #ရွင္းခ်က္ထုတ္ #STATEMENT #INTERNET #MEDIA #KOKANG

အမ်ားသိေစရန္ ေက်ညာခ်က္

အင္တာနက္သတင္းမီဒီယာမ်ားေပၚတြင္ ထြက္ေပၚေနေသာ DKBA မွ အစိုးရတပ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး MNDAA ေခၚ ကိုးကန္႕ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႕အား တုိက္ခုိက္မည္ဆိုသည္မွာ လုံးဝမဟုတ္မမွန္ေၾကာင္းႏွင့္ MNDAA ေခၚ ကိုးကန္႕တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႕သည္ မိမိတို႕နဲ႕ ဘဝတူ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ၄င္းတို႕၏ အမ်ဳိးသားေရးဆိုင္ရာအခြင့္အေရးအတြက္ ခိုင္မာစြာ ရပ္တည္ေနသည္ကို အႂကြင္းမဲ့ ယုံၾကည္ပါသည္။

သို႕ျဖစ္ပါ၍ မဟာမိတ္ေတာ္လွန္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းအသီီးသီးႏွင့္ မိဘျပည္သူမ်ား မိမိတို႕အေပၚ နားလည္မႈ မလြဲၾကရန္ ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။ ကိုးကန္႕တပ္ဖြဲ႕ေခၚ MNDAA သည္ မိမိတို႕နည္းတူ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုတစ္စု ျဖစ္သည္ကို ျပည္သူအမ်ား သိရွိပါရန္ ေက်ညာအပ္ပါသည္။ cr. u naing win

10422210_647739768687595_285248084676342050_n