#แชร์ต่อๆ #กันว่า #บุคคลที่ใช้ชื่อเฟซบุ๊คว่า #Peter #Daring#เหรียญทอง #แน่นหนา

แชร์ต่อๆกันว่า บุคคลที่ใช้ชื่อเฟซบุ๊คว่า Peter Daring เป็นผู้กระทำการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯอย่างร้ายแรง ต่างกรรม ต่างวาระ หลายครั้งครา ทั้งยังกระทำความผิดอันเป็นกบฎหรือเป็นอริราชศัตรูที่มีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตด้วย ดังนั้นใครก็ตามที่เป็นเพื่อนในเฟซบุ๊ค Peter Daring กรุณาแจ้งเบาะแสรายละเอียดเกี่ยวกับ Peter Daring ทาง IN-BOX เฟซบุ๊ค เหรียญทอง แน่นหนา ซึ่งเป็นเฟซบุ๊คส่วนตัวของผม หรือจะแจ้งทาง IN-BOX ขององค์กรเก็บขยะแผ่นดินก็ได้ครับ
พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา
25 มิ.ย.57 เวลา 20.50 น. cr.เหรียญทอง แน่นหนา

10463872_923698270989880_2358149484354048978_n

 

เรียนเพื่อนๆและผู้ติดตาม เพื่อโปรดทราบทั่วกันว่า Jason Charm คือบุคคลในขบวนการกบฎล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์มีโทษสูงสุดคือประหารชีวิต ขณะนี้อยู่ในระหว่างการสืบค้นครับ หากพบ Jason Charm ที่ใดให้ปฏิบัติการตามแต่อัธยาศัยได้เลยครับ
พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา
25 มิ.ย.57 เวลา 20.15 น.

#แชร์ #ความคิด #เห็นส่วนตัว #ของ #ผม

Major General Rienthong Nanna , M.D. Chief Executive Officer Mongkutwattana Public Co. Ltd.
Major General Rienthong Nanna , M.D.
Chief Executive Officer
Mongkutwattana Public Co. Ltd.

1 มิ.ย.57 ได้โปรดแชร์ความคิดเห็นส่วนตัวของผมในฐานะคนไทยคนหนึ่งเพื่อการปฏิรูปประเทศด้วยครับ…ผมเห็นว่าระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่แต่เดิมมีอำนาจเพียง 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายที่ 1 ฝ่ายบริหาร , ฝ่ายที่ 2 ฝ่ายนิติบัญญัติ และ ฝ่ายที่ 3 ฝ่ายตุลาการ นั้น ไม่เพียงพอต่อการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ครับ … ผมเห็นว่าหากจะมีการปฏิรูปแล้ว ควรปฏิรูปให้มี ’ฝ่ายที่ 4’ ขึ้น คือ ‘ฝ่ายความมั่นคง’… อันหมายถึงการปฏิรูปโดยแยกกองทัพไทยออกจาก ‘ฝ่ายบริหาร’ เสีย… ทั้งนี้เพื่อให้กองทัพไทยมี ’เอกภาพ’ ในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยกองทัพไทยจะเป็นกองทัพแห่งองค์จอมทัพไทยที่สมบูรณ์ ปราศจากการคั่น หรือขวางกั้นของ ‘ฝ่ายบริหาร’ ดังเช่นที่ผ่านมา …ด้วยอำนาจทั้ง 4 ฝ่ายที่ผมเห็นควรปฏิรูปขึ้นนี้ จะเกื้อกูลต่อระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข…ความคิดส่วนตัวนี้ เป็นแนวความคิดที่ต้องการให้กองทัพไทยมีเอกภาพในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และรักษาเอกราชอธิปไตยของราชอาณาจักรไทยโดยปราศจากอิทธิพลทางการเมือง และ/หรือฝ่ายต่างๆดังเช่นวิกฤตการณ์ที่ผ่านมา …ความคิดนี้ ไม่ใช่เผด็จการณ์ทหได้โปรดแชร์ความคิดเห็นส่วนตัวของผมารครับ
พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา

