#MOI #အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ #ရင္းႏွီးပြင့္လင္း စြာ ေဆြးေႏြးၿပီး ပူးတြဲေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္

စစ္ေၾကာင္းမွ တိုက္ရိုက္သတင္း
===================
7:30 မွာ ကားနဲ႔ဆက္လက္ခ်ီတက္ေနပါျပီ။ တစ္စံုတစ္ဦးမွ ဖမ္းဆီး ခံရမႈ မရွိပါ။

Yar Hnoe Pyae

အားလံုးစိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာေနၾကပါေတာ့ဗ်ာ…..တားဆးီထားတာအားလံုးေက်ာ္ျဖတ္ၿပီးကားအစီး၁၂၀ေက်ာ္နဲ႔ပုပၸါးကိုဆက္လက္ထြက္ခြာလာခဲ့ပါၿပီ……..
ဦးေက်ာ္သူရဲ႕ေဖ်ာင္းဖ်နားခ်မႈနဲ႔ကေလးေတြကားစီၾကတာပါ……ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ဦးေရ —

အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ရင္းႏွီးပြင့္လင္း စြာ ေဆြးေႏြးၿပီး ပူးတြဲေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီ ၂၈

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီပညာေရး လႈပ္ရွားမႈ ဦးေဆာင္ ေကာ္မတီမွ ေက်ာင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲကို ယေန႔နံနက္(၁၀)နာရီခြဲက ေနျပည္ေတာ္ရွိ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အစည္း အေဝး ခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ဘက္ေဆြးေႏြးမႈအရ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ မွ ေက်ာင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ တစ္ရပ္ ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယင္းပူးတြဲေၾကညာခ်က္တြင္ “(က) အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ ေက်ာင္းသားႏွင့္ National Network for Education Reform (NNER) ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ေသာ ပထမအႀကိမ္ ေလးပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီ(၁)ရက္ေန႔၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ စတင္ရန္၊ (ခ) ေလးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ ေက်ာင္းသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ တင္ျပေသာအခ်က္(၁၁)ခ်က္ ကို ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္း အေျဖရွာၾကရန္၊ (ဂ) ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ အျပဳ သေဘာေဆာင္ ေဆြးေႏြး ၿပီး သေဘာတူညီမႈမ်ားကို ၫွိႏႈိင္း ရယူရန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြး ရန္ က်န္ရွိသည္မ်ားကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြး အေျဖရွာသြားရန္၊ (ဃ) ေက်ာင္းသား မ်ားအေနျဖင့္ ၫွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈ မ်ားစတင္သည့္ေန႔တြင္ သပိတ္ရပ္နားသြားမည္” ဟူသည့္ အခ်က္(၄)ခ်က္ အား သေဘာတူညီခဲ့ၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

NNER JOINT STATEMENT10927853_10205500654903039_2854340496097230801_o1658415_10205500655023042_70561979498891937_o

 

သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားေတြ ေတာင္းဆိုထားတဲ့ ၁၁ ခ်က္ဆိုတာ ဘာေတြလဲ။
၁။ ပညာေရးမူဝါဒနဲ႔ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား ဆက္စပ္ဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဆရာ ဆရာမကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ရန္
၂။ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား၊ ဆရာသမဂၢမ်ား လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္လႈပ္ရွားခြင့္နဲ႔ ၎သမဂၢမ်ား တည္ရွိမႈအေပၚ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳေရး
၃။ ျပဌာန္းၿပီးျဖစ္တဲ့ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒမွာပါဝင္တဲ့ အမ်ဳိးသားပညာေရးေကာ္မရွင္နဲ႔ တကၠသိုလ္မ်ား ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းထားမႈ
၄။ ေဒသအလိုက္နဲ႔ေက်ာင္းအလိုက္ လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္တဲ့ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ရွိေရး
၅။ လက္ရွိက်င့္သံုးလ်က္ရွိတဲ့ စာေမးပြဲစနစ္နဲ႔ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္စနစ္မ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္
၆။ ေက်ာင္းသားမ်ား လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚစဥ္းစားႏိုင္ၿပီး ကိုယ္တိုင္ေလ့လာစူးစမ္း သင္ယူႏိုင္မယ့္ နည္းစနစ္ေတြ ေျပာင္းလဲဖို႔
၇။ တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားရဲ႕ဘာသာစကား လြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ မိခင္ဘာသာစကား အေျချပဳ ဘာသာစကားစံု ပညာေရးစနစ္ကို ထည့္သြင္းဖို႔
၈။ မသန္စြမ္းကေလးမ်ားအပါအဝင္ ကေလးအားလံုးအတြက္ အားလံုးအႀကံဳးဝင္ ပညာေရးျဖစ္ဖို႔
၉။ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈေတြေၾကာင္း ေက်ာင္းထုတ္ခံရတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကို ေက်ာင္းျပန္တက္ခြင့္ရေစဖို႔
၁ဝ။ ပညာေရးအသံုးစားရိတ္ကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးအသံုးစားရိတ္ရဲ႕ ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းသတ္မွတ္ဖို႔
၁၁။ အခမဲ့ မသင္မေနရပညာေရးကို မူလတန္းအဆင့္သာမက အလယ္တန္းအဆင့္ထိ တိုးျမွင့္က်င့္သံုးဖို႔

——-

ရဲမ်ားအား မိုင္တိုင္ ၄၃၂ တြင္ခ်ထားၿပီး….
တံတားထိပ္တြင္…..
ျမင္းျခံမွ ကိုကိုႏိုင္(မင္းစစ္ႏိုင္) အား ဖမ္းဆီးသြားေၾကာင္း……
Hlaing Zayar Oo

10645143_663131247146709_7489973352597076801_n-1

Kyaw Kyaw
ပထမစည္းကိုေက်ာ္ျဖတ္ျပီ ။
ဦးေက်ာ္သူေ႔ရွကပါ
ခရိုင္ေထြမွဴးက ေ႔ရွဆံုး ပ စည္းမွာ
တား ‘ ေက်ာ္တက္ျပီး ။
ဒုစီး တစီး ရွိေႀကာင္း ဟြန္းနဲ႔ေ႔ရွက
ေျပာသံႀကားေနရ ။