#ข่า #กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย #คสช. #สั่งระงับระบบ #facebook #ใน #ขณะนี้นั้น

UPDATE   . กรณี Facebook ของผู้ใช้งานในไทยกว่า 26,000,000 account ล่ม นั้น ทาง คสช. ทราบดีถึงผลกระทบ และ คสช. ได้เร่งรัดให้ตรวจสอบและแก้ไขแล้ว ภายในเวลาที่คิดว่าคงไม่ช้าเกินไป
. ทั้งนี้ อยากเรียนชี้แจงให้ทุกท่านทราบว่า คสช. มีการดำเนินการเฉพาะต่อเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ที่เข้าข่ายปลุกปั่น ยุยง และก่อให้เกิดความขัดแย้ง รวมถึงการล่วงละเมิดสถาบันฯ เท่านั้น และยึดแนวทางดังกล่าวมาโดยตลอด
. แม้ว่าการดำเนินการดังกล่าวจะถูกตำหนิจากพี่น้องประชาชนมากกว่าวันละ 2 – 300 สาย ทางโทรศัพท์ และมากกว่าวันละ 200 อีเมล์ ว่า “เหตุใดดำเนินการช้า” หรือ “เหตุใดไม่ดำเนินการ” แต่
. อย่างไรก็ตาม คสช. ขอยืนยันว่า ไม่มีนโยบายในการปิดกั้นข่าวสารและlสิทธิในการรับรู้ของพี่น้องประชาชนในส่วนที่เป็นประโยชน์แต่อย่างใด ไม่ว่าทาง Facebook ซึ่งมีผู้ใช้งานมากกว่า 26,000,000 account, Line, YouTube, Twitter, Instagram หรือช่องทางอื่นใดก็ตาม
. นอกจากนี้ กรณีมีผู้นำภาพการปิดกั้นมาแอบอ้างบิดเบือนว่าเป็นการดำเนินการตามคำสั่ง กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย นั้น
. ขอเรียนให้ทราบว่า ชื่อ Facebook นี้ ยึดตามของเดิมก่อนตั้ง คสช. และเพื่อไม่ต้องการให้ทุกท่านเกิดความสับสนกรณีเปิดเพจ คสช. ขึ้นใหม่ ว่าเป็นเพจปลอมดังเช่นที่มีผู้อื่นจัดทำขึ้นหลายเพจตามที่ปรากฏ ดังนั้น คสช. จึงยังคงใช้เพจเดิม
. ทั้งนี้ ในปัจจุบัน การดำเนินการแก้ปัญหาต่างๆ เป็นการดำเนินการภายใต้ ชื่อ “คณะรักษาความสงบแห่งชาติ” หรือ “คสช.” เท่านั้น ดังนั้น ภาพดังกล่าวจึงเป็นการจงใจทำขึ้นเพื่อบิดเบือนให้ร้ายต่อการดำเนินงานของ คสช. ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบกับทาง ICT ได้โดยตรง เนื่องจากการปิดเว็บไซต์ใดๆ จะต้องมีการขึ้นภาพสัญลักษณ์ (Logo) ของหน่วยงานที่ปิด อาทิ ICT หรือ คสช. แต่ในภาพดังกล่าวไม่มีสัญลักษณ์ใดๆ เลย จึงเป็นเครื่องยืนยันได้อย่างชัดเจนว่า ภาพดังกล่าวเป็นการทำปลอมขึ้น
. จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

10407091_1458919227685217_6768520378514732538_n

 

กรณีสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ล่ม (Facebook Down)
. ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์สื่อสังคมออนไลน์ Facebook ล่ม (Facebook Down) ในช่วงเวลาประมาณ 16.20 นาฬิกา และปรากฏการเผยแพร่ข่าวลือว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นผู้สั่งระงับสื่อสังคมออนไลน์ facebook นั้น
. คสช. ขอยืนยันว่า ทาง คสช. ไม่มีนโยบายในการปิดiะบบสื่อสังคมออนไลน์ facebook. ตามที่เป็นข่าว ทั้งนี้ ภายหลังเกิดเหตุการณ์ คสช. ได้มอบหมายให้ “คณะทำงานติดตามสื่อ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” (ICT) ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน
. ภายหลังการตรวจสอบ เบื้องต้นพบว่า เหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะเกิดจากปัญหาการขัดข้องทางเทคนิคที่ระบบ Gateway. และทางกระทรวง ICT และบริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือ ISP ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนแล้ว โดยล่าสุดทาง คสช. ได้รับการแจ้งยืนยันว่า ระบบ Gateway และสื่อสังคมออนไลน์ Facebook สามารถกลับมาใช้งานและให้บริการได้ตามปกติแล้ว เมื่อประมาณเวลา 16.45 นาฬิกา

*** หมายเหตุ *** Gateway คือ ประตูหรือช่องทางสื่อสารสำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ต่างชนิดกันให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ Continue reading “#ข่า #กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย #คสช. #สั่งระงับระบบ #facebook #ใน #ขณะนี้นั้น”