#thaiupraising #พลตรี #เหรียญทอง #แน่นหนา …

22 พ.ค.57 เวลา 7.15 น. ช่วยกันแชร์ต่อๆกันให้ถึงผู้บัญชาการทหารบกว่า ขอให้ใช้การประกาศกฎอัยการศึกนี้ในการเข้าควบคุมการใช้อินเตอร์เน็ตที่เผยแพร่ของขบวนการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ตลอดจนการใช้สถานีวิทยุโทรทัศน์โดยผู้จัดรายการบางรายที่มีพฤติกรรมหมิ่นพระบรมเดชานุภาพด้วย ทั้งนี้เนื่องจากการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพได้เผยแพร่ข้อมูล สร้างความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อให้เกิดความแตกแยก เกลียดชัง ทั้งยังยุยง ปลุกปั่นให้เกิดสถานการณ์ความรุนแรงขึ้นภายในประเทศด้วย อันเป็นภารกิจที่ กอ.รส.จะต้องเข้าควบคุมและดำเนินการแก้ไข …ทั้งนี้หาก กอ.รส. ประสบปัญหาการขาดแคลนกำลังพลด้านสารสนเทศ หรือกำลังพลที่มีความชำนาญด้านใดๆ เพื่อการปฏิบัติการควบคุมการเผยแพร่การหมิ่นพระบรมเดชานุภาพผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือสื่อใดๆแล้ว …องค์กรเก็บขยะแผ่นดินยินดีและพร้อมที่จะระดมบุคลากรเข้าสนับสนุนการปฏิบัติให้แก่ กอ.รส. …ทั้งนี้ กอ.รส. สามารถจัดนายทหารติดต่อประสานงานโดยตรงกับองค์กรเก็บขยะแผ่นดินได้ที่ โทร.02-574-5000 ต่อ คุณ พรพรรณ พัดใย
พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา

10390102_897648666928174_2019154762511200386_n

http://www.chaoprayanews.com/2014/05/21/หมอเหรียญทองเชิญอดีตทู/

 

#thaiuprising #รื่องเล่าของนาย #ทองเหรียญ #ตอนที่ 5 #กำเนิดชีวิตหมอทหารของนายทองเหรียญ

