#ซึ่งแน่นอนว่า #Power #corrupt, #Absolute #power #Corrupt #absolutely.

ทำไมแพทย์ชนบทต้องค้านเขตสุขภาพหัวชนฝา แผนภาพนี้คือคำตอบที่สำคัญที่สุด หากปลัดณรงค์ทำได้สำเร็จ การสั่งการจาก 77 จังหวัดจะเหลือเพียงการสั่ง 12 เขต เอกภาพในการทำงานนั้นคือข้ออ้าง ไม่มีเขตสุขภาพก็มีเอกภาพได้ แต่เอกภาพในการคอรัปชั่นนั้นน่ากลัวยิ่งกว่ามาก แม้วันนี้อาจไม่คอรัป แต่เมื่อวัหนึ่ง มีนักการเมืองผู้หวังโกงชาติมาเป็นรัฐมนตรี นักการเมืองเป็นคนสั่งตั้งและปลดปลัดได้ เอาคนของตนมาเป็นปลัดได้ เท่านี้ก็ทำให้ระบบสุขภาพอยู่ในมือของคนไม่กี่คน ซึ่งแน่นอนว่า Power corrupt,
Absolute power Corrupt absolutely. แพทย์ชนบทจึงยืนยันค้านเขตสุขภาพไม่ให้เป็นโครงสร้างแห่งการคอรัปชั่นในอนาคต cr. · ชมรมแพทย์ชนบท
10527410_924251267602031_4904196618015601156_n
https://www.facebook.com/pages/ชมรมแพทย์ชนบท/142436575783508?fref=photo