รื่องเล่าของนายทองเหรียญ ตอนที่ 5 กำเนิดชีวิตหมอทหารของนายทองเหรียญ

เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2516 ณ หอประชุมราชแพทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล …พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่นักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ความว่า
“ เดิมทางทหารมีความจำเป็นที่จะรับสมัครแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลทหารและกิจการของทหาร เพราะว่าเวลารับสมัครแล้วไม่มีใครสมัคร และทำไม ไม่มีใครสมัคร ก็เข้าใจว่า เพราะว่าการเป็นแพทย์ทหารนั้นเหนื่อย การเป็นแพทย์นี้ก็เหนื่อยอยู่แล้ว คือต้องรักษาพยาบาลคนไข้ ไม่เลือก มีงานในเวลาราชการแล้ว นอกเวลาราชการก็ต้องมีงานอีก นอกจากนั้นเป็นแพทย์ทหารก็ยังมีว่า ต้องออกไปปฏิบัติงานสนาม ซึ่งอาจต้องฝ่าอันตราย คนเราที่จะต้องฝ่าอันตรายก็อาจกลัวได้ อาจเสียวว่าอาจต้องเสียชีวิต หรือจะต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อไหร่ก็ได้ นอกจากนี้เวลาเป็นแพทย์ทหาร ไปอยู่ที่ไหนก็ตาม ก็ต้องปฏิบัติงานของตน เครื่องมือเครื่องใช้ก็อาจจะไม่ครบถ้วน ก็เกิดความรู้สึกที่ท้อใจ เพราะว่าเรียนมาแล้วมีความรู้ดี ไม่สามารถที่จะเรียนต่อ ไม่สามารถที่จะค้นคว้า ไม่สามารถที่จะมีเครื่องมือที่ทันสมัยที่ใหญ่โต นอกจากนั้นก็มีอื่นๆ ก็คือเงินเดือนไม่มาก ทั้งการไปดูงานเมืองนอกก็ไม่ค่อยมีนัก ฉะนั้นก็ไม่มีใครอยากเป็นแพทย์ทหาร ก็มีความจำเป็นที่จะมีแพทย์ทหารทางราชการทหาร ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ในด้านวิชานี้ ซึ่งก็มีเหตุผลอยู่เมื่อมีการแสดงความไม่พอใจ หรือไม่เห็นด้วยในการนี้ก็ทำตาม คือระงับการเรียนในมหาวิทยาลัย ก็เป็นอันว่าการวุ่นวายก็ได้ผลดีคือ ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเอาไว้ ซึ่งจุดประสงค์อันนี้ก็ไม่ต้องขอบอกว่า ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง คิดเอาเอง ครั้นมาถึงเวลาที่บอกว่าไม่มาฝากแล้ว ทางราชการทหารจะตั้งโรงเรียนแพทย์เอง คือ โรงเรียนสำหรับแพทย์ทหาร ก็เกิดโวยวายขึ้นมาใหม่ โวยวายว่าทำไมทหารต้องมีแพทย์ทหาร มีโรงเรียนแพทย์ทหารตั้งขึ้นมาใหม่ ก็ในการที่ทหารมาฝากเรียนก็มากินที่คนอื่น เมื่อกินที่คนอื่นเขาก็ต้องทำที่ที่อื่น ไม่มาเบียดเบียน ทำไมเมื่อเขาตั้งโรงเรียนแพทย์ทหารขึ้นมาจะต้องโวยวาย อันนี้ก็ต้องมีเหตุผลในสมอง ไม่ขอผ่าสมองดูว่า คิดถูกหรือไม่ถูก หรืออาจเป็นคนละคนก็ได้ หรืออาจไม่ได้ทันคิดว่าคำพูดสองอย่างนี้มันขัดกัน ฉะนั้นก็ถึงขอร้องท่านทั้งหลายว่า ถ้าจะคิดอะไรหรือจะปฏิบัติการใดๆ ก็ขอให้คิดให้รอบคอบเสียก่อนว่าจะเอาอะไรแน่ ถ้าเอาอะไรแน่แล้วก็ปฏิบัติไปจะได้ผลดี “
ด้วยพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในวันนั้น ได้กลายเป็นกำเนิดของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เมื่อปี พ.ศ.2518 …และถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณในการพระราชทานกำเนิดชีวิตหมอทหารของผมด้วย
ชีวิตของผมมีวันนี้ได้ เพราะพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ผมอยากจะกราบบังคมทูลต่อพระองค์ท่านสักครั้ง แต่คงทำได้เพียงแค่กราบบังคมทูลไว้ในบันทึกเรื่องเล่าของนายทองเหรียญ เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2557 เท่านั้นว่า
“ ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา อดีตหัวหน้านักเรียนแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รุ่นที่ 5 ขอกราบบังคมทูลต่อฝ่าละอองธุลีพระบาทว่า วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า …โรงเรียนแพทย์ทหารที่ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้พระราชทานกำเนิดขึ้นนั้น ได้ให้กำเนิดชีวิตแพทย์ทหารแก่ข้าพระพุทธเจ้าอย่างหาที่สุดมิได้ เพราะสถาบันแห่งนี้ ได้ทำให้ชีวิตของข้าพระพุทธเจ้า เปลี่ยนไปจากเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่มีอนาคต …ได้กลายเป็นแพทย์ทหาร ที่มีระเบียบวินัย เป็นสุภาพบุรุษ …ข้าพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่แพทย์ทหาร ดูแลรักษา ทั้งทหาร และพสกนิกรของฝ่าละอองธุลีพระบาททั้งในพื้นที่ปฏิบัติราชการสนามชายแดนและพื้นส่วนกลาง …ข้าพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างเต็มความสามารถ โดยยึดมั่นในพระบรมราโชวาทอย่างเคร่งครัด และเจริญก้าวหน้าในชีวิตราชการอย่างเป็นลำดับ ได้เป็นทั้งครูทหาร , ผู้บังคับกองพัน และนายทหารฝ่ายเสนาธิการ …ถึงแม้วันนี้ข้าพระพุทธเจ้าจะได้ลาออกจากราชการทหารไปอยู่ในภาคเอกชนแล้ว แต่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของฝ่าละอองธุลีพระบาทไม่เคยเสื่อมคลาย ข้าพระพุทธเจ้ายังคงพร้อมรับใช้ชาติ และดูแลพสกนิกรของฝ่าละอองธุลีพระบาทเพื่อให้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้สมหวังดั่งพระราชหฤทัยทุกประการ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา

10390102_897648666928174_2019154762511200386_n10312469_897646060261768_1443083899186752505_n10307217_897645520261822_5313628514488041968_n1506952_897648153594892_6470342622809708446_n

!! #นพ. #เหรียญทอง’ #เผย #M79 #บึมเวทีแจ้งวัฒนะกลางดึก เจ็บ 1 ราย by เหรียญทอง แน่นหนา

● ‘นพ.เหรียญทอง’ เผย เอ็ม 79 บึมเวทีแจ้งวัฒนะกลางดึก เจ็บ 1 ราย

“พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา” ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ โพสต์เฟซบุ๊กระบุ คนร้ายลอบปาระเบิดเอ็ม 79 ใส่เวที กปปส.แจ้งวัฒนะ กลางดึกที่ผ่านมา มีผู้ชุมนุมถูกสะเก็ดบาดเจ็บ 1 ราย…

2 พ.ค.57 แชร์ให้ทราบทั่วกันว่า รพ.มงกุฎวัฒนะ ขอรายงานว่าเมื่อวันที่ 1 พ.ค.57 เวลา 22.00 น.เศษ มีการยิง M.79 ที่ชุมนุมแจ้งวัฒนะ มีผู้ป่วยชื่อ นาย อติเทพ อ่อนจันทร์ ผู้ชุมนุม กปปส.แจ้งวัฒนะ ได้รับบาดเจ็บและถูกส่งตัวมายัง รพ.มงกุฎวัฒนะ พบว่ามีบาดแผลที่ หน้าอกด้านขวา – มือซ้าย – ต้นขาซ้าย …ผู้ป่วยบาดเจ็บสาหัสจากสะเก็ด M.79 ที่หน้าอกด้านขวาทำให้เกิดภาวะลมรั่วและคั่งในช่องปอด (PNEUMOTHORAX) ทำให้เกิดภาวะหายใจล้มเหลว และภาวะช๊อค …คณะแพทย์นำโดย พันเอก นายแพทย์ ธวัชชัย กาญจนรินทร์ ได้ทำการใส่ ท่อระบายลมออกจากช่องปอด (INTERCOSTAL CHEST DRAIN) และสามารถระบายลมรั่วและคั่งในช่องปอด (PNEUMOTHORAX) ออกได้ทัน จนพ้นอันตรายจากภาวะหายใจล้มเหลวและภาวะช๊อค ถึงแม้จะมีเลือดออกจากช่องปอดในทันทีที่ใส่ท่อระบายลมจากช่องปอดประมาณ 400 CC ก็ตาม แต่การตกเลือดที่ออกจากช่องปอดได้ลดลงอย่างชัดเจน …ขณะนี้ผู้ป่วยพ้นขีดอันตรายแล้ว อย่างไรก็ตามยังคงจำเป็นต้องอยู่ในห้อง ไอ ซี ยู ต่อไป เพื่อเฝ้าระวังอาการแทรกซ้อนอื่นๆ …สำหรับสะเก็ดระเบิดที่ทะลุเข้าหน้าอกด้านขวาได้ทะลุเข้าไปลึกถึงขั้วปอด ซึ่งอยู่ลึกมาก แต่สะเก็ดระเบิดไม่ได้เป็นอันตรายต่อผู้ป่วยแล้ว และสะเก็ดระเบิดมีขนาดเล็กมากจนคณะแพทย์เห็นว่า การผ่าตัดเพื่อเอาสะเก็ดระเบิดออกจะไม่คุ้มค่า แต่กลับจะทำให้ปอดที่บอบช้ำจากสะเก็ดระเบิด เกิดผลเสียต่อผู้ป่วย มากกว่าการปล่อยให้สะเก็ดระเบิดทิ้งไว้ …ส่วนสะเก็ดระเบิดที่มือและต้นขวา ยังคงไม่ทำอะไร จนกว่าผู้ป่วยจะอาการเป็นปกติแล้วค่อยประเมินใหม่
พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา
ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ

ANTI GOVERNMENT PROTESTER WAS SEVERALY WOUNDED BY M79 GRENADE @ CHAENG WATTHANA PROTESTSIDE. KHUN ADITHEP ONJAN SUFFERED BAD WOUNDS IN HIS CHEST AND LEFT THIGH. HE WAS ALSO TREATED FOR RESPIRATORY FAILURE AND SHOCK.

เหรียญทอง แน่นหนา

#ด่วน!! #แชร์ #เหรียญทอง #แน่นหนา #ให้ทราบทั่วกันว่า ณ เวลา 01:39 วันที่ 19/4/57 ผม #ได้รับ #การแจ้งจาก #Facebook ว่า–

แชร์ให้ทราบทั่วกันว่า ณ เวลา 01:39 วันที่ 19 เมษายน 2557 ผมได้รับการแจ้งจาก Facebook ว่า ผมได้ละเมิดลิขสิทธิ์ รูปภาพประจำตัวซึ่งเป็นรูปผมเอง ไม่ใช่ใคร เป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้รูปที่ผมสวมเครื่องแบบเดิมได้ มาเป็นรูป Profile จึงต้องปล่อยว่างไว้ดังที่เห็นครับ โดยผู้แจ้งนั้นปรากฏตามหลักฐานที่ Facebook รายงาน (ตามภาพที่ capture ให้เห็นข้างล่างนั้น) ชื่อ Thaksin Shinawatra หมายเลขการแจ้ง 14906795844848 email taksin@hotmail.com ผมเองไม่เข้าใจว่าผมกำลังต่อสู้กับผู้กระทำการหมิ่นพระบรมราชานุภาพแล้วทำให้คุณ Thaksin Shinawatra ท่านเดือดร้อนตรงไหน???? …. 01:58 19 เมษ. 2557

10264251_874972402529134_84932149500607098_o10293818_874972385862469_7382649545688378893_o

#ด่วน! #UPDATE #ช่วย #แชร์ให้ทั่ว #กันด้วย ครับ.. #เหรียญทอง #แน่นหนา

เหรียญทอง แน่นหนา

534414_852890871403954_1593760938_n

UPDATE 17/4/57

เรียนประชาชนผู้จงรักภักดีทุกท่าน กระผม ขอกราบขอบพระคุณ ท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งที่ ได้กรุณา พร้อมใจ รวมตัวกันเป็นพลังแห่งแผ่นดิน ที่จะถวายอารักขาและปกป้อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ พระบรมวงศานุวงศ์

วันนี้ องค์กรเก็บขยะแผ่นดิน มีสมาชิก ที่มีความสำนึกในหน้าที่ ปกป้องสถาบัน ร่วมกัน ทวีจำนวนมากขึ้นทุกนาที ขณะนี้ยังไม่ครบ 24 ชม. Page องค์กรเก็บขยะแผ่นดิน ได้มีผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกว่า 40,000 คน และ มีผู้สมัครเข้าเป็นชุดปฏิบัติการสืบค้นผู้คนที่กระทำ 2,000 ชุดแล้ว และ ยังคงขยายชุดปฏิบัติการสืบค้นต่อไปอีก

ขณะนี้ทีมปฏิบัติการฯ กำลังช่วยกันปฏิบัติการอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้จุดมุ่งหมายในการป้องกัน และโต้ตอบ คนหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ให้สูญสิ้นไปจากแผ่นดินไทย

ณ โอกาสนี้ ผมขอขอโทษเพื่อนสมาชิก ที่ไม่อาจตอบข้อความเป็นรายบุคคลได้ เพราะมี ข้อความเข้ามาอย่างล้นหลาม อย่างไรก็ตาม ทุกข้อความได้มีการบันทึก และจัดเก็บเป็นหมวดหมู่เรียบร้อยแล้ว และจะขอ update ให้ทุกท่านทราบความคืบหน้าเป็นระยะๆไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอได้โปรด share ข่าวนี้ให้ทั่วราชอาณาจักรไทย และ ทั่วไป ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา ………………… 17 เมษ. 2557 18:51น.

 

 

แชร์ให้ทั่วกันด้วยครับ
เรียน ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และหน่วยขึ้นตรง
กระผม พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา นายทหารนอกราชการ และประชาชนผู้จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้สำรวจปัญหาผู้กระทำการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแล้วพบว่าได้มีการกระทำการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพกันอย่างเปิดเผย และท้าทาย ทั้งนี้กลุ่มผู้กระทำการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเป็นกลุ่มบุคคลที่ให้การสนับสนุนรัฐบาลและนักการเมืองฝ่ายรัฐบาล บางรายมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและเปิดเผย
ปัญหาการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพได้ปรากฎต่อสาธารณชนซ้ำแล้วซ้ำเล่า ในขณะที่ส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ดังเช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของรัฐบาลโดยตรง ไม่กล้าบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทำการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอย่างจริงจัง ที่ผ่านมาจึงเป็นการดำเนินการแบบ ‘ไฟไหม้ฟาง’ หรือตามกระแสกดดันของสังคมจนทำให้ปัญหาการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพถูกปล่อยปละละเลยและยังคงกระทำการกันอย่างเหิมเกริมตลอดมา
กระผมเห็นว่ากองทัพมีหน้าที่ในการรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า ตลอดจนการถวายความปลอดภัยต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ถึงแม้กองทัพจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของรัฐบาลก็ตาม แต่กองทัพจะต้องตระหนักถึงภารกิจและหน้าที่ที่มีต่อองค์ ‘จอมทัพไทย’ ที่เป็นองค์พระประมุขที่สูงสุดเหนือรัฐบาลด้วย Continue reading “#ด่วน! #UPDATE #ช่วย #แชร์ให้ทั่ว #กันด้วย ครับ.. #เหรียญทอง #แน่นหนา”